Íslensk–Esperanto orðabók

A

abbadís -dísar, -dísir f abatino.

aborri -a, -ar m perko.

Abyssínía, -u fsg Abisinio /Abisinujo ( Eþíópía) Etiopio.

Abyssíníumaður -manns, -menn m abisiniano ( Eþíópíumaður) Etiopiano.

 konj ke. D1 (drengurinn sagði að kötturinn væri fallegur) la knabo diris ke la kato estis bela. D2 (hann sagði að Jón kæmi á morgun) li diris ke Jón venu morgaŭ.

 (prep kun dat) al; (af því að) pro tio ke, (því að) ĉar; (að minnsta kosti) almenaŭ. (að vísu) ja; (þó að, þótt) kvankam; (til þess að / svo að) por, por ke. D1 (Hann lokaði dyrunum til þess að menn stælu ekki úr húsinu) Li ŝlosis la pordon por ke oni ne ŝtelu el la domo; (að því er virðist) verŝajne.

aða öðu – öðu – öðu, öður f (öðuskel) mitulo.

aðal- ĉef-, ĉefa.

aðalborg -ar, ir f (meginborg) metropolo.

aðalfundur -ar, -ir m ĉefkunveno.

aðalhlið -s, - n (skrauthlið) portalo.

aðall -aðals msg nobelaro, aristokrataro.

aðallega adv (einkum) precipe, plejparte, ĉefe.

aðalleikari -a, -ar m ĉefrolulo, ĉefaktoro.

aðalmaður -a, -ar m (forvígismaður) protagonisto.

aðalræðismaður -manns, -menn m ĉefkonsulo.

aðalsmaður -manns, -menn m nobelo, aristokrato.

aðblástur aðblástur – aðblæstri – aðblásturs msg (málfr) preaspiracio.

aðdáun -ar fsg admiro.

aðdjúpur adj tujprofunda.

aðdráttarafl -s nsg altirpovo, gravito.

aðeins adv nur.

aðfall -s, nsg alfluo, fluso, tajda fluo.

aðfangadagskvöld -s, - n Kristnaska antaŭvespero, jula antaŭvespero.

aðfangadagur -dag –degi –dags, -dagar m (24a Decembro) Kristnaska antaŭtago, jula antaŭtago.

aðferð -ar, -ir f metodo, maniero.

aðgangur, -s, -ar m aliro; aðgangur að akiro al.

aðgerð, -ar, -ir f ago; operacio.

aðgreina -di, -t v (sortera) v dispecigi; (skilja á milli) distingi tr; distingi inter (iu) kaj (iu) þekkja einhvern frá einhverjum; greina á milli.

athuga -aði, -að v (aðgæta, gefa gætur að, hafa auga á) observe tr.

aðgöngumiði -a, -ar m bileto.

aðhlæginn adj priridema.

aðkallandi adj urĝa.

aðskeyti -s, - n (forskeyti, viðskeyti) afikso.

aðskilja -di, -ið v (greina í sundur) apartigi.

aðskilinn adj . (2 aðskilinn. 3 einstakur) aparta.

aðstoð -ar fsg asisto, asistado.

aðstoða -aði, -að v (hjálpa) asisti.

aðstoðardómari -a, -ar m asesoro.

aðstoðarmaður -manns, -menn m asistanto.

aðstæður f pl situacio.

aðvara -aði, -að v averti tr.        

aðventa -u f (jólafasta) advento.

af prep de. af því að ĉar.

afhenda -ti, -t v doni tr, transdoni tr, liveri tr.

afhendingarfrestur -s, -ir m livertempo.

afi -a, -ar m avo.        

afkvæmi -s, - n ido.

afl, -s, -öfl n (styrkur, máttur) forto; (elja, orka) energio.

aflausn -ar fsg absolvo. veita aflausn absolvi tr.

afleiðing -ar, -ar f sekvo; konsekvenco; (niðurstaða) rezulto, rezultato.

aflima -aði, -að v amputi tr.

afmæli -i, - n datreveno.

afmælisdagur -dag, -degi, -dags, -dagar m naskiĝtago.

afnema -nam, -námum, -numið v (með lögum) aboli tr. / abolici tr.

afrit -s, - n kopio, duplikato.

Afríka -u f Afriko.

Afríkumaður -manns, - menn m Afrikano.

afstaða -stöðu, fsg (lega staðar) pozicio, situo.

afsögn -sagnar, -sagnir f (embættis) demisio.

aftaka -töku, -tökur f ekzekuto.

aftur adv. ree.

afturbeygt fornafn refleksiva pronomo.

afurð -ar, -ir f (framleiðsla) produkto.

agi -a msing diciplino.

aka ók, ókum, ekið v (í vagni eða bíl) veturi; (aka e–m) veturigi iun.

akarn -s, akörn n glano.

akkeri -is, - n ankro.

akkur -urs msing (gróði, hagur) profito.

aktygi aktygja mpl jungilaro.

akur -urs, -rar m agro.

akurlilja -u, -ur f pimpinelo.

akuryrkja -u fsing (jarðrækt, landrækt) agrikulturo.

ala ól, ólum, alið v (fæða afkvæmi) naski tr; akuŝi. 2. næra (gefa mat) nutri tr. 3. ala upp eduki.

Albani -, -ar m Albano.

albúm -s, - n (ljósmyndabók f) albumo.

alda öldu, öldur f ondo.

   aldin -s, - n (ávöxtur) frukto.

aldintré -s, - n fruktarbo.

aldraður adj (gamall) maljuna, maljuneca, olda.

aldrei adv neniam.

aldur -urs m aĝo. að aldri aĝa.

aldurtili -a m (dauði) morto.

alfræðibók -bókar, -bækur f (alfræðiorðabók) enciklopedio.

algengur adj ordinara.

aldin -s, - n (ávöxtur) frukto

alheimur, -s,(-ar) m universo, tutmondo; (geimur) kosmo.

alkirkjulegur adj (alkirkju-) ekumena.

allsherjar adj (almennur) ĝenerala.

alls konar nedif pron ĉia, ĉiuspeca.

alls staðar adv ĉie, ĉiuloke.

allt nedef pron ĉio, la tuto.

alltaf adv (ævinlega) ĉiam.

allur adj tuta.

almanak -s, almanök n almanako. (tímatal, dagatal) kalendaro.

aldin -s, - n (ávöxtur) frukto

almáttugur adj ĉiopova.

almenningur -s, msing publiko.

almennur adj (óbreyttur, venjulegur) ĝenerala, ordinara.

almennt adv (yfirleitt, venjulega) ĝenerale.

alskegg -s, - n plenbarbo.

altaka altók – altókum – altekið v (gera hugfanginn) absorbi tr. Esperanto tute absorbis lin.

altari -is, ölturu n altaro.

alveg adv tute, plene.

alþing -is, - n (þing, þjóðþing) parlamento.

alþjóðlegur adj (millilanda-) internacia.

alþýða, -u, fsg (almúgi, lýður, múgur, skríll) plebo.

ama -aði, -að v (valda óþægindum; baga, trufla) ĝeni tr.

ambátt -ar, -ir f sklavino..

Ameríka -u f Ameriko.

amfíbrakki -a, -ar m (miðhverfur þríliður) amfibrako (x–x).

amma ömmu, ömmur f avino.

anda v (draga andann) spiri.

andagift -ar fsing (innblástur) inspiro.

andarslitur -a npl (dauðastríð) agonio. vera í andarslitrunum agonii.

andartak -s, andartök n (andrá) momento.

andatrú -ar f spiritismo.

andfætlingur andfætling, andfætlingar m antipodo.

andi -a, -ar m spirito.

andatrúarmaður -manns, -menn m (spíritisti) spiritisto.

andlag -s, andlög n objekto.

andlát -s n (dauði) morto.

andlegur adj spirita; vitsmunalegur, greindarlegur) intelekta.

andlit, -s, - n vizaĝo.

andlitsmynd -ar, -ir f portreto.

andmæla -ti, -t v (veita viðnám) oponi tr kontraŭdiri tr.

andmælandi -a, -endur m (andstæðingur) oponanto; kontrŭdiranto.

andmæli -a npl oponado; kontraŭdir(ad)o.

andrá -r fsing (andartak) momento.

andrúmsloft -s nsing (gufuhvolf, lofthjúpur) atmosfero; aero.

andskoti -a, -ar m (djöfull, satan, illur andi) diablo, satano, demono.

andspænis prep kun dativo kontraŭ; (fyrir framan, frammi fyrir) fronte al.

andstaða andstöðu fsing kontraŭstaro; (stjórnarandstaða; andóf, mótspyrna) opozicio; (óvild) antagonismo.

andstæða -u, -ur f  kontrasto; (mótsetning) antitezo.

andstæðingur -s, -ar m (mótstöðumaður) antagonist; kontraŭulo; (andmælandi) oponanto.

anddyri -s, - n (forstofa, gangur) koridoro, vestiblo.

andstæðingur m (mótstöðumaður m) antagonisto, kontraŭulo, oponanto.

andúð -ar fsg (óbeit) antipatio.

angur -urs, nsg (kvíði, hugraun) angoro.

annar pron nedif (hinn) alia. annar ykkar  unu el vi.

annast, annaðist, annast v zorgi, zorgi pri, prisorgi tr.

annáll -s, -ar m analo; (króníka) kroniko; (árbók) jarlibro.

annir f pl okupado, multa laboro, laborŝarĝo; (önnum kafinn) okupita.

annríki n okupado.

api -a, -ar m simio.

appelsína -u, -ur f (glóaldin n) oranĝo.

apótek -s, - n (lyfjabúð) apoteko.

apríl m aprilo.

arabi -a, -ar m arabo.

aragrúi -a msing (fjöldi, hópur, hrúga) amaso, aro.

arðræna -di, t v (mergsjúga) ekspluati tr.

arður -s msing (ágóði, gróði) profito.

arður -s, -ar m (plógur) plugilo.

arfleiða, -leiddi, leitt v testamenti al, heredigi.

arftaki -a, -ar m (erfingi) heredanto.

arfur -s msing heredaĵo.

argur adj kolereta.

arinn, -ins, -nar m (ofn, eldsofn) forno; (eldstæði) fajrejo.

arískur adj aria.        

arkitekt -s, -ar m (húsameistari) arkitekto.

Armeníumaður -mann, -menn m armeno.

armur arms, armar m (handleggur) brako.

Asía -u f Azio.        

Asíubúi -a, -ar m Aziano.        

aska f cindro.

asni m azeno.

atburður -ar, -ir m (meiriháttar atburður, viðburður) evento.

athugasemd -ar, -ir f (2 minnisgrein) noto. gera athugasemd (2 taka eftir, gefa gaum) noti.

athygli - fsg atento.

athöfn athafnar, -athafnir f ago, faro, laboro. (athafnir) agado.

atkvæði -s, - n  baloto, balotaĵo; (samstafa) silabo.

atkvæðagreiðsla -u, -ur f balotado.

atkvæðaseðill -ils, -lar m balotilo.

Atlantshaf -s nsg Atlantiko.

atóm -s, - n (frumeind) atomo.

atorka -u, fsing energio.

atvik -s, - n atburður (tilfelli, viðburður, tilvik, tilviljun) okazo, okazaĵo.

atviksorð -s, - n adverbo.

atvinna f (starf): laboro; profesio.

auðmagn -s nsg kapitalo.

auðmjúkur adj (lítillátur) humila.

auðnutittlingur -s, -ar m (Carduelis flammea) flamkardelo.

auðveldur adj (léttur) facila.

auðvitað adv (vitaskuld) kompreneble, evidente.

auga -, -u f okulo.

augabrún -ar, -ir f brobo.

augljós adj evidenta, klara.

auglýsa -lýsti, -lýst v anonci tr; (birta, tilkynna, lýsa yfir) proklami tr.

auglýsing -ar, -ar f anonco.

augnablik -s, - n momento.

augnatóft -ar, -ir f orbito.

auk prep krom. auk þess krom tio.

ausa jós, jusum, ausið v ĉerpi tr.

ausa -u, -ur f ĉerpilo.

austur adj (austrænn) orienta.

Á

á prep sur (en, je, de, dum, po stundum innifalið í sögn eða atviksorði) á dag, á hverjum degi po tago.  daglega potage; á borðinu sur la tablo.

á ár, ár f rivero.

ábati -a, -ar m (gróði) profito, gajno.

ábendingarfornafn, -s, -nöfn n montra pronomo.

ábendingarorð, -s, - n (fornafn, atviksorð eða lýsingarorð) demonstrativo.

áberandi adj rimarkebla, falanta en la okuloj.

ábóti -a, -ar m abato.

ábótavant adj mankhava, mankoplena.

ábreiða -u, -ur f kovrilo, kovraĵo 1 (ábreiða á rúm) litkovrilo 2 (ábreiða á hest) ĉevalkovrilo 3 (gólfábreiða, motta) tapiŝa.

áburðardýr -s, - n ŝarĝbesto.

áburðarklár -s, -ar m (dráttarhestur, dráttarklár, dráttarhestur) ŝarĝĉevalo.

ábyggilegur adj fidinda, solida.

ábyrgð -ar, -ir f respondeco 1 (trygging) garantio, asekuro.

ábyrgðarbréf -s, - n rekomendita letero.

ábyrgðarfélag -s, -félög n asekura kompanio.

ábyrgðargjald -s, -gjöld n asekura pago, rekomendpago.

ábyrgðarlaus adj senrespondeca.

ábyrgjast – ábyrgðist – ábyrgst v (bera ábyrgð á) respondi, respondeci, prirespondi; responsi;  garanti.

ábyrgur adj respondeca. D1 (ábyrgur gagnvart e-m) respondeca antaŭ iu D2 (ábyrgur fyrir e-u) respondeca por (pro) io D3 (gera e-n ábyrgan fyrir e-u) fari iun respondeca por (pro) io.

áfangi -a, -ar m (2 biðstöð, viðkomustaður) etapo.

áforma -aði, -að v (ætla) plani tr, (skipuleggja) plani tr, planizi tr.

áfram adv antaŭen; (lengra) pluen. áfram lengra antaŭen pluen.

ágjarn adj (nískur, aðsjáll) avara; (gráðugur) avida.

ágirnd -ar fsing (gróðafíkn) avideco; (níska) avareco.

ágiskun -unar, -anir f konjekto, supozo.

ágúst m (ágústmánuður) aŭgusto.

áhald -s, áhöld n (tæki, amboð) ilo.

áhangandi -a, -endur m (fylgismaður) adepto.

áhersla -u, -ur (mfr) f akcento; með áherslu akcenta. með áherslu á næstsíðasta atkvæði paroksitona. með áherslu á síðasta atkvæði oksitona. leggja áherslu á akcenti tr.

áhersluatkvæði -s, - n forta silabo, akcenta silabo.

áherslulaus, áherslulítill adj senakcenta, malforta.

áherslulaust atkvæði, áherslulétt atkvæði n malforta silabo.

áheyrn -ar fsg (móttaka) aŭdienco.

áheyrnarfulltrúi -a, -ar m observanto.

áhorfandi -a, -endur m spektanto.

áhrif -a npl influo; (árangur) efiko.

