Hội nghị trong và ngoài nước/ Conference papers

STT/Nr

Tên bài báo / Paper title

Tác giả / Authors

Tên tác giả thuộc ĐHQGHN/ VNU Authors

Tên hội nghị/ Conference name

Tạp chí có trong danh mục của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước/ Intl, National impact factor

2012

Caves sytems in Quang Binh - mysterious hidden world and the problems of exploitation and use

Howard Limbert, Debora Limbert, Nguyễn Hiệu, Vũ Văn Phái

Vũ Văn Phái

Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ IV, 26-28/11, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội.

Spatial planning in natural resourses’s use and Environmental protection for coatal integrated management in Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue provinces

Nguyễn Cao Huần, Đặng Văn Bào, Trương Quang Hải, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Hiệu, Phạm Quang Anh, Nguyễn Ngọc Khánh, Dư Vũ Việt Quân

Nguyễn Cao Huần, Đặng Văn Bào, Trương Quang Hải, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Hiệu, Phạm Quang Anh, Dư Vũ Việt Quân

Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ IV, 26-28/11, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội.

State and trend of shoreline change in Quang Nam province under the impact of sea level rise caused by climate change

Nguyễn Hiệu

Nguyễn Hiệu

Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ IV, 26-28/11, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội.

The impact of tourism development on forest transition in northern mountainous area of Vietnam: a case study in Sa Pa district, Lao Cai

Anton Van Rompeay, Veerle Vanacker, Hoàng Thị Thu Hương, Vũ Kim Chi, Patric Meyfroid

Hoàng Thị Thu Hương, Vũ Kim Chi

Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ IV, 26-28/11, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội.

To study the effects of a natural disaster to coastal areas of the city of Hoi An, Quang Nam

Mẫn Quang Huy

Mẫn Quang Huy

Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ IV, 26-28/11, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội.

Đặc điểm địa mạo-thổ nhưỡng khu vực chân núi Ba Vì và định hướng phát triển mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ

Đặng Văn Bào, Phan Thị Thanh Hải

Đặng Văn Bào

Hội nghị Khoa học Địa lý-Địa chính, 9/2012, Trường ĐHKHTN, pp.16-30

Nghiên cứu, đánh giá công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại dự án cầu nhật tân trên địa bàn phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

Lê Thị Hồng, Trần Hoàng

Lê Thị Hồng

Hội nghị Khoa học Địa lý-Địa chính, 9/2012, Trường ĐHKHTN, pp.184-190

Nghiên cứu tai biến trượt lở đất ở miền núi: tư liệu viễn thám và khả năng đóng góp vào phân tích không gian

Đinh Thị Bảo Hoa

Đinh Thị Bảo Hoa

Hội nghị Khoa học Địa lý-Địa chính, 9/2012, Trường ĐHKHTN, pp.191-205

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xây dựng Atlas điện tử ứng dụng trên đồng bằng sông Hồng

Nguyễn Quốc Huy, Phan Văn Trọng, Lương Thu Hường, Phạm Văn Cự

Phạm Văn Cự

Hội nghị Khoa học Địa lý-Địa chính, 9/2012, Trường ĐHKHTN, pp.206-212

Ứng dụng ảnh radar dự báo sinh khối lớp phủ rừng Việt Nam nghiên cứu điển hình ở tỉnh Hòa Bình

Trần Tuấn Ngọc, Phạm Văn Cự, Nguyễn Ngọc Thạch

Phạm Văn Cự, Nguyễn Ngọc Thạch

Hội nghị Khoa học Địa lý-Địa chính, 9/2012, Trường ĐHKHTN, pp.220-227

Đánh giá thực trạng công tác đăng ký đât đai lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Phạm Thị Phin, Trần Văn Tuấn

Phạm Thị Phin, Trần Văn Tuấn

Hội nghị Khoa học Địa lý-Địa chính, 9/2012, Trường ĐHKHTN, pp.242-252

Ứng dụng mô hình Cellular Automata-Markov dự báo xu thế biến đổi lớp phủ mặt đất lưu vực sông Tiên Yên

Trần Anh Tuấn, Dư Vũ Việt Quân

Trần Anh Tuấn, Dư Vũ Việt Quân

Hội nghị Khoa học Địa lý-Địa chính, 9/2012, Trường ĐHKHTN, pp.253-265

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất hướng giải quyết đất xen kẹt tại huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Trịnh Thị Kiều Trang, Nguyễn Tấn Hòa

Trịnh Thị Kiều Trang

Hội nghị Khoa học Địa lý-Địa chính, 9/2012, Trường ĐHKHTN, pp.266-274

Đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Trịnh Thị Kiều Trang, Thái Thị Quỳnh Như

Trịnh Thị Kiều Trang, Thái Thị Quỳnh Như

Hội nghị Khoa học Địa lý-Địa chính, 9/2012, Trường ĐHKHTN, pp.275-287

Ứng dụng công nghệ đa phương tiện để nghiên cứu nước Karst vùng cao nguyên của tỉnh Hà Giang Việt Nam

Nguyễn Ngọc Thạch, Phạm Ngọc Hải, Nguyễn Văn Lâm, Dương Thị Thanh Thủy

Nguyễn Ngọc Thạch

Hội nghị Khoa học Địa lý-Địa chính, 9/2012, Trường ĐHKHTN, pp.309-321

Phân vùng môi trường phục vụ quản lý khu Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Cao Huần, Đặng Thị Ngọc, Vũ Thị Thúy Mai

Nguyễn Cao Huần, Đặng Thị Ngọc

Hội nghị Địa lý Toàn quốc lần thứ 6, Thừa Thiên Huế, 30/09, tỉnh Thừa Thiên Huế, pp.3-18

Xói mòn - bồi tụ bờ biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu : hiện trạng và nguyên nhân

