REGULAMIN

KORZYSTANIA Z OBIEKTU

TENIS PARK BOLESŁAWIEC

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Obiektu Tenis Park Bolesławiec jest Akademia Tenisa, ul. Lubańska 77, 59-700 Bolesławiec. W Tenis Parku Bolesławiec dostępne są dla graczy dwa korty tenisowe o nawierzchni trawiastej (sztuczna trawa), które pokryte zostały piaskiem kwarcowym dla zachowania właściwości kortu odpowiedniej do gry w tenisa ziemnego. Ponadto na terenie obiektu znajduje się przebieralnia dla graczy. Tenis Park Bolesławiec przeznaczony jest do uprawiania tenisa ziemnego, w szczególności do rozgrywania meczy oraz trenowania tej dyscypliny (indywidualnie z trenerem bądź na zajęciach grupowych), czy organizowania zawodów sportowych w tej dyscyplinie.
 2. Tenis Park Bolesławiec czynny jest codziennie od poniedziałku do niedzieli, w zależności od potrzeb osób chętnych do gry w tenisa i ilości rezerwacji kortów do gry.
 3. Rezerwację kortu można dokonywać:
 1. osobiście na terenie obiektu (w przypadku obecności osoby reprezentującej Akademię Tenisa na obiekcie),
 2. telefonicznie (tel. 787 20 33 20)
 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: info@akademiatenisa.org
 1. Bezpłatne odwołanie rezerwacji może nastąpić najpóźniej na 24 godziny przed zarezerwowaną godziną kortu.
 2. Akademia Tenisa zastrzega sobie prawo do bezpłatnego odwołania rezerwacji z powodu rozgrywanych turniejów, organizacji imprez tenisowych oraz konserwacji obiektu o czym poinformuje z 48-godzinnym wyprzedzeniem osobę, która dokonała rezerwacji kortu. W przypadku wyrażenia zainteresowania przez osobę, która dokonała rezerwacji kortu, Akademia Tenisa zaproponuje inną dogodną godzinę gry.
 3. Akademia Tenisa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Obiektu Tenis Park Bolesławiec.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą grać w tenisa tylko pod opieką rodzica/opiekuna.
 5. Samochody należy parkować w miejscach do tego wyznaczonych, które znajdują się na terenie posesji, przed wejściem na korty.

§2. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA OBIEKCIE TENIS PARK BOLESŁAWIEC

 1. Na kortach obowiązuje całkowity zakaz:
 1. palenia tytoniu,
 2. spożywania alkoholu,
 3. wprowadzania zwierząt,
 4. jazdy na rowerze,
 5. niszczenia nawierzchni kortu,
 6. śmiecenia;
 7. spożywania posiłków.
 1. Korzystający z kortu muszą zachowywać się w sposób umożliwiający grę innym graczom w przypadku ich obecności na sąsiednim korcie. Gracze i goście powinni zachowywać się kulturalnie i z wzajemnym poszanowaniem wobec siebie.
 2. Każdy gracz przed rozpoczęciem gry w tenisa powinien przebrać się w strój sportowy w przeznaczonym do tego miejscu. Gra w tenisa na kortach znajdujących się w Tenis Parku Bolesławiec powinna odbywać się w odpowiednim zmiennym obuwiu sportowym przystosowanym do gry w tenisa.
 3. Przed rozpoczęciem gry w tenisa gracz powinien odpowiednio się rozgrzać, aby przygotować swój organizm do wysiłku fizycznego.
 4. W przypadku rozgrywania gry podwójnej (debel), po skończonej grze gracze powinni wstawić podpórki do gry pojedynczej (singiel).
 5. Każda osoba przebywająca na terenie obiektu Tenis Park Bolesławiec zobowiązana jest do niezwłocznego przekazania właścicielowi informacji o wszelkich usterkach, uszkodzeniach sprzętu lub innych nieprawidłowościach. Informację należy przekazać bezpośrednio lub telefonicznie (tel. 787 20 33 20).
 6. Podczas rozgrywania punktu przez graczy nie należy przechodzić przez kort, zarówno przez pole do gry jak i pole znajdującego się za graczami. Dotyczy to wszystkich osób znajdujących się na terenie obiektu Tenis Park Bolesławiec.
 7. W trakcie rozgrywania punktu osoby przebywające na ternie obiektu Tenis Park Bolesławiec, a zwłaszcza osoby przyglądające się rozgrywkom toczonym przez graczy (goście, osoby towarzyszące, kibice, odpoczywający gracze etc.) powinny znajdować się z boku kortów w środkowych ich częściach (na wysokości siatki).

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Grający w tenisa oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania tenisa ziemnego.
 2. Gracze i inne osoby przebywające na terenie obiektu Tenis Park Bolesławiec (np. osoby towarzyszące, kibice, odpoczywający gracze etc.) ponoszą odpowiedzialność materialną za dokonane uszkodzenia sprzętu i wyposażenia.
 3. Osoby przebywające na terenie obiektu Tenis Park Bolesławiec przebywają i działają na tym terenie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Akademia Tenisa nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i obrażenia ciała powstałe na terenie Tenis Parku Bolesławiec. W szczególności Akademia Tenisa nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i obrażenia ciała spowodowane niezastosowaniem się do postanowień niniejszego regulaminu oraz kontuzje i obrażenia ciała powstałe w związku z grą w tenisa ziemnego.
 4. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości oraz w sprawach nieopisane w niniejszym regulaminie należy konsultować z Akademią Tenisa przed przystąpieniem do gry (bezpośrednio bądź telefonicznie - nr. 787 20 33 20).
 5. Uznaje się, że osoba która znajduje się na terenie Obiektu Tenis Park Bolesławiec zapoznała się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje. Osoba, która nie akceptuje postanowień regulaminu obowiązana jest do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu Tenis Park Bolesławiec.

Bolesławiec 2014