Реєстрація на електронному майданчику Товарної біржі «Українська біржа» та/або його використання означає Вашу згоду з цим публічним Договором (публічною офертою), а також з умовами обробки Ваших персональних даних.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ЕЛЕКТРОННОГО МАЙДАНЧИКА

ТОВАРНОЇ БІРЖІ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

(редакція чинна з 1.11.2018 року)

1.               Загальні положення

1.1.  Цей публічний Договір (надалі – «Договір») укладається між Товарною біржею «Українська біржа» (надалі – «Майданчик») з однієї сторони та фізичною або юридичною особою, яка виявила намір придбати або орендувати майно (активи) на електронному аукціоні (надалі – «Користувач») з іншої сторони (надалі разом – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»).

1.2.  Акцептом цього публічного Договору, відповідно до ст. 633 Цивільного Кодексу України, є реєстрація Користувача на веб-сайті c1.ux.ua. З цього моменту Користувач вважається таким, що прийняв умови цього Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цього Договору, такий Користувач не вправі приймати участь в електронному аукціоні. Цей Договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

1.3.  Реєстрація на веб-сайті c1.ux.ua означає прийняття умов цього публічного Договору, Політики конфіденційності та наступних документів (надалі – «Правил»):

- Регламенту роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі ЦБД2 щодо проведення електронних аукціонів з продажу / надання в оренду майна (активів) / передачі права, затвердженого наказом ДП «Прозорро.Продажі» № 8 від 09 липня 2018 р.

-  Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 432 від 10 травня 2018 р.

1.4.  У будь-якому випадку, участь Користувача в електронному аукціоні означає, що він ознайомлений з умовами цього Договору та Правил, розуміє і приймає їх умови.

1.5.   Майданчик не є учасником договорів з купівлі-продажу / надання в оренду будь-якого майна (активів), а лише є комунікативним електронним майданчиком для покупців і продавців, на якому розміщуються відповідні оголошення та проводяться електронні аукціони.

1.6.  У випадку, якщо Користувач не приймає умови цього Договору, він повинен покинути веб-сайт c1.ux.ua та не здійснювати реєстрацію.

 

2.               Користувач

2.1.   Користувачами послуг можуть бути резиденти та нерезиденти:

-  Дієздатні фізичні особи;

-  Юридичні особи.

2.2.   Для реєстрації Користувач зобов’язаний заповнити реєстраційну форму.

2.3.  В якості логіна Користувача використовується адреса поштової скриньки, на яку після завершення реєстрації з поштової адреси в домені notice.com.ua надійде лист підтвердження реєстрації.

2.4.   Користувач зобов’язаний при реєстрації надавати Майданчику достовірні дані. В іншому випадку Майданчик не дає жодних гарантій щодо правильності здійснення оплати та не несе жодної відповідальності щодо дійсності вчинених правочинів. Майданчик здійснює збір, обробку, поширення та захист персональних даних згідно з цим Договором та Політикою конфіденційності.

2.5. Після завершення реєстрації Користувачу відкривається доступ до «особистого кабінету».

2.6.   Майданчик не відповідає за наслідки передачі Користувачем логіну та паролю третім особам.

2.7.   Користувач зобов'язаний негайно змінити дані для входу в «особистий кабінет», якщо у нього є причини підозрювати, що його електронна адреса та пароль, які використовуються для входу в «особистий кабінет», були розкриті або можуть бути використані третіми особами.

2.8.  Для використання деяких послуг Майданчиком може вимагатись надання додаткових даних про Користувача, без яких надання таких послуг не гарантується.

2.9.  Користувачу заборонено в будь-який спосіб поширювати в оголошенні чи коментарях відомості рекламного характеру чи посилання на інші торгівельні ресурси в мережі інтернет.

2.10. Майданчик має право скасувати реєстрацію Користувача за систематичне чи грубе порушення умов цього публічного Договору та Правил.

 

3.               Оплата послуг

3.1.  Використання електронного майданчика с1.ux.ua є безкоштовним, окрім випадків передбачених Регламентом та цим Договором.

3.2.  Вартість участі в електронних аукціонах зазначена у розділі «Тарифи» веб-сайта c1.ux.ua.

