Paràgraf 190 de 204

Per això és necessari actuar de forma col·lectiva amb l’objectiu d’acumular forces, i d’enfortir-nos a reforçar els diversos nivells estratègics. Una acció de les quals és que passa per augmentar i consolidar el suport a la independència de Catalunya des de la capacitat i l’habilitat política “ampliar la base”, un discurs que ha topat amb la incomprensió d'altres sectors de l'independentisme en la incapacitat d’interpretar de manera correcta la complexitat i heterogeneïtat sociològica de la societat catalana, sotmesa alhora a un creixent estat de tensió emocional, però que és exemple de convivència dins la diversitat política actual. Sens dubte un enfortiment augment quantitatiu i qualitatiu que ha de servir per guanyar més legitimitat tant interna com externa.

Per això és necessari actuar de forma col·lectiva amb l’objectiu d’acumular forces i a reforçar els diversos nivells estratègics. Una acció que passa per augmentar i consolidar el suport a la independència de Catalunya des de la capacitat i l’habilitat política d’interpretar de manera correcta la complexitat i heterogeneïtat sociològica de la societat catalana, sotmesa alhora a un creixent estat de tensió emocional, però que és exemple de convivència dins la diversitat política actual. Sens dubte un augment quantitatiu i qualitatiu que ha de servir per guanyar més legitimitat tant interna com externa.