SEURAKÄSIKIRJA FC VAAJAKOSKI RY

Toiminta-ajatus, talous, tiedotus ja säännöt  

FC Vaajakoski ry:n kausi 2019 on seuran 27. toimintavuosi.

• Seuran toiminnan perusteena on tarjota oman vaikutusalueensa (Vaajakoski-Jyskä

suuralue ja sen lähiympäristö) jalkapallon ja futsalin harrastajille hyvät mahdollisuudet

harjoitella ja pelata ympärivuotisesti. Tavoitteena on järjestää sekä kilpailevia joukkueita

että harrasteryhmiä niin laajasti kuin se olosuhteiden puolesta on mahdollista.

• Pääpaino seurassa on tällä hetkellä vahvasti pienten junioreiden (6-12 v.) toiminnassa.

Haluamme taata Vaajakosken alueen junioreille mahdollisuuden harjoitella ja pelata

laadukkaassa valmennuksessa omilla lähikentillään vähintään 13-vuotiaaksi asti.

Pyrimme myös mahdollisuuden mukaan luomaan ikäkausijoukkueita 13-18 -vuotiaille.

Tämän lisäksi seurassa on kaudella 2017 vahva aikuisjalkapallon edustus (sekä kilpa- että

harrastetasolla)

• FC Vaajakoski ry haluaa edelleen kiinnittää huomiota yleiseen liikunnallisuuteen, hyviin

elintapoihin ja olla koko yhteisön oma seura. Tavoitteena on saada kokonaisia perheitä

mukaan toimintaan.

Jatkamme juniorivalmennusmallin (6-12 v.) kehittämistä. Vuoden 2016 aikana palkattu

valmennuspäällikkö kehittää valmennusmallia yhdessä juniorijoukkueiden valmentajien

kanssa. Valmentajien ja joukkueenjohtajien säännöllisiin kokoontumisiin panostetaan

aikaisempaa enemmän (3-4 krt/vuosi). Tapaamisissa linjataan valmennuksen pääkohdat,

näytetään esimerkkiharjoituksia sekä haetaan yhteistä harjoittelutoimintamallia kentälle.

Alle 13-vuotiaiden harjoittelutapahtumissa pyritään optimoimaan kentän käyttö sekä

valmentajaresurssit yhteisharjoittelumallilla. Aikuiskilpajalkapallossa joukkueiden

valmentajien ja joukkueenjohtajien yhteistyön kautta etsitään jokaiselle pelaajalle

pelipaikka omaa tasoa vastaavasta joukkueesta.

• Organisaation kehittämisessä tullaan hyödyntämään seuran johtokuntaa ja jäseniä, joiden

toimet kohdistuvat tästä eteenpäin seuran talouden tasapainottamiseen sekä organisaation

pelisääntöjen ja ohjeistusten luomiseen koko seurassa. Tätä valvotaan johtokunnan

kokouksissa vähintään neljä kertaa vuodessa. Johtokunnan lisäksi organisaatiossa toimitaan

ns. työryhmäperiaatteella, jolloin asioiden suunnitteluun ja toteutukseen voidaan paneutua

paremmin.

• Viestinnän laatuun ja määrään kiinnitetään parempaa huomiota. Informaatiolähteinä

seuran toiminnasta ovat ensisijaisesti sähköpostiviestintä, seuran nettisivut, Facebook ja

Twitter. Vuoden 2017 aikana aloitetaan kuukausikirjeen lähettäminen jäsenistölle.

• Toiminnanjohtaja Liisa Liekkinen vastaa seuran toiminnan päivittäisestä organisoinnista ja

johtokunnan pitämisestä ajan tasalla.

• FCV:n johtokunnan vastuulla on seuran talous. Lisäksi johtokunta tekee päätökset

seuratoiminnan pidemmästä kehittämisestä.

• Kausisuunnitteluun rakennetaan toimiva seurakäsikirja. Kauden tapahtumista pyritään

tiedottamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Seuran tapahtumia varten perustetaan

kaksi kalenteria: julkinen jäseniä varten ja sisäinen työntekijöiden tehtävien organisointia

varten. Myös joukkueiden budjetit tehdään läpinäkyviksi ja joukkueiden taloutta seurataan

ajankohtaisesti.

Jalkapallo 2017

• Juniorijalkapallon pääpainopisteitä ovat harrastamisen helppous, hauskuus sekä

monimuotoisuus. Harrastamisen aloittamisen tulee olla helppoa ja hintataso ei saa olla

este harrastamisen aloittamiselle. Hauskuus syntyy yhdessä tekemisestä, missä ilo syntyy

yrittämisestä ja erehtymisestä. Monimuotoisuudella pyritään siihen, että jokaiselle

harrastajalle löytyisi sopiva pelipaikka pelitaidoista riippumatta.