áhugi, -a msg intereso; (ákafi) fervoro.

áhugaverður adj interesa.

áhyggja -u, -ur f maltrankvilo, maltrankvileco, zorgo.

ákafi -a,msing energio; fervoro.

ákveða ákvað, ákváðum, ákveðið v (ákvarða) decidi tr; difini; (fastákveða) determini tr, fiksi tr; destini tr..

ákvörðun  -ar, -anir f decido.

ákæra -ði, -t v (kæra, bera sakir á) akuzi tr.

álfkona f (huldukona) feino.

álft -ar, -ir f (svanur) cigno.

álfur -s, -ar m elfo; (huldumaður) feo.

álit n (skoðun f) opinio.

álíta -áleit, álitum, álitið v (halda, hyggja) opinii tr; konsideri tr.

álka f (Alca torda) aŭko.

ályktun, -unar,--anir f (úrskurður) rezolucio.

áminna áminnti, áminnt v (minna á) admoni tr.

án prep sen.

ánamaðkur -maðks, -maðkar m lumbriko, tervermo.

ánægja -u fsg kontento, kontenteco.

ánægður adj kontenta.

ár n: jaro; (í ár, á þessu ári) ĉijare.

ár -ar,-ar f (á bát) remilo.

árangur -urs, -rar m (niðurstaða) rezulto, atingaĵo; (gengi) sukceso.

árbakki -a, -ar m bordo, riverbordo.

áreiðanlegur adj (staðfastur, traustur) solida 2 (ósvikinn, upprunalegur) aŭtentika.

áreiðanleiki -a msg solidareco.

áreita, áreitt – áreitt v (stríða 2 hártoga) ĉikani tr.

áreitni, - fsg (stríðni 2 hártogun) ĉikano.

árstíð -ar, -ir f sezono.

árþúsund -s, - n jarmilo.

ás áss, ásar m (í spilum) aso.

ásamt prep (með) kun. ásamt með kune kun.

áskorun -ar, -ir f defio.

ást -ar, -ir f amo.

ástand -s nsing (kringumstæður) stato, situacio. vera í ástandi stati

átt -ar, -ir f (stefna) direkto.

átta num ok.

ávalur adj (kúptur) konveksa; (egglaga) ovala.

ávöxtur ávaxtar, ávextir m frukto.

áþreifanlegur  adj (hlutkenndur; raunverulegur) konkreta. verða áþreifanlegur (koma fram í e – u / birtast í) konkretiĝi.

áætlun -ar, -ir f plano.

B

babl -s nsg balbuto.

babla -aði, -að v (stama) balbuti.

bað -s, böð n bano.

baða -aði, -að v (lauga) bani tr.

baðherbergi -s, - n banejo, banĉambro.

baðkar n (baðker n) banujo, bankuvo.

baðströnd -strandar, -strendur f (strönd) plaĝo, strando.

bak -s, bök n dorso.

baka -aði, -að v baki tr.

bakborði -a, -ar m babordo; (á bakborða) baborde.        

ball -s, böll n (dansleikur) balo.

ballett -s msg (leikhúsdans) baleto.

bambus -s msg (bambusreyr m) bambuo.

bandalag -s, -lög n alianco; (samband) federacio.

Bandaríkin -ríkjanna npl Unuigitaj ŝtatoj Nord-Amerikaj: Usono.

Bandaríkjamaður -s, -menn m Usonano.

bandarískur adj usona.

bankaeigandi -a, -endur m (víxlari) bankiero.

bankastjóri -a, -ar m bankestro.

banki -a, -ar m banko.

barefli -s, - n batilo, frapilo.

bardagi -a, -ar m (orrusta) batalo.

barki -a, -ar m trakeo, traĥeo.

barn -s, börn n infano.

barnalegur adj naiva, infaneca.

barnaskapur -ar, msg (einfeldni) infaneco.

barnavagn -s, -ar m beboĉareto.

barón -s, -ar m (fríherra) barono.

barr -s nsg (barrnál; títuprjónn; hárnál, brjóstnál)  pinglo.

barrtré -s, - n pinglarbo.

barnabörn n pl genepoj.

basar -s, -ar m bazaro.        

Baskaland -s, -lönd n Eŭskujo, Eŭskio; Vaskujo, Vaskio.

Baski, -a, -ar m eŭsko; vasko.

baskneskur adj eŭska; vaska.

bastarður -arðs, -arðar m 1 lausaleiksbarn, frillusonur bastardo.

bati -a, msg (á sjúkdómi) resaniĝo; (í árferði) pliboniĝo.

batna -aði, -að v (af sjúkdómi) resaniĝi.

baugfingur -urs, - m ringfingro, ringa fingro.

baun -ar, -ir n fabo; (erta) pizo.

bautasteinn, -steins, -steinar m (minnisvarði) megalito, monolito.

báðir pron pers ambaŭ.

bátur -s, -ar m boato.

bein -s - n osto. inn að beini adv ĝisoste.

beiskur adj amara.

beisla -aði, -að v bridi tr, surmeti bridon.

beisli -is, - n (taumur) brido.

bekkur -s, -ir m benko. (bekkur í skóla) klaso.

Belgi -a, -ar m belgo.

Belgía -u fsg Belgio, Belgujo.

belgískur adj belga.

belti -is, - n (gjörð; belti jarðar) zono.

bensín -s npl benzino.

bensíngeymir -s, ar m benzinujo.

ber -s, -ja n bero.

ber adj (nakinn) nuda.

bera bar, bárum, borið v porti tr.

bera saman kompari; (líkja við) kompari kun.

bergmál -s nsing (dvergmál) eĥo, reeĥo.

bergsprunga -u, -ur f diaklazo. 

berja barði, börðum, barið bati tr, frapi tr.

berjast barðist, barist v (heyja orrustu) batali.

bernska -u, fsg (bernskuár) infaneco, infanaĝo.

berserkur -s, -ir m berserko.

betla -aði, -að v almozpeti, peti pri almozo.

Biblía -u, -ur f Biblio.        

biðja bað, báðum, beðið v petit tr. 2 biðja stúlku (biðla til) svati tr.

bifreið -ar, -ar/ir f (bíll) aŭtomobilo, aŭto.

bikar -s, -ar m pokalo.

binda batt, bundum, bundið v ligi; (binda bók) bindi tr. (binda / búa um sár) bandaĝi tr.

bindindi -is nsg abstineco, bastinado.

bindindissamur adj (reglusamur) abstinema.

birgja -ði, -t v (birgja upp, gera úr garði) provizi tr. birgja að (birgja með) provizi per.

birki(tré) betulo, betularbo.

birta, -ti, -t v (lýsa af degi) tagiĝi; (birta til) heliĝi. 2 birta (opinberlega) publici, publikigi. 3 birta (láta í ljós) manifesti tr. 4 birta (láta birtast, gefa/koma út) aperigi.

birta -u fsg (ljómi, ljós) lumo.

birtast v (koma í ljós) aperi, vidiĝi.

biskup m episkopo; (biskup í tafli) kuriero.

bíða beið – biðum – beðið v atendi tr. Hann beið konu sinnar lengi Li longe atendis sian edzinon.

bíll m (bifreið) aŭto, aŭtomobilo.

bílpróf ŝofora ekzameno.

bílstjóri, -a, -ar m (ökumaður) ŝoforo.

bíta beit, bitum, bitið v mordi tr.

bjarga -aði, -að v (frelsa) savi tr.

bjargsig malhisado (en klifoj / rokoj).

bjartsýni - fsg optimismo.

bjartsýnismaður -manns, -menn m optimisto.

bjartsýnn adj optimisma.

bjartur adj hela.

bjálki -a, ar m (biti) trabo.

bjóða bauð, buðum,boðið v (bjóða heim) invit tr.

bjór -s, -ar m biero.

bjúga -, -u f: kolbaso.

björn m (bjarndýr) urso.

blaðamaður -manns, -menn m ĵurnalisto.

blaðamennska -u fsg jurnalismo.

blaðra blöðru, blöðrur f  (gúmíblaðra) baloneto, balono.

blaðsíða (síða) f paĝo.

blautur adj malseka.

blár adj blua.

blása blés, blésum, blásið v blovi.

blessa -aði, -að v beni.

blessaður adj (sæll) beata. komdu blessaður/sæll  saluton. vertu blessaður/sjáumst aftur ĝis (la) revido.

blessun -ar fsg (blessunarorð) beno.

blettur -s, -ir m (flekkur) makulo.

blóð -s, nsg sango.

blóðberg -s nsg timiano.

blóm -s, - n floro.

blómsveigur -ar, -ir m girlando.

blómvöndur -vandar, -vendir m bukedo.

blunda -aði, -að v dormeti.

blússa -u, -ur f bluzo.

blýantur, -s, -ar m krajono.

blæða blæddi, blætt v sangi.

blæja -u, -ur f (slæða, hula) vualo. hylja með blæju (2 leyna) vuali tr.

boð -s, - n (heimboð) invito.

boðháttur -ar, -hættir m imperativo.

bogi -a, -ar m arko; (vopn) pafarko; (fiðlu-) arĉo.

boginn adj kurba, arkoforma; (lotinn) kliniĝanta; (álútur) antaŭen klinita.

bolli -a, -ar m taso.

bolti -a, -ar m pilko.

bolur -s, -ir m (á manni, búkur) torso; (bolur á tré) trunko.

borð -s, - n tablo.

borða -aði, -að v manĝi.

borðdúkur -s, -ar m tablotuko.

borg -ar, -ir f urbo. vinaborg ĝemela urbo.

borga -aði v (greiða) pagi (tr). borga undir bréf afranki.

borgun f (greiðsla) pago.

botn -s-, -ar m fundo.

bógur m (á skepnu) ŝultro, antaŭa femuro (?); (á báða bóga) ambaŭflanke; reciproke.

bók -ar, bækur f libro.

bókasafn -s, -söfn n biblioteko, libraro.

bókfell -s nsg pergameno.

bókfræðingur -ings, -ingar m bibliografo.

bókmennta-  literatura.

bókmenntir m literaturo.

bóksala f librovendejo.

bókstafur -s, -ir m (stafur) litero.

bón bónar, bænir f (bæn) peto.

bóndi -a, bændur m (ábúandi) bienisto, farmisto.

bragarháttur -háttar, -hættir m (háttur) metro, strofoformo, strofa formo.

bragð -s nsg (bragð í munni, keimur) gusto.

brageyra n metrika sento.

bragfræði f metriko.

bragfræðingur -ings, -ingar m metrikisto.

braghvíld f cezuro.

bragliður m (kveða f) metrika piedo, piedo.

bragþing n metrika raporto (?).

brandugla f (Asio flammeus): marĉostrigo, flama strigo.

brattur adj kruta.

brauð -s, - n: pano.

bráðabirgða adj provizora. til bráðabirgða provizore.

brátt adv (bráðlega, bráðum) baldaŭ; (því fyrr því betra): ju pli baldaŭ des pli bona.

breiða breiddi, breitt v (breiða úr, dreifa, teygja úr) sterni tr. breiða út (útbreiða) disvastigi, etendi tr.

breiðgata, -götu, -götur f bulvardo. breiðgata (með trjám á báðar hliðar 2 trjágöng) avenuo.

breiður adj larĝa.

brekka f (hlíð f): deklivo.

bremsa -u, -ur f (hemill) bremso.

bremsa -aði, -að v bremsi tr.

brenna brann, brunnum, brunnið v bruli.

brenna brenndi, brennt v bruligi.

brennandi adj (glóandi) arda.

brennisteinn -steins msg sulfuro.

brennisteinssýra -u, -ur f sulfuracido.

brennivín s nsg brando.

Breti -a, -ar m Brito.

Bretland -s n Britio, Britujo.

breyta breytti, breytt v ŝanĝi. (umbreyta) transformi tr.

breytast breyttist, breyst v ŝanĝiĝi; (breytast, vera breytilegur) varii.

breytilegur adj varia.

brjóst -s, - n (brjóstkassi) brusto. (konubrjóst, júgur) mamo.

brjóstmylkingur, -ings, -ingar m suĉinfano; (ungbarn; kornabarn; hvítvoðungur) bebo.

brokk, -s nsg (skokk) troto, trotado.

brokka brokkaði, brokkað v (skokka) troti.

bros -ss, - n rideto.

brosa -ti, -að v rideti.

bróðir -ur, -bræður m frato.

bróðursonur -ar, -synir m (systursonur) nevo.

bróðurdóttir -ur, -dætur f (systurdóttir) nevino.

bruni -a, -ar m brulo.

brunnur -s, -ar m fonto.

brú brúar, brýr f ponto.

brúða -u, -ur f (dúkka) pupo.

brúðuleikhús -ss, - n pupteatro.

brúðkaup -s, - n (hjónavígsla, gifting) nupto.

brúnn adj bruna.

brynja -u, -ur f kiraso.

bræða bræddi – brætt v (bræða ís) degeligi); (bræða í lýsi) fandi.

bursti -a, -ar m broso.

buxur -na npl pantalono.

búa bjó, bjuggum, búið v (eiga heima) loĝi.

búa til (gera, útbúa) fari. vera gerður úr (vera myndaður af, samanstanda af/úr) konsisti el. búa út (undirbúa) pretigi. Li pretigis sin por la vojaĝo.

búð -ar,-irf (verslun, sölubúð) butiko; vendejo.

búkur -s, -ar m (bolur á manni) torso.

búsmali -a msing brutaro.

búverka -aði, -að v mastrumi, labori en la domo.

bygg byggs nsg hordeo.

byggja –ði, -t v konstrui.

byggingarlist, -ar, fsg (húsagerðarlist) arkitekturo.

bylting  -ar, -ar f (stjórnarbylting) revolucio.

bylur -s, - jir m (kafaldsbylur) neĝblovado.

byrja -aði, -að v (hefja) komenci, ek-.

byrjun -ar, -anir f (upphaf) komenco.

byssa -u, -ur f pafilo.

byssustingur -s, -ir m bajoneto.

býfluga -u, -ur f abelo.

bæjarfélag -s, -félög n municipo. municipal adj bæjar-.

bæklingur -ings, -ingar m libreto; (kynningarbæklingur, pési) broŝuro, kajero.

bæn -ar, -ir f preĝo.

bænarskjal -s, -skjöl n (áskorunarskjal) peticio.

bænasöngur -söngs, -söngvar m (litanía) litanio.

bær -jar, -ir m (sveitabær, jörð) bieno.

bæta bætti, bætt v plibonigi; (greiða bætur, jafna (upp)) kompensi tr.

bætur bóta fpl (umbun, uppbót) kompenso.

böðull -uls, -lar m ekzekutisto.

böggull bögguls, bögglar m (pakki) pakaĵo.

