Propozice seriálu turnajů jednotlivců v elektronických šipkách

Vagon 2018

Místo: Velký Třebešov restaurace U Vagonu

Termíny: každý čtvrtek od 7. 12. 2017 do 29. 11. 2018 (termín vyhodnocení ročníku bude oznámen v průběhu listopadu)

Časy: zahájení turnajů v 18:00 (prezence 17:30 - 18)

Startovné: 60 Kč za hráče a kredity se vhazují

Technická ustanovení:

- seriál se skládá z 52 základních (čtvrtečních) turnajů + X zvýhodněných (sobotních) turnajů jejichž počet, termíny a další pravidla budou upřesněna v průběhu seriálu (první zvýhodněný turnaj se uskuteční 16. 12. 2017)

- hru a hrací systém jednotlivých turnajů určí rozhodčí vždy před daným turnajem

- turnaje jsou otevřené všem bez rozdílu pohlaví, věku, bydliště či ligové příslušnosti

- do žebříčku "Vagon" se započítává nejlepších 35 výsledků ze základních a všechny výsledky ze zvýhodněných turnajů

- časový harmonogram započítávání základních turnajů do žebříčku:

Od

1. 12.

Od

1. 1.

Od

1. 2.

Od

1. 3.

Od

1. 4.

Od

1. 5.

Od

1. 6.

Od

1. 7.

Od

1. 8.

Od

1. 9.

Od

1. 10.

Od

1. 11.

3

5

8

11

14

17

20

23

26

29

32

35

- při rovnosti bodů v žebříčku rozhoduje více lepších umístěních ve zvýhodněných respektive základních turnajích

- bodování za umístění v základních turnajích: 250 bodů za účast, 100 bodů za každou pozici, bodování ve zvýhodněných turnajích: dvojnásobek těchto bodů

- turnaje se započítávají do krajských i republikových žebříčků (Mistrovství SVČ resp. Český pohár UŠO) = garance přítomnosti kvalifikovaného rozhodčího

- hlavní organizátor si vyhrazuje právo na změny resp. doplnění pravidel během seriálu (rozhodující jsou pravidla uveřejněná na vývěsce přímo na hracím místě)

Odměny za turnaje (hodnota při průměrné účasti 17 hráčů na turnaj = 5.950 Kč):

- v každém turnaji losované odměny v hodnotě dle následující tabulky

hráčů v turnaji

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

17-18

19-20

21-22

23-24

25-26

27+

hodnota odměn

50 Kč

100 Kč

150 Kč

200 Kč

250 Kč

300 Kč

350 Kč

400 Kč

450 Kč

500 Kč

550 Kč

600 Kč

Odměny za žebříček (hodnota při průměrné účasti 17 hráčů na turnaj = 11.560 Kč):

- 40 Kč ze startovného každého hráče v turnaji bude převedeno do Jackpotu seriálu, ze kterého budou pořízeny odměny pro nejlepší v žebříčku seriálu a losované ceny pro hráče, kteří odehráli alespoň 9 turnajů

Informace: Formanová Monika, telefon: 733265336, e-mail: val.mon@seznam.cz