LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC NGOẠI NGỮ

Hotline: 0985 8686 30 - 0962 765 745

CHƯƠNG TRÌNH

HỌC PHÍ GỐC

HỌC PHÍ GIẢM

THỜI LƯỢNG

KHAI GIẢNG

Tiếng Hàn

Sơ cấp 1

1.000.000đ

999.000đ

2 tháng

( 21buổi)

02/06

(Chiều3/5/7)

11/06

(Tối 2/4/6)

17/06

(Chủ nhật)

Sơ cấp 2

1.500.000đ

1.300.000đ

2 tháng

(24buổi)

12/06

(Sáng 3/5/7)

Sơ cấp 3

2.200.000đ

1.400.000đ

2 tháng

(24buổi)

13/06

(Sáng 2/4/6)

Tiếng Hàn trung cấp 1

2.200.000đ

1.150.000đ

20 buổi

24/06

(Chủ nhật)

Tiếng Hàn trung cấp 2

2.400.000đ

1.650.000đ

20 buổi

16/06

(Thứ 7)

Ôn thi Topik (Năng lực tiếng Hàn)

Topik I

2.300.000đ

1.800.000đ

22 buổi

15/06

(Tối 2/4/6)

Topik II

2.700.000đ

2.000.000đ

22 buổi

05/06

(Tối 3/5/7)

Tiếng Hàn XKLD

Giai đoạn I

3.600.000đ

2.500.000đ

120 giờ

14/06

(Sáng 2/4/6)

Giai đoạn II

4.200.000đ

2.000.000đ

100 giờ

15/06

(Chiều2/4/6)

Tiếng Hàn dành cho cô dâu HQ

4.000.000đ

3.590.000đ

120 giờ

18/06

(Sáng 2/4/6)

Tiếng Hàn một năm

3.980.000đ

3.590.000đ

12 tháng

Liên tục

Tiếng Anh chuyên ngành Xuất nhập khẩu

2.500.000đ

2.500.000đ

02 tháng

(24 buổi)

20/06

(Tối 2/4/6)

Tiếng Nhật  

Sơ cấp 1

1.100.000đ

1.100.000đ

2,5 tháng

11/06

(Sáng 2/4/6)

Sơ cấp 2  

1.500.000đ

1.500.000đ

2,5 tháng

22/06

(Tối 2/4/6) 

Sơ cấp 3

2.200.000đ

2.200.000đ

3 tháng

15/06

(Tối 2/4/6)

Tiếng Nhật Trung Cấp 1

2.400.000đ

2.400.000đ

2,5 tháng

18/06

(Sáng 2/4/6)

Tiếng Nhật Trung Cấp 2

2.500.000đ

2.500.000đ

3 tháng

25/06

(Sáng 2/4/6)

Tiếng Nhật Luyện Thi

Luyện Thi N5

1.500.000đ

1.500.000đ

  2,5 tháng

27/06

(Sáng2/4/6)

Luyện Thi N4

1.600.000đ

1.600.000đ

  2.5 tháng

26/06

(Tối 3/5/7)

Luyện Thi N3

 3.000.000đ

3.000.000đ

  2.5 tháng

28/06

(Sáng 3/5/7)

Tiếng Nhật cả năm 12 tháng

3.980.000đ

3.590.000đ

12 tháng

Liên tục