Rezultati I kategorija 2019

Ime i Prezime

kategorija

ocena čl. žirija 1

ocena čl. žirija 2

ocena čl. žirija 3

ocena čl. žirija 4

konačni bodovi

nagrada

Olivera Ognjenović

I kategorija

99

99

100

100

99.50

I1

Valeri Stanev

I kategorija

98

97

98

98

97.75

I2

Ognjen Đurđević

I kategorija

98

96

97

97.00

I3

Mateja Vujić

I kategorija

95

96

96

96

95.75

I4

Petar Travica

I kategorija

97

95

95

95.67

I5

Ognjen Keleman

I kategorija

95

95

95

95

95.00

I6

Barbara Bede

I kategorija

96

94

95

95

95.00

I7

Maja Živković

I kategorija

95

95

95

95

95.00

I8

Marija Ralević

I kategorija

91

91

95

95

93.00

II1

Sofija Dejanović

I kategorija

92

93

92

94

92.75

II2

Ivan Haršić

I kategorija

91

93

93

94

92.75

II3

Luka Vidović

I kategorija

91

91

91

91

91.00

II4

Anđelka Dragić

I kategorija

90

90

90

93

90.75

II5

Uroš Velimirović

I kategorija

87

88

88

90

88.25

II6

Marko Mertel

I kategorija

90

85

85

91

87.75

II7

Mia Živojinović

I kategorija

85

89

88

87.33

II8

Dušan Nenadić

I kategorija

85

88

88

87.00

II9

Matija Stojanović

I kategorija

88

85

85

88

86.50

II10

Marko Simić

I kategorija

88

85

85

88

86.50

II11

Kaszás Réka Natasa

I kategorija

86

86

87

84

85.75

II12

Bogdan Đokić

I kategorija

85

85

85

85

85.00

II13

Luka Đurić

I kategorija

83

85

85

84.33

III1

Nemanja Vujović

I kategorija

80

79

80

85

81.00

III2

Nikola Milošević

I kategorija

82

80

79

82

80.75

III3

Ivanics Réka

I kategorija

79

77

76

80

78.00

III4

Žiri I kategorija

1. A. Spasojević

2. M. Ponjavić

3. N. Petrović

4. S. Jović