Published using Google Docs
Висновки АК 137
Updated automatically every 5 minutes

   Засідання Акредитаційної комісії (протокол № 137)

Посилання на висновки експертних комісій з акредитації напрямів підготовки (спеціальностей)

Освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”

Заклад освіти

Напрям підготовки, спеціальність

Посилання

Білоцерківський національний аграрний університет

для Олександрійського коледжу

5.09010102 Організація і технологія ведення фермерського господарства

5.09010201 Виробництво і переробка продукції тваринництва

5.11010101 Ветеринарна медицина

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

5.03030301 Видавнича справа та редагування

https://tinyurl.com/y42rt5pt

Луцький національний технічний університет

для Технічного коледжу Луцького національного технічного університету

5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Львівський національний аграрний університет

для Стрийського коледжу Львівського національного аграрного університету

5.10010102 Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі

https://tinyurl.com/y34fsrsg

5.10010201 Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

для Роменського коледжу Державного вищого навчального закладу

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

5.05030404 Обслуговування та ремонт обладнання нафтових і газових промислів

Комунальний вищий навчальний заклад «Вашковецький медичний коледж Буковинського державного медичного університету»

5.12010101 Лікувальна справа

https://tinyurl.com/y4uy38ud

5.12010102 Сестринська справа

Комунальний вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Полтавської обласної ради «Лохвицьке медичне училище»

5.12010102 Сестринська справа

https://tinyurl.com/y6nl6dz2

Бакалаври, спеціалісти

Заклад освіти

Напрям підготовки, спеціальність

Посилання

Київський національний університет будівництва і архітектури

6.140103 Туризм

https://tinyurl.com/yxg5ljxs

6.020207 Дизайн

6.050102 Комп’ютерна інженерія

6.050601 Теплоенергетика

6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Запорізький національний університет

для Криворізького факультету Запорізького національного університету

6.030102 Психологія

https://tinyurl.com/y5rkmoym

Київський національний торговельно-економічний університет

для Харківського інституту фінансів

6.030508 Фінанси і кредит

https://tinyurl.com/y5q9udgm

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

6.030301 Журналістика

https://tinyurl.com/y573qxfy

6.030601 Менеджмент

Вінницький національний технічний університет

6.040302 Інформатика

https://tinyurl.com/y6mea6la

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

6.020208 Декоративно-прикладне мистецтво

https://tinyurl.com/y4t4r6jx

6.020303 Філологія (Мова і література (польська)*

Одеський національний політехнічний університет

6.170103 Управління інформаційною безпекою

https://tinyurl.com/y3unm6mf

Національний авіаційний університет

6.170201 Цивільний захист

https://tinyurl.com/yywd5wv7

Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі»

6.020303 Філологія

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова

6.030101 Соціологія

https://tinyurl.com/y34c7fwg

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

6.030303 Видавнича справа та редагування

https://tinyurl.com/y6lzv78u

6.040205 Статистика

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

6.140103 Туризм

https://tinyurl.com/y6lmybbh

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

https://tinyurl.com/y55eqyas

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

6.050101 Комп’ютерні науки

https://tinyurl.com/y4p7ltu5

6.140103 Туризм

Запорізький національний університет

6.030303 Видавнича справа та редагування

https://tinyurl.com/y5rkmoym

Державний університет «Житомирська політехніка»

6.030504 Економіка підприємства

https://tinyurl.com/yyydwvbw

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій

https://tinyurl.com/y4q3zmyf

Київський національний торговельно-економічний університет

6.030508 Фінанси і кредит

https://tinyurl.com/y5kn964m

Уманський національний університет садівництва

6.090103 Лісове і садово-паркове господарство

https://tinyurl.com/y6eqktvr

Київський університет імені Бориса Грінченка

6.010106 Соціальна педагогіка

https://tinyurl.com/y5z852ul

6.020205 Образотворче мистецтво*

6.020207 Дизайн

6.030103 Практична психологія

Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет»

7.12010001 Лікувальна справа

https://tinyurl.com/y35ephpx

7.12010005 Стоматологія

7.12020101 Фармація

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

7.12010004 Медична психологія

https://tinyurl.com/y275hcrj

Товариство з обмеженою відповідальністю «Львівський медичний інститут»

7.12010005 Стоматологія

https://tinyurl.com/y2odta65

Вищий навчальний приватний заклад «Дніпровський гуманітарний університет»

6.140103 Туризм

https://tinyurl.com/y4gbtklk

Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

6.030401 Правознавство

https://tinyurl.com/yxsoem6r

Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила

Дизайн

https://tinyurl.com/y52wtj3v

Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)

