Verlangen, focus, doen!

Vroeger, voor mijn bekering, in mijn tienerjaren, liep ik vaak door ons bosje achter ons huis in Buinerveen, ongeveer een halve hectare groot. Ik sloop over de paadjes die wij als kinderen hadden aangelegd. Ik zocht er vaak hazelnoten, sloeg er brandnetels kapot met een takje (totdat er blaren in mijn handen ontstonden), klom in bomen, zocht naar vogelnestjes, maakte er hutten, maar ik liep er ook vaak met mijn luchtbuks. Ik speurde naar musjes, mezen, merels, duiven, ja zelfs een keer een bonte specht…. Ik liep zo geruisloos als mogelijk was over de paadjes of ik zat doodstil op een plekje te wachten. Als ik zo’n beestje zag, dan legde ik aan, kneep een oog dicht, bracht me helemaal tot rust en drukte dan voorzichtig met mijn wijsvinger op de trekker. Helemaal gefocust! Volledig gericht op dat ene beestje en pang! Dit duurde overigens niet lang, hoor, deze periode, want al snel waren de vogels verdwenen…. Ik had ze geschoten of ze waren gewoon gevlogen…. Dat verlangen om te schieten, die focus en dat doen, dat is wat ik vandaag wil overbrengen. Maar dan niet om te doden, uiteraard, maar om te leven. Verlangen, Focussen, Doen met als doel het zoeken naar het echte leven.

De tekst van vandaag komt uit Kol. 3:1-4. Het boek Kol. kent vier hoofdstukken. Bij onze verzen ligt een scharnierpunt van de brief. Zoals meer brieven van Paulus is er een theoretisch, theologisch gedeelte en een meer praktisch gedeelte. Zo zie je bijvoorbeeld in Romeinen dat dit gebeurt vanaf hoofdstuk 12, in Efeze bij hoofdstuk 4. Hij heeft in de vorige verzen gesproken over gestorven met Christus en opgewekt zijn met Hem in een nieuw leven. Over dat nieuwe leven gaat het nu. Leven als christen, hoe doe je dat? Laten we het gaan lezen.

Hoe leef je als christen in deze wereld? Volgende week zullen we wat praktische handreikingen ontvangen van Paulus, maar deze ochtend gaan we een soort fundament leggen onder die praktijk. Waarom doe je wat je doet? Daar is veel onderzoek naar gedaan door wetenschappers. Nu blijkt dat ons gedrag voor 95% onbewust is. De meeste dingen doen we zonder dat we er echt bij nadenken. Het zijn patronen, gewoontes. Eten, ademen, lachen, huilen, kleren aantrekken, douchen, enz. Het gaat allemaal vanzelf. Ook de reactie op mensen gaat vanzelf, zonder dat we er echt bij nadenken. We kunnen dingen aanleren, maar dan moeten we ons dat bewust aanleren. Dat kost moeite en inspanning. We moeten eerst iets aanleren totdat het een patroon geworden is in ons leven, en dan gaat het weer vanzelf. Denk aan autorijden. In het begin denk je: dat leer ik nooit! En na een paar maanden is het een vanzelfsprekende handeling geworden. Iets leren begint met de basishouding van het willen. Je wilt iets leren. Die wil moet je voeden door je te focussen, je erop te richten en zo ga je aan de slag om iets te leren. Alles begint dus met de wil om het te willen leren. In ons geval gaat het over het verlangen om te leren leven zoals God dat vraagt. Leven zoals Jezus dat deed: vol liefde en waarheid, vol van wijsheid en eerlijkheid, vriendelijkheid en goedheid. Hoe ontstaat dat verlangen, dat willen leven zoals Hij?

Dat lezen we in vers 1: Als u nu met Christus bent opgewekt…. Daar begint het proces van het leren leven als Jezus: als je bent opgewekt met Christus. Wat betekent dat? Opgewekt zijn is niet leven met een tandpasta-smile, maar het is opgewekt zijn uit de dood. Nieuw leven! Dit is het geestelijke geheimenis dat plaats vindt op het moment dat je je leven aan Jezus geeft. Als je beseft dat je schuldig voor God staat, omdat je Hem buiten hebt gesloten en zonden hebt gedaan en de hel verdient en dan zegt: heer, vergeef mij en je belijd je zonden, dan zegt God: Jij hebt de dood verdient, maar Ik heb Mijn Zoon voor jou laten sterven aan een kruis; Hij stierf jouw dood, zodat jij mag leven. Op dat moment sterf je en sta je op in een nieuw leven. Dit wordt uitgebeeld in de doop. Dat nieuwe leven is eeuwig en stopt nooit. Je krijgt het uit genade, je hoeft er niets voor te doen. Als je dat beseft, als je werkelijk bent opgewekt, dan wil je niet anders dan verlangen naar het nieuwe leven. Als je dit verlangen niet in je hebt, dan moet je voor jezelf afvragen of je wel opgewekt bent. Zoals Paulus zegt ‘als’…. Ben je werkelijk opgewekt met Hem? Ben je wel een nieuwe schepping geworden? Als je merkt dat je verlangen er niet is, de wil er niet is, dan moet je misschien voor jezelf de vraag stellen of je wel werkelijk opgewekt bent met Hem….