D

daðra -aði, -að v flirti, koketi, amindumi.

daður -urs nsg kokedado.

daðurgjarn (ástleitinn) adj koketa.

dagatal -s, -töl n (tímatal) kalendaro.

dagblað -s, -blöð n ĵurnalo; gazeto.

dagbók -ar -bækur f taglibro.

daglegur adj ĉiutaga.

dagdraumur -s,- ar m revo.

daglaun -a npl tagsajlaro.

daglaunamaður -manns, -menn m taglaboristo; (verkamaður) laboristo.

daglega adv ĉiutage; potage.

dagskrá f programo, tagordo.

dagsetja -setti, -sett v dati tr.

dagsetning -ar, -ar f (mánaðardagur) dato, tímasetning.

dagsetja -setti, -sett v (ársetja, tímasetja) dati tr.

dagur dag, degi, dags, -ar m tago.

dalur -s, -ir m valo.

dama dömu, dömur f (hefðarkona, hefðarfrú) damo.

Dani -a, -ir m danlandano.

Danmörk -merkur f Danlando.

dansa -aði, -að v danci.

dansleikur -s, -ir m (ball) balo.

dauðastríð -s, - n agonio.

dauði -a m (andlát, aldurtili) morto.

dauður adj (andaður) morta.

dauðyfli -s n (daufingi m) inertulo.

dálítið adv iom.

 (dást að) v: admiri tr.

dásamlegur adj admirinda, mirinda, (aðdáunarverður) adorinda; (töfrandi) ĉarma.

dekra (við) -aði, -að v dorloti tr.

deila deildi, deilt v (deila, rífast, eiga í erjum) kvereli.

deila deildi, deilt v stæ dividi tr.

deila, -u, -ur f (rifrildi) kverelo; konflikto.

deiling -ar fsg divido.

demantur -s, -ar m diamanto.

desember -s mpl decembro.

detta datt, duttum, dottið v (falla) fali. falla í yfirlið (líða í ómegin) sveni.

deyfð -ar fsing (sinnuleysi) apatio.

deyja dó, dóum, dáið v (andast) morti, formorti.

dimmur adj (skuggalegur, dökkur, ömurlegur) sombra.

diskur m (matardiskur) telero.

dílaskarfur m (Phalacrocorax carbo): granda kormorano.

djúpur adj profunda.

djöfull -uls, -lar m (andskoti, satan, illur andi) diablo, satano, demono.

dofinn adj (tilfinningalaus) sensenta.

dómari -a, -ar m juĝisto; (aðstoðardómari) asesoro.

dómkirkja -u, -ur f katedralo.

dómur -s, -ar m juĝo.

dómsalur, -ar/s, -ir m (2 dómstóll, réttur) tribunalo.

dómstóll, -stóls, -stólar m (réttur, 2 dómsalur) tribunalo.

dóni -a, -ar m impertinentulo.

dóttir -ur, -dætur f filino.

dótturdóttir -ur, -dætur f (sonardóttir) nepino.

dóttursonur -ar, -synir m (sonarsonur) nepo.

draga dró drógum dregið v (toga) tiri tr, treni tr. draga frá subtrahi tr, depreni tr. draga upp (vinda) hisi tr.

drambsamur adj orgojla.

drambsemi - fsg orgojlo.

drangur -s, -ar m (drangi) izola roko; izole / sole staranta roko.

draugur -s, -ar m (svipur, vofa) fantomo.

draumsýn -ar, -ir f (vitrun, sýn) vizio.

draumur -s, -ar m sonĝo (dagdraumur, framtíðardraumur) revo.

dráttarvél -ar, -ar f traktoro.

dreifibréf -s, - n cirkulero.

drengur -s, -ir m (piltur) knabo.

dreki -a, -ar m drako.

drekka drakk, drukkum, drukkið v trinki tr. drekka vín (vera drykkjumaður) drinki.

drottning -ar, -ar f reĝino; (í skák og spilum) damo.

drukkinn adj (ölvaður, fullur) ebria.

drykkfeldur adj drinkema.

drykkjumaður -manns, -menn f  drink(em)ulo; (fyllibytta, fylliraftur) drynkulo, drinkulaco.

duga -ði, -að v (vera hæfur) taŭgi.

dúnn duns msing lanugo.

dúnsæng -ur, -ur f lanugaĵo, litlanugaĵo, lanuga litaĵo.

duglegur adj diligent, kapabla, energia.

dulbúa -bjó, -bjuggum, -búið v kamufli tr. 2. hylja.

dulspeki - fsg mistiko.

dyggð -ar, -ir f virto.

dyr -a f pl pordo.

dýna -u, ur f (rúmdýna) matraco.

dýr -s, -  n (skepna) besto; animalo.

dýr adj multekosta.

dýrafræði - fsg zoologio.

dýragarður -s, -ar m zoologia ĝardeno.

dýrka -aði, -að v (tilbiðja) adori tr.

dvelja dvaldi, dvalið v resti.

dvergur -s, -ar m (lítill maður) nano; (jarðálfur) gnomo; (bergálfur) koboldo.

dæma -di, -t v (kveða upp dóm) juĝi tr.

dæmi -is, - n ekzemplo; til dæmis ekzemple.

dögg daggar fsg roso.

dögun -ar fsing tagiĝo.

E

edik -s nsg vinagro, aceto.

eða konj aŭ; annaðhvort … eða aŭ … aŭ.

eðli -is nsg nature; (kjarni) esenco.

eðlilegur adj (náttúrlegur) normala, laŭnatura.

eðlisávísun -ar f instinkto.

eðlisfar, -s nsg (eðli) temperament, karaktero.

eðlisfræði - fsg fiziko.

ef konj se; ef til vill (kannski) eble.

efalaus adj (vafalaus) senduba.

efa -aði, -að v (efast, efast um) dubi pri.

efi -a m dubo.

efla efldi – eflt v (styrkja) fortigi; breiða út (þróa) disvolvi tr.

efnafræði - fsg kemio.

efnisyfirlit -s, - n (efnisskrá, registur) indekso.

efsta stig (hástig) mfr superlativo.

eftir prep kaj adv (á eftir) post; (samkvæmt) laŭ; (daginn eftir) sekvantan tagon.

eftirfarandi adj (næsti) sekva.

eftirlaun -a npl emerita pension, emerituro.

eftirlaunamaður -manns, -menn m emerito.

eftirmatur -ar msg (ábætir) deserto.

eftirmæli, -a npl nekrologo.

eftirrit, -s, - n (afrit) kopio.

eftirsjá -r fsg postsopiro.

egg -s, - n ovo.

egna, egndi – egnt v (skora á, bjóða út 2 telja á, kveikja) provoke tr.

eiga átti, átt v (hafa) havi tr.

eiga sér stað (fara fram, bera við, henda, vilja til) okazi.

eiga skilið (verðskulda) meriti tr.

eigingjarn adj egoista.

eiginhönd, -handar, -hendur f  (eiginhandaráritun nafns; eiginhandarrit) aŭtografo.

eiginleiki -a, -ar m eco.

eiginmaður -manns, -menn m (maður) edzo.

eiginkona -u, -ur f (kona) edzino.

eiginn adj propra.

eign ar, -ir f posedaĵo, havaĵo; (séreign) propraĵo.

eigna aði, -að v 2 veita, ákveða (til eignar) atribui. Oni atrubuas al li multajn poemojn. eigna sér (taka í sínar hendur) proprigi. tileinka sér alproprigi.

eignarfornafn -s, -nöfn n poseda pronomo.

eignarréttur -ar msg proprieto.

eindagi -a, -ar m limdato, limtempo.

einfaldur adj simpla

eingöngu adv (einungis) sole, nur; (einvörðungu) ekskluzive.

einhver prep (nokkur) iu; kelka.

einhvern tíma adv iam.

einhvers konar adj ia, iuspeca.

einhvers staðar adv ie, en iu loko.

einhyrningur -ings, -ingar m unikorno.

einkaleyfi -is, - n patento.

einkenni -is, - n (einkenni 2 einkennismerki; tákn) atributo.

einkum adv precipe, ĉefe

einkum adv (aðallega) precipe, plejparte, ĉefe.

einkunnarorð  nsing moto.

einkvæni -is nsing (einveri) monogamio.

einliður (bragfr) m unu silaba piedo.

einlægur adj (hreinskilinn) sincera.

einn num unu; (einsamall) sola.

einnig adv (líka) ankaŭ.

einokun -ar fsing (einkasala) monopolo.

einræðisherra -, -ar m (alræðismaður) diktatoro.

eins og adv kvazaŭ.

einsamall adj (einn, aleinn) sola.

einskis konar adj (ekki neins konar) nenia.

einstaklingshyggja -u fsg individu(al)ismo.

einstaklingur -ling, -lingar m individuo.

einstakur adj  (einstakur, sérstakur, sér á báti) unika.

einsteiningur -s, -ar m (broddsúla) obelisko.

eintal -s, -töl n (einræða) monologo.

eintala -u, -ur f singularo.

einungis adv sole.

einveldi -is, - f (konungsveldi, konungsstjórn) monarkio.

einvaldur, -s, -ar m (konungur; einvaldsherra) suvereno; monarĥo.

einvörðungu adv (eingöngu) ekskluzive.

Eistland -s n Estonio.

eitthvað pron io.

eitur n veneno.

ekkert pron nedif nenio.

ekki adv ne. ekki heldur ne ankaŭ.

ekkill -ils, -lar m vidvo.

ekkja -u, -ur f vidvino.

elda -aði, -að v (elda mat) kuiri tr.

eldavél -ar, -ar f kuirmaŝino.

eldgos -ss, - n erupcio.

eldfjall -s, -fjöll n vulkano.

eldhús -ss, - n kuirejo.

elska -aði, -að v (unna) ami tr.

eldspýta -u, -ur f alumeto.

eldur -s, -ar m (eldsbruni) fajro.

elgur -s, -ir m alko.

elta,  elti – elt v (fylgja eftir) postkuri tr., postsekvi tr..

embætti -s, - n ofico.

embættismaður -manns, -menn, m oficisto.

en konj sed.

endanlega adv (að endingu) definitive.

endanlegur adj (fullnaðar) definitiva.

endi, -a, -ar m finiĝo.

endilega adv nepre.

endir -is, -ar m (lok) fino.

endurgjald -s, -gjöld n (umbun, laun) rekompenco.

endurgjalda -galt, - goldið v (launa) rekompenci tr.

engill m anĝelo.

enginn pron nedif neniu.

England -s n Anglio, Anglujo.

Englendingur -s, -ar m anglo.

enni -is, - n frunto.

ennþá adv ankoraŭ.

enska -u f angla lingvo.

enskur adj angla.

eplavín -s, - n cidro, pomvino.

epli n pomo.

erfa -ði, -t v heredi tr.

erfðafræði - fpl heredologio.

erfiði -s nsg peniga laboro.

erfiður adj malfacila, peniga.

erindi -is, - s n (vísa f) strofo; kvarverso; (erindi með átta hendingum) stanco.

erindi -is, - s n (umboð) komisio.

erindreki -a, -ar m (umboðsmaður) agento.

erkibiskup -s, -ar m ĉefepiskopo.

esperantisti -a, -ar m esperantisto.

Evrópa -u f Eŭropo.

Evrópumaður -manns, -menn m (Evrópubúi) Eŭropano.

Evrópusamband(ið) -s, -bönd n (La) Eŭropa Unio.

ex -, - n (heiti bókstafsins x) ikso.

ey -jar, -jar f (eyja -ju, -jar f) insulo.

eyða eyddi, eytt v (útrýma) forigi, detrui; (nota upp) konsumi, foruzi; (sóa) elspezi, malŝpari; (tíma)  pasigi tr.

eyðilegur adj dezerta, senkreska.

eyðimörk f (auðn) dezerto; sovaĝejo.

eyjahaf, -s, -höf n (eyjar) arkipelago/arĥipelago.

Eyjahaf (Grikklandŝaf) Arkipelago/Arĥipelago.

eymd -ar, -ir f (örbirgð, vesöld, volæði) mizero.

eyra -, -u n orelo.

Eystrasalt -s Balta Maro.

eystrasalts- adj balta.

Eystrasaltsmaður -manns, -menn m balto.

É

ég pronpers mi.

F

faðir föður, feður m patro.

fag fags, fög n (grein, sérgrein) fako.

fagna v (gleðjast) ĝoji; (hrópa í gleði sinni) ĝojkrii; (bjóða velkominn) bonvenigi.

fagur adj (fallegur) bela.

fagurbókmenntir -a fplur (skáldrit) beletro, beletristiko.

-faldur adj -obla. (duobla) tvöfaldur.

fall, -s, föll n (mfr) kazo.

falla féll, féllum, fallið v (detta) fali; hrynja.

fallast á v (vera sammála) konsenti.

fallbeyging, -ar, -ar f deklinacio.

fallegur adj (fagur) bela.

fallháttur -háttar, -hættir m modalo.

fangaklefi -a, -ar m karcero.

fangelsi -s, - n malliberejo.        

fangi -a, -ar m (bandingi) malliberulo; kaptito.

fara fór, fórum farið v (ganga) iri (netr); (fara burt) foriri; (fara af stað) ekiri.

farandsýning -ar, -ar f migranta ekspozicio.

farangur -urs m: pakaĵo.

farfugl, -s, -ar m migranta birdo.

farmiði, -a, -ar m (miði, aðgöngumíði) bileto.

farmur -s, -ar m kargo.

fas s nsing (hegðun, háttalag) sinteno, konduto.

fata fötu, fötur f sitelo.

fax -, föx n kolharoj.

 fékk, fengum, fengið v (öðlast, hljóta, hlotnast) ricevi, ekhavi, akiri.

fálki, valur m (Falco rusticolus): falko, ĉasfalko.

fáorður adj (gagnorður, stuttorður) konciza. í stuttu máli koncize.

fáni -a, -ar m (flagg) flago; standardo.

fátækur adj malriĉa.

febrúar - msing februaro.

feðraveldi -is, nsg patriarkeco.

feðraveldis adj patriarka.

feitletur -urs nsg grasaj literoj

feitur adj grasa.

fela faldi falið v (leyna v) kaŝi tr.

feldur -s, -ir m (skinn, gæra) felo.

fell -s, - n monteto.

fellibylur -s, -ir m (hvirfilbylur) tornado.

ferð -ar, -ir n (ferðalag) vojaĝo; (stutt skemmtiferð) ekskurso.

ferðast -aðist, - v vojaĝi netr; veturi; (ferðast úr einum stað í annan, flakka á milli staða) migri.

ferðataska f (handtaska) valizo.

ferhyrningur, -s, -ar m (ferhningur) kvadrato.

ferli -is nsing proceso.

ferskja -u, -ur f persiko.

ferskjutré -s, - n persikarbo, persikujo.

ferskur adj freŝa.

festa -i, -t v (2 ákveða) fiksi tr.

fet -s, - n futo.

félag -s, -lög n (samfélag; þjóðfélag) socio (félagsskapur) societo; (samband, samtök) asocio.

félagi -a, -ar m (lagsmaður) kamarado, kunulo; (félagsmaður) ano, membro.

félagsfræði fsing sociologio.

fiðrildi n papilio.

fimm num kvin; fimmti kvina.

fimmhyrningur -ings, -ingar m pentagono.

fimm liða bragarháttur  (fimmmælt) pentametro.

fimmtudagur -s, -ar m ĵaŭdo.

fimur (leikinn, snjall) adj lerta.

fingur -urs, - m fingro.

finna fann, fundum, fundið v trovi tr; (merkja, skynja, finna til) senti tr; (finna til sársauka) dolori.

finnast v (vera til) troviĝi.

