Saksliste NMK Modum & Sigdal årsmøte 7/3- 2019

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle årsmelding og gruppeårsmeldinger fra Gokart, Rally, Bil og Motocross

5. Behandle regnskap for 2018.

6. Behandle innkommende forslag og saker. Se eget skriv  

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta budsjett for 2019

9. Behandle klubbens organisasjonsplan

10. Valg