Sản phẩm Dịch vụ của Công Ty Dịch vụ Lao Động Thời Đại

Với 2 dịch vụ chính là cung ứng lao động và cho thuê lao động tại thị trường Binh Duong và các tỉnh Đông Nam Bộ

Ngành nghề cung ứng tại các Khu công nghiệp Bình Dương

Và các hình thức cung ứng lao động Khác....

Công ty cho thuê lao động Bình Dương gồm có?