УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

(проект)

.12.2018р.                                                                                                                               №

Про звіт директора

комунального підприємства

“Бершадьринок”

Заслухавши та обговоривши звіт директора комунального підприємства  “Бершадьринок” Оніщука М.І. про роботу очолюваного ним підприємства за 2018 рік, керуючись ст. 17, підпунктом 3 пункту “а” (власні повноваження) ст.29, ч.1 ст. 47, ч.1 ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет  міської ради

ВИРІШИВ:

1.Звіт директора комунального підприємства “Бершадьринок” Оніщука М.І. про роботу підприємства за 2018 рік взяти до відома (додаток №1 додається).

2.Визнати роботу комунального підприємства “Бершадьринок” задовільною.

3.Директору комунального підприємства “Бершадьринок” щоквартально звітувати на засіданнях виконавчого комітету Бершадської міської ради про результати господарської діяльності підприємства та виконання фінансового плану на 2019 рік.

4.Заступнику міського голови Синявському В.С., начальнику фінансово-господарського відділу – головному бухгалтеру Бершадської міської ради та її виконавчого комітету Ляшевській Л.О. забезпечити  здійснення постійного моніторингу фінансового стану та діяльності комунального підприємства “Бершадьринок”.

5.Контроль  за   виконанням   даного рішення   покласти  на  постійні комісії Бершадської міської ради.

             Міський голова                                                                           М.І.Кольченко

Додаток №1 до рішення виконавчого комітету

                                                                                  Бершадської міської ради №___ від .12.2018р.

КП “Бершадьринок” відповідно до статутних документів надає послуги по утриманню торгівельного місця відповідно до санітарних норм по вул. Я. Мудрого (Леніна), алея вул. Я. Мудрого (Леніна),  вул. 1 Травня, пров. 1 Травня та захороненню побутових відходів на міському сміттєзвалиці.

На підприємстві згідно штатного розпису працює 10 чоловік, з них два прибиральника зайнято благоустроєм території торгівельного майданчика. Видачею фіскальних чеків за надані підприємством послуги займається два контролери (вартість послуги становить 20 грн.).

При тарифі 15 грн. за послуги що надає підприємство в 2017 році зібрано коштів 892 тис. грн., в т. ч. ПДВ – 148,6 тис. грн., при тарифі 20 грн. очікувана сума за 2018 рік буде становити 1070 тис. грн., в т.ч. ПДВ – 178,3 тис. грн..

Кошти отримані від реалізації наданих послуг використовуються на сплату податків, заробітну плату, оплату електроенергії, ПММ та товарно-матеріальних цінностей.

Для водопостачання КП “Бершадьринок” в листопаді місяці 2015 року збудовано та отримано технічний паспорт на артезіанську свердловину. Будівництво свердловини здійснювалось за рахунок фінансування з державного та місцевого бюджетів. Загальна вартість свердловини становить 402 тис. грн.

Відповідно рішення виконавчого комітету Бершадської міської ради від 04.08.2017р. № 51 “Про надання дозволу на укладення договору на безоплатне тимчасове користування майном, що є власністю територіальної громади” складено договір від 04.08.2017р. № 3 “Про безоплатне тимчасове користування майном” з ДП “Бершадьводоканал” та згідно акту приймання-передачі від 04.08.2017р. передано в користування для забезпечення водою жителів м. Бершаді.

КП “Бершадьринок” за власні кошти проводило земляні роботи екскаватором - ЕО, зокрема прокопування та загортання канави  відстанню до 35 м  на глибину  до 2 м   для прокладання водяних труб , які в подальшому були  підключені  до свердловини та мережі водогонів прилеглих вулиць для забезпечення  водою  населення м. Бершадь.

Для будівництва комунального ринку з реконструкцією існуючих будівель в м. Бершаді по вул. Чкалова, 9Н, необхідні кошти в сумі 16 664, 879 тис. грн., в тому числі будівельні роботи - 13 086, 601 тис. грн., інші витрати – 3578,278 тис. грн.

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 02.06.2017 року підтверджується експертним висновком філії ДП “Укрдержбудеспертиза” у Вінницькій області № 02-0166-17 від 09.06.2017року.

Для дотримання санітарних норм та вимог природоохоронного законодавства України на міському сміттєзвалищі працюють 5 чоловік: 1 тракторист та 4 охоронники. На сміттєзвалищі  тариф на захоронення ТПВ відсутній. Фінансування на утримання міського сміттєзвалища здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

На утримання сміттєзвалища у 2018 році заплановано – 608,4 тис. грн.

Протягом звітного періоду на заробітну плату працівникам виділено та виплачено 251,1 тис. грн. з усіма нарахуваннями.

На утримання транспортних засобів, які обслуговують міське сміттєзвалище  (екскаватор ЕО-2610, автомобіль ЗИЛ ММЗ-554, трактор ДЗ-42) використано 20,8 тис. грн..    

За 10 місяців в 2018 році на сміттєзвалищі захоронено 2300 тонн або 7188 м3 побутових відходів в результаті чого використаного паливно-мастильних матеріалів на суму 146,0 тис. грн.

За розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях (сміттєзвалище) сплачено екологічного податку в сумі 108,8 тис. грн. та плату за користування землею (с. Флорино) в сумі – 8,3 тис. грн.

В листопаді місяці 2017 року складено договір з ПП “ІНЖПРОЕКТ-2” м. Умань на виконання робіт з проектування “Нове будівництво сміттєсортувального комплексу твердих побутових відходів, що знаходяться на землях Флоринської сільської ради, Бершадського району, Вінницької області”, вартість робіт за кошторисом  становить 360 тис. грн. Міською радою виділено кошти в сумі – 360 тис. грн. які перераховані підприємству на виготовлення ПКД. На даний час ПКД проекту будівництва “Будівництво сміттєсортувального комплексу твердих побутових відходів, що знаходяться на землях Флоринської сільської ради, Бершадського району, Вінницької області”, подана до Вінницької обласної комунальної установи “Служба технічного нагляду за об’єктами ЖКГ” та повернута із зауваженнями про що свідчить експертний звіт № 04-07-1194 від 2 листопада 2018 року. Документація подана в ПП “ІНЖПРОЕКТ-2” для усунення виявлених недоліків та повторної подачі для проходження експертизи.

За 10-ть місяців на рахунок “Капітальні вкладення” надійшли кошти в сумі 261,2 тис. грн., які перераховані ПП “ІНЖПРОЕКТ-2” м. Умань – 252 тис. грн. за виготовлення ПКД “Нове будівництво сміттєсортувального комплексу твердих побутових відходів, що знаходяться на землях Флоринської сільської ради, Бершадського району, Вінницької області” та 9217 грн. ВОКУ “Служба технічного нагляду за об’єктами ЖКГ”.

 

Міський голова                                                                               М.І.Кольченко