Lista 7

MS Access -  kwerendy

Korzystając z bazy danych utworzonej na poprzedniej liście, skonstruuj kwerendy (zapytania do bazy danych), które wyświetlają następujące informacje:

 1. Listę wszystkich dostawców.
 2. Listę wszystkich adresów dostawców.
 3. Listę wszystkich dostawców, których nie znamy adresu.
 4. Listę wszystkich dostaw od 3-go stycznia 2018 do 4-go stycznia 2018.
 5. Listę wszystkich towarów o jednostce opakowanie.
 6. Listę wszystkich dostaw, o ilości mniejszej niż zadany parametr.
 7. Listę wszystkich dostawców dostarczających produkty typu o nazwie Warzywa
 8. Listę wszystkich dostawców dostarczających produkty typu o nazwie Warzywa lub Owoce
 9. Liczbę wszystkich dostaw, w których ilość jest większa od 100, ale mniejsza od 120.
 10. Nazwę Dostawcy, który dostarczył sumarycznie najwięcej towaru
 11. Listę typów towarów posortowaną od najczęściej zamawianych.
 12. Listę towarów posortowaną od najrzadziej zamawianych.