Styret for Vigrestad Misjonshus

Styret for 2021 består av følgende medlemmer:

Rolle

Navn

Organisasjon

Telefon

e-post

Ansvar

Formann

Gabriel Vigrestad

Normisjon

94838414

gabriel@elektrofag.no

Teknisk, lyd, lys.

Sekretær

Anette Vigrestad

NMS

91390249

utica123@gmail.com

Sekretær

Kasserer

Kjell Rune Aarsland

IMF

46781018

kraarsland@gmail.com

Økonomi, søknader

Nestformann

Eivind Siqveland

NLM

91601390

eivind@siqveland.no

Link til reinhald, vedlikehald

Styremedlem

 

Abraham Rugland

Unges

48089099

abrugland@outlook.com

Tekninsk, loft, unges misjon

Annet ansvar:

Ansvar

Navn

Telefon

“Vaktmester”, kontaktperson mot dugnadsgrupper (mandag)

Mikal Siqveland

48259185

mikal.siqveland2@lyse.net

Regnskapsfører

Asbjørn Voll

Nøkler og heis

Kurt Vold

415 32 719

Kode for nøkkel

Eivind Waldeland,

Andreas Siqveland

51 43 74 90

950 78 295

Kode for safe

Magnus G. Vold

Johannes Haugstad

916 63 730

907 22 597

Utleie/rombooking

Jane og Jostein Gabrielsen

477 06 681

Ansvarsliste

Vaskeliste

Faktura adresse

faktura@vigrestadmisjonshus.no

Henvendelser til styret

styret@vigrestadmisjonshus.no