Vũ Văn Phái, Dương Tuấn Ngọc, Hoàng Thị Thúy

Vũ Văn Phái

Hội nghị Địa lý Toàn quốc lần thứ 6, Thừa Thiên Huế, 30/09, tỉnh Thừa Thiên Huế, pp.3-18

Nghiên cứu hiện trạng và xu thế biến đổi bờ biển tỉnh Quảng Trị dưới tác động của nước biển

Nguyễn Hiệu, Đoàn Thu Phương

Nguyễn Hiệu

Hội nghị Địa lý Toàn quốc lần thứ 6, Thừa Thiên Huế, 30/09, tỉnh Thừa Thiên Huế, pp.3-18

Một số vấn đề chủ yếu trong đánh giá tác động môi trường các nhà máy điện

Trương Quang Hải, Nguyễn Quốc Huân

Trương Quang Hải

Hội nghị Địa lý Toàn quốc lần thứ 6, Thừa Thiên Huế, 30/09, tỉnh Thừa Thiên Huế, pp.3-18

Thước đo thâm hụt sinh thái và dự trữ sinh thái : mô hình và ứng dụng cho thành phố Hà Nội

Nguyễn An Thịnh, Trần Văn Tuấn

Nguyễn An Thịnh, Trần Văn Tuấn

Hội nghị Địa lý Toàn quốc lần thứ 6, Thừa Thiên Huế, 30/09, tỉnh Thừa Thiên Huế, pp.3-18

Đánh giá biến đổi nông thôn dưới tác động của quá trình đô thị hóa huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội giai đoạn 2000-2010

Trần Anh Tuấn, Dương Thị Thủy, Bùi Văn Hoàn

Trần Anh Tuấn

Hội nghị Địa lý Toàn quốc lần thứ 6, Thừa Thiên Huế, 30/09, tỉnh Thừa Thiên Huế, pp.3-18

Nghiên cứu những bất cập trong công tác thẩm định bất động sản thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở thành phố Hưng Yên

Lê Thị Hồng, Trần Thị Thúy Hằng, Nguyễn Xuân Linh

Lê Thị Hồng, Nguyễn Xuân Linh

Hội nghị Địa lý Toàn quốc lần thứ 6, Thừa Thiên Huế, 30/09, tỉnh Thừa Thiên Huế, pp.3-18

Chính sách đất đai trong thu hút đầu tư đối với các tổ chức kinh tế có yếu tố nước ngoài ở nước ta - một số đánh giá và giải pháp

Trịnh Thị Kiều Trang, Thái Thị Quỳnh Như

Trịnh Thị Kiều Trang, Thái Thị Quỳnh Như

Hội nghị Địa lý Toàn quốc lần thứ 6, Thừa Thiên Huế, 30/09, tỉnh Thừa Thiên Huế, pp.3-18

The impact of tourism development on land cover change in mountainous area: A case study in Sa Pa district, Lao Cai province, Vietnam in the period 1993-2006

uzuru Isoda, Ngu Huu Nguyen, Tatsuya Kanda, Yukio Yotsumoto, An Thinh Nguyen, Hoang Thi Thu Huong, Doo-Chul Kim

Hoang Thi Thu Huong, Vu Kim Chi

The fourth International Conference on Vietnamese studies. Hanoi, Vietnam. November 26–28th 2012

Terraced paddy expansion in Sapa in response to rapid population increase: remote sensing since 1970s and accuracy assessment based on fieldwork

Yuzuru Isoda, Fumikazu Ubukata, Morihiro Maeda, Huong Thi Thu Hoang, Nguyen An Thinh, Nguyen Huu Ngu and Doochul Kim

Huong Thi Thu Hoang, Nguyen An Thinh

Proceedings of the Exchange and Cooperation Programmes for Promotion and Development of the Education, Science and Technology and Culture of Developing Countries in the Asia-Pacific Region – 2/2/2012, Japan.

fractal analysis of forest cover changes: case study in Sa Pa district, Vietnam

An Thinh Nguyen, Vu Kim Chi, Huong T.T. Hoang

An Thinh Nguyen, Vu Kim Chi, Huong T.T. Hoang

Proceedings of the Exchange and Cooperation Programmes for Promotion and Development of the Education, Science and Technology and Culture of Developing Countries in the Asia-Pacific Region – 2/2/2012, Japan.

Nghiên cứu so sánh điều kiện phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại vường quốc gia Hoàng Liên và Xuân Thủy

Nguyễn Thị Hải, Dương Thị Thủy

Nguyễn Thị Hải, Dương Thị Thủy

Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6, Tr 775-782

Đánh giá biến đổi nông thôn dưới tác động của quá trình đô thị hóa huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Trần Anh Tuấn, Dương Thị Thủy, Lê Văn Hòa

Trần Anh Tuấn, Dương Thị Thủy, Lê Văn Hòa

Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6, Tr 627-639

2013

Nhịp điệu mùa và tính thời vụ trong ngành trồng trọt tỉnh Quảng Ninh

Trương Quang Hải, đồng tác giả

Trương Quang Hải

Kỷ yếu Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 7, Thái Nguyên 10/2013, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, trang 1072-1082

Nghiên cứu thực trạng và định hướng phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại Tràng An

Dương Thị Thủy & Nguyễn Thị Hải

Dương Thị Thủy & Nguyễn Thị Hải

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7, 2013

Tác động của phát triển du lịch đến sinh kế và biến động sử dụng đất tại khu vực miền núi phía Bắc (Nghiên cứu mẫu tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai)

Hoàng Thị Thu Hương/đồng tác giả

Hoàng Thị Thu Hương

Tuyển tập Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 7, 2013

Chim Yến ở Nam Trung Bộ: đặc điểm phân bố và định hướng bảo tồn, phát triển

Đặng Văn Bào, Nguyễn Cao Huần, Nguyễn Hữu Xuân, Huỳnh Cao Vân

Đặng Văn Bào, Nguyễn Cao Huần

Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7, Thái Nguyên, 12-13/10/2013. Trang 29-38

Ứng dụng ảnh viễn thám hiệu chỉnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ định hướng sử dụng hợp lý đất ngập nước thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Nhữ Thị Xuân, Đặng Văn Bào, Đỗ Phương Linh, Vũ Phương Lan và nnk.

