Pielikums

Rīgas 6.vidusskolas

   30.08.2018. rīkojumam

 Nr.VS6-18-51-rs

Individuālais darbs ar izglītojamajiem

2018./2019.mācību gadā.

 

Skolotājs

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Latviešu valoda un literatūra

Laila Āboltiņa

8.00-8.40

(11.b)-202.

15.20-16.00

(5.d,11.c) - 203.

Vēsma Kalniņa

16.00-16.40

(310.)

Jogita Griķe

15.20-16.00

(202.)

Baumane Aiga

15.20-16.00

(212.)

Ingrīda Kušķe

16.00-16.30

(305.)

8.20-9.00

(305.)

15.20-16.00

(305.)

Gints Zands

7.30 - 8.40

(207.)

15.20 - 16.00

(203.)

Gunta Apsīte

8.00 - 8.40

 ( 8. b ) - 306.

16.05 - 16.45

 ( 5. c, 9. a ) - 306.

15.15 - 15.55

( 6. a, 6. d ) - 306.

Sandra Dambiniece

16.00 - 17.00

(207.)

15.20 - 16.00

(207.)

Matemātika un informātika

Anna Bērziņa

15.20-16.00

(401.)

16.00 - 17.10

(401.)

Kalvis Kincis

16.00 - 16.55

(402.)

Aija Ruģēna

15.20-16.00

(102.)

Elīna Buliņa

8.00-8.40 (403.)

16:00-16:40

(403.)

16:00-16:35

(403.)

Mairita Libauere

13.40-14.20

(409.)

Inese Minkeviča

16.00 - 17.00

(102.)

14.20 - 15.00

(102.)

Gita Rjabova

15.20-16.50

(303.)

15.20-16.00

(303.)

Baiba Zupane

15:20-16:00 (7.a un 7.c klase)

8:50-9:30 (5.b klase)

15:20-16:00  (6.b un 6.d klase)

Iveta Gultniece

15.20-16.00

(402.)

16.10-16.50

(402.)

Saiva Vilne

16:10-16:50

 (8.d klasei)

(201.)

15:20-16:00

 (7.b un 7.d klasei)

16:10-16:50

 (12.a, 12.b un 12.c klasei)

(201.)

Estētiskā cikla mācību priekšmeti

Vēsma Kalniņa

7.30-8.50

(310.)

Māris Bērzkalns

8.00-8.40

(101.)

16.00-17.00

(101.)

Ingrīda Kriķe

16.00- 16.40

(206.)

15.20-15.50

(206.)

Svešvalodas

Ilze Erne

15.30 - 16.30

(202.)

7.40 - 8.30

(202.)

Liene Knope

15.20 - 17.00

(212.)

Inese Majore

15.05-17.30

(405.)

Ieva Timčenko

15.20- 17.00

(410.)

Zaiga Gržibovska

16.00-16.40

(301.)

15.15-16.10

(410.)

Irina Pučkova

16.00 - 16.50

(104.)

16.00 - 17.00

(104.)

Gaļina Šostaka

16.00-16.25

(306.)

16.00 - 16.40

(308.)

Gaļina Paškova

16.10-16.45

(302.)

12.25-13.00

(302.)

16.10-16.45

(302.)

Sports

Inga Ermansone

16.05-17.00

(Sporta zāle)

16.05-17.00

(Sporta zāle)

Krišs Matisons

16.00-17.05

(sporta zāle)

Ineta Saulīte

15.10-16.40

(Sporta zāle)

Dabaszinības

Brigita Brūvere

7.00-7.50

(407.)

16.05-16.45

(407.)

Ieva Jansone

16.05. -17. 00

(307.)Bioloģija

16.05-16.55

(407.) Ķīmija

Valdis Lūsis

15.20-16.30

(404.)

Inga Kulakova

7.20-8.00

(304.)

7.20-8.00

(303.)

Illa Mūsiņa

15.10 - 16.20

(408.)

16.00 - 16.40

(408.)

Mūzika

 Aelita Novicka

14:30 - 15:10

(309.)

Agnese Fjodorova

16.05. - 17.00

(301.)

7.20 - 7.50

(301.)

Lelde Bitīte

15.20-15.50

(409.)

Inta Godiņa

16.10-17.10

(309.)

Anna Paula Upīte

16.00-16.40

(203.)

Valts Pūce

16.00-16.30

(309.)

Vēsture, sociālās zinības

Veneranda Loja

16.00-17.05

(308.)

16.00-17.00

(308.)

Sabīne Kēviša

12.50-13.30

(210.)

Māra Puķīte

15.20-16.40

(203.)

15.20-16.00

(306.)

Aija Ciematniece

15.00- 16.00

(304.)

16.00 -17.00

(304.)

Rita Kuzņecova

16.00-17.00

(203.)

7.20-8.00

(203.)