Published using Google Docs
Висновки АК 134
Updated automatically every 5 minutes

   Засідання Акредитаційної комісії (протокол № 134)

Посилання на висновки експертних комісій з акредитації напрямів підготовки (спеціальностей)

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

Заклад освіти

Напрям підготовки, спеціальність

Посилання

Одеський національний політехнічний університет

для Одеського автомобільно-дорожнього коледжу

5.05060103 Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання

https://goo.gl/wTkRNv

Одеська національна академія харчових технологій

для Одеського технічного коледжу

5.05160202 Виготовлення виробів із шкіри

https://goo.gl/n4b15J

5.05160203 Моделювання та конструювання промислових виробів

https://goo.gl/GUo6wX

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

для Відокремленого підрозділу «Старобільський гуманітарно-педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

5.02010501 Діловодство

Бакалаври, спеціалісти

Заклад освіти

Напрям підготовки, спеціальність

Посилання

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

6.030206 Міжнародний бізнес

https://goo.gl/mesjsG

Національний транспортний університет

6.060101 Будівництво

https://goo.gl/1nm7CY

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

6.050903 Телекомунікації

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

6.020202 Хореографія*

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

6.020204 Музичне мистецтво

6.160101 Військове управління (Сухопутні війська)

Військова академія (м. Одеса)

6.160101 Військове управління (за видами Збройних сил України: Сухопутні війська)

Державний університет телекомунікацій

6.060103 Гідротехніка (водні ресурси)

Національний авіаційний університет

6.050903 Телекомунікації

https://goo.gl/Pc3Dyu

Приватний вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань»

6.030102 Психологія

https://goo.gl/QdjQdt

Вищий навчальний приватний заклад «Дніпровський гуманітарний університет»

6.030102 Психологія

Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті

6.030507 Маркетинг

https://goo.gl/zUDRkD

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

Заклад освіти

Освітня програма

Спеціальність

Посилання на висновки

Державний навчальний заклад

«Херсонське вище професійне комерційне училище»

Виробництво харчової продукції

181 Харчові технології

https://goo.gl/xd65YT

Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти

Національної академії педагогічних наук України

Транспортні технології та управління перевезеннями на автомобільному транспорті

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Київський національний торговельно-економічний університет

для Хмельницького торговельно-економічного коледжу

Виробництво харчової продукції

181 Харчові технології

https://goo.gl/s1r1W1

для Ужгородського торговельно-економічного коледжу

Бухгалтерський облік

071 Облік і оподаткування

Товарознавство в митній справі

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

для Торговельно-економічного коледжу

Бухгалтерський облік

071 Облік і оподаткування

Фінанси і кредит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Товарознавство та комерційна діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Ресторанне обслуговування

241 Готельно-ресторанна справа

Львівський національний аграрний університет

для Івано-Франківського коледжу

Менеджмент

073 Менеджмент

https://goo.gl/7jS6rN

Харчові технології

181 Харчові технології

https://goo.gl/kXer2M

Садово-паркове господарство

206 Садово-паркове господарство

http://ifagrarncol.at.ua/prijom2019/sadovo-pvrkove.pdf

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

для Івано-Франківського коледжу

Туризм

242 Туризм

https://goo.gl/tgTd2V

Національний транспортний університет

для Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу

Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

133 Галузеве машинобудування

https://goo.gl/QgUu1a

Київський коледж транспортної інфраструктури

Залізничний транспорт

273 Залізничний транспорт

https://goo.gl/2s1Va1

Транспортні технології (на залізничному транспорті)

275 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

https://goo.gl/7oa2ca

Комунальний заклад вищої освіти «Криворізький медичний коледж»

Дніпропетровської обласної ради»