Finnland -s m Finnlando.

Finni -a, -ar Finnlandano.

finnskur adj finna.

fipa fipaði, fipað v (trufla) distri tr; ĝeni tr.

fiskur m: fiŝo; (fiskur sem matur) fiŝaĵo.

fiskveiðar pl f: fiŝkaptado.

fiskifluga -u, ur f (maðkafluga) fiŝmuŝo.

fíll -ls, -ar m elefanto. 

fíngerður adj (fínn, mjúkur) delikata.

fjaðurhamur, -s, -ir m flugila plumvesto.

fjall -s, fjöll n monto.

fjalla -aði, -að v (- um) pritrakti, trakti pri, (snúast um) pritemi, temi pri.

fjallafræði – fsg orografio.

fjara fjöru, fjörur f marbordo; (lágsjáfað, háfjara) malalta tajdo.

fjarlægð -ar, -ir f (bil) distanco.

fjarlægja fjarlægði, fjarlægt v forigi.

fjarstæður adj (fráleitur, gagnstæður allri skynsemi) absurda.

fjárhagur -s m: ekonomio.

fjárhús -húss, - n ŝafstalo, ŝafejo.

fjársjóður -s, -ir m trezoro.

fjóla -u, -ur f violo.

fjórðungur -s, -ar m kvarono.

fjórir num kvar; fjórði kvara.

fjós fjóss, - n bovejo, bovstalo.

fjöður fjaðrar, fjaðrir f (penni) plumo.

fjöldamorð, -s, - n amasmurdado, amasbuĉado; (fjöldamorð á gyðingum) pogromo.

fjöldi -a msing nombro; (aragrúi, hópur, hrúga) amaso.

fjölgyðistrú, -trúar fsg (fjölgyði) politeismo.

fjölgun f: plimultiĝo.

fjölkvæni  -is nsing poligamio.

fjölkvænismaður -manns, -menn m poligamiulo.

fjölleikahús -húss, - n (hringleikahús, sirkus) cirko; amfiteatro.

fjölmenning -ar f multkultureco.

fjölskylda -u, -ur f familio.

fjölveri -is nsing poliandrio.

fjör -s nsg (líf) vervo.

fjörður fjarðar, firðir m fjordo.

fjöruborð -s, - n rando de la marbordo.

fjörugur adj (fjörlegur) verva, vigla. fjörlaus, daufur senverva.

fjötra -aði, -að v: kateni tr.

fjötur -urs, -rar, m kateno.

flaska flösku, flöskur f botelo.

flatarmál -ls, - n areo, surfaco, surfacamplekso..

flatur adj (sléttur) plata.

flauel -s nsing (pell) veluro.

flaut -s, nsg (blister) fajfo, fajfado.

flauta -aði, -að v (blístra) fajfi.

flauta -u, -ur f (hljóðpípa) fajfilo.

fleirtala -u, -ur f pluralo.

fleki -a, -ar m (timburfleki) floso.

flekklaus adj senmakula.

flesk -s nsng (spik) lardo.

flétta -aði, -að v plekti tr.

flík -ur, -ur f (fat, klæði, klæðnaður) vesto.

flís -ar, -ar f splito.

flokka -aði, -að v klasifiki tr.

flokksforingi -a, -ar m leŭtenanto.

fljót -s, - n riverego.

fljóta flaut, flutum, flotið v (fljóta ofan á) flosi, floti; (renna, streyma) flui.

fljótandi adj (rennandi) likva.

fljótur adj (skjótur, hraður) rapida.

fljúga flaug, flugum, flogið v (þjóta) flugi.

flóð -s, - n (vatnsflóð) inundo. 2 aðfall fluso, tajda alfluo. 3 háflóð alta tajdo. 4 syndaflóð diluvo.

flóðgarður -s, -ar m (stífla) digo.

flóðhestur -s, -ar m (vatnahestur, nílhestur) hipopotamo.

flói -a, -ar m golfo.

flókinn adj (margbrotinn; samsettur) kompleksa.

flórgoði n (Podiceps auritus): orelgrebo, plumkorna podicipo.

flótti –a, -ar m fuĝo, fuĝado.

fluga -u, -ur f muŝo.

flugdreki -a, -ar m kajto.

flugvél -ar, -ar f flugmaŝino, aeroplano.

flytja v: (varning) transporti tr; (flytja út eksporti tr; (flytja inn vörur) importi tr. 2 (flytja sig, flytjast, flytja búferlum) transloĝiĝi netr.

flýja flúði, flúðum, flúið v fuĝi.

flæða yfir 2 yfirfylla  inundi tr.

flögra -aði, -að v flirti, flugeti.

flötur flatar, fletir m (stærðarflötur, flatarmál) areo.

folald -s, -öld n: ĉevalido.

forn adj malnova, antikva; olda.

fornletur(s)fræði - fsg paleografio.

fordyri antaŭpordo; koridoro.

forða forðaði, forðað v (forða frá) evitigi.

forðast forðaðist, forðast v (komast hjá, sneiða hjá) eviti tr.

foreldrar m pl: gepatroj.

forfaðir -föður, -föður, -föður, -feður m (ættfaðir) prapatro.

forgangsréttur, -ar msg antaŭrajto, prioritato, opcio.

forgangur, -s msg antaŭeco, opcio.

forliður -ar, -ir m (áherslulaust atkvæði í upphafi braglínu) anakruzo.

formáli -a, -ar m antaŭparolo.

fornafn -s, -nöfn n pronomo.

forn adj antikva, malnova, olda; (forn, úreltur) arkaika.

fornaldarsaga -sögu, -sögu f pratempa sagao.

fornleif -ar, -ar f antikvaĵo.

fornleifafræði - fsg arkeologio.

fornleifafræðingur -s, -ar m arkeologo.

fornleifauppgröftur -graftar, -greftir m arkeologia fosado.*

fornöld -aldar fsg pratempo, antikva epoko.

forrita v programigi.

forritari -a, -ar m programisto.

forsendur forsendna fpl premiso.

forseti -a, -ar m prezidanto / prezidento.

forsetning -ar, -ar m prepozicio.

forsjón, -ar fsg (forsjón guðs) providenco.

forskeyti -s, - n prefikso.

forspár adj aŭgura.

forstjóri -a, -ar m direktoro.

forstofa -u, -ur f koridoro, antaŭĉambro.

forsætisráðherra -, -ar m ĉefministro.

fortjald -s, -tjöld n kurteno, antaŭkurteno.

foss -, -ar m kaskado, akvofalo.

fórn -ar, -ir f ofero.

fórna -aði, -að v (færa fórn, leggja í sölurnar) oferi tr.

fóstbróðir -bróður, -bróður, -bróður, -bræður m ĵurfrato.

fóstur fósturs, - n (í móðurkviði, first) embrio; (síðar) feto.

fótleggur -s, -ir m kruro.

fótur, -ar, -fætur m piedo; (fótleggur) kruro. (fótur frá mjöðm til ökkla) gambo. fara á fætur sin levi, leviĝi.

frakki -a, -ar m mantelo.

Frakki -a, -ar m franco.

Frakkland -s n Francio, Francujo.

franskur adj franca.

fram adv (áfram) antauen. fram af prep de sur. fram hjá prep preter. fram og aftur tien kaj reen.

framburður -ar m prononco, elparolo.

framför -farar, -farir f (framgarir) progreso.

framkvæmdarstjóri -a, -ar m (forstjóri) direktoro.

framhlið -ar, -ar f fronto, antaŭa flanko; (framhlið húss) fasado.

framleiða -leiddi, -leitt v produkti tr.

framleiðsla -u fsing (afurð) produkto.

frammi fyrir fronte al.

framsöguháttur -ar, -hættir m indikativo.

framtíð -ar f estontrco, futuro; (framtíð sagna) futuro.

franskur adj franca.

frábær adj (framúrskarandi, einstakur)  eminenta.

frádráttur -ar, -drættir m subtraho.

freista -aði, -að v tenti tr.

frelsa -aði, -að v (leysa úr ánauð) liberigi. bjarga savi tr.

frelsari -a, -ar m savanto.

frelsi -is nsg (frjálsræði) libereco.

fremur adv (heldur) prefere. taka fram yfir (vilja heldur) preferi tr. ekki heldur ne ankaŭ.

fresta -aði, -að v prokrasti tr.

frestur -s, -ir m (frestun, dráttur) prokrasto, prokrastado.

frétt, -ar, -ir n sciigo, novaĵo; informo. pl. fréttir, upplýsingar novaĵoj, informoj.

friðarsinni -a, -ar m facifisto.

friður -ar msing paco.

frí -s, - n libertempo, ferio.

frídagur m libera tago.

frímerki, -is, - n poŝtmarko.

frímerkjasafnari -a, -ar m filatelisto.

frímerkjasöfnun -ar, fsing f (frímerkjafræði) filatelo.

frjáls adj (óbundinn, laus) libera. 2 óháður, frí-.

frjálslyndur adj liberala.

frjósamur adj (frjór) fekunda.

froða -u fsg (löður) ŝaŭmo.

froðufella -felldi, -fellt v buŝŝaŭmi.

froskur -s, -ar m rano.

fróður adj multescia.

frumbyggi -ja, -jar m indiĝeno.

frumeind -ar, -ir f (atóm) atomo.

frumgerð -ar, -ir f (frummynd) prototipo

frumkvæði -is, - n (framtak, upptök) iniciato, iniciativo. eiga/hafa frumkvæði  iniciati tr.        

frumkvöðull -uls, -lar m (upphafsmaður) iniciatoro.

frumlegur adj originala, frum-.

frumpartur, -s, -ar m (frumefni 2 neginþáttur) elemento.

frumskógarlögmál -s, - n leĝo de la ĝangalo.

frumskógur -s, -ar m praarbaro; ĝangalo.

frumstig -s, - n mfr pozitivo.

fræ -s, - n (frækorn) semo.

frægð -ar, -ir f famo.

frægur adj fama.

frændhygli - fsing nepotismo.

frændi -a, -ar m (ættingi, skyldmenni) parenco; (bræðrungur, systrungur) kuzo; (föðurbróðir, móðurbróðir) onklo.

frændsemi - fsing parenceco.

frænka -u, -ur f (bræðrunga, systrunga) kuzino; (föðursystir, móðursystir) onklino.

fugl -s, -ar m birdo.        

fuglafræði - fsing ornitologio.

fullgerður adj (fullbúinn, frágenginn) neta.

fullgominn adj (algjör) perfekta.

fullorðinn adj plenaĝa; (fullvaxinn) plenkreska.

fulltrúi -a, -ar m (umboðsmaður) delegito; (málsvari) reprezentanto; (kjörinn fulltrúi) deputito.

   *senda sem fulltrúa delegi tr.

fulltrúanefnd -ar, -ir f delegacio, komisiono.

fullur adj plena; (drukkinn) ebria.

fullyrða -yrti, -yrt v (staðhæfa) aserti tr.

fundargerð -ar, -ir f protokolo.

fura -u, -ur f (þöll) pino.

fylgismaður -manns, -menn m (áhangandi) adepto.

fylgja v (vera með) akompani tr.; (fylgja eftir) sekvi tr.; (veita leiðsögn, vísa veg) gvidi (tr), konduki (tr).

fylla, -ti , t v plenigi; (fylla inn í / upp í) kompletigi.

fyndinn  adj sprita; 2 hugkvæmur.

fyndni -i fsg (kímni) humuro, spritaĵo.

fyrir prep (handa) por. Ekz. fyrir mig por mi; (vegna) pro, kaŭze de.

 (fyrir aftan) post; (fyrir framan) antaŭ; (fyrir utan) ekster; (fyrir fram) anticipe.

fyrirgefa -gaf, -gáfum, -gefið v (afsaka) pardoni tr.

fyrirgefning -ar, -ar f (afsökun) pardono.

fyrirhyggja -u msing antaŭzorgo, antaŭpripenso.

fyrirhöfn -hafnar fsg peno.

fyrirlestur -ar, -ar m prelego; (fyrirlestur í háskóla) lekcio.

fyrirsjáanlegur adj antaŭvidebla.

fyrirsögn, -sagnar, -sagnir f (titill) titolo; (fyrirsögn kafla í bók eða blaði) rubriko.        

fyrirspurn -ar, -ir, f (könnun; rannsókn) enketo. spyrjast fyrir um, kanna enketi.

fyrirtæki -is, - n entrepreno.

fyrra ár  pasinta jaro. í fyrra pasintjare.

fyrradagur adv (ífyrradag) antaŭhieraŭ.

fyrstur (fyrsti): unua.

fýll m (fulmarus glacialis): fulmaro, norda fulmaro.

fæða fæddi, fætt v (fæða afkvæmi, ala) naski tr; akuŝi,

fæðast v naskiĝi.

fæðing -ar, -ar f naskiĝo.

fæðingardeild -ar, -ir n (fæðingarstofnun) akuŝejo.

Færeyjar -a fpl *Feroio.

föðurbróðir -bróður, -bróður, -bróður, -bræður m (móðurbróðir) onklo.

föðurland -s, -lönd n (ættjörð, fósturland) patrio, patrujo.

föðurlandsvinur -ar, -ir f (ættjarðarvinur) patrioto.

föstudagur -s, -ar m vendredo

G

gaffall -s, -ar m forko.

gagn -s nsing (not) utilo

gagnagrunnur -s, -ar m datumbazo.

gagnkvæmur adj (innbyrðis) reciproka.

gagnkvæmt adv (á báða bóga) reciproke.

gagnlegur adj (nytsamur) utila.

gagnrýna -di, -t v kritiki tr.

gagnrýni fsing kritiko.

gagnstæða -u, -ur f (andstæða) antitezo.

gagnsær adj (gegnsær) travidebla.

gagnvirkur adj interaktiva.

galdra -aði, -að v (töfra, seiða) sorĉi tr.

galdur -s, -ar m (töfrar) sorĉo, sorĉado.

galdrakona -u, -ur f (seiðkona) sorĉistino.

galdramaður -mann, -menn m sorĉisto.

galeiða -u, -ur f galero.

galli -a, -ar m difekto, manko.

Galitía -u msg (á Spáni) Galegio, Galegujo.

