Published using Google Docs
Klubbløp EOK- huskeliste
Updated automatically every 5 minutes

Klubbløp EOK- huskeliste

Oversikt over oppgaver:

Løpsleder og løypelegger kan være samme person, men ofte godt å være 2 også på klubbløp.

Løpsleder  

 • Informere/innhente tillatelse fra berørte grunneiere om løpet. Avklare samlingsplass og parkering med grunneier.  
 • Utarbeide PM. Sendes Nils-Tore, Kenneth eller Inger for innlegging i Eventor.  
 • Merking til parkering. Bruk postflagg.  
 • Sjekk utstyr for tidtaking senest dagen før løpet. Kontakt Nils Tore eller Kenneth om utstyret ikke ligger i klubbhytta eller om du trenger info om dette.
 1. 1 stk MTR for avlesing av brikker.  
 2. Skriver med nok papir. Strekktider leveres ut til hver løper.
 3. Lad opp batterier.
 4. Ta med lånebrikker
 • Førstehjelpsskrin.
 • Vurder telt dersom regn.

Løypelegger 

Se også eget dokument om løypelegging.

 • Kartgrunnlag fås tilsendt fra kartkomiteen ved Johnny.  Løyper kan enkelt lages i Purple Pen - eller O-Cad for de som har det. Purple Pen finnes på nett, be om opplæring om du ikke har deltatt på kurs. Det er også mulig å klare det ved hjelp av “kurs” som ligg på heimesida og litt prøving og feiling.  
 • Lage løyper etter oppsatt plan.  Ny, Kort lett, Kort, Mellom og Lang. En kan vurdere å sløyfe løypa Kort lett ved treningsløp, dersom terrenget ikke gjør det for vanskelig å løpe kortløypa.
 • Sjekke postkoder som er i bruk – finnes på nettsiden.  
 • Løyper sendes til Eigersund kommune, sentralbordet@eigersund.kommune.no  helst 1 uke før løpet, oppgi antall av hver løype, be om tykkere papir.  Antall er vanskelig å si, det kan variere mye, sjekk i eventor  på tidligere løp samme sesong for å få en pekepinn. Forslag: Nybegynner: 10 Kort lett: 10, Kort: 10 (15 uten kort lett), Mellom: 20, Lang: 15
 • Hent kart hos servicetorget, Eigersund kommune. Ta disse med til løpet.  
 • Utsetting av poster, med reflekser på nattløp.  Skriv ut kart med alle poster som hjelp.
 • Vurdere behov for sveising av plastposer.
 • Sortere kartene i esker eller poser på start.
 • Husk løse postbeskrivelser.
 • Sende dokument med postbeskrivelse for alle løyper til tidtaker.
 • Innhenting av poster/postutstyr. Ha flere kart med alle poster.

Tidtaker – resultatservice  (Nils Tore eller Kenneth)

 • Løpet opprettes i e-timing, påmeldte importeres fra Eventor og løypene legges inn.
 • Startlister skrives ut fra E-timing og tas med til oppslag. Startlistene lages med god plass for å kunne påføre tid og etteranmeldte.  
 • Ansvar for at resultatene så snart som mulig etter løpet blir publisert på Eventor.