Published using Google Docs
пріоритетні напрямки розвитку нпц монтажники.docx
Updated automatically every 5 minutes

ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о. директора

ДНЗ «Запорізький будівельний центр

професійно-технічної освіти»

______________________ С.В. Фоміч

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОГО ЦЕНТРУ

«МОНТАЖНІК САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ»

НА 2017-2021 РОКИ

№ з/п

Зміст роботи,

заходи

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

I. Забезпечення якості професійної освіти

1.1

Підтримка втілення та розвитку моделі державно-приватного партнерства у професійній освіті задля поліпшення можливостей Центру.

+

+

+

+

+

1.2

Залучення соціальних партнерів задля розвитку матеріальної бази центру, ознайомлення майстрів виробничого навчання і викладачів з найсучаснішими технологіями та устаткуванням в сфері санітарно-технічних систем та впровадженням їх у навчально-виховну, навчально-виробничу та фінансово-господарську діяльність Центру.

+

+

+

+

+

1.3

Розробка робочих навчальних планів, робочих програм з первинної професійної підготовки, професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації та стажування за ДСПТО 7136.F.43.22 – 2015.

+

1.4

Залучення роботодавців до розробки робочих навчальних планів, робочих програм.

+

1.5

Розмістити на офіційному сайті, блозі навчального закладу та ознайомити викладачів та майстрів виробничого навчання з,  розробленими в рамках проекту «Державно-приватне партнерство для поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні», навчальними посібниками для монтажників санітарно-технічних систем та устаткувань а саме:

 • «Водовідведення»,
 • «Водопостачання»,
 • «Креслення»,
 • «Основи матеріалознавства»,
 • «Опалення»,
 • «Основи слюсарної справи»,
 • «Труби та арматура».

+

1.6

Підготувати комплексно-методичне забезпечення для здійснення навчально-виховної та навчально-виробничої діяльності Центру.

+

+

+

1.7

Використовувати матеріальну базу для Центру первинної професійної підготовки, професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників ПТНЗ України з обраної професії.

+

+

+

+

+

1.8

Використовувати матеріальну базу Центру для профорієнтаційної роботи серед випускників 9-х, 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів міста, області.

+

+

+

+

+

1.9

Підготувати профорієнтаційний відеоматеріал з діяльності Центру.

+

1.10

Організація та проведення на базі Центру профорієнтаційних воркшопів серед випускників 9-х, 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів міста, області.

+

+

+

+

1.11

Організація та проведення проміжного та вихідного контролю рівня знань випускників навчального закладу з обраної професії з використанням матеріальної бази Центру та залученням соціальних партнерів.

+

+

+

+

II. Модернізація навчально-матеріальної бази

2.1

Створення навчально-практичного центру «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування».

+

2.2

Придбати мультимедійний комплекс задля візуалізації навчально-виховної та навчально-виробничої діяльності Центру.

+

+

2.3

Створення та облаштування імітаційних виробничих тренажерів:

 • Утепление  полов
 • Монтаж демонтаж душкабина
 • Ванна
 • мойка кухня
 • умывальник ванна
 • унитаз
 • Инсталляционная система Ideal Standard
 • водонагреватель

+

Учебный стенд «Водоснабжение и водоочистка»

Учебный стенд «Электронная сантехника», 3 элемента

Учебный стенд «Отопительная система»

Учебный стенд «Образцы труб и соединений водоотведения»

Учебный стенд «Измерения давлений, расходов и температур в системах водоснабжения»

Инсталляционная система Ideal Standard

Учебный стенд «Автоматизированная котельная на газообразном и жидком топливе"

III. Комерційна діяльність

3.1

Організація та здійснення маркетингового дослідження щодо:

-  попиту санітарно-технічних послуг серед населення міста;

- попиту фахівців на ринку праці;

- цінової політики.

+

+

+

+

+

3.2

Розробити та ввести в дію на офіційному сайті навчального закладу інтернет-замовлення з виконання санітарно-технічних робіт.

 

+

3.3

З метою розповсюдження інформації про діяльність Центру провести рекламну кампанію в соціальних мережах, на сайті, блозі навчального закладу, серед учнів та їх батьків, серед близьких і знайомих, шляхом розповсюдження рекламних листівок тощо.

+

+

+

+

+

3.4

Використовувати матеріальну базу Центру для перепідготовки незайнятого населення міста, області з обраної професії.

+

+

+

+