Obec Detrík- Faktúry

094 31 HANUŠOVCE NAD TOPĽOU

Adresa: Detrík  1                                                        Tel. a fax: 057/44 52 364

Mail: obec.detrik@gmail.com                                                        Web: www obecdetrik.sk


Názov faktúr:

Dodávateľ:

Adresa

IČO

Číslo faktúr:

Web stránka

Mgr.Martin Antuš

Hanušovce nad Topľou

46655964

001

Doména

Websupport,s.r.o

Bratislava

36421928

002