Galitíubúi -a, -ar m Galego.  

gamall adj (ekki ungur, aldraður) maljuna, olda; (svo eða svo gamall) aĝa; (ekki nýr) malnova. í gamla daga en la pasinta(j) tempo(j).

gamansamur (kíminn, kímilegur) adj humura.

gammur -s, -ar m vulturo.

ganga gekk, gengum gengið v (fara) iri, piediri. ganga til skemmtunar promeni.

gangur, -s msg (það að ganga) irado, paŝado.

gangstétt -ar, -ir f (gangbraut) trotuaro.

gas gass nsg gaso.

gaukur -s, -ar m kukolo.

gaupa -u, ur f (Lynx lynx) linko.

gauragangur -s msg (hark, uppþot, rósta, ólæti) tumulto.

gáfaður adj (greindur) inteligenta.

gáfur gáfna fpl intellekto, inteligentco.

gáskafullur adj (2 kerskinn, hrekkjóttur) petola.

gáta -u, -ur f (ráðgáta) enigmo.

gedda -u, -ur f ezoko.

geðshræring -ar, -ar f emocio.

gefa gaf, gáfum, gefið v (fá, veita, rétta) doni tr.

gefa gjöf donaci.

gefast upp v kapitulaci.

gegn (gegnt, á móti) kontraŭ; (gegn, fyrir borgun) kontraŭ pago.

gegnheill adj (gagnþéttur) masiva.

gegnum, í gegnum adv kaj prep tra.

geirfugl m (Pinguinus impennis, eksa Alca impennis) granda aŭko.

geisa geisaði, geisað v tumulti.

gelda -ti, -t v kastri tr.

gelding -ar, -ar f kastriĝo.

gelta -ti, -t v boji; (geyja, gjamma) jelpi.

geirlaukur -s, -ar m (knapplaukur)b ajlo.

geit -ar, -ur f kapro.

gera v (gjöra) fari tr; (starfa) agi. gera við (bæta) ripari tr.

gerill -ils, -lar m bacilo; (sóttkveikja, baktiría) bakterio.

gerlafræðingur -s, -ar m bakteriologo.

germanskur adj ĝermana.

gervilimur -s, -ir m protezo.

gestgjafi -a, -ar m gastiganto.

gestur -s, -ir m: gasto.

geta gat, gátum, getað v povi tr..

gigt -ar fsing reŭmatismo.

gista gisti – gist v gasti.

gististaður -ar, -ir m gastejo.        

gjaldeyrir -eyri, -eyris m valuto.

gjaldkeri -a, -ar m kasisto.

gjaldþrot -s, - n bankroto.

gjarna(n) adv volonte.

gjöf gjafar, gjafir f donaco.

glas glass, glös n glaso.

gleði - nsg  ĝojo.

gleðjast gladdist, glaðst v ĝoji.

gler -s, - n vitro. 2 gler(rúða).

gleraugu -na npl okulvitroj.

gleyma -di, -t v forgesi tr; (gleyma sér) sin forgesi.

glíma -u, -ur f lukto.

gljúpur adj (holóttur) pora.

gluggakarmur -s, -ar m  fenestrokadro, fenestroframo.

gluggakista -u, -ur f fenestra breto, fenestrobreto.

gluggapóstur -s, -ar m fenestro-fosteto.

gluggarúða -u, -ur f (rúða) fenestra vitro.

gluggatjald -s, -tjöld n kurteno, fenestra kurteno.

gluggi -a, -ar m: fenestro.

glæpamaður -manns, -menn m (afbrotamaður) krimulo.

glæpsamlegur adj (saknæmur) krima.

glæpur -s, -ir m (afbrot) krimo.

glæsilegur adj eleganta, pompa; pitoreska.

goðafræði - fsing mitologio.

gort -s nsing (grobb) bombasto.

gorta -aði, -að v (raupa) fanfaroni.

gosbrunnur -brunns, -brunnar m fontano.

gosi -a, -ar m (í spilum) fanto.

gnógur adj (nógur, fullnógur) sufiĉa; (ríkulegur, í ríkum mæli) abunda.

góður adj bona.

góðvild -ar fpl bonvolo, bonvoleco; (hylli) favoro.

gómhljóð -s, - n palatalo.

gómur  -s, -ar m palato.

gólf -s, - n planko.

gómsætur adj (ljúffengur, lostætur, gómsætur, sem mígur í munni) delikata.

górillapi -a, -ar, m (górilla) gorilo.

grafhvelfing -ar, -ar f kripto.

grafa gróf, grófum, grafið v fosi tr..

grafhýsi -is, -  (leghöll) maŭzoleo.

grafskrift -ar, -r f epitafo.

grannur adj (mjór) maldika; (grannvaxinn, spengilegur) svelta, gracia, gracila.

gras -ss, grös n herbo; (graslendi) herbaĵo.

grautur -s,  -ar m kaco; (ruglingur) konfuz(aĵ)o.

grágæs -ar, -ir f (Anser anser) griza ansero.

grár adj griza.        

gráta grét, grétum, grátið v plori. 

grátittlingur, þúfutittlingur (Anthus pratensis) pipio, kampopepanto, herbejpipio.

grátur -s msing plorado.

greiða greiddi, greitt v (kemba) kombi tr.

greiði, -a, -ar m komplezo; servo.

greiðslugeta -u fsg (gjaldþol) solidareco.

greifadæmi -is, - n graflando.

greifi -a, -ar m grafo. 

grein, -ar, -ar f (trjágrein) branĉo; (sérgrein, fag) fako.

greinir -is, -ar m artikolo. ákveðinn greinir difina artikolo.

gremja f (þykkja, vandlæting) indigno; (angur) ĉagreno.

gremjast gramdis, gramist v (verða gramur) indigni.

gretta -u, -ur f grimaco.

grimmlyndur adj (grimmúðugur) kruelema.

grimmur adj (villtur, grimmilegur) feroca, kruela.

grípa greip, gripum, gripið v (þrífa, taka (fastan), ná í) kapti tr.

grís -s, -ir m porkido.

grobb -s nsing (gort) bombasto.

gróði -a mplur (akkur, hagur, arður) profito.

græðgi - fsg (gróðafíkn) avideco.

Grænland -s Gronlando.

grænmeti -s nsg (kálmeti) legomo.

grænn adj verda.

gröf grafar, grafir f fosaĵo; (leiði) tombo.        

gröftur graftrar msing (vogur, vilsa) puso; (uppgröftur) fosado.

guð -s, -ir m (goð) dio.

guðfaðir -föður, - feður m baptopatro.

guðmóðir -móður, -mæður f baptopatrino.

guðrækinn adj pia, religiema.

guðspeki f teozofio.

guðspjall -s, -spjöll n evangelio.

guðsþjónusta -u, -ur f diservo.

gufa -u, -ur f (eimur; reykur) vaporo.

gull -s, - n oro.

gullinn adj (gylltur) ora.

gulrófa -u, -ur f *brasikrapo.

gulrót gulrótar, gulrætur f karoto.

gulur adj flava.

gúmmí -s - nsg gumo.

gyðja -u, -ur f diino.

gylta -u, -ur f porkino.

gæla (við) -di, -t v (kjassa, klappa) karesi tr.

gær adv (í gær) hieraŭ.

gæta gætti, gætt v (2 varðveitam gæta, geyma) gardi tr. gæta sín, gá að sér sin gardi.

gætilega adv (varlega) singarde.

gætinn adj (varkár, hygginn) singarda.

gætni -, fsg (aðgætni, varúð) singardemo.

gæs -ar,-ir f ansero.

gæsalappir fpl (tilvitnunarmerki) citilo(j).        

göngustafur, -s, -ir m (göngustafu, stafur; prik) bastono.

götuvirki, -is, - n (þvergirðing, víggirðing) barikado.

görn garnar, garnir f (þarmur) intesto.

H

haf -s, höf n (sjór) maro; (úthaf) oceano.

hafa, -ði, -t v (hafa í fórum sínum, eiga) havi tr; (hjálparsögn) esti. (ekzemploj: hafa verið esti estinta.  dagurinn hafði verið mjög skemmtilegur  la tago estis estinta tre amuza; ég hafði fengið verðlaun mi estis ricevinta premion) .

hafa á að skipa (vera til umráða, hafa ráð á) disponi. á lausu, til umráða disponebla.

haftyrðill m (Alle alle) malgranda aŭko.

hafrar -a mpl aveno.

hafur -urs, -rar m (geithafur) virkapro.

hagfræði f: ekonomiko.

hagfræðingur -ing, -ingar m ekonomikisto.

halda hélt – héldum – haldið v (halda á, halda föstu; varðveita) teni tr.

halda hélt – héldum – haldið v (ætla, hyggja,álíta, trúa) kredi tr, opinii tr, pensi; (gera ráð fyrir) supozi tr.

halda hélt – héldum – haldið v (gera, koma í framkvæmd) okazigi; halda fund: okazigi (fari) kunvenon. halda áfram (halda fram) pluigi.

halli -a, -ar m oblikvaĵo.

hallur adj (skáhallur; skakkur) oblikva.

hamar -s, -rar m (verkfæri) martelo.

hamingja -u f (gæfa) fortuno; provi sian fortunon freista gæfunnar. feliĉo.

hamingjusamur adj feliĉa.

handan, adv (fyrir handan, hinum megin) trans, sur la alia flanko/bordo.

handarbak -s, -bök n mandorso.

handfang -s, -föng n tenilo.

handbók f manlibro, gvidlibro.

handrið -s, - n (brjóstrið) balustrado.

handrit -s, - n manuskripto; (fornt handrit) kodekso.

hanga hékk, héngum, hangið v pendi.

hani -a, -ar m koko.

hann pronpers li.

harður adj malmola, dura.

hark -s nsg (rósta, gauragangur) tumulto.

harmleikur -s, -ir m dramo.

harmur, -s, -ar m (sorg) funebro; (hryggð) malĝojo.

hattur -s, -ar m (2 hattur yfir staf) ĉapelo.

haukur -s, -ar m akcipitro.

hauskúpa -u, ur f (höfuðkúpa) kraino.

haust n aŭtuno.

háð -s n moko.

hádegi -is n tagmezo.

hádegismatur -ar, -ir m (hádegisverður, litli skattur) lunĉo.

hákarl -s, -ar m ŝarko.

hálfbróðir -bróður, -bræður m duonfrato.        

hálfhnöttur -hnattar, -hnettir m (jarðarhvel) hemisfero.

hálflína, hálf ljóðlína f hemistiko.

hálfsystir -systur, -systur f duonfratino.        

hálfur adj (hálf-) duona.

háls -, -ar m kolo; (háls að framan, kverkar) gorĝo.  

hálshöggva -hjó, -hjuggum, -höggvið v (hake) senkapigi.

hámark -s, -mörk n maksimumo, klimakso. að hámarki (í mesta lagi) maksimume.

háma (í sig) -aði, -að v (rífa í sig) vori tr.

hár adj alta.

háskóli -a, -ar m universitato.

hástig -s nsg (mfr) superlativo.

hásæti -s, - n trono.

hátíð -ar, -ir f festo. halda hátíðlegan festi.

hátíðlegur adj festa 2 viðhafnarmikill solena.

háttur háttar, hættir m (aðferð, atferli; háttalag, siðir, viðmót) maniero. á sama hátt sammaniere.

hávaði -a msg bruo.

hávella f (Clangula hyemalis) longvosta klangulo, glaci-anaso.

hebrei -a, -ar m (Gyðingur) hebreo, judo.

hefill -ils, -lar m rabotilo.

hefilspónn -spóns, -spænir m rabotaĵo.

hefla -aði, -að v raboti tr.

hefna hefndi, hefnt v venĝi tr. hefna sín sin venĝi.

hefti -is, - n (bæklingur, lítil óbundin bók) kajero.

hegða -aði, -að v (hegða sér, haga sér) konduti.

hegðun -ar fsing (háttalag) konduto.

hegri -a, -ar m ardeo.

heiðblámi  -bláma (himinblámi) m (2 heiður himinn, bláhiminn) lazuro.

heiðingi  -ja, -jar m pagano.

heiðinn adj pagana.

heiðni - fsing paganismo.

heiðra -aði, -að v (sæma; meta mikils, hafa í heiðri) honori tr.

heiður adj m (heiðbjartur, heiðskír; hreinn) serena.

heiður -s msing (sómi, virðing) honoro.

heilagur adj (helgur) sankta.

heilbrigður adj sana.

heili -a, -ar m cerbo.

heilla, heillaði – heillað v (hrífa, töfra, gagntaka) facini tr., ravi tr.

heillandi facina, rava.

heilsuhæli -is, - n (hressingarhæli) sanatorio.

heimasíða f: hejmpaĝo.

heim adv hejmen.

heima adv hejme.

heimili -s, - n hejmo.

heimild -ar, -ir f. fonto, (réttur, leyfi) rajto, permeso.

heimilisfang -s, -föng n (verustaður; utanáskrift) adreso.

heimsálfa -u, -ur f (meginland) kontinento, (heimshluti) mondparto.

heimskaut -s, - n (skaut, póll) poluso.

heimsborgari -a, -ar m kosmopolito, mondcivitano.

heimsfrægur adj mondfama.

heimskur adj stulta; (óvitur) malsaĝa.        

heimspeki - fsing filozofio.

heimspekingur -s, -ar m filozofo.

heimsvaldastefna -u, -ur f imperiismo.

heimsækja -sótti, -sótt v viziti tr.

heimur -s, -ar m (veröld) mondo.

heimþrá, -r fsg hejmsopiro, hejmveo; (söknuður) nostalgio.

heitur adj varma.

helga, -aði, -að v (vígja 2 tileinka) dediĉi tr.

helgisaga -u, -ur f (arfsögn, þjóðsaga) legendo.

helgisiðir -a mpl rito(j), religiaj moroj (tíðagerð, litúrgía) liturgio.

hellir -is, -ar m kaverno.

helminga -aði, -að v (skipta til helminga) duonigi.

helmingur -s, -ar m duono.

helsingi v (Branta leucopsis) blankvanga ansero.

helvíti -s nsing (hel, undirheimar) infero.

hempa -u, -ur f (prestshempa) sutano.

hentugur adj (þægilegur) oportuna.

heppilegur adj oportuna, favora.

heppinn adj bonŝanca, sukcesa.

heppnast heppnaðist heppnast v (lánast, takast, ganga vel) sukcesi, prosperi.

her -s, -ir m armeo.

herðar, -a fsing (axlir) ŝultroj. hleypa í herðarnar suprentiri la/siajn  ŝultrojn.

herfa -aði, -að v erpi tr.

herfi -is, - n erpilo.

herforingi -a, -ar m komandanto; taĉmentestro.

herbergi n: ĉambro.

herflokkur -s, -ar m (her; flokkur) taĉmento.

herfylki -is, - n bataliono.

herlögreglumaður -manns, -menn m ĝendarmo.

hermaður -manns, -menn m soldato.

hernema -nam, - námum, -numið v militokupi tr; okupi tr; militkapti tr.

hesthús -húss, - n ĉevalstalo, ĉevalejo.

hestur -s, -ar m ĉevalo.

hetja -u, -ur f heroo.

hetjuljóð -s, - n (drápa) epopeo.

hettumávur, -mávs,-mávar m ridmevo.

heyra -ði, -t v (hlýða á) aŭdi tr. heyra til, fylgja, tilheyra aparteni.

heyrnarlaus adj (daufur) surda.

hégómi -a msg vantaĵo.

hégómlegur adj vanta.

hérað -s, héruð n (sýsla, sýsluumdæmi) distrikto; (hérað / fylki á landsbyggðinni, skattland) provinco.

héri -a, -ar m leporo.

hiksta -aði, -að v singulti.

hilla -u, -ur f breto.

himbrimi -a, -ar v (Gavia immer) granda kolimbo, glacikolimbo.

himinn -ins, -nar m ĉielo.

hindrun -ar, -anir f (tálmi m) obstaklo.

hinn, hin, hið (gr) la.

hinn pron la alia.

hirð -ar, -ir f kortego.

