Brugerniveau (SUP)

Niveau 1 (SUP)

Forudsætninger

Niveau

-

Alder

-

Erfaring

-

Ture med overnatning

-

Førstehjælp

-

Varighed

Kursus+evaluering

Min. ½ dag (4 timer)

Kursus

-

Prøve

-

Underviser/eksaminator/censor

Kursus+evaluering

DKF Instruktør 1 (SUP)

Kursus

-

Prøve

-

Instruktør/kursist ratio

1:8

Hvem må afholde niveauet?

 • DKF
 • DKF klubber
 • DKF certificerede udbydere

Formål/Hensigt

Et motiverende introduktionskursus med prøvetagning i grundlæggende færdigheder. Selve prøveaflæggelsen skal ses som en motiverende faktor til sjove oplevelser og grundlæggende håndtering af SUP-boardet samt sikkerhed på vandet herunder hensyntagen til udstyr, natur og miljø.

Sted

Meget beskyttet vand, kystnært, roligt vejr og vandtemperaturer over 10 grader C.

Teknisk standard

Hensigtsmæssige løfte og bære teknikker

 1. Deltageren skal kunne demonstrere en god og sikker løfte og bæreteknik hvor benene og ikke ryggen belastes incl. hensyn til fastmonterede finner på boardet.
 2. Padlen skal være inden for rækkevidde.
 3. Korrekt tilgang til vandvejen i forhold til skråninger, strøm, søbred eller kyst.
 4. Isætningen må ske under sikre forhold

Fremadpadling

Fremad padling over en distance på mindst 25 m.

 1. Deltageren må kunne padle SUP-boardet i en lige linie over en distance på mindst 25 m.
 2. Nogen tab af retningsstabilitet kan accepteres, men må ikke afstedkomme total mangel på fremadrettet bevægelse eller en stadig slingren fra side til side.
 3. Balance og Trim: Fodstillinger: Neutral Position / Surf-Position
 4. Introduktion til knælende padling - med brug af over- og underhånds-greb på padlen.

Fejetag /styretag – 360 ¤ vending på stedet

 1. Vendingen skal kunne demonstreres ved en rotation i urets og imod urets retning ved hjælp af en hensigtsmæssig brug af fejetag.
 2. En vis rotation i kroppen skal være tydelig.
 3. Pivot turn skal introduceres

Baglænspadling og stop

 1. SUP-boardet skal padles baglæns over en kort distance på mindst 2 m.
 2. Orientering over en eller begge skuldre skal være tydelig
 3. At stoppe SUP-boardet skal demonstreres i begge retninger.

Padle i 8-tals formation

Deltageren må være i stand til at padle i en 8- tals formation ved hjælp af en kombination af fremadrettede tag og forlæns fejetag for at demonstrere grundlæggende færdigheder i at styre SUP-boardet.

At lægge til ved bred og udstigning

 1. At nærme sig bredden på korrekt vis i forhold til vind, strøm, og type af bred eller kyst.
 2. Kontrol må opretholdes under udstigning.
 3. Udstigning uden at skade SUP-board eller bred.

Sideforflytning

Progression:

Vise begyndende færdigheder i:

 1. En vis rotation af overkroppen imod paddelsiden skal være tydelig.
 2. Bladet skal være godt nedsænket, paddel skaftet endnu ikke lodret på dette niveau
 3. Det accepteres at bladet føres tilbage gennem luften eller skæres igennem vandet
 4. En tydelig sideværds bevægelse skal kunne vises, et vis udsving med for og bagende er acceptabelt.

At styre

At styre med træktag til boardets forende
Progression: 
Vise begyndende færdigheder i:

 1. Ved fremadrettet bevægelse af SUP boardet: at padlen isættes ved SUP boardets stævn/forende i padlesiden, og trækker SUP boardets forende til padlesiden i starten af taget, for dermed at korrigere udsving i kursen.
 2. Bladet skal være næsten dækket, øverste arm rækker på tværs foran kroppen, og nederste arm næsten strakt når bladet sættes i vandet.

Forhindre en kæntring

Progression:

Vise begyndende færdigheder i:

 1. SUP-boardet skal kunne kantes tilstrækkelig til at det næsten kæntrer
 2. Lavt støttetag skal kunne demonstrere i begge sider.

Sikkerhed

Kæntring, svøm ind til bred

 1. Prøvetageren skal forblive rolig og hurtig genvinde kontakt til SUP-boardet
 2. Padlen skal bjærges eller samles op ved at SUP-boardet svømmes hen til padlen.
 3. Leashes og brugen af disse.

Fortrolighed med vand

Prøvetageren skal være fortrolig med at falde i vandet, og kravle retur på boardet på dybt vand.

Udstyr        

SUP-board, leg-leash og paddel.

Prøvetageren skal bære svømmevest og et passende udstyr i forhold til vejrlig - fx badetøj, våddragt eller tørdragt.