Акушерська справа

223 Медсестринство

https://goo.gl/JCHan5

Комунальний вищий навчальний заклад

«Запорізький медичний коледж» Запорізької обласної ради

Акушерська справа

223 Медсестринство

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

для Хмельницького кооперативного коледжу

Готельно-ресторанна справа

241 Готельно-ресторанна справа

https://goo.gl/8uSWhe

Івано-Франківський фінансово-комерційний кооперативний коледж імені С. Граната

Готельно-ресторанна справа

241 Готельно-ресторанна справа

Вінницький кооперативний інститут

для Коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту

Харчові технології

181 Харчові технології

https://goo.gl/TXhwkS

Ресторанне обслуговування

241 Готельно-ресторанна справа

Перший (бакалаврський) рівень

Заклад освіти

Освітня програма

Спеціальність

Посилання на висновки

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

для Військового інституту танкових військ

Озброєння та військова техніка

131 Прикладна механіка

https://goo.gl/ckq42x

Київський національний університет технологій та дизайну

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

https://goo.gl/9UVp2e

Менеджмент

073 Менеджмент

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

для Військового інституту танкових військ

Озброєння і засоби військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічна безпека

102 Хімія

Київський національний торговельно-економічний університет

для Ужгородського торговельно-економічного інституту

Ресторанні технології

181 Харчові технології

https://goo.gl/s1r1W1

Коледж хореографічного мистецтва

«Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря»

Народна хореографія

024 Хореографія

https://goo.gl/LGYDje

Класична хореографія

Вінницький кооперативний інститут

Менеджмент

073 Менеджмент

https://goo.gl/u9qWsH

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

Заклад освіти

Освітня програма

Спеціальність

Посилання на висновки

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

https://goo.gl/xr2o2z

Середня освіта (Мова і література (англійська))

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Другий (магістерський) рівень

Заклад освіти

Освітня програма

Спеціальність

Посилання на висновки

Державний вищий навчальний заклад

«Донбаський державний педагогічний університет»

для Горлівського інституту іноземних мов

Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова і література)

014 Середня освіта (Українська мова і література)

https://goo.gl/jqWi35

Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького

Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова і література

014 Середня освіта (Українська мова і література)

https://goo.gl/TJG11R

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Середня освіта (Географія. Економіка)

014 Середня освіта (Географія)

https://goo.gl/kS5k9u

Практична психологія (психологічне консультування та психотерапія)

053 Психологія

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Комп’ютерні технології та моделювання в механіці рідини та газу

113 Прикладна математика

https://goo.gl/D3QS1d

Туризм

242 Туризм

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Середня освіта (Музичне мистецтво)

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Середня освіта (Фізична культура)

014 Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта (Географія)

014 Середня освіта (Географія)

Середня освіта (Математика, інформатика)

014 Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Професійна освіта (Охорона праці)

015 Професійна освіта (Охорона праці)

Львівський національний аграрний університет

Міжнародні економічні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

https://goo.gl/R8T4Te

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Системний аналіз

124 Системний аналіз

https://goo.gl/GPj9sc

Київський національний торговельно-економічний університет

для Чернівецького торговельно-економічного інституту

Менеджмент організацій торгівлі

073 Менеджмент

https://goo.gl/s1r1W1

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

Економіка підприємства

051 Економіка

https://goo.gl/fBkMWn

Інтелектуальні системи та технології

122 Комп’ютерні науки

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Газотурбінні установки і компресорні станції

142 Енергетичне машинобудування

Комп’ютерні системи технічного зору

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інженерія мобільних додатків

Якість, стандартизація та сертифікація

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби

172 Телекомунікації та радіотехніка

Національний транспортний університет

Менеджмент організацій та адміністрування (транспортний менеджмент)

073 Менеджмент

https://goo.gl/v6bGUg

Логістика

Менеджмент природоохоронної діяльності

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Управління проектами

Енергетичне машинобудування

142 Енергетичне машинобудування

Українська інженерно-педагогічна академія

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

https://goo.gl/nmJix5

Професійна освіта (Харчові технології)

015 Професійна освіта (Харчові технології)

Практична психологія

053 Психологія

Прикладна механіка. Зварювання

131 Прикладна механіка

для Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту

Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні

015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

Професійна освіта. Промисловий транспорт

015 Професійна освіта (Транспорт)