hita -aði, -að v hejti tr.

hitaeining -ar, -ar f kalorio.

hiti -a, -ar m (hlýja, ylur) varmo; (hitastig) temperaturo.

híena / hýena  -u, -ur f hieno.

hjarðljóð, -s, - n (hirðingjaljóð) pastoralo.

hjarta -a, hjörtu n koro. (í spilum) kero.

hjartadrottning -ar, -ar f damo de kero.

hjá, við prep ĉe; (við hliðina á) apud.

hjákona -u, -ur f konkubino, kromvirino.

hjálmur -s, -ar m (hjálmur á höfði) kasko.

hjálpa -aði, -að v helpi tr. 2 bjarga savi tr. 3. aðstoða asisti.

hjálparmaður -manns, -menn m helpanto.

hjól -s, - n rado; (reiðhjól) biciklo, ciklo.

hjörð hjarðar, hjarðir f (-búpenings) grego (einnig myndrænt). grega instinkto hjarðhvöt.

hjörtur hjört – hirti – hjartar, pl. hirtir m cervo.

hlaða niður (á tölvu) v alŝuti tr.

hland -s nsing pisaĵo; (þvag) urino.

hlaupa hljóp, hlupum, hlaupið v kuri.

hlátur -urs, -rar m rido, ridado, (skellihlátur) ridego.

hláturmildur adj ridema.

hlekkur -s,-ir m (í keðju) ĉenero.        

hlekkja hlekkjaði – hlekkjað v enĉenigi; (fjötra) kateni.

hlera hleraði, hlerað v subaŭskulti tr.

hleypa  hleypti – hleypt v (láta storkna) koaguli tr.

hlið -ar, -ar f flanko. leggja til hliðar (geyma) rezervi.

hlið -s, - n pordego.

hliðarsvipur -s, -ir (vangasvipur, hliðarmynd) profilo.

hliðhollur adj (góðviljaður) 2 heppilegur, hagstæður) favora.

hliðstæða -u, -ur f (samsvörun) analogeco.

hliðstæður adj (samsvarandi, álíka) konforma, analoga.

hlíð -ar,-ar f (brekka f) deklivo.

hljóð -s, - n sono.

hljóðfræði - fsg fonetiko.

hljóður adj senbrua, silenta, kvieta.

hljómleikar -a mpl (tónleikar) concerto.

hljómlist -ar fsg m (tónlist) uziko; muzikarto.

hljómsveit -ar, -ir f orkestro; (lítil hljómsveit) bando; (hópur hljóðfæraleikara) ensemblo.

hljóta hlaut – hlutum – hlotið v (fá, öðlast) ricevi, ekhavi.

hlóðir -a fpl ŝtona fajrejo.

hlunnindi -a, npl (yfirburðir) avantaĝo.

hlusta -aði, - að v (hlýða á) aŭskulti tr.

hlutaðeigandi adj respektiva.

hlutfall -s, -föll n (stærðarhlutfall) proporcio.

hlutfallslegur adj (hlutfalla-) proporcia.

hluti -a, -ar m (partur) parto.

hlutlaus adj (óhlutdrægur) senpartia, objektiva.

hlutlægur adj objektiva 2 hlutlaus, óhlutdrægur.

hlutur -ar, -ir m objekto, aĵo.

hlutverk -s, - n rolo, (verk) tasko.

hlykkjóttur adj zigzaga.

hlýða hlýddi, hlýtt v obei tr.

hlægilegur adj ridinda, komika.

hlægja hlægði, hlægt v (koma tl að hlægja) ridigi tr.

hlæja hló, hlógum, hlegið v ridi (hlæja að) ridi al.

hnakki -a, -ar m nuko.

hnakkur -s, -ar m selo.

hnappur -s, -ar m (tala) butono.

hneggja -aði, -að v heni.

hnefahögg -s, - n pugnobato.

hnefi -a, -ar m pugno. kreppa hnefann pugnigi la manon.

hneppa -ti, -t v butoni tr, butonumi tr.

hné -s, - n (kné) genuo. (falla á kné) surgenuiĝi.

hnífur -s, -ar m tranĉilo.

hnútur -s,-ar m nodo.

hnykill -ils, -lar m fadenbulo, volvaĵbulo da fadeno

hnýta hnýtti, hnýtt v (knýta, binda, tengja) nodi tr, ligi tr.

hnöttur hnött – hnetti - hnattar, pl. hnettir m (kúla) globo; sfero.

hof -s, - n templo.

hofgoði -a, -ar m templopastro.

horfa horfði – horft v (horfa á, skoða) rigardi.

horfur fsg (líkindi, spá út frá rannsóknum) prognozo.

horn -s, - n korno.

hornklofi -a, -ar m rekta krampo.

hóflegur adj (hæfilegur) modera.

hógvær adj (lítillátur) modesta; humila.

hógværð -ar fsg (lítillæti) modesteco.

hólf -s, - n fako.

hópferð -ar, -ir f (skemmtiferð) ekskurso.

hópur -s, -ar m grupo; (aragrúi) amaso. (sveit manna, flokkur, hljómsveit) bando

hór -s, nsg (hórdómur, framhjáhald) adulto.

hórast -aðist s (drýgja hór) adulti.

hósta -aði, -að v tusi.

hósti -a, -ar m tuso.

hótel -s, - n hotelo.

hrafn -s, -ar m (Corvus corax) korvo; granda korvo, komuna korako, norda korvo.

hraða hraðaði, hraðað v (flýta fyrir; stuðla að, auka) akceli tr; baldaŭigi; rapidigi.

hraðboði -a, -ar m kuriero.

hraði -a, -ar m (flýtir, skjótleiki) rapido, rapideco.

hraður adj (fljótur, skjótur) rapida.

hrasa -að, -að v (hnjóta, skrika fótur) stumbli.

hraun -s, - n lafo.

hraŭstur adj (sterkur) forta; (traustur) fortika.

hráolía, -u fsg (óunnin steinolía) nafto.

hreiður -urs, - n nesto. gera sér hreiður nestumi.

hreinrit -s, - n (hreinskrift) neto.

hreinsunareldur -s msing purgatorio.

hreppur m: komunumo.

hreyfa hreyfði – hreyft v movi tr.

hreyfihamlaður maður m handikapulo???

hreyfing -ar, -ar f (einstök hreyfing) movo; (vakning) movado.

hreyfingarlaus adj senmova.

hreysi -s, - n domaĉo.

hreysiköttur -kattar, -kettir m ermeno.        

hringekja -u, -ur f karuselo.

hringrás -rásar, -rásir f cirkulado.

hringur -s, -ar m ringo. 2 umferð etapo.

hrista -ti, -t v (skaka til) skui tr; (hreyfa til) ŝanceli tr.

hristast -ist, -st v (titra, riða, skjögra; vera á báðum áttum) ŝanceliĝi.

hrjóta hraut, hrutum, hraut v ronki.

hrossagaukur -s, -ar m (Gallinago gallinago) galinago, komuna galinago.

hrossakjöt -s nsg ĉevalaĵo.

hrjóstrugur adj (ógróinn) senkreskaĵa; dezerta.

hrókera -aði, -að v (hróka, hrókfæra, rokkera) aroki.

hrókur -s, ar m (í skák) turo.

hrynjandi f, hljóðfall n ritmo.

hrynja hrundi, hrunið v (falla saman) kolapsi.

hryggja -ði, -gt v (hrella) ĉagreni tr. (2 mislíka. 3 trufla, ónáða).

hryssa -u, -ur f: ĉevalino.

hræða hræddi – hrætt v timigi; terurigi.

hræðilegur adj (ægilegur) terura.

hræðsla -u fsing (ótti; kvíði) timo.

hræddur adj (vera hræddur) timi. (2 óttast, vera hræddur við) timi tr.

hrækja, hrækti – hrækt v. kraĉi ne tr / tr. Li kraĉis al la plafono. La vulkano kraĉis la fajron.

hugaður adj (hugdjarfur, kjarkaður) kuraĝa; (óttalaus) sentima.

hugga huggaði – huggað  v konsoli tr.

hugmynd -ar, -ir n ideo; nocio; koncepto.

hugrekki -is, nsg (kjarkur) kuraĝo, spiritforto.

hugsa hugsaði – hugsað v pensi áhl; (hugsa um e-ð) pensi pri ion; (hugsa um, hugleiða, íhuga) pripensi, mediti.

hugsun -unar, -anir f pensado.

hugtak -s, -tök n (hugmynd) koncepto.

huldukona -u, -ur f feino.

huldumaður -manns, -menn m (álfur) feo.

hunang -s nsg mielo.

hunangskaka -köku, -kökur f mielkuko.

hundelta -elti, -elt (elta uppi) (2 ofsækja, ásækja) persekuti.

hundgamall adj maljunega.

hundur -s, -ar m hundo.

hurð -ar, -ir/-ar f pordo.

hurðarhúnn -s, -ar m pordo tenilo, porda tenilo.

húð -ar, -ir f (skinn) haŭto.

húfa -u, -ur f ĉapo.

húka húkti – húkt v (kúra; sitja í hnipri) kaŭri.

hún pronpers ŝi.

húnn -s, -ar m (snerill, handarhald) anso. (bjarnar)húnn ursido.

hús -ss, - n domo.

húsagarður -s, -ar m (2 hlað, port) korto.

húsameistari -a, -ar m (arkitekt) arkitekto.

húsdýr -s, - n dombesto; (skepnur, kvikfé, kvikfénaður) bruto.

húsbóndi -a, -bændur m mastro; dommastro.

húsgagn -s, -gögn n (mubla) meblo.

húsmóðir -móður, -mæður f mastrino.

hvað pron kio. (hvað sem er) kio ajn.

hvalur -i, -s, -ir m baleno.        

hvar adv kie.

hvass adj (beittur) akra; (um vind) forta.

hvatning -ar, -ar f (áeggjan) instigo: inhvatng til instigo al.

hveiti -is n sg tritiko, (malað hveitikorn) tritika faruno.

hver pron kiu (hver sem vera skal, hver sem er) kiu ajn. hver um sig respektiva; hver eftir því sem við á (hver / hvert fyrir sig) respektive.

hver -s, -ir m gejsero.

hvernig adv (á hvern hátt) kiel.

hvetja hvatti, hvatt v (ýta undir) instigi tr.

hvirfilbylur m (sviptivindur m) ciklono, kirlblovo.

hvílast v (hvíla sig) ripozi netr.

hvítmávur (Larus hyperboreus) glacimevo.

hvítur adj blanka.

hvorugkyn, -s, - n (mfr) neutra genro; neutra sekso.

hygginn adj (skynsamur) prudenta.

hyldýpi -is, - n (udirdjúp) abismo.

hýsa hýsti – hýst v (veita gistingu/húsaskjól) gastigi.

hæð -ar, -ir f (í landi) altaĵo; (í húsi) etaĝo. efri hæð supra etaĝo,

hæða -hæddi, -hætt v (hæðast að, spotta, gera grín að) moki tr.

hæfa hæfði – hæft v (vera passandi, eiga við) konveni.

hæfa hæfði – hæft v (hitta, hitta í mark) trafi tr.

hæfilegur (mátulegur, viðeigandi) konvena.

hæfileikaríkur adj (mikilhæfur, fær) kompetenta.

hæfileiki -a, ar m kapableco; talento; kompetenteco.

hæfur adj (dugandi, hentugur) taŭga.

hægri adj dekstra. hægra megin (til hægri) dekstre.

hæli -is, - n (skjól) azilo.

hæll hæls pl. hælar m (á fæti) kalkano; (á skó) kalkanumo.

hæna -f, -ur f kokino.

hænuungi -a, -ar m (kjúklingur) kokido.

hætta -u, -ur f danĝero.

hætta, hætti – hætt v (hætta við) ĉesi; (hætta á, leggja í hættu; þora) riski tr.

hættulegur adj danĝera.

höfði -a, -ar m terkapo, kabo.

höfn hafnar, hafnir f haveno.

höfuð -s, - n kapo.

höfuðborg -ar, -ir f ĉefurbo.

höfuðkúpa -u, -ur f (haŭskúpa) kranio.

höfuðstóll -stóls msg (stofnfé; fjármagn, aŭðmagn) kapitalo.

höfuðverkur -s, -ir m kapdoloro. 

höggmynd -ar, -ir f skulptaĵo.

höggormur -s, -ar m (naðra) vipuro, vipero; (snákur) serpento.

höggva hjó – hjuggum – höggvið v haki. 2 höggva mynd (skera mynd) skulpti tr.

höll hallar, hallir m palaco.

hönd handar, hendur f mano.

hörmulegur adj (sorglegur, aumkunarverður) lamentinda.

I

iðinn adj diligenta.

iðnaður -ar msing industrio.

iðrandi adj pentema.

iðrast iðraðist – iðrast v penti.

iðrun -ar fsg pento. 

il -jar, -jar f plando, piedplado.

ilmur -s msing odoro.

indjáni -a, -ar m indiano.

Indland -s n Hindujo, Hindio.

indverji -a, -ar m hindo.

indverskur adj hinda.

inn adv internen.

innanverður adj (innri; innvortis 2 innanlands) interna.

innblástur -urs, -tra m (andagift) inspiro.

innflutningur -s msg import(ad)o, enport(ad)o.

inngangur -s, -ar m enirejo; (inngangur í ritverki, formáli) enkonduko, antaŭparolo, prologo.

inni adv (að innan, hið innra) interne. inni í interne de.

innlendur adj enlanda.

innrás, -ar, -ir f (aðstreymi) invado. gera innrás (ráðast inn í; flæða yfir, streyma að) invadi tr.

innrím -s, npl interna rimo.

Í

í prep en, sur; dum.

íbúð -ar, -ir f loĝejo; (í fjölbýlishúsi) apartamento.

íbúatala -tölu, (-tölur) f populacio.

íbúi -a, -ar m loĝanto.

ígerð -ar, -r f (graftrarígerð) absceso.

íhaldsflokkur -s, -ar m konservativa partio.

íhaldssamur adj (fastheldinn á það sem er, andvígur breytingum) konservativa.

íhaldsstefna -u, -ur f konservativismo.

íhuga -aði, -að v (hugsa um, hugleiða) konsideri; (velta fyrir sér, spekúlera) spekulativi (pri)).

íkorni -a, -ar m sciuro.

Írak -s nsg Irako.

Íraki -a, -ar m irakano.

Íran -s, nsg Irano.

Írani -a, -ar m iranano, iranulo.

Íri -a, -ar m irlandano.

Írland  n Irlando.

ís –ss, -ar m glacio.

Ísland -s n Islando.

Íslendingur -s, -ar m islandano.

íslenskur adj islanda.

íþróttir -a fpl sporto.

J

jaðrakan -s, -ar m (Limosa limosa) limozo.        

jafn adj egala; (sléttur) ebena.

jafnaðarstefna -u, -ur f (sósíalismi) socialismo.

jafnvel adv eĉ; jafnvel þótt eĉ se / se eĉ.

jagúar -s, -ar m jaguaro.

jakki -a, -ar m jako.

Japan -s nsing japanio.