Nhữ Thị Xuân, Đặng Văn Bào

Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7, Thái Nguyên, 12-13/10/2013. Trang 896-904

Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu tái hiện sông cổ và hệ thống hồ nước khu vực thành phố Hà Nội

Đặng Kinh Bắc, Đặng Văn Bào, Nguyễn Hiệu, Phạm Thị Phương Nga

Đặng Kinh Bắc, Đặng Văn Bào, Nguyễn Hiệu, Phạm Thị Phương Nga

Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7, Thái Nguyên, 12-13/10/2013. Trang 971-980

Đánh giá ảnh hưởng của công tác thu hồi đất nông nghiệp đến sinh kế của người nông dân tại dự án xây dựng khu đô thị mới quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Nguyễn Thị Hà Thành/đồng tác giả

Nguyễn Thị Hà Thành

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7, 2013

2014

Strategic framework for regional development: The case of northern thailand and implication for Northwestern Vietnam

Nguyen An Thinh, Vu Anh Dung, Pham Ha My, Nguyen Thi Hien Thu

Nguyễn An Thịnh

Proceeding of international workshop on “GMS-ASEAN: regional integration and cooperation”. Chiengmai, Thailand

Using delphi technique to study climate change impacts and adaptation in Ky Anh coastal area, Ha Tinh province, Vietnam

Phung Xuan Nha, Nguyen An Thinh, Vu Anh Dung

Nguyễn An Thịnh

International conference on “Climate Change: Impacts and Responses”. 2014 Conference Reykjavik, Iceland.

Research on urban changes in a relationsip with geographical factors in the western region of Hanoi during the period 2000-2014

Dang Kinh Bac, Nguyen Thi Ha Thanh, Luong Thi Tuyet.

Đặng Kinh Bắc, Nguyễn Thị Hà Thành

The 35th Asian Conference on Remote Sensing 2014. 27-31 Oct 2014, Nay Pyi Taw, Myanmar.

Establishing and standardizing shoreline on satellite images

Nguyen Hieu, Pham Xuan Canh, Doan Thu Phuong

Nguyễn Hiệu, Phạm Xuân Cảnh

The 35th Asian Conference on Remote Sensing 2014. 27-31 Oct 2014, Nay Pyi Taw, Myanmar.

Adaptive capacity to flood of communities in North Central Vietnam: case studies in Yen Ho commune, Duc Tho District, Ha Tinh Province and Hung Nhan commune, Hung Nguyen district, Nghe An Province

Nguyen Phuong Thao, Nguyen Thi Ha Thanh, Man Quang Huy

Nguyễn Thị Hà Thành, Mẫn Quang Huy

SEAGA. Geography that matters: unraveling the destiny for environment, society and people in Asia 2014, Cambodia, pp.48-49

NSDI as an enabling platform for facilitation of land administration functions in Vietnam

Bui Quang Thanh, Man Quang Huy, Pham Minh Hai, Vo Anh Tuan

Bùi Quang Thành, Mẫn Quang Huy

The 35th Asian Conference on Remote Sensing 2014. 27-31 Oct 2014, Nay Pyi Taw, Myanmar.

Developing GIS decision support to stakeholders on agricultural land use planning in Ha Tinh Province, Vietnam

Man Quang Huy,Bui Quang Thanh

Mẫn Quang Huy, Bùi Quang Thành

The 35th Asian Conference on Remote Sensing 2014. 27-31 Oct 2014, Nay Pyi Taw, Myanmar.

Impact of tourism development on the local livelihoods and land use change in the Northern Vietnamese Highlands

HuongThi Thu Hoang, Anton Van Rompaey, Patrick Meyfroidt, Gerard Govers, Kim Chi Vu, VeerleVanacker

Hoàng Thị Thu Hương, Vũ Kim Chi

The international conference on Tourism Research and Management in a Rapidly Changing World (TRM 2014), Katholieke Universiteit Leuven

Can the development of tourism alleviate the pressure on tropical forests? A case-study in the Northern Vietnamese Highlands

Hoang Thi Thu Huong, Veerle Vanacker, Anton Van Rompaey, Vu Kim Chi.

Hoàng Thị Thu Hương, Vũ Kim Chi

The International Conference on Forest change, Institute of Forest Management, University of München, Freising, Germany.

Using the NDVI differencing for mapping of Dipterocarp forest in Savanaket province, Lao PDR

Nguyen Ngoc Thach, Le Thi Khanh Hoa, Virany SENGTIANTHR, Pham Xuan Canh, Pham Viet Hong

Nguyễn Ngọc Thạch, Phạm Xuân Cảnh

The 35th Asian Conference on Remote Sensing 2014. 27-31 Oct 2014, Nay Pyi Taw, Myanmar.

A comparison of vegetation spectral indices derived from Landsat 8 and previous Landsat generations

Nguyen Thi Thuy Hang, Pham Xuan Canh

Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phạm Xuân Cảnh

The 35th Asian Conference on Remote Sensing 2014. 27-31 Oct 2014, Nay Pyi Taw, Myanmar.

Application of remote sensing and GIS for prevention-risk warning of malaria in Gia Lai areas

Pham Viet Hong, Pham Viet Hoa, Pham Xuan Canh

Phạm Xuân Cảnh

The 35th Asian Conference on Remote Sensing 2014. 27-31 Oct 2014, Nay Pyi Taw, Myanmar.

