Norforsamlinga Vigrestad er Normisjon sin hovedenhet på Vigrestad, og er tilslutta Normisjon region Rogaland.

 

Ellers er desse gruppene på Vigrestad er tilknytta Normisjon regional:

 

  • Normisjons kvinneforening
  • Normisjons kvinnegruppe

 

Om Norforsamlinga: (Utdrag fra vedtekter)

 

Basis

Norforsamlinga Vigrestad er tilslutta og står under tilsyn av Normisjon, som igjen er ein del

av mangfaldet i Den Norske Kyrkja. Som forsamling i Normisjon deler Norforsamlinga

Vigrestad organisasjonens forpliktelse på Bibelen og den evangelisk lutherske bekjennelse.

Me ynskjer å vera ein del av Guds kyrkje på Vigrestad, som ei av fleire

forsamlingar/menigheter. Me ynskjer å gå hand i hand med alle andre kristne fellesskap i

bygda vår, med enhet i lære og oppdrag.

Forsamlinga sin visjon er: Nærhet til Jesus, nærhet til kvarandre, nærhet til omverda

 

Formål

Me ynskjer at forsamlinga skal vera kjent som eit varmt, nært, begeistra og truverdig

fellesskap som liknar Jesus.

Norforsamlinga Vigrestad vil formidla evangeliet til menneske slik at dei blir frelst, kjem nær

til Jesus, finn sin plass i den lokale forsamlinga og blir disiplar som i ord og gjerning kan

bringa vidare evangeliet!

Ut frå dette ynskjer me å ha betydning, lokalt og globalt!

 

Leiarskap:

Ketil Stokkeland, forsamlingsleiar

Steinar Gulaker, forsamlingstyreleiar

Ole Johan Hølland

Line Marie Løge

Berit Rugland

 

Driftstyre:

Ketil Stokkeland, forsamlingsleiar

Steinar Gulaker, forsamlingstyreleiar

Ingeborg Løge Hølland

Kjell Gunnar Vold

Johan Jakobsen

Kristian Skårland

 

Ansatte:

Forsamlingsleiar, Ketil Stokkeland 20%

Familiearbeid/lovsang, Line Marie Løge 20%

 

Meir om dette arbeidet på:

www.norforsamlinga.no