• Alle 10-vuotiaissa pelaajissa keskitytään lähinnä peli-innostuksen syntymiseen ja sen

tukemiseen. Tavoitteena on saada jokaiselle pelaajalle hyvät jalkapalloilijan perustaidot

sekä opettaa liikunnallista elämäntapaa.

• Tulevaisuuden visio 2020. Seuralla on vahvat pelaajaryhmät jokaisessa ikäluokassa (6-12

vuotiaat). 11v11 ikäluokissa (C-B-juniorit) pyritään joko oman joukkueen syntymiseen tai

yhteisjoukkuetoimintaan. Tällöin aktiivisten junioripelaajien määrä olisi, kortteliliiga mukaanlukien noin 300, vuoden 2017 tavoite on 260 junioripelaajaa.

Yhteyshenkilöt ja vastuualueet

Hallitus

Lassi Paavolainen pj, Sanna Järvinen sihteeri, Jussi Honko varapj, Tuomas Korpi ja Kalle Kemilä

Puheenjohtaja Lassi Paavolainen

vastuualue talous

Työntekijät

Toiminnanjohtaja Liisa Liekkinen

Toiminnan päivittäinen organisointi, esimiestehtävät

Valmennuspäällikkö Paul Taylor

vastuualue juniorivalmennus

Joni Hirvonen

vastuualue junioritoiminta, kerho-ohjaaja, valmentaja

Emma Korhonen

Vastuuohjaaja Nappis-jälkkäri

Juuso Heikkinen

Vastuuohjaaja Riemu-jälkkäri

Edustusjoukkue 

Miesten edustusjoukkue pelaa kaudella 2017 Itä- ja Keski-Suomen piirien Kolmosessa.

Edustusjoukkueen pelitapahtumia halutaan kehittää edelleen ja jatkaa uuden polven

vaajakoskelaisen yhteisöllisyyden rakentamista nimenomaan Vaajakosken urheilukentän

tapahtumien yhteyteen.

Junioritoiminta

Joukkueet ja yhteyshenkilöt

FCV 05-04

Yhteyshenkilö Liisa Liekkinen, valmentajat Paul Taylor ja Tuomas Korpi

FCV 06

Vastuuvalmentaja Sami Jylhä, joukkueenjohtajat Jussi Honko ja Juho Huovinen

FCV 07

Vastuuvalmentaja Tero Velakoski, joukkueenjohtajat Piija Äijänen ja Antti Paksuniemi,

FCV 08

Vastuuvalmentaja Joni Hirvonen, joukkueenjohtaja Matti Välitalo

FCV 09

Vastuuvalmentaja Kari Vaskonen, joukkueenjohtaja Päivi Kivimäki

FCV 10-11

Vastuuvalmentaja Johannes Hyvärinen

Valmennuksen periaatteet ja linjaukset

 

 

 FCV (F)

 

-Opetellaan toimimaan ryhmässä

-Hauskuus pallon kanssa

-Keskittyminen harjoitteluun

-1vs1 & 2vs2 pelit, haastaminen ja kuljettaminen

-Paljon pallokosketuksia jokaisessa harjoitteessa

-Harjoituksia viikossa (1-2krt/vko)

 

 

FCV (F7)

 

-3vs3 peliä / 2vs2 / 1vs1 Haastaminen, kuljettaminen, Havainnointi tulee mukaan, milloin kannattaa syöttää ja miten kentällä liikutaan.

-Paljon pallokosketuksia jokaisessa harjoitteessa

-Hauskuus pallon kanssa.

-Harjoituksia viikossa (1-2krt/vko)

 

FCV (F8)

 

-Pienpelit jatkuu.

-Annetaan vinkkejä, kuinka parannetaan tekniikkaa (kuljetukset, potkaiseminen yms.)

-Pallonhallinta pelejä paljon, kuinka pidetään pallo omalla joukkueella (3vs1, 4vs2)

-Kannustetaan pelaajia tekemään omalla ajalla tekniikkaa ja muita lajitaitoja. Yleisiä liikkumistaitoja mm. Koordinaatio

-Opetellaan pelin avaamista alhaalta

-Harjoituksia viikossa (2-3krt/vko)

 

 

FCV (F9)

 

-Opetellaan puolikkaan kentän peliä, pelipaikkoja (paitsio tulee uutena asiana)

-Oman taidon kehittäminen -> Kannustetaan harjoittelemaan yksilötaitoja omalla ajalla

-Pelipaikkakohtainen harjoittelu hyökkäys/puolustus

-Reagoinnin nopeuttaminen (esim. Pallonriistot)

-Kykykoulu mukana harjoittelussa

-Harjoituksia viikossa 2-4krt/vko

 

 

FCV (E10)

 

-Pelipaikkakohtainen taktiikka lisääntyy, koska pelataan 8vs8 pelejä.

