АНАЛИЗА НА ПРИЈАВИТЕ ДО МВР ПОВРЗАНИ СО ИЗБОРНИ НЕРЕГУЛАРНОСТИ НА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ 2017 ГОДИНА

Извор на податоци:         Министерство за внатрешни работи на Република Македонија

Дневни билтени: http://www.mvr.gov.mk/dnevni-bilteni

Период:                 25 септември - 30 октомври 2017 година

Содржина:                1. Оштетување на изборни штабови                          [3]

2. Злоупотереба на рекламен материјал                  [5]

3. Физичко и вербално насилство                          [6]

4. Пријави против углед на кандидат/партија                   [9]

5. Поткуп на гласови/нарушување на гласачко право         [10]

6. Прекршување на предизборен молк                        [12]

Анализа:

Во периодот на следење на дневниот билтен од МВР, биле регистрирани 55 пријави за изборни нерегуларности (Табела 1). Најбројни се пријавите во категоријата Оштетување на изборни штабови, по што следат пријавите за Физичко и вербално насилство. Најмалку пријави се регистрирани во категоријата Пријави против углед на кандидат или партија.

Табела 1: Број на пријави по категорија

Оштетување на изборни штабови

Злоупотреба на рекламен материјал

Физичко и вербално насилство

Пријави против углед на кандидат/

партија

Поткуп на гласови/ нарушување на гласачко право

Прекршување на предизборен молк

Вкупно

17

8

13

3

9

5

55

Половина од пријавите (49,1%) се направени во неделата од 9 до 15 октомври, односно неделата пред првиот круг од локалните избори. Најмалку пријави (3,6%) се забележани во последователната недела, односно од 16 до 22 октомври 2017 година (Табела 2).

Табела 2: Број на пријави по недели во периодот на следење

25.09-01.10

02.10-08.10

09.10-15.10

16.10-22.10

23.10-29.10

Вкупно

9

8

27

2

9

55

Во предизборниот молк, односно денот пред првиот круг од изборите се регистрирани најголем дел од пријавите - 11 (20%), а по него, денот пред вториот круг од изборите со 6 пријави (10,9%).

Табела 3: Денови во кои имало најголем број на пријави

Датум

Број на пријави

14.10

11

28.10

6

13.10

5

09.10

4

27.09 / 01.10

3

Пријавите евидентирани во билтенот на МВР се од 20 општини и општините под Град Скопје (Табела 4). Најбројни се оние од Скопскиот регион, вкупно 28 (50,9%) од пријавите. Пелагонискиот регион е следен по број на пријави кој брои вкупно 7 (12,7%).

Табела 4: Број на пријави по општини

Општина

Број на пријави

Скопје (сите скопски општини)

26

Битола

5

Кавадарци

3

Кичево

2

Пробиштип

2

Струмица

2

Останати општини (со по една пријава)

15

Вкупно општини

20 + Град Скопје

_logo-mojot-izbor.png

http://www.mojotizbor.mk 

http://www.facebook.com/mojotizbor

http://twitter.com/mojotizbor 


  1. ОШТЕТУВАЊЕ НА ИЗБОРНИ ШТАБОВИ


  1. ЗЛОУПОТЕРЕБА НА РЕКЛАМЕН МАТЕРИЈАЛ

  1. ФИЗИЧКО И ВЕРБАЛНО НАСИЛСТВО


  1. ПРИЈАВИ ПРОТИВ УГЛЕД НА КАНДИДАТ/ПАРТИЈА


  1. ПОТКУП НА ГЛАСОВИ/ НАРУШУВАЊЕ НА ГЛАСАЧКО ПРАВО


  1. ПРЕКРШУВАЊЕ НА ПРЕДИЗБОРЕН МОЛК