Чернігівський національний технологічний університет

Економіка довкілля і природних ресурсів

051 Економіка

https://goo.gl/LzsCjb

Управління персоналом та економіка праці

073 Менеджмент

Менеджмент

Управління фінансово-економічною безпекою

Менеджмент організацій і адміністрування у виробничій сфері

Маркетинг

075 Маркетинг

Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

Електроніка

171 Електроніка

Геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій

Одеський державний аграрний університет

Економіка

051 Економіка

https://goo.gl/Hw1eNb

Агрономія

201 Агрономія

Захист і карантин рослин

202 Захист і карантин рослин

Садівництво та виноградарство

203 Садівництво та виноградарство

Львівський національний університет імені Івана Франка

Музикознавство

025 Музичне мистецтво

https://goo.gl/94nViC

Запорізький національний технічний університет

Фінанси і кредит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

https://goo.gl/J9xAQy

Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

131 Прикладна механіка

Технології та устаткування зварювання

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

Обладнання та технології ливарного виробництва

Технології машинобудування

Прикладне матеріалознавство

132 Матеріалознавство

Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Авіаційні двигуни та енергетичні установки

Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів

136 Металургія

Якість, стандартизація та сертифікація

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Регіональне управління

281 Публічне управління та адміністрування

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://goo.gl/7JzDdJ

Управління інноваційною діяльністю

073 Менеджмент

Маркетинг

075 Маркетинг

Право

081 Право

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

151 Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

Муніципальний менеджмент

281 Публічне управління та адміністрування

Бізнес-адміністрування

Університет митної справи та фінансів

Міжнародні економічні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

https://goo.gl/6DfDqj

Київський національний університет технологій та дизайну

Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

072 Фінанси, банківська справа та страхування

https://goo.gl/YDq6eL

Підприємництво та сервісна діяльність

076 Підприємництво та сервісна діяльність

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

151 Автоматизоване управління технологічними процесами

Автоматизоване управління технологічними процесами

Київський національний торговельно-економічний університет

Економічна кібернетика

051 Економіка

https://goo.gl/s1r1W1

Фінансовий менеджмент

Психологія

053 Психологія

Реклама

061 Журналістик

Фінансове посередництво

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансове брокерство

Страхування

Банківська справа

Державні фінанси

Менеджмент персоналу

073 Менеджмент

Торговельний менеджмент

Управління в сфері економічної конкуренції

Маркетинг

075 Маркетинг

Рекламний бізнес

Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Митна справа

Організація оптової та роздрібної торгівлі

Комерційне право

081 Право

Фінансове право

Цивільне право і процес

Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності

Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки

Ресторанні технології

181 Харчові технології

Міжнародний готельний бізнес

241 Готельно-ресторанна справа

Готельна і ресторанна справа

Міжнародний туристичний бізнес

242 Туризм

Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

для Харківського торговельно-економічного інституту

Товарознавство та комерційна логістика

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Ресторанні технології

181 Харчові технології

Готельна і ресторанна справа

241 Готельна і ресторанна справа

для Харківського інституту фінансів

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

для Ужгородського торговельно-економічного інституту

Ресторанні технології

181 Харчові технології

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Педагогіка вищої школи

011 Освітні, педагогічні науки

https://goo.gl/D3QS1d

Історія та археологія

032 Історія та археологія

Бізнес-аналітика та інформаційна безпека

051 Економіка

Політологія

052 Політологія

Психологія

053 Психологія

Медіакомунікації

061 Журналістика

Видавнича справа та редагування

Реклама і зв’язки з громадськістю

Управління персоналом та економіка праці

073 Менеджмент

Право

081 Право

Хімія

102 Хімія

Фізика та астрономія

104 Фізика та астрономія

Математика

111 Математика

Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи

113 Прикладна математика

Інформатика

Комп’ютерна механіка

Системний аналіз

124 Системний аналіз

Матеріалознавство

132 Матеріалознавство

Космічні інформаційні технології

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Ракетні двигуни та енергетичні установки

Теплоенергетика

144 Теплоенергетика

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Міжнародна економіка

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Дошкільна освіта. Початкова освіта

012 Дошкільна освіта

https://goo.gl/8zPhZj

Дошкільна освіта. Психологія

Початкова освіта. Психологія

013 Початкова освіта

Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

Херсонський національний технічний університет

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

161 Хімічні технології та інженерія

https://goo.gl/MrCxE2

Національний університет водного господарства та природокористування

Комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

https://goo.gl/of7gGh

Водна інженерія та водні технології

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Туризм

242 Туризм

Університет державної фіскальної служби України

Проектний менеджмент

073 Менеджмент

https://goo.gl/byLnsf

Менеджмент митної справи

Правоохоронна діяльність

262 Правоохоронна діяльність

Дніпропетровський національний університет  залізничного транспорту

імені академіка В. Лазаряна

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://goo.gl/MqwVxx

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент

073 Менеджмент

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

141 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Мости і транспортні тунелі

