Вступ

 

        В останні роки в усьому світі відмічається значне збільшення кількості дітей, які потребують додаткової уваги та піклування суспільства, через те, що мають порушення у стані фізичного чи психічного розвитку. Такі діти важко оволодівають комунікативними навичками, усним та писемним мовленням, в них важко формуються математичні уявлення. 

           Завданням психологічної служби  Теребовлянського  навчально-реабілітаційного  центру  у навчанні та вихованні дітей з особливими  потребами є розвиток та корекція відхилень в інтелектуальному та  особистісному розвитку  дитини;  навчання життєвих навичок, які полегшують адаптацію і сприяють відновленню психологічної  рівноваги; формування  соціальної адаптації і реабілітації дитини у  суспільство.

Річний план роботи практичного психолога  складається  на основі Закону України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Положення про психологічну службу в системі освіти України, Конвенції ООН „Про права дитини”, Загальної Декларації прав людини та інших нормативних документів, які охоплюють питання планування роботи психологічної служби, результатів  психодіагностик  та  моніторингових  досліджень    всіх  учасників  навчально-виховного  процесу.

        Виходячи із методичної проблеми, яку реалізовує педагогічний колектив Теребовлянського навчально - реабілітаційного  центру у 2018 - 2019 н.р. «Формування життєвої компетенції дітей з особливими освітніми потребами на основі використання їх компенсаторних можливостей через корекційну спрямованість навчально-виховного процесу», практичний психолог  закладу працюватиме  над  реалізацією проблеми  «Створення умов розвитку гармонійно-розвинутої та толерантної особистості дитини шляхом підвищення психологічної  компетентності учасників навчально-виховного процесу».

Пріоритетними завданнями у  роботі практичного психолога виступають:

В школі налічується 20 класів,  3 дошкільних групи,в  яких навчається 135 учнів. Наповнюваність класів становить в середньому 5 учнів.

Протягом 2017-2018 н.р, відповідно до плану роботи, практичним психологом були проведені такі види психолого-педагогічної роботи:

 1. Психодіагностична робота:

 Протягом місяця вересня було вивчено психологічну готовність до навчання в школі «Тест шкільної зрілості Керна-Йірасика»  із Підготовчими  Б-1, Б-2 класами. За результатами в 8 учнів виявлено середній рівень,  в 7 – учнів  – низький рівень.

      Напротязі місяця жовтня проведено діагностику на виявлення рівня адаптації дітей за методикою: «Тест шкільної тривожності Філіпса, «Анкета для оцінювання рівня шкільної мотивації й адаптації Н.Лусканової» із учнями 5-А та 5-Б класів (12 учнів). За результатами в 8 учнів-середній рівень, в 4-низький рівень.  

 У місяці листопаді  вивчено рівень тривожності та агресивності  учнів 6-13 класів: «Шкала реактивної та особистісної тривожності Спілберг-Ханін» (36 учнів). За результатами в 29 учнів виявлено середній рівень,  в 7 – учнів  – низький рівень.

Також  проведено «Тест  Пьєрона-Рузера» для діагностики особливостей пізнавальної сфери із учнями 1-4 класів (39учнів). За результатами діагностики в 33учнів виявлено середні рівень, в 6 учнів - низький рівень.

Протягом місяця грудня  проведено діагностику рівня комунікабельності учнів 7-13 класів  (30учнів). За результатами в 15 учнів – достатній рівень,  10 учнів виявлено середній рівень,  в 5 – учнів  – низький рівень.

У місяці січні проведено  діагностику пізнавальних процесів «Визначення розподілу та переключення уваги Р.Немов» із учнями 5-8 учнів (25 учнів) за результатами діагностики в 15 учнів – середній рівень, в 10 – низький рівень.  

Протягом місяця лютого проведено анкетування на правову тематику»Чи знаєш ти свої права і обов'язки» В діагностуванні взяло 50 учнів, метою якого було отримання інформації  про знання дітей своїх прав та обов’язків.

Напротязі місяця березня проведено «Визначення вміння саморегуляції та особливостей  мотивації» (20 учнів). За результатами діагностики в 15 учнів –середній рівень мотивації, в  5 – низький рівень.

