LISTA ADRESÓW

Wyślij ze swojej skrzynki pocztowej

listy@prezydent.pl, halina.szymanska@prezydent.pl, krzysztof.szczerski@prezydent.pl, pawel.mucha@prezydent.pl, andrzej.dera@prezydent.pl, adam.kwiatkowski@prezydent.pl, krzysztof.lapinski@prezydent.pl, wojciech.kolarski@prezydent.pl, anna.surowka-pasek@prezydent.pl, grazyna.ignaczak-bandych@prezydent.pl , tadeusz.deszkiewicz@prezydent.pl, marek.dietl@prezydent.pl, urszula.doroszewska@prezydent.pl, konrad.dziobek@prezydent.pl, barbara.fedyszak-radziejowska@prezydent.pl, marta.gajecka@prezydent.pl, cezary.kochalski@prezydent.pl, agnieszka.lenartowicz-lysik@prezydent.pl, piotr.nowacki@prezydent.pl, zdzislaw.sokal@prezydent.pl, andrzej.wasko@prezydent.pl, andrzej.zybertowicz@prezydent.pl

TREŚĆ LISTU DO WYSŁANIA

Zmodyfikuj zgodnie z własnymi preferencjami

Dopisz imię i nazwisko

!!! Dopisz swój adres, wtedy kancelaria będzie musiała Tobie oficjalnie odpowiedzieć !!!

Wymyśl własny tytuł np. 3xVeto

Szanowny Panie Prezydencie,

Zgłoszone i uchwalone większością sejmową ustawy dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego jawnie łamią przepisy Konstytucji, umożliwiając politycznej większości (tej, oraz późniejszej) na bezpośrednią ingerencję w obsadzanie składu KRS oraz SN, i pośrednio na kontrole polityków nad kształtem oraz wynikami wyborów i nad wolnymi mediami. Prawa i wolności osób fizycznych i prawnych będą poważnie zagrożone przy wejściu w życie powyższych ustaw, które likwidują podział władzy i demokratyczny ustrój państwa polskiego.

Jednocześnie nawołuję do zachowania roli Prezydenta RP jako strażnika Konstytucji RP oraz do zachowania kompetencji Prezydenta RP wobec Sądu Najwyższego i KRS. Członkowie kierownictwa Kancelarii Prezydenta, jak nikt inny, powinni chronić urząd Głowy Państwa przed pułapką jaką jest skrócenie kadencji członków KRS i SN, i przed odebraniem kompetencji Głowie Państwa w imię budowy autorytarnego ustroju.

Są to fatalne ustawy o bardzo poważnych konsekwencjach dla Polski. Należy obawiać się, że Głowa Państwa, urzędnicy Kancelarii Prezydenta i członkowie rządzącej partii poniosą olbrzymi koszt polityczny, jeżeli ustawy te nie zostaną zawetowane.

Zwracam uwagę, że wspomniane ustawy wywołały stanowczy sprzeciw sojuszników Polski, włączając w to Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Niedawne oświadczenie Departamentu Stanu USA w tej sprawie jest niezwykle mocne i wręcz bezprecedensowe. Stanowi ono wskazówkę i poważne ostrzeżenie, że wspomniane ustawy są poważnym ciosem dla wizerunku Polski i dla jej żywotnych interesów międzynarodowych.

Proszę Pana Prezydenta o spełnienie swojej roli strażnika Konstytucji RP, którą Pan Prezydent obiecywał w swoim ślubowaniu z powołaniem się na samego Pana Boga. Oczekuję zawetowania wszystkich trzech ustaw, które w oczywisty sposób łamią zarówno ducha jak też literę Konstytucji RP.

Z poważaniem,

[imię nazwisko]

[adres korespondencyjny]

(Jeśli podasz adres, to Kancelaria Prezydenta ma obowiązek udzielić odpowiedzi. Sugerowane)

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ DO ZNAJOMYCH

Przekonaj Dudę, aby zawetował ustawy oddające sądy PiS-owi. Zajmie to 1 min.

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRRkZVzSVUu2nzC7zdKcWgrcHWcHc0LhGlXpUfG-plUL9TI5kJjA1EyOYwvNmP1pMZFT9Btv46RVvkF/pub

Przekaż dalej!


* Autorem listu jest Robert kowalski z KOD_San_Francisco