Published using Google Docs
EspaiNZeBWattiaOlot(2020)
Updated automatically every 5 minutes

INSTAL.LACIONS I MANTENIMENT / ENERGIA i AIGUA

Data:  Dijous 20/Febrer/2020   Grup o nivell: 1r ITF  i 2n  EE -- CFGS

El dijous dia 20 de febrer del 2020, els alumnes d’Eficiència energètica i energia solar tèrmica van visitar un Edifici NZeb (Edifici de consum d’energia que s’aproxima al Zero) a les instal·lacions de l’empresa Wattia en el municipi d’Olot.                          

 http://www.wattia.cat/ 

Per aconseguir l’objectiu d’un consum mínim d’energia  a través d’energies renovables,  s’han implicat a quatres sistemes:

 1. Els sistemes passius,
 2. Els sistemes actius,
 3. Els sistemes de mesura i control i E
 4. ls sistemes d’estalvi.

Sistemes aplicats

PASSIUS:

 • Orientació
 • Aïllament
 • Captació solar
 • Perfileria amb trencament de pont tèrmic
 • Envidriament triple amb doble càmera amb argó i baixa emissivitat
 • Il·luminació natural
 • Distribució d’àrees de treball per aprofitament solar
 • Ventilació creuada automàtica
 • Recuperació estratificació

ACTIUS:

 • Automatització i control
 • Sistema de Geotèrmia
 • Piles d’aigua
 • Terra radiant
 • Sostre refrescant
 • Pou canadenc
 • Xemeneia solar
 • Panell solar
 • Plaques solars fotovoltaiques
 • Bateries elèctriques per l’acumulació d’energia elèctrica
 • Vidre amb cèl·lules fotovoltaiques
 • Protecció solar exterior
 • Ventilació natural exterior sala de racks
 • Servidors eficients
 • Il·luminació Led
 • Il·luminació Regulada segons aportació exterior
 • Il·luminació sensors presencia i moviment

MESURA I CONTROL:

 • SmartLite (FSL) 24 punts de mesura del consum elèctric
 • iENetB: Datalogger sistema KNX
 • iES7: Datalogger sistema PLC Siemens
 • Estació meteorologica Davis

ESTALVI:

 • Tarificació elèctrica indexada

Informació i desenvolupament de la visita:

        La visita té com a objectiu consolidar coneixements per una part així com la d’adquirir  informació sobre la metodologia i les tècniques que actualment es fan servir per projectar edificis eficients energèticament.

Hi ha un debat previ a classe, consultant la Web sobre el que fan a Wattia:

Cada alumne es prepara unes preguntes relacionades amb un tema en concret i es responsabilitza de fer les qüestions adients i omplir el document amb les respostes plantejades  així com realitzar les fotos o cercar els esquemes complementaris.

Tema 0: Jose Almar: Comentari general de la visita:

En Franc Comino, gerent i propietari de Wattia, presenta la filosofia del seu projecte d’empresa amb una vessant eficient i sotenible.

Presenta el concepte Energia 0, en diferents aspectes de l’activitat humana. Per exemple en el consum d’energia km=0 en  l'alimentació “FOOT” i en el vestit que consisteix en el consum de productes propers on es minimitza l’energia emprada en el transport. Comenta com algunes superfícies comercials s’han incorporat el model i que obtenen les etiqueta cloth en CO2.

Espai 0, és un lloc on es pot experimentar amb els diferents sistemes, actiu i passiu per tal que serveixi de base per nous projectes en edificis.

Parteix de la base que Wattia és un projecte a on el balanç d’energia que  consumeix es absorbida pels seus sistemes de generació amb els suports de sistemes d'emmagatzematge.

Comença comentat les temperatures de màxima i mínima a Olot:

               Màxima 45 º en el mes d’agost

   Mínima -8 ºC en el mes de gener

També comenta que a partir de la informació que rep de l’estació climatològica actua sobre els sistemes amb 8 hores d’antelació per aconseguir més eficàcia en l’estalvi d’energia.

  L’energia obtinguda vé de les plaques fotovoltaiques, de la bomba de calor combinats amb sistemes goertèrmics.

Les oficines estan orientades  cara sud, aconseguint el màxim rendiment de la radiació solar. A dins de l’oficina es produeix l’efecte hivernacle que es minimitza a l’estiu a partir d’unes cortines governades automàticament depenen de les necessitats.

Aquí en Franc ens comenta que aquesta finestra, en realitat és una placa tèrmica per escalfar el serpentí de la xemeneia que calenta l’aire per aconseguir la ventilació a través de l’aire que prové del la zona geotèrmica de garatge

Un pou canadenc, aprofita la temperatura que adquireix l’aire al passar per sota terra.

