Pielikums

Rīgas 6.vidusskolas

   5.01.2018. rīkojumam

 Nr.VS6-18-2-rs

Individuālais darbs ar izglītojamajiem

2017./2018.mācību gadā.

 

Skolotājs

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Latviešu valoda un literatūra

Laila Āboltiņa

8.00-8.40

(203.)

Jogita Griķe

15.20-16.00

(202.)

Baumane Aiga

14.30-15.10

(304.)

Ingrīda Kušķe

15.20 -17.00

(305.)

16.00-16.40

(305.)

8.10.-9.00

(305.)

Gints Zands

7.35 - 8.40

(204.)

15.10 - 16.40

(204.)

Gunta Apsīte

15.20 - 16.00

(5.d,6.a,6.c klasei)

(306.)

16.00 - 16.40

(8.a klasei)

(306.)

8.50-9.30

(7.b klasei)

15.20 - 16.00

(5.a klasei)

(306.)

Sandra Dambiniece

8.00 - 8.45

(207.)

8.00-8.45

15.20 - 16.00

(207.)

Matemātika un informātika

Rūta Kānīte

15.20-16.00

(102.)

Anna Bērziņa

16:00-18:00

(401.)

8:40-9:35

(401.)

Aija Ruģēna

15.20-16.00

(212.)

Elīna Buliņa

15:20-16:00

(204.) 6c.klase

15:20-16:00

(204.)

5d.klase

13:40-14:20

(306.)

 10a.klase

Mairita Libauere

15.10 - 16.00

(102.)

Inese Minkeviča

15.20 - 16.00

(102.) 8.d klasei,

10.b  klasei

8.00-8.40

(204.) 7.b klasei

14.30-15.10

(102.) - 5.c,10.c klasei

Gita Rjabova

16.00 - 16.40

(303.)

15.20 -16.40

(303.)

8.00-8.40

12.b,c klasei

(303.)

Baiba Zupane

15:20-17:00

(204.)

8:00 - 8:40

(204.)

5.b klasei

15:20-16:00

(204.)

Elma Rudzīte

16:00 - 16:50

(402.)

14:30 - 15:30 (402.)

Saiva Vilne

15.20-16.20

(201.)

8.50-9.30

(201.)

15.20-16.20

(201.)

Estētiskā cikla mācību priekšmeti

Vēsma Kalniņa

15.10-16.40

(310.)

14.20-14.50

(310.)

Māris Bērzkalns

15.20-16.00

(101.)

16.00-17.10

(101.)

Ingrīda Kriķe

16.30-17.10

(206.)

13.40-14.40

(206.)

Svešvalodas

Ilze Erne

7.40-8.30

(202.)

15.20 - 16.50

(202.)

Liene Knope

14.30 - 16.00

(212.)

15.20-16.00

(212.)

Inese Majore

15.10-17.45

(405.)

Ieva Timčenko

15.20- 17.00

(410.)

13.40- 14.20

(410.)

Zaiga Gržibovska

15.20 - 16.40

(403.)

15.20-16.00

(212.)

Irina Pučkova

16.00 - 17.00

(104.)

16.00-17.00

(104.)

Gaļina Šostaka

16.00-16.25

(203.)

16.00-16.40

(308.)

Gaļina Paškova

16.10-17.10

(302.)

16.10-17.25

(302.)

Sports

Inga Ermansone

16.05-17.05

(Sporta zāle)

16.05- 17.10

(Sporta zāle)

Krišs Matisons

15.00-16.00

(Sporta zāle)

Ineta Saulīte

16.00-17.05

(sporta zāle)

16.00-16.40

(sporta zāle)

Dabaszinības

Brigita Brūvere

7.00-8.00

(407.)

15.20-16.25

(407.)

Ieva Jansone

15.20 -16.00 ķīmija

 9.a , 8 b klasei

(407.kab.)

14.30.-15.10. bioloģija

8.b klasei

(307.)

16.00-16.40 bioloģija visām  klasēm

(307.)

15.20 -16. 00 ķīmija 8.a, 8.d klasei

(307.)

Valdis Lūsis

15.20-17.10

(403.)

Ineta Vīksna

16.00-16.40

(304.kab.).

Illa Mūsiņa

15.15 - 16.35

(408.)

15.15 - 16.35

(408.)

Mūzika

 Aelita Novicka

15:20  - 16:25

(309.)

Agnese Fjodorova

15.10 - 17.00

(301.)

15.20 - 16.00

(301.)

Lelde Bitīte

17.00-17.40

(303.)

Inta Godiņa

15.10-16.10

(309.)

Anete Viļuma

15:20-16:00.

(403.)

Mārīte  Junita Apsīte

16:05 - 16:45

(301.)

Vēsture, sociālās zinības

Veneranda Loja

16.05-17.10

(308.)

16.05-17.10

(308.)

Sabīne Kēviša

15.20-16.00

(210.)

Māra Puķīte

15.20-16.00

(409.)

15.20-16.40

(409.)

Aija Ciematniece

8.00 - 8.40

(304.)

16.00-17.00

(304.)

8.00-8.40

(304.)

Jānis Čakstiņš

7.20-8.40

(203.)

16.00-16.45

(203.)