3.3.  Майданчик має право надавати користувачам додаткові оплачувані послуги. Вартість додаткових оплачуваних послуг, може бути змінена, без будь-якого додаткового повідомлення користувачів, шляхом публічного розміщення інформації на веб-сайті c1.ux.ua.

 

4.               Умови обробки персональних даних Користувачів

4.1.  У разі реєстрації Користувача, останній надає Майданчику згоду на зберігання, використання, обробку та поширення персональних даних Користувача, згідно з чинним законодавством України та відповідно до умов Політики конфіденційності.

4.2.   Зокрема, Користувач дає свою згоду на обробку його персональних даних, у тому числі, на будь-яку дію або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання та поширення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

4.3.  Користувач надає свою згоду на:

-   Обробку Майданчиком персональних даних (будь-якої інформації, що відноситься до Користувача, а саме: прізвища, імені, по-батькові, дати та місця народження, адреси, сімейного стану тощо;

-    Передачу Майданчиком персональних даних третім особам та (або) партнерам у випадках, передбачених цим Договором;

-    Захист Користувача від неправомірних дій недобросовісних користувачів, зокрема, від шахрайства;

-     Збір статистичної інформації по роботі сервісу для її обробки та використання при впровадженні нових сервісів і послуг, нововведень і поліпшень.

4.4.  Користувач підтверджує, що Майданчик повідомив йому про його права передбачені Законом України «Про захист персональних даних» та Законом України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

 

5.               Інші умови

5.1.  Жодні елементи змісту послуг, а також будь-яка інформація, розміщена на веб-сайті c1.ux.ua, не може бути використані жодним чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням мається на увазі, в тому числі, але не виключно: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.

5.2.  Майданчик залишає за собою право в будь-який момент витребувати у Користувача підтвердження даних, зазначених ним при реєстрації, і запросити у зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема - копії документів, що засвідчують особу), не надання яких може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих ним документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також у разі коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Майданчик має право відмовити Користувачеві в доступі до використання сервісу з попереднім повідомленням Користувача або без такого.

5.3.  Майданчик не несе відповідальності за несправності в роботі веб-сайту c1.ux.ua, викликані технічними перебоями в роботі обладнання і програмного забезпечення.

5.4.  Цей публічний Договір може бути змінений Майданчиком без будь-якого додаткового повідомлення Користувача, нова редакція публічного Договору вступає в силу з моменту його розміщення в мережі Інтернет за адресою c1.ux.ua в розділі «Публічна оферта».

5.5.  Цей публічний Договір є договором приєднання. Використання Користувачем послуг Майданчика свідчить про приєднання Користувача до цього Договору повністю та підтверджує його згоду з наведеними вище умовами.

 

6.               Заключні положення

6.1.  Цей Договір регулюється чинним законодавством України.

6.2. Визнання будь-якого положення або пункту цього Договору чи додатків до нього недійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

6.3.  Після акцепту умов публічної оферти цього Договору та Правил надання відповідних послуг всі попередні договори про надання послуг, укладені з Користувачем раніше, втрачають силу.

 

7.               Порядок врегулювання спорів

7.1.   Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання послуг Майданчиком, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та Правил, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

7.2.   В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Користувач залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Майданчиком в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

7.3.  В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Майданчика.

7.4.   До відносин Сторін, що випливають з прийняття та виконання цього Договору та Правил, застосовуються чинні норми та положення чинного законодавства України.

 

8.               Обмеження відповідальності Виконавця

8.1.  Приймаючи умови цього Договору та Правил, Користувач не має права вимагати повернення сплачених ним коштів за відповідні послуги, а Майданчик, в свою чергу, не повертає Користувачу сплачені останнім кошти.

8.2.  Відповідальність Майданчика перед Користувачем у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди в результаті ненадання та/або надання послуг неналежної якості, що підтверджується відповідно до чинного законодавства України, відшкодовується виключно в межах вартості відповідних послуг, оплачених Користувачем.

 

9.                Реквізити Майданчика

ТБ «Українська біржа»

ЄДРПОУ: 42260872

Адреса: Україна, 01004 м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44 (1-й поверх)

Генеральний директор: Карнаухова Марія Дмитрівна

Телефон: +380 44 495 74 74

Банк: АБ «УКРГАЗБАНК»

МФО: 320478

Номер рахунку: 26006924443211