-Vaatimustaso nousee

-Luottamuksen kasvattaminen omiin taitoihin

-Tilan ja ajan hahmottaminen

-Kyselytekniikka valmentaessa, pelaajat ratkaisevat itse ongelmakohtia

-Kykykoulu mukana harjoittelussa

-Futsal talvella tukemassa lajiharjoittelua

-Harjoituksia enemmän viikossa (3-4krt/vko)

 

FCV (D12)

 

-Motivaation tukeminen jalkapallon suhteen

-Joukkueen kehittäminen pelaamisen kautta

-Joukkuepelaamisen kehittäminen jatkuu

-Syventyminen pelipaikkakohtaiseen harjoitteluun

-Kykykoulu mukana harjoittelussa

-Futsal talvella tukemassa lajiharjoittelua

-Harjoituksia enemmän viikossa (3-5krt/vko)

 

 

FCV (C15)

 

-Omatoiminen harjoittelu henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti

-Joukkuepelaamisen kehittäminen isolla kentällä – etäisyydet

-Joukkueena liikkuminen -> Pallo meillä, pallo vastustajalla

-Pelipaikkakohtainen harjoittelu

-Pelaajamäärän säilyttäminen

-Kykykoulu osana harjoittelua

-Yksilön kehittäminen joukkueessa

-Harjoituksia enemmän viikossa (3-5krt/vko)

Säännöt

Pelaajat:

Treeneihin tullaan aina ajoissa ja oikeissa varusteissa (pallo, säärisuojat, juomapullo, nappikset)

Kunnioitetaan kaikkia (omia ja vastustajia), kiusaaminen ja kiroilu on kiellettyä, kannusta kaveria!

Kuuntele aina valmentajaa!

Treenien ja pelien aikana tai ennen niitä ei syödä karkkia tai muita herkkuja. Herkutellaan urheilun jälkeen!

Huolista ja murheista voit aina puhua valmentajille tai joukkueenjohtajalle.

Keskity ja anna kaikkesi peleissä!

Vanhemmat:

Huolehdi, että lapsesi tulee ajoissa treeneihin.

Muista käyttää nimenhuutoa, varsinkin peleihin pitää ilmoittautua ajoissa.

Kentän laidalla ei tupakoida, käytetä alkoholia tai kiroilla.

Valmentajille, joukkueenjohtajille ja pelinohjaajille annetaan työrauha.

Vanhempien paikka on katsomossa, kannustamassa lapsia, ei kentällä.

Luodaan yhdessä avoin keskustelukulttuuri, jossa aikuiset voivat keskustella erilaisista näkemyksistä rakentavasti oikeassa paikassa ja ajassa. Pelien ja treenien aikana valmentajien toimintaan ei puututa, vaan asioista on hyvä puhua muulla ajalla. Hyvää joukkuetta rakentamaan tarvitaan hyvää yhteishenkeä ja lapset voivat oppia sitä aikuisten mallista.

Valmentajat ja joukkueenjohtajat:

Opi tuntemaan pelaajat.

Rakenna yhteistyötä vanhempien kanssa.

Kehu, kun on aihetta ja anna rehellistä palautetta kehittämisen paikoista.

Kannusta!

Ole tasapuolinen ja reilu.

Muista pelaamisen ilo ja huumori!

Muista tiimityö! Jokainen valmentaa omalla tyylillään, kunnioita toisten tyyliä ohjata ja valmentaa lapsia.

Toimihenkilöiden tehtäväkuvaukset

Vastuuvalmentaja

Laatii yhteistyössä joukkueen johdon kanssa kausisuunnitelman ja esittelee sen pelaajille ja vanhemmille. Vastaa joukkueen harjoittelun suunnittelusta ja suunnitelman noudattamisesta. Käy pelaajakohtaiset kehityskeskustelut kaksi kertaa vuodessa valmennuspäällikön, pelaajien ja vanhempien kanssa. Raportoi joukkueen toiminnasta seuralle pyydettäessä ja osallistuu seuran juniorivalmentajien kokouksiin.

Apuvalmentaja

Toimii vastuuvalmentajan apuna harjoituksissa ja harjoitusten suunnittelussa sekä osallistuu joukkueen peluutukseen vastuuvalmentajan ohjeistuksen mukaisesti.