Cơ sở khoa học cho việc định hướng phát triển không gian đô thị khu vức phía Tây Hà Nội

Phạm Quang Tuấn, Mẫn Quang Huy,

Phạm Quang Tuấn, Mẫn Quang Huy

Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.270-278

Hang Sơn Đoòng-những giá trị độc đáo và vấn đề khai thác, bảo tồn

Nguyễn Hiệu, Howard Limbert, Darryl Granger, Vũ Anh Tài

Nguyễn Hiệu

Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.208-218

Xu thế biến động sử dụng đất trong quá trình đô thị hóa ở Việt nam-trường hợp nghiên cứu tại huyện An dương-Thành phố Hải Phòng

Mẫn Quang Huy

Mẫn Quang Huy

Hội nghị Khoa học Địa lý-Quản lý Tài nguyên. Trường ĐHKHTN, Hà Nội, 10/2014 pp.217-222

Nguồn lực kinh tế phục vụ phát triển huyện Đông Anh

Nguyễn Thị Hà Thành

Nguyễn Thị Hà Thành

Nhân vật lịch sử và nguồn lực phát triển huyện Đông Anh, 26/08/2014, Viện Việt Nam học và KHPT; UBND huyện Đông Anh

Hội nhập vùng trong ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

Nguyễn An Thịnh, Đặng Văn Bào

Nguyễn An Thịnh, Đặng Văn Bào

Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.700-711

Đặc điểm và sự phân bố địa lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên khu vực ven biển, hải đảo tỉnh Quảng Ngãi

Đặng Thị Ngọc, Nguyễn Cao Huần, Đặng Thị Bích Hạnh, Đỗ Ngọc Vinh, Nguyễn Thái Hòa

Đặng Thị Ngọc, Nguyễn Cao Huần

Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.89-99

Khái quát về địa mạo karst Việt Nam

Vũ Văn Phái

Vũ Văn Phái

Hội nghị Khoa học Địa Lý-Quản lý Tài nguyên, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, pp.28-40

Ứng dụng hệ thống phân tích đường bờ số (DSAS) phân tích biến động đường bờ biển huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh giai đoạn 1989-2014

Nguyễn An Thịnh, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phạm Minh Tâm, Đỗ Ngọc Mai

Nguyễn An Thịnh, Nguyễn Thị Thúy Hằng

Hội thảo GIS toàn quốc 2014, Cần Thơ

Biến động địa hình bờ và đáy biển các tỉnh Nam Bộ từ năm 1965 đến nay

Vũ Văn Phái, Dương Tuấn Ngọc, Lưu Thành Trung, Vũ Lê Phương, Vũ Tuấn Anh

Vũ Văn Phái

Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.100-106

Sử dụng chỉ số mức độ dễ bị tổn thương bờ biển để đánh giá biến đổi đường bờ biển các tỉnh Nam bộ từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Kiên Giang

Dương Tuấn Ngọc, Vũ Lê Phương, Lê Đình Nam,Nguyễn Hiệu, Vũ Văn Phái, Hoàng Thị Thúy, Lưu Thành Trung

Nguyễn Hiệu, Vũ Văn Phái

Hội nghị Khoa học Địa Lý-Quản lý Tài nguyên, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, pp.307-317

Định hướng quy hoạch bảo vệ môi trường ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nguyễn Huy Anh, Lê Văn Thăng, Vũ Văn Phái

Vũ Văn Phái

Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.219-228

Địa mạo và vị trí định cư của người Việt cổ (lấy ví dụ khu vực phía Bắc thành phố Hà Nội)

Đặng Văn Bào, Nguyễn Quang Anh, Đặng Kinh Bắc, Phạm Thị Phương Nga

Đặng Văn Bào, Đặng Kinh Bắc

Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.191-201

Cơ sở khoa học cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ trong sử dụng tài nguyên nước mặt, bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai

Lương Tuấn Anh, Đặng Văn Bào, Đặng Kinh Bắc, Phạm Thị Phương Nga

Đặng Văn Bào, Đặng Kinh Bắc

Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.164-173

Hội nhập vùng trong bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu: bối cảnh cộng đồng GMS-ASEAN và triển vọng đối với vùng liên kết Tây Nguyên-duyên hải Nam Trung Bộ

Nguyễn An Thịnh, Đặng Văn Bào

Nguyễn An Thịnh, Đặng Văn Bào

Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.700-711

Đánh giá biến đổi một số yếu tố địa lý phục vụ đề xuất định hướng sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với sự trợ giúp của viễn thám và GIS

Nhữ Thị Xuân, Phạm Quang Tuấn, Đặng Văn Bào, Đinh Thị Bảo Hoa, Bùi Quang Thành, Lê Thị Lan Anh, Hà Minh Cường, Vũ Phương Lan

Nhữ Thị Xuân, Phạm Quang Tuấn, Đặng Văn Bào, Đinh Thị Bảo Hoa, Bùi Quang Thành

Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.830-839

Nghiên cứu đặc điểm địa mạo phục vụ đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Quang Tuấn, Trương Quang Hải, Phạm Quang Tuấn, Đặng Văn Bào

Trương Quang Hải, Phạm Quang Tuấn, Đặng Văn Bào

Hội nghị khoa học Địa lý lần thứ 8, Thành phố Hồ Chí Minh, 11/2014. Trang 753 – 758.

Sử dụng phương pháp thực nghiệm để xây dựng hàm hồi quy tuyến tính giữa phổ phản xạ và độ đục của nước biển thành phố Hải Phòng

Phạm Xuân Cảnh, Nguyễn Hiệu, Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Quang Tuấn, Phạm Việt Cường, Bùi Thị Hằng, Nguyễn Thị Thúy Nga

Phạm Xuân Cảnh, Nguyễn Hiệu, Nguyễn Ngọc Thạch

Hội thảo GIS toàn quốc 2014, Cần Thơ, pp.326-334

Phương pháp xác định đường bờ biển trên tư liệu ảnh viễn thám

Nguyễn Hiệu, Phạm Xuân Cảnh, Đinh Xuân Thành, Đào Thuỳ Dương, Đỗ Phương Thảo, Nguyễn Thị Hường, Hàn Thị Kim Ngân

Nguyễn Hiệu, Phạm Xuân Cảnh, Đinh Xuân Thành

Hội thảo GIS toàn quốc 2014, Cần Thơ, pp.282-289

Đánh giá tổng hợp tai biến thiên nhiên phục vụ tổ chức không gian lãnh thổ huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Đặng Thanh Luận, Nguyễn Hiệu, Nguyễn Trường Khoa, Nguyễn Quang Tuấn

Nguyễn Hiệu

Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.806-815

Nghiên cứu đề xuất mô hình cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ đăng ký đất đai trên cơ sở mô hình LADM

Lê Phương Thúy, Nguyễn Xuân Linh

Lê Phương Thúy, Nguyễn Xuân Linh

Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.790-797

Thực trạng và giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Xuân Linh, Lê Phương Thúy

Nguyễn Xuân Linh, Lê Phương Thúy

Hội nghị Khoa học Địa lý-Quản lý Tài nguyên. Trường ĐHKHTN, Hà Nội, 10/2014, pp.133-144

Ứng dụng GIS tính toán một số chỉ số đánh giá hiệu quả của phương án dồn điền đổi thửa

Trần Quốc Bình, Nguyễn Hồng Phương, Nguyễn Xuân Linh

Trần Quốc Bình, Nguyễn Xuân Linh

Hội nghị Khoa học và Công nghệ “Đo đạc bản đồ vì hội nhập quốc tế”. Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Hội Trắc địa Bản đồ Viễn thám Việt Nam, Hà Nội, 7/2014, pp.277-283

Hạ tầng dữ liệu đất đai thành phố Hải Phòng: thực trạng và giải pháp phát triển

Trần Quốc Bình, Phạm Minh Thành

Trần Quốc Bình

Khoa học Địa lý-Quản lý Tài nguyên. Trường ĐHKHTN, Hà Nội, 10/2014, pp.63-78

Nghiên cứu một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng đất dưới các loại hình sử dụng đất nông nghiệp chính huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Phạm Thị Phin

Phạm Thị Phin

Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.611-617

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai bằng công nghệ GIS phục vụ quản lý thông tin tài nguyên đất cấp huyện

Mẫn Quang Huy

Mẫn Quang Huy

Hội nghị GIS toàn quốc, Cần thơ 11/2014

Đánh giá hiệu quả và tính bền vững của các loại hình sử dụng đất phục vụ phát triển nông nghiệp đô thị tại khu vực ngoại thành phía Tây Nam Hà Nội

Trần Văn Tuấn, Trịnh Thị Kiều Trang,Võ Thị Thu Hà, Lê Thị Khánh Hà, Đỗ Thị Tài Thu, Thái Thị Quỳnh Như

Trần Văn Tuấn, Trịnh Thị Kiều Trang, Đỗ Thị Tài Thu, Thái Thị Quỳnh Như

Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014 pp.989-996

Phân tích SWOT đối với phát triển nông-ngư nghiệp huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Trương Quang Hải, Nguyễn Thị Hà Thành

Trương Quang Hải, Nguyễn Thị Hà Thành

Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.904-913

Nghiên cứu đặc trưng phân bố và đặc điểm hệ thống các trường mầm non, mẫu giáo thành phố Huế

Nguyễn Thị Hà Thành, Tsutsui Yukino, Bùi Thị Thu

Nguyễn Thị Hà Thành

Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.1402-1409

Phân tích SWOT đối với phát triển ngành sản xuất lúa gạo huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Trương Quang Hải, Nguyễn Thị Hà Thành

Trương Quang Hải, Nguyễn Thị Hà Thành

Hội nghị Khoa học Địa lý-Quản lý Tài nguyên, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, 10/2014, pp.154-164

Thực trạng phát triển du lịch vùng Tây Nguyên trong thập niên đầu thế kỷ XXI

Trương Quang Hải, Phạm Quang Tuấn, Dương Thị Thủy

Trương Quang Hải, Phạm Quang Tuấn, Dương Thị Thủy

Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.938-947

Tiềm năng và hiện trạng du lịch sinh thái các đảo ven bờ tỉnh Quang Ninh (Nghiên cứu trường hợp đảo Quan Lạn)

Phạm Quang Tuấn, Dương Thị Thủy, Đặng Thị Minh Huê

Phạm Quang Tuấn, Dương Thị Thủy

Hội nghị Khoa học Địa lý-Quản lý Tài nguyên, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, 10/2014, pp.176-185

Đặc điểm cảnh quan khu vực mũi Cà Mau

Phạm Hạnh Nguyên, Trương Quang Hải, Lê Kế Sơn

Trương Quang Hải

Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.35-44

Nghiên cứu đặc điểm địa mạo phục vụ đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Quang Tuấn, Trương Quang Hải, Phạm Quang Tuấn, Đặng Văn Bào

Trương Quang Hải, Phạm Quang Tuấn, Đặng Văn Bào

Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.753-758

Đào tạo nguồn nhân lục về công nghệ vũ trụ ở Việt Nam

Nguyễn Ngọc Thạch

Nguyễn Ngọc Thạch

Hội thảo Quốc tế về công nghệ vũ trụ-Bộ KH&CN tổ chức

Nghiên cứu bề mặt không thấm và mối quan hệ với nguy cơ ngập lụt ở Hà Nội bằng viễn thám và GIS

Đinh Thị Bảo Hoa, Đặng Kinh Bắc, Nguyễn Thị Thu Trang

Đinh Thị Bảo Hoa, Đặng Kinh Bắc

Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014, 27-29/11/2014, Trường Đại học Cần Thơ, pp.807-815

