Prøvebeskrivelse: Bassinlivredderprøven                          

                               

Afvikling

Forudsætninger

Prøvetager:

 

 1. Anlægsdel

 1. Fremvisning og gennemgang af sikkerhedsforanstaltningerne på anlægget
  Aspiranten skal have et grundigt kendskab til:
  Alarmerings- og evakueringsplaner, herunder:

 1. Formprøve

 1. Udspring efterfulgt af 200 m svømning
  Første 50 meter med hovedet over vand og overblik, maks 1 min 30 sek
 2. To på hinanden følgende dykninger:
  Foretages fra vandtrædning, maks 60 sekunder mellem dyk

 1. Redningsdel
 1. Redning af panisk nødstedt

Livredderen befinder sig ved en overvågningsposition.

Et panisk medie er i vandoverfladen 10 m fra bassinkant.

Livredderen skal udføre redningen uden at komme i direkte kontakt med den nødstedte. Hjælpemidler og beroligende kommunikation bør anvendes.

 1. Redning af bevidstløs voksen i samarbejde med hjælper
  Livredderen befinder sig ved en overvågningsposition.
  Et medie befinder sig forestillet bevidstløs i vandet ved en af bassinets endevægge.
  Livredderen udfører alarmering af hjælper og springer i vandet. Mediet bjærges 25 m, mens der holdes frie luftveje.
  *
  Livredderen skal demonstrere kunstigt åndedræt i vand, indtil hjælperen er klar til at hjælpe med ophaling. Demonstrationen udføres ved kanten. Livredderen giver indblæsninger på mediets pande.
  Hjælper skal assistere med redning og genoplivning. Hjælper alarmerer, henter genoplivningsudstyr og assisterer med ophaling

  Mediet ophales, og hjerte-lunge-redning med anlæggets genoplivningsudstyr demonstreres på voksendukke i samarbejde med hjælper.
  Redningen afsluttes med at mediet lejres i stabilt sideleje.

 1. Redning af bevidstløst barn uden hjælper
  Livredderen befinder sig ved bassinkant. En bjærgedukke er placeret i bassinets dybeste del 10 m fra livredderen.Et medie er klar i vandoverfladen.

Livredderen springer i vandet og udfører skrådyk mod bjærgedukke. Dukken opsamles.

I vandoverfladen slippes dukken og mediet bjærges til kanten, mens der holdes frie luftveje.

Mediet ophales alene og genoplivning startes på junior- eller spædbarnsdukke.

Efter et minuts genoplivning udfører livredderen en forestillet alarmering til Alarmcentralen og henter genoplivningsudstyr.


Redningen afsluttes med stabilt sideleje efter minimum to minutters yderligere genoplivning,hvor anlæggets genoplivningsudstyr benyttes.

 1. Håndtering af nakkeskade
  Dette delelement udføres som en uformel gennemgang af teknikker samt mulighed for at øve denne vending et par gange under instruktørens anvisninger, da der ikke forelægger video materiale af disse vendinger. Men til slut skal prøvetageren kunne forevise:

 1. Mundtlig eksamination
  Livredderen svarer mundtligt på spørgsmål omkring førstehjælp til skader, der kan opstå i anlægget (faldskader, blødninger, hedeslag, kramper mm.). Overhøringen kan desuden berøre genoplivning og brug af anlæggets genoplivningsudstyr.

* Elementet er midlertidigt suspenderet grundet Covid-19

info@livredderklubmidtjylland.dk | www.livredderklubmidtjylland.dk | facebook.com/livredderklubmidtjylland