Konferencja przedsezonowa 2019/2020


Na konferencji obowiązuje schludny strój casual business.

Spodnie jeansowe czy też krótkie spodenki do takiego stylu nie należą.

Proszę wziąć pod uwagę, że nasz wygląd jest formą okazania szacunku

dla innych oraz podkreślenia wagi zdarzenia w którym bierzemy udział.


Miejsce konferencji to:

Kielnarowa, kompleks konferencyjno-rekreacyjny WSiZ

na terenie obiektu

Restauracja na terenie obiektu mapa dojazdu

hala sportowa na terenie obiektu, rejestracja VIDEO

Program konferencji 15 września 2019 (niedziela):

8:30 - 8:55

Przybycie uczestników

9:00

Rozpoczęcie konferencji

- przywitanie uczestników, sprawy organizacyjne

9:05

Wykłady szkoleniowe:

9:05 - 10:00

Wykład I

-

przerwa kawowa

10:15 - 11:15

Wykład II
-

11:20 - 12:20

Wykład III

-

12:40 - 13:25

Test biegowy: w podziale na kategorie wiekowe

Test będzie rejestrowany kamerami wideo

13:45

Ogłoszenie wyników testu biegowego i teoretycznego

Zakończenie części oficjalnej konferencji

14:00

spotkanie przy Grillu

Podczas konferencji aktualizowane będą identyfikatory sędziowskie.

Proszę zabrać je ze sobą.

 1. Konferencja przedsezonowa 2019/20 odbędzie się 15.09.2019 /niedziela/.

        Organizatorem konferencji jest Wydział Sędziowski PZK.

 1. Konferencja poprawkowa dla sędziów, którzy przedłożą racjonalne usprawiedliwienie nieobecności w 1szym terminie, odbędzie się ok. 2 miesiące później (ok. 63 dni, tj. np. 17.11.2019), godz. (podana później) miejsce podane później.

        

Usprawiedliwienia nieobecności należy przesyłać na adres mailowy WS PZK sedzia@kspzk.pl do piątku włącznie (13.09.2019) poprzedzającej dzień Konferencji.

        

 1. Wpłata składki za cały sezon 2019/20 musi być dokonana przez każdego sędziego z osobna na konto WS PZK. Wpłata przyjmowana będzie do ostatniej środy włącznie (11.09.2019), poprzedzającej dzień konferencji. Wysokość składki została ustalona na 150 zł.

Terminowość zapłaty składki określana jest przez  

dzień jej zaksięgowania na koncie WS PZK.

        http://refs.kspzk.pl/informacje/                Nowy nr konta w PBS Bank -sprawdź

 1. Warunki niezbędne do prowadzenia zawodów w sezonie 2019/20
 1. Wpłata całości składki za nadchodzący sezon sportowy (oraz uzupełnienie zaległości pozostałych np. składek lokalnych). Sędzia dopuszczony do udziału w konferencji przedsezonowej oznaczony będzie zielonym tłem w kolumnie Lp. wykazu imiennego.

 1. Osobiste uczestnictwo w konferencji

 1. Zdanie egzaminu teoretycznego i ew. biegowego (dla sędziów placowych). Test biegowy przeprowadzony zostanie dla czasu 9 minut.

 1. Dla sędziów -kobiet oraz tych, którzy przekroczyli limit wieku (40 lat) obowiązuje czas testu biegowego 8 minut.

 1. Test biegowy będzie przeprowadzony z rygorystycznym przestrzeganiem wszystkich jego zasad.

Jeżeli sędzia nie weźmie udziału w pierwszej konferencji przedsezonowej (I-szy termin) i nie przedstawi w odpowiednim terminie usprawiedliwienia swojej nieobecności to fakt ten eliminuje go z prowadzenia zawodów w najbliższym sezonie rozgrywkowym.

Usprawiedliwienie takiej nieobecności musi zostać zaakceptowane przez Wydział Sędziowski PZK.

Usprawiedliwiona nieobecność w I-szym terminie konferencji a także niespełnienie któregokolwiek z pozostałych warunków koniecznych do prowadzenia zawodów w sezonie 2019/20 oznacza dla sędziego przerwę w jego sędziowaniu do czasu rozstrzygnięć w II-gim, poprawkowym terminie konferencji.

 1. Egzamin teoretyczny przeprowadzony zostanie przez udostępnienia dla każdego sędziego testu na platformie szkoleniowej WS PZK. Test zostanie udostępniony odpowiednio wcześniej tak, aby każdy sędzia mógł go rozwiązać do ostatniego piątku włącznie (13.09.2019), poprzedzającego dzień konferencji.

 1. W sezonie 2019/20 przyjęto sztywne kryterium dopuszczalnych ilości błędów dla sędziów tj.

        

placowi

6

stolikowi

7

nowi (pierwszoroczniacy)

8

Decyzje w tej materii są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 1. Testy zostaną podzielone na 3 grupy:
 1. Dla sędziów kandydatów, którzy dopiero ukończyli kursy sędziowskie i będzie to dla nich pierwsza konferencja przedsezonowa.
 2. Dla sędziów stolikowych
 3. Dla sędziów placowych

 1. Przypisanie testów do sędziów zostanie umieszczone w internecie i bazować będzie na liście czynnych sędziów z poprzedniego sezonu. Na podstawie tej listy dokonamy także podziału na sędziów jak w p.7. Jeśli dany sędzia będzie chciał zmienić swój profil sędziowania (stolik na plac bądź odwrotnie) albo powrócić do sędziowania po przerwie (reaktywacja) to bardzo proszę o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu na adres admin@kspzk.pl. Dzięki temu przypisany mu zostanie właściwy test do rozwiązania. Zmiana profilu sędziowskiego/reaktywacja jest możliwa TYLKO do czasu opublikowania testów egzaminacyjnych.

 1. Sędziów reaktywujących się tj. wracających do sędziowania po przerwie, bardzo proszę o kontakt mailowy na adres admin@kspzk.pl i informację o swoim planowanym profilu sędziowskim w nadchodzącym sezonie.

 1. Rozwiązanie danego testu (stolik/plac) stanowi także deklarację sędziego co do jego profilu sędziowskiego w nadchodzącym sezonie.

 1. Lista osób, które dokonały wpłaty i rozwiązały test teoretyczny będzie jednocześnie listą zgłoszeniową do konferencji przedsezonowej. Lista będzie umieszczona w internecie, gdzie można na bieżąco śledzić swoje wpłaty i ew. zgłaszać reklamacje.

 1. Dla wszystkich sędziów, także tych, którzy nie brali udziału w testach platformy szkoleniowej przygotowany będzie niebawem do rozwiązania prosty test po to, aby można było przećwiczyć poruszanie się po programie przed przystąpieniem do przedsezonowego testu teoretycznego.

 1. Na konferencji większość czasu poświęcone zostanie na kwestie szkoleniowe oraz egzamin biegowy.