Правознавство

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

Заклад освіти

Освітня програма

Спеціальність

Посилання на висновки

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

для Машинобудівного коледжу

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Фінанси і кредит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

https://tinyurl.com/y3qzzlcn

Дніпровський державний технічний університет

для Комерційного технікуму

Дніпровського державного технічного університету

Облік і оподаткування

072 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/yxn3strb

Харчові технології

181 Харчові технології

Сторожинецький лісовий коледж

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Лисичанський державний гірничо-індустріальний коледж

Економіка підприємства

051 Економіка

https://tinyurl.com/yybrodtg

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

для Економічного коледжу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Маркетинг

075 Маркетинг

для Коледжу інформаційних систем і технологій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Комерційна діяльність

075 Маркетинг

Національний університет харчових технологій

для Волинського коледжу Національного університету харчових технологій

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/y4qajxeg

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

Львівський національний аграрний університет

для Горохівського коледжу Львівського національного аграрного університету

Виробництво і переробка продукції тваринництва

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Білоцерківський національний аграрний університет

для Технолого-економічного коледжу

Білоцерківського національного аграрного університету

Інформаційна діяльність підприємства

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

https://tinyurl.com/yyc8ng2r

Таращанський державний технічний та економіко-правовий коледж

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

https://tinyurl.com/y4v9wukr

Державний професійно-технічний навчальний заклад

«Шосткинське вище професійне училище»

Виробництво харчової продукції

181 Харчові технології

https://tinyurl.com/y42eoy66

Київський державний коледж туризму та готельного господарства

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Комунальний вищий навчальний заклад «Запорізький медичний коледж» Запорізької обласної ради

Сестринська справа

223 Медсестринство

https://tinyurl.com/yxspc77a

Лікувальна справа

Комунальний заклад «Одеське обласне базове медичне училище»

Сестринська справа

223 Медсестринство

https://tinyurl.com/y3j3j67w

Херсонський кооперативний економіко-правовий коледж

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

https://tinyurl.com/y2ubca3l

Приватний навчальний заклад «Міжнародний коледж еколого-інформаційної безпеки Центрально-Європейського університету»

Менеджмент

073 Менеджмент

https://tinyurl.com/y2sstw8q

Вищий навчальний заклад

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

для Рівненського коледжу Вищого навчального закладу

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

https://tinyurl.com/y5cljv3u

для Карпатського коледжу Вищого навчального закладу

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Право

081 Право

для Миколаївського коледжу Вищого навчального закладу

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

Приватний вищий навчальний заклад

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»

для Коледжу Приватного вищого навчального закладу

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Право

081 Право

Комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

Геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій

Фармація

226 Фармація, промислова фармація

Готельно-ресторанна справа

241 Готельно-ресторанна справа

Державний вищий навчальний заклад

«Донецький національний технічний університет»

для Бахмутського індустріального технікуму Державного вищого навчального закладу

«Донецький національний технічний університет»

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

https://tinyurl.com/y5lxuqjk

Національна академія статистики, обліку та аудиту

для Коледжу бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту

Бізнес статистика та аналітика

051 Економіка

https://tinyurl.com/y5z7hmlv

Донецький державний університет управління

для Вугледарського коледжу Донецького державного університету управління

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький коледж дизайну та економіки»

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/yyq4l9xs

Київський національний торговельно-економічний університет

для Торговельно-економічного коледжу

Київського національного торговельно-економічного університету

Оціночна діяльність

072 Фінанси, банківська справа та страхування

https://tinyurl.com/y5kn964m

Маркетингова діяльність

075 Маркетинг

Інформаційна діяльність підприємства

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

для Одеського фінансово-економічного коледжу

Київського національного торговельно-економічного університету

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

для Житомирського торговельно-економічного коледжу

Київського національного торговельно-економічного університету

Економіка підприємства

051 Економіка

Оціночна діяльність

071 Облік і оподаткування

для Коломийського економіко-правового коледжу

Київського національного торговельно-економічного університету

Бухгалтерський облік

071 Облік і оподаткування

Фінанси і кредит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

для Вінницького торговельно-економічного коледжу

Київського національного торговельно-економічного університету

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Харчові технології

181 Харчові технології

Червоненське вище професійне училище»

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

208 Агроінженерія

https://tinyurl.com/yylny5hl

Сумський будівельний коледж

Бухгалтерський облік

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/y3hvlv8a

Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр

191 Архітектура та містобудування

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

192 Будівництво та цивільна інженерія

Національний університет харчових технологій

для Львівського коледжу м’ясної та молочної промисловості

Національного університету харчових технологій

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/y4qajxeg

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

для Роменського коледжу Державного вищого навчального закладу

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Соціальна робота

231 Соціальна робота

для Коледжу інформаційних систем і технологій

Державного вищого навчального закладу

 «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Прикладна статистика

051 Економіка

Економіка підприємства

Сумський державний університет

для Політехнічного технікуму Конотопського інституту

Сумського державного університету

Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації

171 Електроніка

https://tinyurl.com/yyfutva5

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій

для Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту

Сумського державного університету

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

https://tinyurl.com/y2lzxmvr

Державний вищий навчальний заклад

«Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

Оціночна діяльність

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Вінницький національний аграрний університет

для Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну

Вінницького національного аграрного університету

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/yxg3wwcq

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

для Ладижинського коледжу

Вінницького національного аграрного університету

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/yyygt4v7

Національний університет «Львівська політехніка»

для Відокремленого структурного підрозділу - Хмельницького політехнічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка»

Комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

https://tinyurl.com/y3rqfc33

Прикладна механіка

131 Прикладна механіка

Автомобільний транспорт

274 Автомобільний транспорт

для Відокремленого структурного підрозділу – Коломийського політехнічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка»

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Маркетинг

075 Маркетинг

для Відокремленого структурного підрозділу Технологічного коледжу

Національного університету «Львівська політехніка»

Дизайн одягу

022 Дизайн

https://tinyurl.com/y578ne7p

Дизайн середовища

Вище професійне училище № 17

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/yxkqrqmw

Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Вище професійне училище № 21 м. Миколаєва

Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання

135 Суднобудування

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Центральноукраїнський національний технічний університет

для Світловодського політехнічного коледжу

Центральноукраїнського національного технічного університету

Економіка

051 Економіка

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Красноградський аграрно-технічний коледж імені Ф. Я. Тимошенка

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/y6fwjva8

Чернівецький державний комерційний технікум

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/y4vxlpcs

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Харчові технології

181 Харчові технології

Київський державний коледж туризму та готельного господарства

Право

081 Право

Володимир-Волинський агротехнічний коледж

Агроінженерія

208 Агроінженерія

https://tinyurl.com/yyubycek

Каховський державний агротехнічний коледж

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Перший (бакалаврський) рівень

Заклад освіти

Освітня програма

Спеціальність

Посилання на висновки

Вищий державний навчальний заклад України

«Буковинський державний медичний університет»

Медсестринство

223 Медсестринство

Українська інженерно-педагогічна академія

Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)

015 Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)

https://tinyurl.com/yxhyc9qo

Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)

015 Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)

Професійна освіта (Машинобудування)

015 Професійна освіта (Машинобудування)

Професійна освіта (Харчові технології)

015 Професійна освіта (Харчові технології)

Прикладна механіка. Зварювання

131 Прикладна механіка

Білоцерківський національний аграрний університет

Агрономія

201 Агрономія

https://tinyurl.com/yycq3fo8

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

для Коледжу технологій, бізнесу та права

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Товарознавство та торговельне підприємництво

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

https://tinyurl.com/yy9kasg5

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Архітектура та містобудування

191 Архітектура та містобудування

https://tinyurl.com/yx9g8bev

Водопостачання та водовідведення

192 Будівництво та цивільна інженерія

Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання

Міське будівництво та господарство

Автомобільні дороги та аеродроми

Житомирський національний агроекологічний університет

Економіка

051 Економіка

https://tinyurl.com/y472kj5x

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Водні біоресурси та аквакультура

207 Водні біоресурси та аквакультура

Вінницький кооперативний інститут

Право

081 Право

Приватний заклад вищої освіти «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого»

Богослов’я

041 Богослов’я

Вищий навчальний заклад

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Фармація, промислова фармація

226 Фармація, промислова фармація

https://tinyurl.com/y2hnw6va

Приватний вищий навчальний заклад

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»

Психологія

053 Психологія

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Право

081 Право

Медсестринство

223 Медсестринство

 

Фізична терапія, ерготерапія

227 Фізична терапія, ерготерапія

Туризм

242 Туризм

Другий (магістерський) рівень

Заклад освіти

Освітня програма

Спеціальність

Посилання на висновки

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

https://tinyurl.com/y56rnc4c

Державна наукова установа «Київський академічний університет»

Фізика та астрономія

104 Фізика та астрономія

Прикладна фізика та наноматеріали

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки

Вищий навчальний заклад «Український католицький університет»

Клінічна психологія з основами психодинамічної терапії

053 Психологія

https://tinyurl.com/y6t2d3v5

Київський університет туризму, економіки і права

Готельно-ресторанний бізнес

241 Готельно-ресторанний бізнес

https://tinyurl.com/yy74sjm8

«Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ»

Історія та археологія

032 Історія та археологія

https://tinyurl.com/y27ujw8n

Філологія (українська мова і література)

035 Філологія

Філологія (мова і література угорська)

Біологія

091 Біологія