CalexicoWOOD_K.gif

Reklamationer (Complaints)

Transportskadat gods

Om vår anlitade speditör levererar skadat gods till dig gäller följande:

  1. Anmäl skadan till föraren, se till att föraren noterar skadan på frakthandlingarna.
  2. Dokumentera skadan med bilder
  3. Anmäl skadan till oss (info@calexicowood.se)inom 5 DAGAR från att gods tagits emot. Bifoga de bilder du tagit.

Materialreklamation

Fanns en skada på materialet som du inte såg när du fick leveransen eller var materialet tydligt av undermålig kvalitet, mejla oss och beskriv vad du är missnöjd med. Skicka gärna med bilder på den undermåliga kvaliteten redan från början så att vi snabbt kan bilda oss en uppfattning om vad det är vi ska rätt till.

Ange alltid Calexicos ordernummer vid e-postkommunikation.

CALEXICOWOOD AB Sankt Pauligatan 3 41660 GÖTEBORG 0701-90 83 60 info@calexicowood.se www.calexicowood.se SE556959499601