192 Будівництво та цивільна інженерія

Водопостачання та водовідведення

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

Початкова освіта

013 Початкова освіта

Політологія

052 Політологія

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Управління персоналом та економіка праці

073 Менеджмент

Управління навчальним закладом

Підприємництво і торгівля

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фізична реабілітація

227 Фізична терапія, ерготерапія

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Початкова освіта та психологія

013 Початкова освіта

https://goo.gl/ihbxRR

Образотворче мистецтво

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Медіакомунікації

061 Журналістика

Управління навчальним закладом

073 Менеджмент

Приватне право та інтелектуальна власність

081 Право

Прикладна математика

113 Прикладна математика

Системи і методи прийняття рішень

124 Системний аналіз

Якість, стандартизація та сертифікація

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Міжнародний бізнес

292 Міжнародні економічні відносини

Одеська національна академія харчових технологій

Економіка підприємства

051 Економіка

https://goo.gl/ZyC2xV

Національна металургійна академія України

Облік і аудит

071 Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Економіка та управління підприємством

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Екологія

101 Екологія

Інформаційні управляючі системи та технології

122 Комп’ютерні науки

Програмування веб систем

Технологія машинобудування

131 Прикладна механіка

Композиційні та порошкові матеріали, покриття

132 Матеріалознавство

Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування

Колісні та гусеничні транспортні засоби

Захист металів від корозії

Металургія

Електрометалургія сталі і феросплавів

Спеціальна металургія

Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів

Металургія кольорових металів

Обробка металів тиском

Промислова теплотехніка

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Теплофізика

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

для Криворізького металургійного інституту

Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування

Металургія

136 Металургія

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Хімічні технології та інженерія

161 Хімічні технології та інженерія

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Педагогіка вищої школи

011 Освітні, педагогічні науки

https://goo.gl/PGArxb

Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

Початкова освіта

013 Початкова освіта

Середня освіта. Історія, правознавство

014 Середня освіта (Історія)

Середня освіта. Біологія

014 Середня освіта (Біологія)

Середня освіта. Англійська мова

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Середня освіта. Українська мова та література. Світова література

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта. Математика

014 Середня освіта (Математика)

Фізична культура

014 Середня освіта (Фізична культура)

Фізика

014 Середня освіта (Фізика)

Фізична культура і спорт

014 Фізична культура і спорт

Музичне мистецтво

025 Музичне мистецтво

Музеєзнавство, пам’яткознавство, культурний туризм

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Історія, європеїстика, археологія

032 Історія та археологія

Культурологія

034 Культурологія

Прикладна лінгвістика. Переклад і комп’ютерна лінгвістика

035 Філологія

Мова і література (французька). Переклад

Мова і література (німецька). Переклад

Мова і література (англійська). Переклад

Мова та література (польська). Переклад

Українська мова та література. Світова література

Економіка довкілля і природних ресурсів

051 Економіка

Політологія

052 Політологія

Психологія

053 Психологія

Соціологія

054 Соціологія

Журналістика і соціальні комунікації

061 Журналістика

Облік і аудит

071 Облік і оподаткування

Управління фінансово-економічною безпекою

073 Менеджмент

Економіка підприємства

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Право

081 Право

Біологія

091 Біологія

Екологія

101 Екологія

Заповідна справа

Хімія

102 Хімія

Гідрологія

103 Науки про Землю

Фізика та астрономія

104 Фізика та астрономія

Математика

111 Математика

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

Фізична терапія

227 Фізична терапія, ерготерапія

Соціальна робота

231 Соціальна робота

Міжнародні економічні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Українська мова і література в закладах освіти

014 Середня освіта (Українська мова і література)

https://goo.gl/WjSRYu

Українська мова і література, англійська мова в закладах освіти

Середня освіта (Фізика та інформатика)

014 Середня освіта (Фізика)

Середня освіта (Музичне мистецтво та художня культура)

