Rezultati II kategorija 2019

Ime i Prezime

kategorija

ocena čl. žirija 1

ocena čl. žirija 2

ocena čl. žirija 3

ocena čl. žirija 4

ocena čl. žirija 5

konačni bodovi

nagrada

Igor Basta

II kategorija

96

98

98

99

98

97.80

I1

Vuk Vukajlović

II kategorija

99

97

97

98

96

97.40

I2

Sofija Sviderski

II kategorija

97

96

98

95

96.50

I3

Tadija Petrović

II kategorija

90

91

90

97

90

91.60

II1

Luka Petrović

II kategorija

95

86

95

85

90.25

II2

Katarina Vastano

II kategorija

93

84

92

92

90

90.20

II3

Jovana Petrić

II kategorija

94

89

85

95

80

88.60

II4

Bogdan Rajković

II kategorija

89

85

88

90

87

87.80

II5

Filip Krempatić

II kategorija

80

82

90

77

82.25

III1

Mia Mandić

II kategorija

80

77

79

85

75

79.20

III2

Žiri II kategorija

1. A. Spasojević

2. N. Petrović

3. S. Milivojević

4. S. Jović

5. O. Grčak