Japani -a, -ar/ir m japano.

japanskur adj japana.

jarðarber -s, - n frago.

jarðarför -farar, -farir f (greftrun) enterigo.

jarðarhvel -s, - n (hálfhnöttur) hemisfero.

jarðfræði - fsing geologio.

jarðhræringafræði nsing (2 jarðskorpuhreyfingar) tektoniko.

jarðfræðingur -s, -ar m geologo.

jarðskjálfti -a, -ar m tertremo.

jarma jarmaði, jarmað v bleki.

jarmur -s msg ŝafbleko.

jata jötu, jötur f staltrogo.

 adv jes.

járnbraut -ar, -ir n fervojo.

járnbrautarlest -ar, -ir f (lest) trajno; (eimreið, járnbrautarvagn) lokomotivo.

járnsmiður, -s, -ir m forĝisto.

jeppi, -a, -ar m ĵipo.

Jesús m Jesuo.

joker -s, -ar m (í spilum) ĵokero.

jól n pl Kristnasko, kristnaska festo, Julo.

jólafasta -föstu f (aðventa) advento.

jólagjöf, -gjafar, -gjafir f Kristnaska donaco, Jula donaco.

júgur júgurs, - n mamo.

júlí m (júlímánuður): julio.

júní m (júnímánuður): junio.

jörð jarðar, jarðir f (jörðin) la tero; (jarðvegur) tero, grundo; (jarðeign, sveitabær) bieno.

jökull m: glaĉero.

jötunn jötuns, jötnar m giganto.

K

Kabúl f (höfuðborg Afganistans) Kabulo.

kaðall -als, lar m ŝnurego, kablo.

kafbátur -s, -ar m submarŝipo, submara ŝipo.

kaffi -is nsg kafo.

kaffikanna -könnu, -könnur f kafokruĉo.

kafli -a, -ar m (kapítuli) ĉapitro.        

kaka köku, kökur f kuko.

kakó -s nsg (súkkulaði) kakao.

kaldhæðinn adj sarkasma; (ósvífinn í orðum) cinika.

kaldur adj malvarma, frida.

kaleikur, -s, -ar m (bikar, staup) kaliko.

kalla -aði, -að v (kalla á) voki tr.

kampavín -s, - n ĉampano.

kandís - msg (kandissykur) kando.

kanína -u, -ur f kuniklo.

kanna könnu, könnur f kruĉo.

karamella -u, -ur f karamelo.

karfa körfu, körfi, körfu, körfur f korbo.

karl -s, -lar m viro.

karlkyn -s, - n (mfr) vira genro; vira sekso.

kartafla -u, -ur f (jarðepli) terpomo.

kasta kastaði – kastað v (henda) ĵeti.

kastali -a, -ar m (höll) kastelo.

kaup -s nsg (laun) sajlaro.

kaupa keypti, keypt v aĉeti tr.

kaupandi -a, -endur m aĉetanto.

kauphöll -hallar, -hallir f (kauphallarmarkaður) borso.

Kaupmannahöfn -hafnar f: Kopenhago.

kaþólskur adj katolika.

káeta -u, -ur f kajuto.

kál -s, - n brasiko.

kálfur -s, -ar m bovido.

keðja -u, ur f (hlekkjafesti) ĉeno.

keila -u, -ur f konuso.

keisaradæmi -s, - n (keisaraveldi. 2 heimsveldi, stórveldi) imperio.

keisari -a, -ar m imperiestro.

keldusvín n (Rallus aquaticus) akvoralo.

kengúra -u, -ur f kanguruo.

kenna  kenndi – kennt v: instrui tr.        

kennarastóll -stóls, -stólar m (kennarastaða) katedro.

kennari m: instruisto.

keppa keppti – keppt v (við e-n um e-ð) konkuri; (í íþróttum) konkursi.

keppni -, ir f (kappleikur) konkurso; (samkeppni) konkuro, konkurado.

kerfi -is, - n sistemo.

kerling -ar, -ar f maljunulino.

kerlingarskrukka -a, -ur f (konuskepna) virinaĉo.

kertastjaki -a, -ar m kandelingo.

kerti -is, - n kandelo.

ketill -ils, katlar m kaldrono.

kettlingur m: katido.

kiðlingur -s, -ar m (kið) kaprido.

kind, -ar, -ur f (sauðkind) ŝafo.

kindakjöt -s n ŝafaĵo.

kirkja -u, -ur f preĝejo, kirko; (kirkjan sem stofnun) eklezio.

Kína -, - n Ĉinio.

kínverskur adj ĉina.

kjaftur m (gin) buŝego.

kjallari -a, ar m kelo.

kjarni, -a, -ar m  kerno 2 (innsta eðli, mergur máls) kerna esenco.

kjarnorka -u fsg atomenergio.

kjarnorku- adj (kjarn-) atoma.

kjarnorkuver -s, - n atom(energia)centralo.

kjarr -s nsg (kjarrskógur) arbetaro; smákjarr (lyng) arbusto.

kjálki -a, -ar m makzelo.

kjói -a, -ar m (Stercorarius parasiticus) rabmevo, parazita rabmevo.

kjósa kaus – kusum – kosið v (velja) elekti tr; (kjósa leynilega) baloti.

kjörorð -s, fsg (einkunnarorð) devizo.

kjöt, -s nsg viando; (hold) karno.

kjötkveðjuhátíð -ar, -ir f karnavalo.

klasi -a, -ar m (gra) grapolo.

klifra klifraði – klifraðv (klífa) grimpi.

klinka -u, -ur f  klinko.

klippa -klippti – klippt v  tondi tr.

klígja -ju fsg (ógleði, velgja) naŭzo. valda klígju/ógleði, vekja viðbjóð naŭzi tr.

kló -ar, klær f ungego.

klósett -s, - n (salerni) klozeto; (vanhús, kamar) nesecejo, latrino.

klukka -u, -ur f (stundaklukka; úr) horloĝo.

klukkustund -ar, -ir f (klukkutími) horo. Hvað er klukkan?  Kioma horo estas?

klæða klæddi – klætt v vesti tr; (klæða sig, klæðast) sin vesti.

kjói -a, -ar m (Stercorarius parasiticus) rabmevo, parazita rabmevo.

kjósa kaus – kusum – kosið v (greiða atkvæði) baloti; (velja) elekti tr.

knattspyrna -u fsg (fótbolti) futbalo.

knattspyrnumaður -manns, -menn m futbalisto.

kofaskrifli -is, - n dometaĉo.

kofi -a, -ar m kabano, dometo.

kol -s, - n (steinkol) karbo.

koma kom – komum – komið v veni; (koma að / til) alveni.

koma út v (um bók eða blað) aperi; koma (e-m) á óvart, gera hissa) surprizi tr. vera kominn af e-u (eiga upptök sín í e-u) deveni de.

komma -u, -ur f komo.

kommóða -u, -ur f (dragkista) komodo.

kompánlegur adj kamaradeca.

kona -u, -ur f virino.        

koníak -s nsg konjako.

konungssinni -a, -ar m rojalisto.

konungur -s, -ar m (kóngur) reĝo.

koss -, -ar m kiso.

kónguló -lóar, -lær f araneo.

kóngur -s, -ar m (konungur) reĝo.

krabbamein -s, - n (krabbi) kancero.        

krabbi -a, -ar m krabo.

krafa kröfu, kröfur f postulo.

krani -a, -ar m (vatnskrani) krano; (lyftikrani) argano, levmaŝino.

kráka -u, -ur f (grákráka) korniko.

krákustígur -stígs, -stígar m zigzago.

krefjast krafðist – kröfðumst – krafist v (heimta) postuli tr.

kreppa -u, -ur f (fjármálakreppa, vandræði) krizo.

kreppa kreppti – kreppt – kreppt v (beygja) kurbigi, fleksi. kreppa hnefann pugnigi la manon.

Kristur -s msg Kristo.

kristinn adj kristana.

kristilegur adj kristaneca.

kría f (Sterna paradisaea) ŝterno, arkta ŝterno.        

kröfuganga -göngu, -göngur f manifestacio.

króatískur adj kroata.

krókódíll -díls, -dílar m krokodilo; amerískur krókódíll aligatoro.

krydd -s, - n spico.

kryddlögur -lagar, -legir m spicita fluidaĵo; (pækill) peklo.

krækiber -s, -ja n korvobero.

kuðungur -ungs, -ungar m konko.

kunna kann – kunni – kunnað v (vita) scii.

kunningi -ja, -jar m konat(ul)o.

kurteis adj ĝentila.

kúka kúkaði – kúkað v (skíta, hægja sér) kaki, feki.

kúkur -s, -ar m fekaĵo.

kvarta kvartaði – kvartað v (kveina) plendi, lamenti; (kvarta undan e-u) plendi pri.

kveðja kvaddi – kvatt v adiaŭi tr.        

kvef -s nsing kripo; (nefkvef) kataro.

kveikja kveikti – kveikt v (kveikja ljós) eklumigi; (kveikja á e-u tæki) ŝalti tr. (kveikja eld) fajrigi.

kveina kveinaði – kveinað v (kvarta, barma sér) lamenti, vekrii.

kvenkyn -s, - n (mfr) ina genro; ina sekso.

kvennabúr -s, - n (konur í kvennabúri) haremo.

kverk -ar, -f (horn) angulo; bugða, dæld) kurbiĝo; kav(iĝ)o. kverkar (pl) (lfæ háls að framan, hóst 2 kok, barki 3 ldf gil; gjá) gorĝo. 

kviðslit, -s, - n hernio. (kviðslitinn maður) herniulo.

kviður -ar m ventro; (magi) stomako.

kvikfénaður -aðs, m (kvikfé, húsdýr, skepnur, búfé) bruto(j).

kvikmynd -ar, -ir f filmo.

kvikmyndahús -húss, - n (bíó) kinejo.

kvistur -s, -ir m (kvistur á húsi) mansardo.

kvíða kveið – kviðum – kviðið v antaŭtimi tr.

kvöld -s, - n vespero.

kvöldmatur -ar msg vespermanĝo.

kvörn kvarnar, kvarnir f muelilo.

kylfa -u, -ur f (klumba) klabo.

kyn -s, - n (mfr) genro; (lífr) sekso.

kynna kynnti – kynnt v (tilkynna 2 sýna) prezenti tr.

kynslóð -ar, -ir f generacio.

kyrr adj senmova, kvieta; (rólegur, hægur) trankvila.

kyssa kyssti – kysst v kisi tr.

Kýpur - nsg Kipro.

kýr kú – kú – kýr,  -  f bovino.

kæfa kæfði – kæft  v (kyrkja; kveða niður) sufoki tr.

kæta kætti – kætt v gajigi.

kæti - fsg gajo, gajeco.

kær adj kara.

köfnunarefni -s nsg azoto, nitrogeno.

köttur kött – ketti – kattar, pl.  kettir m kato.

L

lag -s, lög n (sönglag) melodio.

laga lagaði – lagað v ordigi; aranĝi¸ (leiðrétta) korekti; (laga til, breyta, hagræða) modifi tr.

lak -s, lök n littuko.

lamb -s, -lömb ŝafido.

lampi -a, -ar m lampo.

land -s, lönd n lando.

landnám, -s, - n ekloĝiĝo, ekloĝiĝado.

landnámsmaður -manns, -menn m ekloĝanto.

landnámsöld, -aldar, -aldir f ekloĝiĝa tempo/periodo.

landstjóri -a, -ar m guberniestro.

landstjórnarumdæmi -is, - n (jarlsdæmi; land) gubernio.

landsvæði -is, - n tereno, areo.

langatöng -tangar, -tangir / -tengur f longfingro, longa fingro.

langeldur -s, -ar m longfajro.

langsetis adv laŭ, laŭlonge de.

langur adj longa.

langvía -u, -ur f (Uria aalge): longbeka urio, komuna urio.

landafræði - fsing geografio.

landareign, -ar, -ir f (yfirráðasvæði; landsvæði) teritorio; terposedaĵo, bientero, biena teritorio.

landfleki -a, -ar m (jarðfræðilegur fleki) tektonika plato.

landslag -s nsg pejzaĝo.

langskip -s, - n longŝipo.

langur adj longa.

langeldur -s, -ar, m longa fajro, longfajro.

latur adj (óduglegur) maldiligenta; malvigla.

lauf, -s, - n (lauf/ blað á trjám og blómum) folio; (lauf í spilum) trefo.

laufadrottning -ar, -ar f trefa damo.

laufakóngur -s, -ar m trefa reĝo.

laug -ar, -ar, f (bað) bano; (heit uppspretta) varma fonto.

laugardagur -s, m sabato.

laus adj malfiksa.

lausn -ar, -ir n (úrlausn) solvo.

laust mál (óbundið mál) prozo.

lax -, -ar m salmo.

lágmark -s, -mörk n minimumo. að lágmarki (í minnsta lagi) minimume.        

lágur adj (lár) (lágur vexti, lár í loftinu) malalta.

lána lánaði – lánað v pruntedoni tr, alprunti tr; (fá lánað) prunti tr, pruntepreni tr.

láta lét, létum látið v (láta fá, láta eftir) lasi tr. (2 láta undan) (draga sig í hlé; láta af hendi) cedi.

leðurblaka -blöku, -blökur f vesperto.

leg -s, - n (móðurleg, burðarleg; móðurkviður) utero.

leggja lagði – lagt v (láta, koma fyrir) meti tr; (leggja saman) v adicii tr; (leggja undir sig) subigi al sia regado, konkeri tr.

legubekkur -s, -ir m kanapo.

leiðsögumaður m: ĉiĉerono; gvidanto.

leið -ar, -ir f (vegur) vojo. á leiðinni survoje.

leiða leiddi – leitt v (vísa veg) gvidi tr. leiða af, koma af (um orð) mfr, stæ derivi tr.

leiðangur, urs, -rar m ekspedicio.

leiðast (hönd í hönd) iri mano en mano.

leiðast leiddist – leiðst v enui. (þykja e-ð óskemmtilegt / leiðinlegt) senti / trovi ion enu(ig)a.

leiðbeina -beindi, -beint v (setja inn í frumatrið, kenna) inici tr, instrui tr.

leiðbeinandi -a, -endur m inicanot, gvidanto, instruisto.

leiðinlegur adj teda, enu(ig)a.

leiðrétta leiðrétti – leiðrétt v korekti tr.

leigja leigði – leigt v (taka á leigu) lui tr lupreni tr; (leigja út) luigi.

leigjandi -a, -endur m luprenanto.

leigubíll -s, -ar m taksio.

leika lék – lékum – leikið v (leika sér) ludi netr.

leikbrúða -u, -ur f (strengjabrúða) marioneto.

leikfimi - fsing gimnastiko.

leikari -a, -ar m aktoro.

leikkona -u, -ur f aktorino.

leikhús -s, - n teatro.

leikstjóri -a, -ar m reĝisoro.

leiksvið -s, - n (leiksvið í leikhúsi; sjónarsvið) ceno, cenejo; (leiksvið, vígsvið í hringleikahúsi) areno.

leita -aði, -að v serĉi tr. leita uppi serĉtrovi tr.

lenda, lenti – lent v (taka land) albordiĝi. lenda í (e-u) trafi en.

