Published using Google Docs
MADUDO 2020 - Propozície
Updated automatically every 5 minutes

Informácie o bodovacej jazde MADUDO - MAlé – DUnajské – DObrodružstvo


MADUDO
 je orientačná tréningová jazda jednotlivcov, resp. dvojíc na bicykli podľa mapy.

Cyklisti hľadajú kontrolné stanovištia (KS), ktoré sú zakreslené v mape (výrez z cyklomapy Podunajsko – Malé Karpaty).

Jednotlivým KS sú priradené body, ktoré účastník získa, keď KS nájde. Cieľom je v časovom limite nazbierať čo najviac bodov. Svoju trasu si každý určuje sám podľa svojich síl, orientačných schopností, logického myslenia a bodového ohodnotenia KS.

Dátum : 16. mája 2020 (sobota)

Centrum : bufet pod Prístavnom moste (zo strany Petržalky) https://sk.mapy.cz/s/ralacalafo

Mapa : výrez z cyklomapy Podunajsko – Malé Karpaty

Prihlášky : do 14.5. (štvrtok) na - eva.kralova@vba.sk

Prezentácia : 10:15 hod.  Pri prezentácii dostane každý originálnu „čistú“ mapu Podunajsko.

Štart: 10:30 – hromadný štart, mapu s KSa bodovými hodnotami  dostane každý účastník  tesne pred štartom.

Časový limit : 4 hodiny

Veľkosť mapy : A3, so zakreslenými KS a bodovými hodnotami KS

Mierka : 1:60 000

Cieľ :  14:30

Vyhodnotenie : cca 15:00

Poznámky: 

- mapu je praktické upevniť na bicykel mapníkom, ktorý sa upevňuje na riadidlá a môžeme ho požičať. Je potrebné si ho rezervovať vopred s prihláškou. Poplatok 1.- EUR

- jazdite opatrne, vaša bezpečnosť a ohľaduplnosť voči turistom a cyklistom je dôležitejšia ako výsledok

Všetci jazdia na vlastnú zodpovednosť, každý účastník musí prejsť cieľom aj v prípade, že ho postihnú technické alebo iné problémy.

V krajnom prípade nám dajte prosím vedieť na tel. č. 0908 140 128

staviteľ trate: Vlasto Autrata                                organizačné veci: Eva Králová