23/10/2018

הודעות שנתון ט'

הכיתה

השיעור

ההודעה

אנגלית מירב

1 - 2

עבודה עם מורה

ט' 5

3

בני ש. - להביא ציוד

אנגלית גבי

1 - 2

עבודה עם מורה

אנגלית דנה

1 - 2

במחשבים 114


23/10/2018

הודעות שנתון י'

הכיתה

השיעור

ההודעה

אנגלית מירב

3 - 4

עבודה עם מורה

י' 1

1 - 2

5

נדב

עבודה בתנ"ך

ערבית קלר

7 - 8

חופשי. יש לסיים את העבודה שקיבלתם: להכין בספר  בעמ' 134 תרגיל 4 ובעמ'  135 תרגיל 6.

י' 11

6

עבודה עם מורה

אנגלית גבי

3 - 4

עבודה עם מורה

תקשוב סמדר

7 - 8

חופשי

דיפלומטיה נעה

7 - 8

במחשבים 114

23/10/2018

הודעות שנתון י"א

הכיתה

השיעור

ההודעה

טיול מוצלח!

23/10/2018

הודעות שנתון י"ב

הכיתה

השיעור

ההודעה

יב' 9

3 - 4

עובדים על עבודת הגמר (גם ביום ד')

נוכחות חובה!

בחדר מחשבים 114

יב' 1

3 - 4

בוחן בחדר מחשבים 111 ועבודה

פוליטיקה וממשל בני

1 - 2

חופשי

ערבית קלר

1 - 2

להמשיך בעבודה שיש לכם: לענות על שאלות בעקבות קריאת מאמר על יהדות עיראק, יש להם גם הטקסט המודרני מבחינת הבגרות האחרונה + שאלות, וגם ידיעה לתרגום + ניתוח פעלים ותופעות תחביריות

אנגלית כרמן

5 - 6

בחדר 28

אנגלית מירב

5 - 6

בחדר 28 עם כרמן