De dorpshuiskamer organiseert gezellige ochtenden met diverse activiteiten voor alle inwoners van Vasse, Mander en Hezingen.

Deze activiteiten bestaan op dit moment uit een 4-wekelijkse open eettafel, kaarten, bowlsen, biljarten, jeu de boule, etc. waarbij gezelligheid en elkaar ontmoeten voorop staan.

Alle activiteiten vinden plaats in ons dorpshuis: ‘t Eschhoes waar we gebruik maken van de ontmoetingsruimte (voorheen kantine) en de sportzaal.