Tairangi School Values

Feedback from consultation with our parents, including our Samoan, Tokelau, Cook Island and Maori communities; students, staff and parents have co-created the following 5 core values.  Our community is working through these to create a new or affirm our existing vision statement of Ake Runga, Our Best Always.  Our Values have been translated into the main languages of our community.

Respect / Faa’aloalo / Whakaute / Kauraro / Fakaaloalo 

Hiringa / Determination / Umuumu / Iuiiuinaki / Taumafai

Identity / Tupuaga / Tuakiri / Talaaga / Ko ai au

Manaakitanga / Care / Akono / kikila alofa / Fa’ataua

Whanaungatanga / Connection / Tapeka / Hokotanga / Fealofani