У місяці квітні проведено «Анкета-діагностика готовності до професійного самовизначення», «Методика професійної срямованості особистості Дж.Голланда» із учнями 9-13 класів (20 учнів). За результатами діагностики в 17 учнів – достатній рівень, а в 3 – ще не сформований рівень.

Протягом місяця травня проведено «Психолого –діагностичний мінімум для дітей шестирічного віку (методика Н.А.Побірванко «Базовий компонент»)» із вихованцями дошкільної групи (10 учнів). За резльтатами діагностики діагностики в 6 учнів сформований рівень до навчання , в 4- формується.

 1. Консультативна робота:

Напротязі навчального року проводились консультації: із класними керівниками за результатами тестування, учнями, батьками.

Зокрема, це були рекомендації:

 1. Психологічна просвіта:

Проводились бесіди із учнями середньої та старшої ланки:

Індивідуальні бесіди:

 1. Корекційно- відновлювальна та розвивальна робота:

Проводились корекційно-розвиваючі заняття з учнями Центру:

Індивідуальна робота:  

«Тренуємо увагу» із ученицею підготовчого Б-1 класу.

 1. Організаційна робота:

     Протягом 1-го семестру  велася організаційно-методична робота у НРЦ:

Участь у творчій зустрічі «Маніпулювання людьми як соціально-психологічна проблема.

      Поїздка у м. Тернопіль для участі у XXIII фестивалі творчості дітей з особливими потребами  «Повір у себе»(10чол.).

Участь у дводенній Міжнародній  науково-практичній конференції «Інклюзивне навчання в новій Українській школі» 26-27 березня 2018р.

Участь у дводенній Всеукраїнські (з міжнародною участю) науково-практичній конференції «Сучасні соціокультурні та психолого-педагогічні координати розвитку дитини» 19-20 квітня 2018р.

Участь у дводенній Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток професійної майстерності педагога» 26-27 квітня 2018р.

План роботи практичного психолога  на  2018-2019 н.р.

Психодіагностична робота

з/п

Зміст роботи з учнями, педпрацівниками,

батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким  проводиться

Відмітка

 про виконання

1.

Психолого-педагогічний супровід процесу адаптації першокласників.

 Спостереження за поведінкою учнів  на уроці, на перервах.

вересень -

жовтень

Учні 1 класу

2.

Вивчення адаптації дітей при переході в середню ланку.

жовтень-листопад

5-ті кл.

3.

Психолого-педагогічний супровід процесу адаптації дошкільників. Спостереження на заняттях, під час ігор.

листопад-грудень

дошкільники

5.

Виявлення рівня тривожності та агресивності.

грудень

7-13 кл.

6.

Діагностика пізнавальної сфери учнів.

січень

5-8 кл.

8.

Анкетування на правову тематику.

лютий

5-13 кл.

9.

Діагностика типу акцентуацій характеру.

лютий

6-9 кл.

10.

Визначення типу темпераменту.

березень

9-13 кл.

11.

Виявлення професійних нахилів учнів.

квітень

9-13кл.

12.

Діагностика внутрісімейних стосунків.

Протягом року

учні

13.

Моніторинг рівня вихованості  учнів.

Протягом року

учні  

14.

Вивчення психологічного  клімату в колективі.

лютий

педпрацівники

15.

Тест-опитувальник батьківського ставлення Варги-Століна.

Протягом року

батьки

16.

Діагностичний мінімум із майбутніми першокласниками.

квітень,

травень

першокласники

17.

Виявлення нахилів, здібностей  учнів в окремих сферах

Протягом

І семестру

вчителі, вихователі

18.

Оцінка професійної діяльності педагога.

Протягом

ІІ семестру

вчителі, вихователі

19.

Діагностика учнів за запитом класних керівників.

Протягом року

класні керівники

20.

Діагностика суїцидальної поведінки.

Протягом року, за запитом

учні

        

Консультаційна робота

з/п

Зміст роботи з учнями, педпрацівниками,

батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

Відмітка

 про виконання

1.

Допомога адміністрації у розв`язанні психологічних  проблем навчання, виховання та розвитку особистості.