Als je merkt dat je het wilt, dat er verlangen in je is, dan moet je je focussen. Dat verlangen moet je voeden, aanwakkeren door je te focussen. Als je wilt leren autorijden, zul je je moeten focussen op dat verlangen. Als je allerlei andere dingen doet tijdens de rijlessen, dan zul je het niet leren. Voedt dat verlangen door je te focussen. Zoals ik met mijn luchtbuks deed. Hoe? Paulus geeft ons een aantal dingen waar we ons op moeten richten, focussen.

Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is (vers 1). Dat is de eerste focus: zoek naar de dingen die boven zijn, waar Christus is. Wat bedoelt Paulus hiermee? Hij zet de dingen die boven zijn tegenover de dingen die op aarde zijn (vers 2). Dit is niet de hemel of de aarde als letterlijke plaatsen waar je je op moet richten, maar de dingen van de aarde zijn de dingen zonder God, de dingen die boven zijn, zijn de dingen van God. De dingen die boven zijn, zijn de dingen van Christus. Het zijn de dingen waar Hij mee omgeven is, waar Hij zich mee omringt. En wat zijn dat voor zaken: eerlijkheid, gerechtigheid, waarheid, wijsheid, goedheid, genade, vergeving, vriendelijkheid, trouw, geloof, vrede, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, gastvrijheid, enz. Wees hiermee bezig, wees hierop gericht. Zoek ernaar. Simpel gezegd: zoek naar Jezus. Wees bezig met Hem. Reserveer tijd om Hem beter te leren kennen en Zijn manier van doen. Lees Zijn Woord. Zing liederen voor Hem, luister naar liederen van Hem, praat over Hem met anderen. Vul je met Hem. Dit is voor een deel discipline, maar het heeft dus ook alles te maken met verlangen. Is dat verlangen er niet, wijd je dan opnieuw aan Hem toe.

In vers 1 zegt Paulus nog iets belangrijks: Zoek naar Christus die aan de rechterhand van God zit. Die uitdrukking ‘aan de rechterhand van God zitten’ betekent simpelweg: De allerhoogste positie in hemel en op aarde. Hij is de koning der koningen, de Here der heren. Hij regeert en als je opgewekt bent met Hem, dan ben je Zijn onderdaan geworden en dien je Hem te gehoorzamen, naar Hem te luisteren. Dat wil je ook als je beseft dat je het leven van Hem hebt ontvangen. De tweede focus is dus te beseffen dat Jezus koning is van je leven. Hij regeert en Hij bepaalt wat je moet doen in je leven. Jij hebt niet meer de regie over je leven, maar Jezus. Je bent niet van jezelf en je kunt dus niet meer doen wat je zelf wilt, maar wat Jezus wil.

Ten derde zien we hoe Paulus in vers 3 zegt: Want u bent gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. In vers 4 zegt Paulus dat Christus ons leven is! Dit zegt ons dat ons leven niet meer hier op aarde is. Wij leven niet voor deze aarde! Ja, we leven hier wel en hebben hier onze baan, onze contacten, maar we leven hier niet meer voor. Als we ze niet meer hebben, dan realiseren we ons dat we ons echte leven nog hebben bij God. Deze focus zorgt ervoor dat we onszelf kunnen weggeven hier op aarde. Het draait niet meer om ons, ons welzijn, onze gezondheid, onze contacten, welvaart, maar om het leven van God in ons. Wij kunnen liefhebben, geduldig zijn, verdraagzaam zijn, vergeven, weggeven, omdat ons leven verborgen in God nooit kunnen verliezen, hoeveel verliezen we hier ook lijden. Dit gaat heel diep…. Leren leven zoals Jezus, kan alleen als je beseft dat je niets te verliezen hebt hier op aarde. Je hebt namelijk alles al ontvangen in de hemel.

En eens zal dat nieuwe leven openbaar worden. We kunnen nu alles weggeven, onszelf leeg geven, en eens als we bij Hem zijn, zullen we zien wat ons nieuwe leven echt is. Dan zullen we net als Jezus Christus worden geopenbaard in heerlijkheid. We zullen schitteren net als Hij in blinkende heerlijkheid. Dat is de vierde focus: strek je uit naar wat nog komt. Nu is het nog verborgen, maar het zal worden geopenbaard. Dit onzichtbare is waar we voor leven.

Focus je op Jezus, op Zijn koningschap, het leven in Hem en het leven dat komt. Laat deze zaken realiteit zijn voor je als je opstaat, als werkt, als je naar school gaat, als je op je fiets zit, als je eet, als je met mensen praat. Naarmate deze zaken meer tussen je oren gaat zitten, meer in je hart gaat wonen, zul je merken dat je gaat veranderen. Je gaat steeds meer leven zoals Jezus. En volgende week gaan we wat meer kijken naar de praktijk van dat leven. Maar hier begint het: met het verlangen en de focus op Christus!