REGULAMIN

CzterySTO-nogi - bieg na 400m dla dzieci

16.06.2019

                                                             

 1. ORGANIZATORZY

Bieg „Cztery STO-nogi” organizowany jest przez Samodzielne Koło Terenowe nr 10 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Milanówku, oraz Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Milanówku w ramach imprezy biegowej VII Bieg STO-nogi

 1. TERMIN, MIEJSCE I TRASA

Bieg odbędzie się w niedzielę w dniu 16.06.2019 około godziny 12:30 zaraz po zakończeniu biegu na 10 km. Trasa o długości 400 m przebiegać będzie wzdłuż ul. Mickiewicza w rejonie skweru „Starodęby” w Milanówku.

 1. UCZESTNICTWO

W biegu mogą brać udział dzieci do lat 10. Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie dziecka na listę startową, podpisanie przez rodzica (ZGODA NA KLAUZULĘ RODO - ZAŁĄCZNIK NR 1), lub opiekuna prawnego oświadczenia dotyczącego warunków uczestnictwa w biegu, oraz zgłoszenie się z dzieckiem na miejscu zbiórki na skwerze „Starodęby”. Dziecko musi mieć przypięty numer startowy z przodu okrycia wierzchniego, tak by był widoczny dla organizatorów i sędziów. Rodzice proszeni są o rozwagę i zapisywanie na bieg tylko dzieci, które będą w stanie samodzielnie przebyć dystans 400 m !!!

 1. ZAPISY I WERYFIKACJA

Zapisy internetowe poprzez formularz zgłoszeniowy rozpoczną się w dniu 1.05.2019. i będą trwać do 9.06.2019. Dziecko będzie można też zapisać w dniu 16.09.2019 w biurze zawodów na skwerze „Starodęby” w godzinach od 8:00 do 12:00 w miarę dostępności miejsc. Weryfikacji uczestników, odebrania numerów startowych, oraz podpisania oświadczenia będzie można dokonać również w biurze zawodów na skwerze „Starodęby” w godzinach od 8:00 do 12:00. BIEG JEST BEZPŁATNY.

Limit uczestników 200 miejsc po pięćdziesiąt na każdą grupę.

 1. BIEG

Dzieci ze skweru „Starodęby” zostaną przeprowadzone trasą biegu na linię startu. Po drodze zostanie przeprowadzona rozgrzewka. Bieg odbędzie się w czterech turach:

- Dziewczynki 7-9 lat ( numery kolor niebieski )

- Chłopcy 7-9 lat (numery kolor czerwony )

- Dziewczynki do lat 4-6 ( numery kolor zielony )

- Chłopcy do lat 4-6 ( numery kolor Żółty )

Dzieci w wieku 7-9 lat przebywają trasę samodzielnie.

W biegu dzieci do lat 7 dopuszczalna jest pomoc rodziców, jednak dziecko musi pokonać dystans o własnych siłach ( nie bierzemy na ręce !!! ).  Na mecie każde dziecko otrzymuje pamiątkowy medal.

 1. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja będzie prowadzona dla każdej tury oddzielnie. Pomiar czasu będzie prowadzony tylko dla pierwszych trzech zawodników danej tury. Dla reszty zawodników będzie zapisywana tylko kolejność przybycia na metę biegu.

 1. DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

Dekoracja zwycięzców odbędzie się razem z dekoracją zwycięzców Biegu STO-nogi. Zawodnicy , którzy zajmą miejsca I-III w kategoriach:

 - Dziewczynki    7-9 lat

- Chłopcy             7-9 lat

- Dziewczynki      do lat 7

- Chłopcy              do lat 7

Otrzymają pamiątkowe trofeum. W miarę hojności sponsorów także skromny upominek.

 1. UWAGI KOŃCOWE

- Organizatorzy odpowiadają za przygotowanie i zabezpieczenie trasy, oraz za przeprowadzenie biegu. Opieka nad dzieckiem przed i po biegu spoczywa w pełni na rodzicach lub prawnych opiekunach dziecka.

- Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. Dziecko powinno być ubrane stosownie do tych warunków.

- Impreza ma charakter zabawy biegowej. Organizatorzy proszą wszystkich rodziców, opiekunów prawnych i kibiców o uśmiech i pogodną atmosferę w trakcie trwania imprezy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu I-go Biegu Małej STO-nogi Milanówek

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielne Koło Terenowe Nr 10 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Milanówku. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem milanowek@sto-nogi.pl 
 2. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną i wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu; Twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez stronę FORMULARZY GOOGLE   (przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.); publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników; przesyłanie informacji organizacyjnych (email) o imprezach sportowych i kulturalnych, które organizujemy; obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz; kontaktu z Tobą;
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w biegu
 4. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w biegu.
 5. Dane (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.
 6. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.
 7. Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia (z bazy danych, nie z wyników zawodów) oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.