Протягом року, за запитом

адміністрація,

педагоги

2.

Профконсультаційна робота  з учнями.

Протягом року

педагоги,

батьки

3.

Консультування класних керівників з питань застосування прийомів і методів здійснення виховного впливу в процесі навчання.

Постійно,

за запитом

класні керівники

4.

Консультування батьків з питань виховання та навчання дітей:

 • труднощі адаптаційного періоду;
 • готовності дитини до навчання в нових умовах;
 • проблеми в навчанні;
 • труднощі взаємостосунків з дітьми;
 • жорстокості та насильства в сімейному та дитячому середовищі;
 • професійний вибір;
 • дозвілля дітей;
 • схильності, здібності дітей;
 • культура поведінки;
 • складних життєвих ситуацій;
 • дитячих страхів;
 • дитячої залежності.

Протягом року, за запитом

батьки

5.

Консультації з питань Інтернет -  залежності.

Протягом року, за запитом

педпрацівники, учні, батьки

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

з/п

Зміст роботи з учнями, педпрацівниками,

батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

Відмітка

 про виконання

1.

Індивідуальні та групові корекційні заняття з учнями, які мають ознаки дезадаптації .

Протягом року

Першокласники, дошкільники

2.

Корекція та розвиток емоційної сфери учнів.

Протягом року

молодші та середні класи

3.

Корекційні заняття на формування професійної спрямованості.

квітень-травень

10 -13клас

4.

Проведення корекційно- розвивальної роботи з розвитку комунікативних навичок.

Протягом року

 учні

5.

Проведення індивідуальних корекційних занять з учнями, які мають проблеми в навчанні та поведінці.

Протягом року

учні

6.

Профорієнтаційні заняття із учнями.

Березень

Учні Центру

7.

Тренінги спілкування.

Протягом року

Учні,педагоги

 

8.

Розвивально-корекційна програма формування позитивних мотивів навчання п’ятикласників.

Протягом року

Учні 5-их класів

Психологічна просвіта

з/п

Зміст роботи з учнями, педпрацівниками,

батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

Відмітка

 про виконання

1.

Виступ на батьківському лекторію:

 • «Виховання – це мистецтво любити дитину».
 • «10 заповідей для батьків»;
 • «Привчаємо до порядку»;
 • «Агресивна поведінка підлітків».

Протягом року

Жовтень 2018

Грудень 2018

Лютий

2019

Березень

2019

батьки

2.

Виступи на годинах спілкування:

 • «Значення емоцій та почуттів у житті людини»;
 • «Протидія торгівлі людьми»;
 • «Особливості професійного вибору»;

Потягом року

Листопад

2018

Грудень 2019

Квітень

2019

учні

3.

Просвітницька бесіда:

 • Психолого-педагогічні прийоми створення ситуації успіху».

другий

семестр

педпрацівники

4.

Тиждень толерантності.

(за окремим планом).

12.11-16-11.2018 р.

Учні

5.

Тиждень правових знань

6.

Місячник правових знань.

лютий

учні

Організаційно-методична робота

з/п

Зміст роботи з учнями, педпрацівниками,

батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

Відмітка

 про виконання

1.

Складання плану роботи:

 • на рік
 • на місяць

червень

щомісяця

2.

Складання звіту про виконану роботу:

 - на рік

     - на місяць

I,II семестр, щомісяця

3.

Підготовка до проведення діагностування, тренінгів, ділових ігор.

Протягом року

4.

Підготовка до виступів на педрадах, батьківських зборах, методоб`єднаннях.

Протягом року

5.

Робота в бібліотеці, самопідготовка.

Протягом року

Зв`язок з громадкістю

з/п

Зміст роботи з учнями, педпрацівниками,

батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

Відмітка

 про виконання

1.

Зустріч з юристами, міліцією, лікарями, ПМПК.

Постійно

2.

Підтримувати зв’язки  з громадськими організаціями, з центром соціального захисту молоді, соціальними службами.

Постійно

3.

Представлення інтересів учнів у різноманітних інстанціях (опікунській раді, судді).

Протягом року