Xây dựng bản đồ sức tải du lịch vịnh Hạ Long

Đinh Thị Bảo Hoa, Phạm Thị Hồng Minh, Hoàng Thanh Sắc

Đinh Thị Bảo Hoa

Hội nghị khoa học ngành Địa hình quân sự lần thứ IV năm 2014, 9/2014, Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu, pp.322-329

Research on urban changes in a relationship with geographical factors in the western region of Hanoi during the period 2000-2014

Dang Kinh Bac, Nguyen Thi Ha Thanh, Luong Thi Tuyet

Dang Kinh Bac, Nguyen Thi Ha Thanh

ACRS Local Organizing Committee of Myanmar and Asia Association on Remote Sensing (AARS), 2014

2015

Ảnh hưởng của độ phân giải không gian của ảnh Landsat, SPOT và VNREDSat-1A đến đo đạc chỉ số trắc lượng cảnh quan lớp phủ phục vụ công tác bảo tồn di tích thành phố Huế

Phạm Văn Cự, Hoàng Ngọc Tâm, Phạm Ngọc Hải, Phạm Văn Mạnh, Đinh Thị Diệu, Lê Thị An Hòa, Trương Thị Cát Tường, Hoàng Bình Minh, Phùng Văn Khoa

Phạm Văn Cự

Ứng dụng GIS toàn quốc 2015, tháng 10/2015, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, pp.114-117

Báo cáo Hội nghị TN

Ứng dụng GIS đánh giá khả năng tiếp cận hệ thống cơ sở hạ tầng của khu vực miền núi (nghiên cứu mẫu tại tỉnh Hòa Bình)

Hoàng Thị Thu Hương, Đỗ Thị Kim Tuyến, Dương Thị Thủy

Hoàng Thị Thu Hương

Ứng dụng GIS toàn quốc 2015, tháng 10 năm 2015, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, pp.25-29

Báo cáo Hội nghị TN

Phân loại ảnh vệ tinh Thành phố Huế bằng phương pháp định hướng đối tượng

Phạm Văn Cự, Trương Thị Cát Tường, Hoàng Thị Bình Minh, Trịnh Thị Giao Châu, Cao Thị Thúy Vân

Phạm Văn Cự

Ứng dụng GIS toàn quốc 2015, tháng 10/2015, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, pp.30-34

Báo cáo Hội nghị TN

Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ nguy cơ cháy rừng cấp xã phục vụ công tác quản lý, phòng chống cháy rừng tại tại tỉnh Sơn La

Nguyễn Ngọc Thạch, Phạm Xuân Cảnh, Đoàn Thu Phương, Hà Thị Bích Phượng, Đặng Ngô Bảo Toàn

Nguyễn Ngọc Thạch, Phạm Xuân Cảnh

Ứng dụng GIS toàn quốc 2015, tháng 10/2015, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, pp.174-180

Báo cáo Hội nghị TN

Nghiên cứu xác lập hành lang cấm xây dựng trên bờ biển huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Đoàn Thu Phương, Vũ Văn Phái

Vũ Văn Phái

Ứng dụng GIS toàn quốc 2015, tháng 10/2015, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, pp.207-212

Báo cáo Hội nghị TN

Nghiên cứu hiện trạng và sự biến động đất ở theo đầu người thành phố Hà Nội với sự trợ giúp của công nghệ viễn thám và GIS

Bùi Thu Phương, Trương Quang Hải, Nhữ Thị Xuân, Hà Phương Lê

Trương Quang Hải, Nhữ Thị Xuân

Ứng dụng GIS toàn quốc 2015, tháng 10/2015, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, pp.433-437

Báo cáo Hội nghị TN

Phân loại lớp phủ mặt đất năm 2012 khu vực Hà Nội bằng phương pháp phân loại định hướng đối tượng từ ảnh vệ tinh Spot

Lê Thị Minh Phương, Đinh Thị Bảo Hoa, Nguyễn Đinh Minh, Phạm Quang Tuấn

Đinh Thị Bảo Hoa, Nguyễn Đinh Minh, Phạm Quang Tuấn

Ứng dụng GIS toàn quốc 2015, tháng 10/2015, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, pp.443-448

Báo cáo Hội nghị TN

Nghiên cứu tổng quát hóa cơ sở dữ liệu nền địa lý tỉ lệ 1:10.000 thành tỉ lệ 1:50.000 tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Thị Thúy Hằng, Hoàng Thanh Sắc, Đinh Thị Bảo Hoa, Phạm Quang Tuấn

Nguyễn Thị Thúy Hằng, Đinh Thị Bảo Hoa, Phạm Quang Tuấn

Ứng dụng GIS toàn quốc 2015, tháng 10/2015, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, pp.449-456

Báo cáo Hội nghị TN

Thành lập bản đồ cường độ sử dụng đất nông nghiệp xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Đinh Thị Bảo Hoa, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Lê Ánh Vân

Đinh Thị Bảo Hoa, Nguyễn Thị Thúy Hằng

Ứng dụng GIS toàn quốc 2015, tháng 10/2015, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, pp.457-462

Báo cáo Hội nghị TN

Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ hệ thống sử dụng đất phục vụ công tác đánh giá đất tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Đỗ Thị Tài Thu, Trần Văn Tuấn, Nguyễn Thị Sâm, Võ Thị Thu Hà, Lê Phương Thúy

Đỗ Thị Tài Thu, Trần Văn Tuấn, Lê Phương Thúy

Ứng dụng GIS toàn quốc 2015, tháng 10/2015, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, pp.511-517

Báo cáo Hội nghị TN

Ứng dụng công nghệ GIS thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 và bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2010-2014 khu vực ngoại thành phía Tây nam Hà Nội

