Pressupostos participatius 2018

Assemblea Municipal Oberta.

CARAMEL SOSTENIBLE: UN CARNAVAL MÉS RESPECTUÓS AMB L’ENTORN

FAC - La Vinagreta

PROPOSTA DE LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL I L’ASSOCIACIÓ DE CONSUM RESPONSABLE LA VINAGRETA PER UNA COMPARSA MÉS SOSTENIBLE I UN CARNAVAL MÉS RESPECTUÓS AMB L’ENTORN.

Exposició de motius.

El diumenge de comparses és, sense cap dubte, la festa més representativa del carnaval vilanoví i està profundament arrelada a la identitat de la vila. El seu caràcter participatiu i obert, la musicalitat, el colorit, l’armonia, la germanor, el ritme, en fan, a ulls de tothom, una tradició única i irrepetible.

Tanmateix, al llarg dels anys, i amb l’increment de la consciència ecològica de la població, s’ha anat fent evident que les conseqüències mediambientals de la festa no poden passar desaparcebudes.

Les dades no deixen lloc pel dubte. Segons les dades de les últimes comparses, podem assumir que es llencen una mitjana aproximada de 100 tones de caramels en un diumenge de comparsa. De cada quilo de caramel oficial, d’acord amb l’anàlisi feta als laboratoris de la EPSEVG, més de 33 grams pertanyen al plàstic i tintes de l’embolcall exterior i més de 25 grams són del paper i les parafines (químiques) de l’embolcall interior. Si acceptem 100 tones com la quantitat mitjana de caramels que es llencen en una comparsa, aleshores hem d’acceptar que sis d’aquestes tones corresponen a plàstics, paper parafinat i altes components químics.

Les conseqüències ambientals que se’n deriven són ja molt conegudes: complicacions de la gestió de la neteja, problemes al clavegueram, dificultats a la depuradora, brutícia a la ciutat, plàstics al medi ambient, microplàstics al mar, tones de CO2 generades en el procés de degradació d’aquests plàstics, etc.  Per no parlar del perillós model de conducta que suposa per a les generacions més joves veure com els adults llencen alegrement als carrers de la vila tones productes no biodegradables que romanen durant setmanes i mesos clarament visibles a parcs, clavegueres i, fins i tot, platges. L’arribada de plàstics al mar té, com tots sabem, unes consequències letals per al medi.

Vilanova, com a ciutat, i els participants a la comparsa, com a ciutadans i ciutadanes, no poden continuar sent còmplices del procés de degradació ambiental del nostre entorn: calen  mesures urgents per reduir al mínim els residus generats per la festa.

Mesures proposades.

D’acord amb els estudis comparatius fets per ambièntologues de La Vinagreta a partir de les dades i mostres facilitades per fabricants i distribuidors, es demostra que l’opció d’embolcall més sostenible és l’embocall de paper reciclat: es degrada ràpidament en un format menys contaminant i redueix a menys de la meitat el CO2 general en el procés.

La proposta que presentem a consideració de l’Assemblea Municipal Oberta recull una sèrie de mesures destinades a la reducció i, a mitja termini, eliminació, dels residus generats en la festa de les comparses:

Conclusions

Aquesta proposta respon a una qüestió de ciutat, d’educació, de respecte pel nostre entorn més immediat,  i a una contradicció ètica en la que es troben molts vilanovins i moltes vilanovines cada carnaval. La festa no pot estar renyida amb el medi ni amb la consciència: hem de ser capaços de conservar les nostres tradicions i d’impulsar les nostres festes sense renunciar a la necessària cura de l’entorn ni a l’obligació col·lectiva de vetllar per la nostra vila. I ho podem aconseguir amb la implicació d’administració, entitats, ciutadans i comerços, entre tots i totes, en poc temps i amb un mínim d’inversió.