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Середня освіта (Історія та правознавство)

014 Середня освіта (Історія)

Історія та археологія

032 Історія та археологія

Англійська і німецька мови та літератури (переклад включно)

035 Філологія

Сімейна психологія

053 Психологія

Психологія розвитку

Менеджмент організацій та адміністрування

073 Менеджмент

Управління навчальним закладом

Фізика

104 Фізика та астрономія

Львівська національна академія мистецтв

Графічний дизайн

022 Дизайн

https://goo.gl/Hve4At

Художня кераміка

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Художнє скло

Реставрація творів мистецтва

Монументальний живопис

Сакральне мистецтво

Монументально-декоративна скульптура

Художній метал

Художнє дерево

Менеджмент мистецтва

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Мистецтвознавство

034 Культурологія

для Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва

Декоративне мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

https://goo.gl/jiKtn9

Запорізький національний університет

Середня освіта (Фізика)

014 Середня освіта (Фізика)

https://goo.gl/ECy6Pr

Політологія

052 Політологія

Психологія

053 Психологія

Прикладна фізика

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Сумський державний університет

Фінанси

072 Фінанси, банківська справа та страхування

https://goo.gl/HzLfcz

Фінанси і аудит підприємництва

Інформатика

122 Комп’ютерні науки

Інформаційні технології проектування

Інформаційно-комунікаційні технології

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Економіка в будівництві та житлово-комунальному господарстві

051 Економіка

Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві

073 Менеджмент

Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання

192 Будівництво та цивільна інженерія

Промислове та цивільне будівництво

Автомобільні дороги та аеродроми

Автомобілі та автомобільне господарство

274 Автомобілі та автомобільне господарство

Херсонська державна морська академія

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

271 Річковий та морський транспорт

Експлуатація суднових енергетичних установок

Судноводіння

Запорізька державна інженерна академія

Економічна кібернетика

051 Економіка

https://goo.gl/WXuLfR

Київський національний університет будівництва і архітектури

для Відокремленого структурного підрозділу «Інститут інноваційної освіти

Київського національного університету будівництва і архітектури»

Економіка

051 Економіка

https://goo.gl/epyTdv

Міське будівництво та господарство

192 Будівництво та цивільна інженерія

Водопостачання та водовідведення

Промислове та цивільне будівництво

Землеустрій і кадастр

193 Геодезія та землеустрій

Інженерна геодезія

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Середня освіта (Біологія та природознавство)

014 Середня освіта (Біологія)

https://goo.gl/L795xB

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Соціальна психологія

053 Психологія

https://goo.gl/X83tsX

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Логістика в морегосподарському комплексі

073 Менеджмент

https://goo.gl/fTpv1U

для Херсонської філії

Менеджмент в освіті

073 Менеджмент

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

https://goo.gl/aE6aiB

Хореографія

024 Хореографія

Національний університет харчових технологій

Інтелектуальні комп’ютерні системи керування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

https://goo.gl/cYUYP3

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

161 Хімічні технології та інженерія

Готельна і ресторанна справа

 241 Готельна і ресторанна справа

Туризмознавство

242 Туризм

Маріупольський державний університет

Середня освіта. Мова і література (російська)

014 Середня освіта (Мова і література (російська))

https://goo.gl/GFgJD3

Середня освіта. Мова і література (німецька)

014 Середня освіта (Мова і література (німецька))

Фізична культура

017 Фізична культура і спорт

Міжнародний бізнес

292 Міжнародні економічні відносини

Одеський національний морський університет

Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики

271 Річковий та морський транспорт

https://goo.gl/MMkb9v

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

https://goo.gl/MXcitN

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

Технології машинобудування

131 Прикладна механіка

Телекомунікаційні системи та мережі

172 Телекомунікації та радіотехніка

Архітектура будівель і споруд

191 Архітектура та містобудування

Дизайн архітектурного середовища

Містобудування

Водопостачання та водовідведення

192 Будівництво та цивільна інженерія

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Психологія

053 Психологія

https://goo.gl/Y53Y3t

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького

Педагогіка вищої школи

011 Освітні, педагогічні науки

https://goo.gl/EMZCdS

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова

Кібербезпека

125 Кібербезпека

https://goo.gl/gNi5jR

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Декоративно-прикладне мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Львівський національний аграрний університет

 Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент

073 Менеджмент

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Екологія

101 Екологія

Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Архітектура та містобудування

191 Архітектура та містобудування

Будівництво та цивільна інженерія

192 Будівництво та цивільна інженерія

Геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій

Агрономія

193 Агрономія

Агроінженерія

208 Агроінженерія

Автомобільний транспорт

274 Автомобільний транспорт

Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Публічне адміністрування та публічна служба

281 (074) Публічне управління та адміністрування

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Системний аналіз фінансового ринку

124 Системний аналіз

https://goo.gl/nL6YUF

Системний аналіз і управління

Центральноукраїнський національний технічний університет

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

https://goo.gl/KLub6w

Металорізальні верстати та системи

133 Галузеве машинобудування

Електротехнічні системи електроспоживання

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Енергетичний менеджмент

Агрономія

201 Агрономія

Технічний сервіс сільськогосподарської техніки

208 Агроінженерія

Агроінженерія

Автомобільний транспорт

274 Автомобільний транспорт

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Облік, аудит та оподаткування

071 Облік, аудит та оподаткування

https://goo.gl/GTW9TB

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

Дизайн

022 Дизайн

https://goo.gl/HhU2hE

Декоративно-прикладне мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Харківський національний університет радіоелектроніки

Економічна кібернетика

051 Економіка

https://goo.gl/sRzBJ9

Прикладна математика

113 Прикладна математика

Соціальна інформатика

122 Комп’ютерні науки

Системний аналіз і управління

124 Системний аналіз

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

Автоматизоване управління технологічними процесами

Комп’ютеризовані та робототехнічні системи

Системи, технології та комп’ютерні засоби мультимедіа

171 Електроніка

Інфокомунікаційна інженерія

172 Телекомунікації та радіотехніка

Інформаційно-мережна інженерія

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

для Криворізького економічного інституту

Право

081 Право

https://goo.gl/iGb2wQ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу  

Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

https://goo.gl/8Tw78i

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

«Класичний приватний університет»

Богослов’я

041 Богослов’я

https://goo.gl/Fsbs8d

Геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій

Готельно-ресторанна справа

241 Готельно-ресторанна справа

Туризм

242 Туризм

Міжнародне право

293 Міжнародне право

Приватне акціонерне товариство

«Приватний вищий навчальний заклад

«Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

https://goo.gl/9jtws3

Міжнародні економічні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

Вищий навчальний заклад

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Дизайн

022 Дизайн

https://goo.gl/h1ZVD1

Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

для Полтавського інституту економіки і права

Германська філологія і переклад (англійська мова та німецька мова)

035 Філологія

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Соціальна робота

231 Соціальна робота

для Вінницького соціально-економічного інституту

Менеджмент

073 Менеджмент

Приватний вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань»

Юридична психологія

053 Психологія

https://goo.gl/SZx8UX

Психологія

Вищий навчальний заклад «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

Право

081 Право

https://goo.gl/kmshRP

Вищий навчальний заклад «Український католицький університет»

Християнська педагогіка та організація дозвілля

041 Богослов’я

https://goo.gl/z4Ynnr

Приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет»

Переклад (англійська)

035 Філологія

https://goo.gl/J6ZDNi

Приватний вищий навчальний заклад

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»

Фізична терапія, ерготерапія

227 Фізична терапія, ерготерапія

Туризм

242 Туризм

Вищий навчальний заклад

Інститут дизайну, архітектури та журналістики

(у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

Дизайн

022 Дизайн

Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права»

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://goo.gl/W2QhE4

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Приватний вищий навчальний заклад «Київський інститут бізнесу та технологій»

Товариство з обмеженою відповідальністю

Економіка

051 Економіка

https://goo.gl/gHABct

Приватний вищий навчальний заклад «Інститут екології економіки і права»

Фінанси і кредит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Екологія та охорона навколишнього середовища

101 Екологія

Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

Кібербезпека

125 Кібербезпека

https://goo.gl/oMHgmc

Миколаївський національний аграрний університет

Агрономія

201 Агрономія

https://goo.gl/FT5oiV

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Агроінженерія

208 Агроінженерія