Trần Văn Tuấn, Nguyễn Xuân Linh, Phạm Lê Tuấn

Trần Văn Tuấn, Nguyễn Xuân Linh

Ứng dụng GIS toàn quốc 2015, tháng 10/2015, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, pp.518-523

Báo cáo Hội nghị TN

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Ngọc Thạch, Phạm Xuân Cảnh, Nguyễn Văn Ước

Nguyễn Ngọc Thạch, Phạm Xuân Cảnh

Ứng dụng GIS toàn quốc 2015, tháng 10/2015, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, pp.524-530

Báo cáo Hội nghị TN

Sử dụng phương pháp phân tích không gian đánh giá điều kiện thuận lợi phát triển du lịch di sản thiên nhiên-thác nước vùng Tây Nguyên

Nguyễn Hiệu, Trương Quang Hải, Phạm Xuân Cảnh, Dương Thị Thủy, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Đoàn Thu Phương, Đỗ Trung Hiếu, Phạm Lê Tuấn

Nguyễn Hiệu, Trương Quang Hải, Phạm Xuân Cảnh, Dương Thị Thủy, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Đỗ Trung Hiếu

Ứng dụng GIS toàn quốc 2015, tháng 10/2015, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, pp.561-569

Báo cáo Hội nghị TN

Ứng dụng Viễn thám và GIS nghiên cứu đô thị hóa thành phố Đà Nẵng và mối quan hệ của đô thị hóa trong xây dựng thành phố có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu

Đoàn Thị The, Phạm Văn Cự, Mai Trọng Nhuận, Trần Mạnh Liểu, Đinh Văn Đương

Phạm Văn Cự, Mai Trọng Nhuận

Ứng dụng GIS toàn quốc 2015, tháng 10/2015, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, pp.570-576

Báo cáo Hội nghị TN

Biến đổi khí hậu và môi trường sống ở các vùng nhiệt đới-liệu phương pháp đo lường bằng carbon có đủ để đánh giá tác động của con người đến môi trường?

Trần Thục Hân

Trần Thục Hân

Hội thảo KH quốc gia lần thứ 3, Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, tháng 11 năm 2015, CRES, ĐHQG, Hà Nội

Báo cáo Hội nghị TN

Urban Heat Island Analysis in Ha Noi: Examining the relationship between land surface temperature and impervious surface

Bùi Quang Thành

Bùi Quang Thành

Ứng dụng GIS toàn quốc 2015, tháng 10/2015, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, pp.674-678

Báo cáo Hội nghị TN

Sustainable Transport: a comparison of ecological footprint and travel patterns in three cities in Vietnam, New Zealand and Finland Phần báo cáo bằng tiếng Anh

Trần Thục Hân

Trần Thục Hân

Ứng dụng GIS toàn quốc 2015, tháng 10/2015, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, pp.570-576

Báo cáo Hội nghị TN

Inequality of Ecological Footprint: in search for sustainable consumption and well-being

Trần Thục Hân

Trần Thục Hân

Seminar The Age of Adjustment, Oulu University, Finland, 9.2015

Báo cáo mời HN QT

Phương pháp đánh giá tiềm năng phát triển bền vững lãnh thổ: dấu chân sinh thái

Trần Thục Hân

Trần Thục Hân

Toạ đàm Viện chiến lược phát triển, 12.2014

Báo cáo mời HN TN

Web-based spatial processing of health data: a step toward a National Health Information Infrastructure in Viet Nam

Bui Quang Thanh

Bui Quang Thanh

INSPIRE-Geospatial World Forum. Lisbon, Portugal, May 2015

Báo cáo QT

Remote sensing and social survey data integration to

explain landscape change in the Ha Long bay world heritage site, Vietnam,

Tran Van Truong, Pham Van Cu, Dominique Laffly

Tran Van Truong, Pham Van Cu

ISPRS (International Society for

Photogrammetry and Remote Sensing) geospatial week 2015, Grande-Motte, Montpellier, France.

Báo cáo QT

2016

Urban expansion and landscape change analysis using remote sensing and survey: A case study in Ha Long bay area, Vietnam

Tran Van Truong, Pham Van Cu & Dominique Laffly

Tran Van Truong, Pham Van Cu

Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), Hanoi

Báo cáo QT

Collaborative GIS for flood susceptibility mapping: An example from Mekong river basin of Viet Nam

Bui Quang Thanh

Bui Quang Thanh

American Geophysical Union, San Fransisco, USA, Nov 2016

Báo cáo QT

Vị thế địa chính trị của Tây Nguyên trong phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng - an ninh và quản lý tài nguyên môi trường

Nguyễn Đăng Hội, Trương Quang Hải

Trương Quang Hải

Hội thảo khoa học về miền Trung và Tây Nguyên trong lịch sử Việt Nam

Đặc tính tự nhiên của một số hệ thống sông lớn khu vực miền Trung

Trương Quang Hải, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Kim Ngọc Anh

Trương Quang Hải

Hội thảo “Biển với Lục địa: Vai trò và mạng lưới giao lưu ở lưu vực các dòng sông miền Trung”

Đề xuất giải pháp phát triển bền vững tỉnh Gia Lai

Ngô Đăng Trí, Trần Văn Ý, Trương Quang Hải

Trương Quang Hải

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, Quyển 1, Tr.879-892

Tiếp cận phân tích đa biến trong đánh giá dữ liệu khảo sát địa lý tự nhiên tại khu vực rừng ngập mặn xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Trần Văn Trường, Trương Quang Hải và nnk

Trần Văn Trường, Trương Quang Hải và nnk

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, Quyển 1, Tr.211-220.

Đánh giá tính dễ bị tổn thương đối với lũ lụt của người dân xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị Hà Thành, Đặng Hữu Liệu, Mai Thị Hương

Nguyễn Thị Hà Thành, Đặng Hữu Liệu,

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, Quyển 1, Tr.357-367

Ứng dụng GIS đánh giá mức độ thích nghi của các hệ thống sử dụng đất nông nghiệp huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Đỗ Thị Tài Thu, Trần Văn Tuấn, Đỗ Mạnh Tuân

Đỗ Thị Tài Thu, Trần Văn Tuấn

Hội thảo GIS toàn quốc/ tháng 12 tổ chức tại Tp. Huế

Đánh giá thích hợp đất đai phụ vụ sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Phạm Thị Phin, Trần Văn Tuấn

Phạm Thị Phin, Trần Văn Tuấn

Hội nghị địa lý toàn quốc lần thứ 9, 12/2016, Trường Đại học Quy Nhơn

Diễn thế nhân sinh cảnh quan vùng ngã ba Đông Dương các huyện Ngọc Hồi, Sa Thầy và Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum

Nguyễn Đăng Hội, Nguyễn Cao Huần, Ngô Trung Dũng

Nguyễn Cao Huần

Hội nghị địa lý toàn quốc lần thứ 9, 12/2016, Trường Đại học Quy Nhơn

Tiếp cận phân tích đa biến trong phân tích và đánh giá dữ liệu khảo sát địa lý tự nhiên tại khu vực rừng ngập mặn xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Trần Văn Trường, Nguyễn Cao Huần, Phạm Quang Anh, Trương Quang Hải, Đặng Văn Bào, Nguyễn Đức Linh, Hoàng Văn Trọng, Dư Vũ Việt Quân, Đặng Thị Ngọc, Nguyễn Thái Hà, Trần Huyền Trang, Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Anh Đức

Hội nghị địa lý toàn quốc lần thứ 9, 12/2016, Trường Đại học Quy Nhơn

Đánh giá đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận phục vụ phát triển bền vững và đảm bảo an ninh quốc phòng

Phạm Thị Thanh Hằng, Trần Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Sơn, Nguyễn Văn Dũng, Trần Thúy Vân, Đặng Văn Thẩm, Vũ Văn Phái, Trương Thị Thu Hiền

Hội nghị địa lý toàn quốc lần thứ 9, 12/2016, Trường Đại học Quy Nhơn

Một số mô hình kinh tế sinh thái vùng cát ven biển phía đông huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Phạm Quang Tuấn, Trần Hải Vũ

Hội nghị địa lý toàn quốc lần thứ 9, 12/2016, Trường Đại học Quy Nhơn

Nghiên cứu ứng dụng giải pháp Google Earth Engine trong nghiên cứu biến động lớp phủ mặt đất tại khu vực Tây Nguyên, Việt Nam

Bùi Quang Thành

Hội nghị địa lý toàn quốc lần thứ 9, 12/2016, Trường Đại học Quy Nhơn

Vị thế địa chính trị của Tây Nguyên trong phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng - an ninh và quản lý tài nguyên, môi trường

Nguyễn Đăng Hội, Trương Quang Hải

Hội nghị địa lý toàn quốc lần thứ 9, 12/2016, Trường Đại học Quy Nhơn

Nghiên cứu những đặc điểm của quá trình đô thị hóa tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2004 - 2013

Mẫn Quang Huy

Hội nghị địa lý toàn quốc lần thứ 9, 12/2016, Trường Đại học Quy Nhơn

Phân tích so sánh một số kĩ thuật trộn ảnh đa phổ với ảnh toàn sắc sử dụng ảnh VNRedSat-1

Phạm Văn Mạnh, Dư Vũ Việt Quân, Lưu thị Phương Mao, Nguyễn Quang Tuấn

Hội thảo GIS toàn quốc/ tháng 12 tổ chức tại Tp. Huế

Xác lập không gian phân bố các hệ sinh thái ở đới bờ biển thành phố Hải Phòng

Phạm Xuân Cảnh, Nguyễn Hiệu, Nguyễn Ngọc Thạch, Đoàn Thu Phương, Nguyễn Thị Thúy Nga, Bùi Thị Hằng, Phạm Công Sơn Hải

Hội thảo GIS toàn quốc/ tháng 12 tổ chức tại Tp. Huế

Ứng dụng viễn thám hồng ngoại phân tích đặc điểm nhiệt độ bề mặt tỉnh Hòa Bình

Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Đinh Thị Bảo Hoa

Hội thảo GIS toàn quốc/ tháng 12 tổ chức tại Tp. Huế

Nghiên cứu thử nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đăng kí đất đai tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Hoàng Tuấn Anh, Mẫn Quang Huy

Hội thảo GIS toàn quốc/ tháng 12 tổ chức tại Tp. Huế

Sử dụng dữ liệu mở (Open Data) trong ứng phó thiên tai ngập lụt

Hoàng Tuấn Anh, Bùi Quang Thành, Nguyễn Quang Tuấn

Hội thảo GIS toàn quốc/ tháng 12 tổ chức tại Tp. Huế

 Phát triển du lịch sinh thái huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình

 Phạm Quang Tuấn, Dương Thị Thủy, Phạm Văn Hoàng

Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Đia lý toàn quốc lần thứ IX.

Web-based multi-criteria evaluation for flood susceptibility assessment in Quang Binh province

Bui Quang Thanh

Proceedings of the International Symposium – Hanoi Geoengineering: Energy and Sustainability. Ha Noi, 2016

2017

House Price Estimation in Hanoi Using Artificial Neural Network and Support Vector Machine: in Considering Effects of Status and House Quality

Bui Quang Thanh

Bui Quang Thanh

FIG, Helsinki, Finland, May 2017

Báo cáo QT

Tiếp cận cảnh quan trong xây dựng các mô hình hệ kinh tế sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu

Trần Văn Trường

Trần Văn Trường

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu cơ sở khoa học về lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình phát triển kinh tế thích ứng với xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu”, ĐHKTQD, Hà Nội

Hội thảo quốc gia