Svømmeklubben Triton Ballerup, januar  2019

Dækning af udgifter til officials

Official og transport i forbindelse med stævner væk fra Sjælland

 

Retningslinjer for dækning af ophold, forplejning og transportudgifter til officials i forbindelse med stævner, som ikke afholdes på Sjælland (og Lolland/Falster)

 

Transportudgifter:

Eventuelle udgifter til bro, færge, brændstof m.m.  deles mellem de passagerer/svømmere, som official transporterer i bilen.

 

Som udgangspunkt tilstræbes det, at officials er officials under hele eller en stor dele af stævnet, således at transportudgifterne minimeres.

Det er op til den enkelte official at aftale eventuel betaling for transport med svømmere, der transporteres i bilen.

 

 

Ophold og forplejning:

Official vil få tilbudt ophold og forplejning i forbindelse med officialvagterne. – Dette vil typisk være samme sted, hvor svømmerne bor og spiser.

 

En official vil få tilbudt overnatning fra aftenen før en officialvagt, hvis stævnestart er om morgenen/formiddagen. Hvis official først skal være aktiv om eftermiddagen tilbydes som udgangspunkt ikke overnatning.

 

Hvis official ikke ønsker at gøre brug af den overnatnings- og forplejningsmulighed som klubben tilbyder, så skal official selv dække eventuel udgift til andet arrangement.

 

Hvis TRITON efter official-tilmelding bliver fritaget for official-vagter i løbet af stævnet, så vil klubben forsøge at få ophold- og forplejning for de pågældende dage refunderet. Dette for at minimere deltagerbetalingen for den enkelte svømmer. Den/de fritagede officials kan naturligvis, hvis de ønsker, selv betale for den bestilte overnatning og forplejning.

 

 

 

 

Ovenstående retningslinjer er vedtaget af TRITONS bestyrelse og K-Udvalg, og er gældende fra 1. januar 2019