Z pověření Oblastního výboru KČT Pardubický krajVýsledek obrázku pro klub českých turistů

pod záštitou Rady Pardubického kraje a starosty města M. Třebové

s finanční podporou Pardubického kraje a města M. Třebová

 pořádá

KČT TJ Slovan Moravská Třebová

ve spolupráci s Kulturními službami města Moravská Třebová, Tělovýchovnou jednotou Slovan M. Třebová, Římskokatolickou farností Moravská Třebová, Mladějovskou průmyslovou dráhou, Průmyslovým muzeem Mladějov a dalšími

Zahájení jarní turistické sezóny 2019 v Pardubickém kraji

v sobotu 23. března 2019

Vítejte na pomezí Čech a Moravy

Pro účastníky jsme připravili tento program:

 1. Registrace účastníků na nádvoří zámku.
  Poskytování informací, nabídka turistických materiálů, razítka apod. (8–9 h).
 2. Hudební vystoupení folkové skupiny Proč ne Band (8–10 h).
 3. Kulturní vložka (9–9:10 h).
 4. Proslovy představitelů Pardubického kraje, města Moravská Třebová a KČT (9:10–9:30 h).
 5. Informační centrum na náměstí TGM (8–16 h).
 6. Procházka městem individuálně – Cesta od renesance k baroku; naučná trasa v areálu hřbitova; naučná stezka Dějiny školství v Mor. Třebové (10–16 h).
 7. Prohlídka městského muzea – Holzmaisterova sbírka, galerie Fr. Strážnického (10–16 h).
 8. Prohlídka reprezentačních místností radnice (10–16 h).
 9. Prohlídka zámku – komentované prohlídky expozice Poklady M. Třebové (10:30, 11:30, 12:30, 13:30 h) - do vyčerpání kapacity jednotlivých prohlídek (25 osob/1 prohlídka), možnost on-line rezervace.
 10. Prohlídka muzea Vojenské střední školy a VOŠ (10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 h) - do vyčerpání kapacity jednotlivých prohlídek (20 osob/1 prohlídka), možnost on-line rezervace.
 11. Prohlídka místních kostelů – kostel Nanebevzetí p. Marie, kostel Sv. Josefa a evangelický kostel (10–16 h).
 12. Vycházkové okruhy kolem Mor. Třebové (viz. mapa):

- Na rozhlednu Pastýřku – dl. 6,5 km – možno spojit s návštěvou vojenského muzea.

- Okolo Hradiska – dl. 10 km.

 1. Vycházky s východiskem mimo město po  Hřebečských důlních stezkách (viz. mapa):

- Z Hřebče k hájence nad Vískou – dl. 10 km (s možností prodloužení do Mladějova – dl. 14 km).

- Po důlních stezkách od Hřebče do Mor. Třebové – dl. 7,5 km.

              Pro individuální přepravu je možné využít dopravy organizátora – viz. jízdní řád (omezené kapacity autobusu).

 1. Projížďka po úzkokolejné průmyslové železnici z Mladějova s prohlídkou portálu dolu Hugo Karel (12-13:45 h).

              Projížďka pouze pro závazně přihlášené a bude zprovozněna jen v případě minimálního počtu 80 účastníků. Závazné přihlášky se vyplňují do 8. března 2019 on-line formou na stránkách kctmt.webnode.cz.

              Počet zájemců je omezen na max. 180 osob. Po dosažení max. počtu bude on-line přihlašování ukončeno.

 1. Prohlídka Průmyslového muzea Mladějov (11–15 h) – možnost občerstvení.

               Prohlídka zpoplatněna zlevněným vstupným – 50 Kč bez projížďky / 40Kč s projížďkou úzkokolejky.

 1. Kulturní program v rámci zahájení Zámecké sezóny na nádvoří zámku (od 14h).

Všechny uvedené akce, včetně autobusu na Hřebečské důlní stezky (především pro ty, kteří do MT přijedou hromadnou dopravou) jsou pro účastníky akce zdarma po předložení pamětní známky.

Odjezd autobusu na Hřebečské důlní stezky je z parkoviště pod zámkem.

Změna programu vyhrazena!

Parkování autobusů účastníků bude upřesněno. Další informace najdete na našich stránkách:   kctmt.webnode.cz

Harmonogram autobusové přepravy pro účastníky Zahájení 2019

Mor. Třebová, pod zámkem                        09:45 hod                   10:15 hod

Křižovatka na Boršov (pod mostem)                09:55 hod                    x

Hřebeč, parkoviště                                                    10:00 hod                   10:05 hod

Mor. Třebová, pod zámkem                        10:25 hod                   12:00 hod                      Hájenka nad Vískou                                    10:55 hod                   11:40 hod

Mor. Třebová, pod zámkem                           13:00 hod.                   14:30 hod

Křižovatka na Boršov (pod mostem)                13:10 hod                    x

Hřebeč, parkoviště                                           13:15 hod                   14:15 hod

Mor. Třebová, pod zámkem                           14:40 hod                            15:40 hod

Hájenka nad Vískou                                15:00 hod                    15:20 hod

Rozvrh autobusové přepravy umožňuje bezproblémové projití Důlních stezek po Hřebečovském hřebeni.

Autobusová přeprava je pro účastníky akce zdarma po předložení pamětní známky.

Vlaková přeprava do Mladějova 

Pro možnost návštěvy Průmyslového muzea i Mladějovské průmyslové dráhy

(úzkokolejné železnice) je možné využít veřejnou vlakovou přepravu

 

Moravská Třebová, žst                                 09:46 hod                       12:46 hod

Mladějov na Moravě, žst                                 09:59 hod                       12:32 hod

Moravská Třebová, žst                                 11:18 hod                       15:03 hod

Mladějov na Moravě, žst                                 11:31 hod                       14:49 hod

Moravská Třebová, žst                                 13:18 hod                       16:58 hod

Mladějov na Moravě, žst                                 13:31 hod                       16:45 hod

Vlaková přeprava je zpoplatněna dle ceníků ČD, a.s.