En  l’esquema es veu clarament com l’aire entra pel garatge a una temperatura fresca i es forçat al recircular com a conseqüència del buit que deixa l’aire calent que s’eleva


Tema 1: Àlex Pagà:

Fem servir el CypeCad MED, Cype Load i Cype Hvac per qualificar i certificar els edificis.

Estem utilitzant el Revit, el CypeCad MEP, el Cype Load i el Cype Hvac.

L’edifici Wattia té una certificació de “A”, ja que utiliza energía renovable 100%,. L'edifici té una millora d’aïllament molt gran, els vidres de les finestres estan molt aïllats amb un gruix de 5 cm amb 12 pel·lícules de cristall, i amb un pes d’una tonelada. Aquest vidre està fet amb uns materials que ajuden a climatitzar l’edifici d’una manera eficient. L’energia que es necessita per ACS  la solucionen amb geotèrmia. També hi ha amb les plaques fotovoltaiques, i una xemeneia solar.

Tema 2: Arnau Bleda:

Si, els mateixos programes que tenim al institut: REVIT i Open BIM

no tenen cap problema de condesacions gràcies a les parets que son molt gruixudes/aïllants i amb el terra radiant abans de què comencen a aparèixer les condesacions obren les finestres i renoven l’aire. així que no tenen cap tipus de condesacions

uns 290.000€ aproximadament (comprant moltes coses a preu de cost de moltes de les empreses que han treballat amb nosaltres)

Tema 3:Martí Castañer:

-Obra nova:15cm -Rehabilitació:12cm

-El preu per m2 és de uns 13€. Només l’aïllament.

Qüestió sobre les subvencions que arribaran d’Europa:

 1.  Actualment hi ha alguna subvenció per instal·lar fonts d’energia renovable?

Actualment hi ha subvencions per la millora de l’aïllament i la instal·lació de calderes de biomassa.

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/renovables/biomassa/BiomassaCAT/ajuts_licitacions/ajuts/

 1. Quins papers s’han de redactar per demanar una subvenció?

RESOLUCIÓ TES/1530/2019

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7892/1747753.pdf

 1. A quines pàgines web es poden buscar subvencions? 

ICAEN

Tema 4: Nereu Palos:

En aquesta visita hem treballat molts sistemes diferents, aquest és el seu anàlisi englobat en diferents tipus ja que hi ha molts sistemes.

Sistemes passius, són molt importants ja que són mesures que només depèn d’un bon disseny i ubicació de l’edifici per tal d’aconseguir un estalvi molt elevat de per vida, com per exemple orientació, aïllament, captació solar, iluminación natural. És a dir que solen ser mesures que només requereix el que s’ha dit anteriorment i a vegades una petita inversió per aocnseguir una gran millora.

Sistemes actius, en el cas de wattia en tenien una varietat molt àmplia i són el que més ajuda a tenir un edifici eficient, uns exemples poden ser els següents:

piles d’aigua, terra radiant, sostre refrescnt, pou canadenc, xemeneia solar, panell solar, bateries...

entre altres de molt importants també, com la automatització i control, l’ús de servidors eficients, d'il·luminació eficient i molts sensors,.

Els vidres depèn de la seva transmitància i factor solar seran millor o pitjors, el mateix passa amb els marcs, però amb algun paràmetre de més, com poden ser els ponts tèrmics entre el vidre i el marc i entre el marc i la pared, un altre cosa a tenir en compte és que la finestra s’obrirà i es tanca. Els paràmetre serien transmitància, factor solar, marc amb rpt o sense si la finestra es pot obrir o no, i si té cambra d’aire o no, però això ja es veurà si la transmitància és massa elevada.

Els mètodes més eficients per estalviar aigua seria seguint les següents mesures tan per comprar un aparell com per canviar-lo si es pot amortitzar ficant una peça més eficient com per reduir directament el consum i serien els següents:

Electrodomèstics i aparells electrònics: els electrodomèstics que més energia consumeixen són la nevera i frigorífic, la rentadora, el rentavaixelles i l'assecadora.

 

Climatització:

 

Il·luminació:

 

Aigua: el consum d'aigua també és un important consum de l'energia, especialment a l'hora d'escalfar-la. Per saber les mesures i consells per l'estalvi de l'aigua, podem anar a l'apartat: Aigua - consells per estalviar aigua.

Mobilitat i transport: el transport consumeix molta energia. Si es vol més informació, podem anar a l'apartat: Mobilitat sostenible.

 

Energies renovables: si es té l'oportunitat usar-les. Podem utilitzar per exemple, l'energia solar, el biogàs, la biomassa o l'energia eòlica.

Tema 5: Marc Cuadros Batlle: