HOT LINE: 0985 86 86 55 - 0982 78 78 41

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

Ca học

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ (vnđ/họcviên)

ĐƠN VỊ CẤP

Hà Nội

HCM

ĐN

 

Hà Nội

Đà Nẵng

TP HCM

1.Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp

Tối 2-4-6

16/04

09/04

18/04

Gốc

2.200.000

2.200.000

2.200.000

ĐH SP Hà Nội 

(thời lượng: 1,5 tháng)

 (xem nội dung)

Ngày T7 và CN

07/04

14/04

21/04

Ưu đãi

2.000.000

 

1.800.000

 

2.Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Cao đẳng, đại học

Tối 2-4-6

16/04

09/04

18/04

Gốc

3.000.000

3.300.000

2.500.000

ĐH SP Hà Nội 

(thời lượng: 2 tháng)

(xem nội dung học)

Ngày T7 và CN

07/04

14/04

21/04

Ưu đãi

2.500.000

 2.800.000

2.200.000

 

3. Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mầm non

Tối T2->T6

 

 

 

Gốc

2.500.000

 3.000.000

3.000.000

ĐHSP

(thời lượng: 3 tháng)

 

(xem nội dung học)

Ngày T7 và CN

14/04

07/04

21/04

Ưu đãi

2.200.000

 

2.200.000

 

4. Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý mầm non

Tối T2->T6

 

 

 

Gốc

2.500.000

3.500.000

3.500.000

ĐHSP

(thời lượng: 3 tháng)

 

(xem nội dung học)

Ngày T7 và CN

14/04

07/04

21/04

Ưu đãi

2.200.000

 

2.200.000

 

5. Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề hệ trung cấp, cao đẳng nghề

 Tối 2-4-6

16/04

09/04

18/04

Gốc

2.200.000

2.500.000

2.500.000

CĐ cơ điện HN

(thời lượng: 1,5 tháng)

(xem nội dung học)

T7CN

07/04

14/04

21/04

Ưu đãi

 

 

 

6. Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề sơ cấp

T7CN

07/04

14/04

21/04

Gốc

1.800.000

1.800.000

1.800.000

CĐ cơ điện HN

(thời lượng: 1,5 tháng)

7.  Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước – quản lý giáo dục

 

Liên hệ:

Liên hệ:

 

Gốc

1.800.000

1.800.000

1.800.000

ĐH SP Hà Nội I

(xem nội dung học)

 

985868655

985868655

Ưu đãi

 

 

 

8.  Bồi dưỡng triết học sau ĐH cho GV CĐ, ĐH.

 

Liên hệ:

Liên hệ:

 

Gốc

2.000.000

2.000.000

2.000.000

ĐH SP Hà Nội I

(xem nội dung học)

985868655

985868655

9.  Bồi dưỡng nghiệp vụ làm công tác thiết bị trường học.

 

Liên hệ:

 

 

Tiểu học

2.700.000

3.000.000

3.000.000

ĐH SP Hà Nội I

 

985868655

Trung học

3.000.000

3.000.000

3.000.000

10.  Đào tạo nghề bảo mẫu, cấp dưỡng

 

Liên hệ:

Liên hệ:

 

Gốc

2.000.000

2.200.000

2.300.000

CC sơ cấp nghề

985868655

985868655