Joukkueenjohtaja

Vastaa joukkueen tiedottamisesta, pelaajille, vanhemmille ja seuralle. Hoitaa joukkueen varustehankinnat seuran ohjeiden mukaisesti. Ilmoittaa joukkueen turnauksiin ja vastaa kaikista järjestelyistä turnauksissa (huolehtii pelaajista, ruokailuista…) tai järjestää jonkun tilalleen turnauksiin, joissa itse ei ole paikalla. Laatii joukkueen budjetin yhteistyössä joukkueen johdon kanssa ja esittelee budjetin pelaajille ja vanhemmille. Joukkueenjohtajia valitaan kaksi/joukkue ja he voivat jakaa osan vastuutehtävistään muille vanhemmille.

Huoltaja

Vastaa joukkueen huollosta. Huolehtii harjoituksiin ja peleihin huoltolaukun ja vastaa sen sisällön päivittämisestä.

Kortteliliiga

Kortteliliigan toiminta-ajatuksena on järjestää 2011-2004 syntyneille tytöille ja pojille jalkapallon harrastusmahdollisuus lähikentille eri puolille kaupunkia. Mukaan voi tulla, vaikka ei olisi koskaan ennen jalkapalloa harrastanut. Harjoittelu on leikinomaista jalkapallon perustaitojen oppimista pelien, leikkien ja kisailujen avulla. Toiminnassa korostetaan Suomen Palloliiton Kaikki Pelaa –ideologiaa, jossa kaikille mukana oleville taataan yhtäläinen mahdollisuus osallistua.

Kortteliliiga järjestetään kolmen seuran yhteistyössä. JJK, JYPK ja FCV tarjoavat pelaajilleen samat edut ja yhtä laadukkaan toiminnan.  Tämä on ”kesän kivoin juttu”!

Jälkkäritoiminta 

Koululaisten iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Jälkkäri on pienelle koululaiselle turvallinen ympäristö koulupäivän jälkeen ammattitaitoisten aikuisten kanssa.

Koululaisten iltapäivätoimintaa (Jälkkäri) Jyväskylässä koordinoi Jyväskylän kaupungin opetuspalvelut. Seuralla on kaksi Jälkkäriryhmää, jotka painottuvat liikuntaan.

Työntekijät

Vastuuohjaajat Emma Korhonen (Nappis) sekä Juuso Heikkinen (Riemu). Ohjaaja Joni Hirvonen. Kaupungin ohjaustukiohjaajat Heini Paananen, Emmi Salenius ja Tuuli Lahdenperä. Ohjaaja (sijainen tarvittaessa) Joonas Kaasalainen.

Ryhmät

Vaajakummun koululla ja Vaajakosken liikuntahallilla toimivassa Nappiksessa lapsia on 21 ja Jyskän koululla toimivassa Riemussa 36 lasta.

Yhteystiedot

Nappis p. 0406683411

Riemu p. 0406684433

Koulujen kerhotoiminta

Järjestämme alueen kouluilla liikuntakerhoja lapsille. Jyskän koululla toimii liikuntakerho 3.-6, luokkalaisille lapsille ja Tammirinteen koululla kerho on 1.-2. luokkalaisille. Kerhoissa liikutaan monin eri tavoin ja nautitaan liikkumisen ilosta. Kerhot ovat osa koulujen kerhotoimintaa ja maksutonta perheille. Yhteensä kerhoissa liikkuu viikottain noin 30 lasta.

Ohjattu välituntiliikunta

Järjestämme ohjattua välituntiliikuntaa Vaajakosken yhtenäiskoululla sekä Jyskän ja Tammirinteen kouluilla päivittäin. Ohjattu välituntiliikunta kannustaa kaikkia lapsia liikkumaan pelaillen ja leikkien.

Muut aikuisjoukkueet

PuNaiset

PuNaisten joukkueeseen mahtuvat kaikki innokkaat naiset harjoittelemaan. Kesäisin joukkue pelaa naisten Kuntoliigaa ja talvella futsalia. Harjoituksia on läpi vuoden kaksi kertaa viikossa. Vuoden aikana joukkue osallistuu muutamiin harrastejalkapalloturnauksiin.

M2

Reds

Yhteistyöseurat

FCV on solminut vuoden 2016 aikana juniorijalkapalloa koskevat yhteistoimintasopimuksen JyPK:n (tytöt) ja JJK:n (pojat) kanssa.

Tapahtumat

Järjestämme lasten liikuntatapahtumia vuosittain Vaajakoskella.

Koulutustoiminta

Järjestämme seuran sisäisiä joukkueenjohtajakoulutuksia tarpeen mukaan. Järjestämme Jälkkäri-toiminnan liikunnallistamiskoulutusta koko Jyväskylän kaupungin iltapäivätoiminnan ohjaajille. Koulutamme omista junioreistamme kerhoihin ja kortteliliigaan apuohjaajia.