SO GROVPLANERING LÅ 2017/2018 ÅK 4 PRELIMINÄR plan som kan ändras

pass

4Ma

4Mb

1

måndag

09.25-10.25 (60)

tisdag

13.05-14.05 (60)

2

torsdag

11.30-12.15 (45)

onsdag

09.50-10.30 (40)

3

torsdag

12.30-13.05 (35)

torsdag

08.05-08.55 (50)

4

fredag

12.40-13.20 (40)

torsdag

10.00-10.30 (30)

V.

Lektionspass 1-4

180 min

LÄXA TILL DENNA VECKA

pass som utgår

35

GEOGRAFI

Pass 1: Vi får böcker att ta hem och slå in i papper och skrivböcker för SO. Vi går igenom och tränar på väderstrecken och ritar en kompassros. Vad är Geografi? (s 4-5 läroboken)

Pass 2. och 3: Var i världen är vi? Globen, Norra halvklotet, Europa, Norden, Sverige, Svealand, Uppland, Sollentuna, Häggvik. (s 6-9).

Namngeografi: Vi börjar lära oss namnen på Sveriges landskap och regioner (Norrland, Svealand, Götaland)

Pass 4: Vi tränar på att beskriva läge med hjälp av väderstrecken.

Till exempel:

“Vilket håll ska du åka åt om du är i Småland och ska åka till Blekinge?” (Norrut)

Var ligger Småland om man jämför med Blekinge? (Småland ligger norr om Blekinge.)

INGEN

36

Vad är en karta? Det finns olika kartor. (s. 10-17)

att tolka kartans symboler och färger

Sverige (s. 18-23)

Namngeografi: Vi fortsätter lära oss namnen på Sveriges landskap och regioner (Norrland, Svealand, Götaland)

Vi tränar landskapens namn i appen Min geografi eller på seterra http://online.seterra.com/sv/vgp/3008 

kunna väderstrecken

(N, S, Ö, V, NO, NV, SO, SV)

37

4Mb: 2 SO-pass utgår pga naturskolan torsdag

Kunna namnen på Sveriges tre regioner och Norrlands landskap (9 st)

4Mb

2&3

38

Kunna namnen på Svealands landskap (6st)

Kunna beskriva landskapens läge i förhållande till varandra med hjälp av väderstrecken.

39

Namngeografi: Kunna namnen på Götalands landskap (10 st) och Sveriges två största öar (Gotland, Öland)

INSKRIVET i kalendern 13/9-17

40

https://sv.wikipedia.org/wiki/Mall:Sveriges_st%C3%B6rsta_t%C3%A4torter (Ej uppdaterad men fakta stämmer i stora drag)

Namngeografi: Sveriges 10 största tätorter.

41

Namngeografi: Sveriges största sjöar

42

SAMHÄLLSKUNSKAP FN och barnkonventionen

43

SAMHÄLLSKUNSKAP FN och barnkonventionen

44

Höstlov/ läslov

45

GEOGRAFI /

SAMHÄLLSKUNSKAP FN och barnkonventionen

forts

46

RELIGION - VAD ÄR DET? (s.2-13)

Vi börjar anteckna enkla fakta om de monoteistiska  religionerna (har tro på EN gud), dvs JUDENDOM, KRISTENDOM, ISLAM

Symboler, namn på anhängare, den som leder gudstjänsten, gudstjänstlokal,  mm.

https://www.elevspel.se/amnen/religionskunskap/1651-kristendom-judendom-och-islam.html 

47

Abrahamsreligionerna - Judendom

Judendomens och Kristendomens gemensamma historia

Abraham, s. 14-17

48

Abrahamsreligionerna - Judendom

Judendomens och Kristendomens gemensamma historia

Josef, s. 18-19

49

Abrahamsreligionerna -

Judendom

Judendomens och Kristendomens gemensamma historia

Moses, Budorden s. 20-21

50

Abrahamsreligionerna -

Judendom

Högtider inom Judendom och Kristendom

s. 26-33

51

Abrahamsreligionerna -

Kristendom, s. 34-40

Jesus

V.

Lektionspass 1-4

180 min

LÄXA TILL

DENNA VECKA (oftast torsdag)

pass som utgår

2

4Ma kommer att göra endast det fetstilta nedan

4Mb har mer tid och kommer även göra det övriga.  

Tillbakablick: Vad lärde vi oss i religion innan jul?

Uppgift:

Rita bilder som visar delar av Judars och Kristnas historia

RITA
Rita två bilder som visar något om historien bakom varför Kristna firar Jul och påsk
(Ex De tre vise männen följer stjärnan, Stallet, Den tomma klippgraven, Jesus på korset eller annat)
ELLER
Rita två bilder på som visar något om varför Judar firar påsk och varför kristna firar påsk.
ELLER
Rita två bilder på som visar varför Moses är Judarnas viktigaste person

Se klart Geografens testamente

Förbereda IUP-samtal?

Vi funderar över vad vi vet om vikingatid och medeltid

Vi delar ut Historia-böcker och läser/går igenom de första sidorna

Vi ser film om vikingatid om vi hinner (https://www.svtplay.se/vikingarnas-tid)

ingen

4Ma Har bara 45 min SO, alla andra pass utgår

4Mb

Har 180 min SO, missar ingen SO

3(-8)

https://www.svtplay.se/vikingarnas-tid

HISTORIA - jämförelse mellan vikingatid och medeltid

sidorna 6-59+69 (fråga 1-7 s.69) och sammanfattningen s. 70-71

4

5

6

7

8

9

SPORTLOV

10

11

SAMHÄLLSKUNSKAP -

GRUNDERNA I DEMOKRATI OCH POLITIK

(“Dröm om demokrati”, presentationer och läroboken s64-83)

12

13

14

PÅSKLOV

15

SAMHÄLLSKUNSKAP - vi börjar göra egna partier

16

17

18

19

INGEN

20

GEOGRAFI OCH HISTORIA forts.

Upptäcktsresor, boktryckarkonst och slaveri.

Världskartan, världsdelar, kontinenter, världshav.

Tolka kartor (färger, symboler, tecken), hitta i Atlas, beskriva läge.

Till vår hjälp använder vi:

Läroboken Utkik historia s. 60-68 + frågor s.69 (nr.8-10)

Atlas

Google earth

True size of countries https://thetruesize.com/#?borders=1~!MTc3NDk1Nzc.MzY2ODgwNw*MzYwMDAwMDA(MA~!CONTIGUOUS_US*MTAwMjQwNzU.MjUwMjM1MTc(MTc1)MA~!IN*NTI2NDA1MQ.Nzg2MzQyMQ)MQ~!CN*OTkyMTY5Nw.NzMxNDcwNQ(MjI1)Mg~!SE*NzE3OTA1Nw.Mjg4NTkwODc)

Seterra:

Världsdelar https://online.seterra.com/sv/vgp/3004 

Världsdelar och hav https://online.seterra.com/sv/vgp/3188 

Hav och sjöar https://online.seterra.com/sv/vgp/3072?c=9G6VR 

Största länderna (yta) https://online.seterra.com/sv/vgp/3157 

Största länderna(befolkning)  https://online.seterra.com/sv/vgp/3154 

21

22

23