lengi adv longe; daŭre. ekki lengur jam ne.

lengra adv pluen.

lesa las – lásum – lesið v legi tr; (lesa upphátt) voĉlegi tr.

lest -ar, -ir f (í skipi) holdo, ŝipkelo; (vagnalest) karavano.

lestur -rar, -rar m lego, legado.

leka  lak – lákum –  lekið v (drjúpa) guti, gutadi; (leka í gegn) trafluetiĝi, tragutadi.

lensa -u, -ur f (spjót, lagvopn) lanco.

leyndarmál -s, - n sekreto.

leysa leysti – leyst malligi; (leysa hnút) malnodi tr; (leysa úr ánauð, frelsa) liberigi;  (greiða úr) solvi tr.

lén -s, - n feŭdo; (lén á neti, hýsing) domajno.

léreft -s nsg (lín) tolo.

léttur adj malpeza.

léttúðugur adj (2 heimskulegur) fola.

liður, -ar, -ir m (liðamót) artiko; (liður í hári, lokkur) buklo, krispo.

lifa lifði – lifað v vivi.

lilja -u, -ur f lilio.

limur -s, -ir m (útlimur; neðlimur, félagsmaður) membro.

litkrít -ar fsg paŝtelo.

litkrítarmynd -ar, -ir f paŝtelo.

litli fingur -urs, - m malgranda fingro.

litur -ar, -ir m koloro.

líða leið – liðum – liðið v pasi.        

lind -ar, -ir f (uppspretta) fonto.

líf -s, - n (ævi) vivo.

lífga (við) lífgaði - lífgað v revivgi.

lífláta v (taka af lífi) ekzekuti tr, mortigi.

lík -s, - n kadavro, morta korpo.

líkami -a, -ar m (kropput, skrokkur; bolur) korpo.

líka adv ankaŭ.

líkkista -u, -ur f ĉerko; líkkista úr steini) sarkofago.

líklega adv verŝajne; probable.

líma límdi – límt v (sameina, setja saman) glui tr, aglutini tr.

lín -s nsg (léreft) tolo.

líta, leit – litum – litið v (horfa, horfa á; skoða) rigardi netr/tr. 

lítill komp minni, superl minnstur adj malgranda, eta.

lítill stafur (lágstafur) minusklo.

lítillátur adj (hógvær) modesta.

lokka lokkaði – lokkað v logi tr.

ljóð -s, - f (kvæði) poemo.

ljóðlína -u, -ur f (braglína, hending) verso.

ljóðlist -ar fsing poezio.

ljóðrænn adj lirika.

ljóðskáld -s, - n (skáld) poeto, lirika poeto.

ljón -s, - n leono.

ljóri -a, -ar m (kýrauga 2 þakgluggi) luko.

ljós -ss, - n (ljómi, birta) lumo.

ljósakróna -u, -ur f (ljósahjálmur) lustro.

ljósmóðir -móður, -mæður f (yfirsetukona) akuŝantino. 

ljósmynd -ar, -ir f foto, fotografaĵo.

ljósmyndabók -ar, -bækur f (albúm n) albumo.

ljóstra -aði, -að v (ljóstra upp um) denunci tr. 2 ákæra.

ljósvaki -vaka msg (háloft) etero.

ljótur adj (ófríður) malbela, turpa.

ljúka lauk – lukum – lokið v fini tr., finfari tr.

ljúffengur adj (sætur) dolĉa, delikata.

lof -s nsg laŭdo.

lofa lofaði – lofað v (heita) promesi tr.; (leyfa) permesi tr.

lofsverður adj laŭdinda.

loft -s n (andrúmsloft) aero; atmosfero; 2 (loft í herbergi) plafono. 3 (loft í húsi) subtegmento.

loftbelgur -s, -ir m (blaðra) balono; (loftfar) aerostato.

loftnet -s, - n anteno.

loftslag -s, n klimato.

logn -s, - n: senvento, senventa / kvieta vetero, kalmo.

loka -aði, -að v fermi tr; (girða, stífla, tálma, stöðva) bari tr.

lokkur -s, -ar m harfasketo, fasketo de haroj; (liður í hári) buklo.

loksins adv fine, finfine.

losti -a msing (munaður) volupto.

lóa, heiðlóa f (Pluvialis apricaria) pluvio, orpluvio.

lófi -a, -ar m mankavo, manplato.

lómur -s, -ar m (Gavia stellata) ruĝgorĝa kolimbo.

lón -s, - n laguno.

lóuþræll -s, -lar m (Calidris alpina) kalidro, bunta kalidro.

lundarfar -s nsg (skap, skapgerð, skaplyndi) temperament; læk humoro.

lundi m (Fratercula arctica) fraterkulo, atlantika fraterkulo.

lundur -ar(s), -ar m (trjálundur) bosko.

lunga -a, -u n pulmo.

lyf -s, - n (læknislyf, meðal) medikakento.

lyfjabúð -ar, -ir f (apótek) apoteko.

lykill -ils, -lar m ŝlosilo.

lykilorð -s, - n ŝlosilvorto.

lykkja (á borða) banto.

lykta lyktaði – lyktað v (nasa, þefa af) tr.

lyng, -s nsg kaluno; (smákjarr) arbusto; (beitilyng) eriko.

lyngormur, -s, -ar m bazilisko.

lystigarður, -s, -ar m (2 skemmtigarður, skrúðgarður, almenningsgarður) parko.

lýðræði -is nsing demokratio.

lýðskrum -s, nsg demagogeco, demagogio.

líðskrumari -a, -ar m (´singamaður) demagogo.

lýðveldi -s, - m respubliko.

lýsa lýsti – lýst v (lýsa í orðum) priskribi tr. (skína) lumi; (lýsa með ljósi) lumigi.

lýsing -u, -ar f (útlistun) priskribo.

lýsingarháttur -ar, -hættir m mfr participo.

lýsingarháttur nútíðar prezenca participo.

lýsingarháttur þátíðar preterita participo.

lýsingarorð -s, - n adjektivo.

lækna aði, -að v sanigi, resanigi tr, kuraci tr.

læknir -a, -ar m kuracisto.

læknisfræði - fsg medicino.

lækur jar, -ir m rivereto; rojo.

læra lærði lært v (nema) lerni tr.

læri -is, - n femuro.

læsa læsti –læst v ŝlosi tr. læsa sig um, brjótast gegnum penetri en; þrengja (þrýsta, þröngva inn) penetri en tr.

lög npl leĝo(j); (lögfræði) leĝoscienco, juro; (félagslög) statuto, regularo.

lögfræði - fsing leĝoscienco, juro.

lögmaður -manns, -menn m (málaflutningsmaður 2. formælandi, málsvari) advokato.

lömun -ar, lamanir f (aflleysi, máttleysi) paralizo.

M

maðkafluga -u, ur f (fiskifluga) fiŝmuŝo.

maðkur -s, -ar m vermo.

maður mann, manni, manns, pl.  menn m homo.

magi -a, -ar m stomako; (kviður) ventro.

magur adj malgrasa.

maí m (maímánuður) majo.

mala malaði – malað v mueli.

malari -a, -ar m muelisto.

mamma mömmu, pl. mömmur f panjo.

mannfjöldafræði - fsg (fólksfjöldafræði) demografio.

mannfjöldi -a, msg homamaso.

mannfræði -  fsg antropologio.        

mannfræðingur -s, -ar m antropologo.

mannfjöldafræðingur -s, -ar m demografiisto, demografo.

mannkyn -s nsg homaro.

mannvinur -ar, -ir, m filantropo.

mannorð -s nsg (orðspor, orðstír) reputacio.

margfalda -aði, -að v multipliki tr.

margföldun -ar, -anir f multipliko.

margföldunarmerki (sinnum-merki) -is, - n multiplika signo

margföldunartafla -töflu, -töflur f multiplika tabelo.

margur adj (mikill) multa.

maríuhæna -u, -ur f kokcinelo..

markaður -s, -ir m (markaðstorg) merkato.

markmið -s, - n celo; (mið) hitta í mark trafi la celon.

mars - msg marto.

masa -aði, -að v (skrafa) babili.

matarfat -s, -föt n (fat) plado.

matarlyst -ar fsg ( lyst) apetito.

matsöluhús n (veitingahús): restoracio.

matur -ar msg manĝaĵo.

mál -s, - n (tungumál)  lingvo 2 (málefni) afero.

mál -s, - n (mæling) mezuro 2 (mælitæki) mezurilo.

mála -aði, -að v pentri tr; (lita)  farbi tr.

málaferli -a npl procesado.

málari -a, -ar m (listmálari) pentristo.

málfræði - fsg: gramatiko.

málfræðingur -ings, -ingar m gramatikisto, (textafræðingur) filologo.

málgagn -s, -gögn n organo.

mállaus adj (orðlaus, dumbur) muta.

mállýska -u, ur f dialekto.

málsháttur -háttar, -hættir m (orðskviður) proverbo.

málsvörn -varnar, -varnir f pledo, pledado.

málugur adj parolema.

málverk -s, - n pentraĵo.

málþing -s, - n (fræðimannaþing; samdrykkja) simpozio.

mánaðardagur -s, -ar m  dato, tago de la monato.

mánuður -ar, -ir m monato.

mánudagur -s, -ar m lundo.

máríuerla -u, -ur f (Motacilla alba) motacilo, blanka motacilo.

mát s, - n (í skák) mato.

máta -aði, -að v (í skák) matigi. verða mát mati.

máttfarinn adj (máttdreginn) senfortigita.

máttlaus adj (ósterkur) malforta.

mávur -s, -ar m mevo, laro.

með prep kun, kune kun; per.

meðal -s, -ul n (lyf) medikamento.

meðal prep (á meðal) inter. meðal annars interalie.

meðaltal -s, -töl n averaĝo. að meðaltali averaĝe.

meðaumkun -ar fsg (vorkunn) kompato.

meðmæli -a npl rekomendo.

meðmæltur adj: rekomendanta, favora, subtena.

meðtalinn adj inkluziva.

meðvitund, -ar nsg konscio. hafa meðvitund konscii tr. hafa hugmynd um konscii pri.

meginregla -u, -ur f (frumatriði) principo. í megiatriðum, í rauninni principe.

meir adv (af mjög) pli. meira en  pli ol. meira og meira pli kaj pli. meira og minna pli malpli.

meistaraverk -s, - n mastraĵo.

meistari -a, -ar m majstro.

meitill -ils, -lar m ĉizilo.

meitla  -aði, -að v ĉizi tr.

mengun -ar fsg poluado.

menning -ar, f kulturo, civilizado..

menningarlaus adj (siðlaus, tuddalegur) barbara.

menntaskólanemi -a, -ar m (menntskælingur) gimnaziano.

menntaskóli -a, -ar m gimnazio.

menntun -ar, f (uppeldi, uppfræðsla) edukado.

mergur -s m medolo; (læsast gegnum merg og bein) penetri ĝis la medolo.

merkingarfræði - fsg semantiko.

merkja merkti – merkt v (þýða, tákna) signifi tr; simboli.

merking -ar, -ar f (meining, þýðing) senco, signifo.

messubók -ar, -bækur f (katólsk messubók) misalo.

met -s, - n (besti árangur) rekordo.

meta mat – mátum – metið v (virða, áætla) taksi tr.; (meta mikils, virða) estimi.

miða að (stefna að) celi.

miðaldir -a fpl mezepoko.

miðbaugur -s, (-ar) msg ekvatoro.

miðdegishvíld, -ar fsg siesta.

miði -a, -ar m (farmiði, aðgöngumiði) bileto.

miðja -u, -ur f mezo, centro.

miðstig -s, - n mfr komparativo.

miður adj (mið-) meza.

miður adv (miðstig af lítill) malpli. þykja miður bedaŭri. því miður bedaŭrinde.

miðvikudagur m: merkredo.

mikið adv (mjög) multe. mikið af multe da, multe de. miklu meira multe pli multe.

mikilfenglegur adj (tilkomumikill) grandioza, impona.

mikill adj (margur) multa.

mikilvægur adj (áríðandi 2 alvarlegur; hættulegur) grava.

milli prep (á milli) inter. inter ni dirite okkar á milli sagt.

minkur -s, -ar m vizono.

minnast á v (nefna, víkja að) mencii tr.

minni -is, nsg memoro.

minning -ar, -ar f (endurminning) memoraĵo.

minnisverður adj memorinda.

mismunur -munar msg diferenco. mismunur (á reikningi) saldo.

mínúta -u, -ur f minuto.

mjóhundur -s, -ar m grejhundo.

mjólk -ur fsg lakto.

mjúkur adj (linur) mola.

mjöðm mjaðmar, pl. mjaðmir f kokso.

mjöður mjöð – miði – mjaðar msg ská. medo (= mielakvo, mielvino).

mjög adv (afar) tre. svo mjög tiel multe.

mjöl -s n sg (úr korni) faruno.

moka mokaði, mokað v ŝoveli tr.

morð -s, - n murdo.

morgunn -uns, -nar m mateno; (í morgun) hodiaŭ  matene; (á morgun) morgaŭ; (í fyrramálið) morgaŭ matene; (í gærmorgun) hieraŭ matene.

morgunverður -ar, -ir m matenmanĝo.

móberg -s nsg tofo; móberg úr gosösku vulkana tofo.

móðga móðgaði – móðgað v (smána, skamma) insulti tr.

móðgun -ar, -ir f (smán; smánaryrði) insulto.

móðir f: patrino.

mótmæla mótmælti – mótmælt v (andmæla) protesti ntr, kontraŭdiri.

mótmælafundur -ar, -ir m (opinber mótmæli) demonstracio.

mótorhjól -s, -ar m motorciklo.

mótsetning -u, -ar f (andstæða) kontrasto.

mótstöðumaður -manns, -menn m (andstæðingur m) antagonisto.

muna man – mundi – munað v memori tr.

munaðarleysingi -ja, -jar m (munaðarlaus drengur) orfo.

munaður -ar msg (óhóf, viðhöfn, lúksus) lukso.

munkaklaustur -urs, - n monaĥejo.

munkur -s, -ar m monaĥo.

munnur -s, -ar m buŝo.

munnvatn -s nsg salivo.

munur -ar msg (mismunur) diferenco.

músarrindill -rindils, pl. -rindlar m (Troglodytes troglodytes) troglodito.

mús músar, mýs f muso.

mykja -u fsg sterko, bovsterkaĵo.

mylla -u, -ur f (mylluhús) muelejo.

mynd -ar, -ir f bildo (ljósmynd) foto, fotografaĵo.

myndastytta-u, -ur f (standmynd, líkneski) statuo.

mynda v (skapa) formi tr; (taka ljósmynd) foti, fotografi.

myndavél -ar, -ar f fotilo, fotoaparato.

myndhöggvari -a, -ar m skulptisto.

myrkur -s nsg mallumo.

myrða –myrti – myrt v murdi tr.

mýri -ar, -ar f marĉo.

mæðraveldi -is, nsg matriarkeco.

mæðraveldis adj matriarka.

mæla mælti – mælt v (segja, tala) diri tr., paroli. mæla með rekomendi tr.

mæla með v rekomendi tr.

mælska -u, fsg elokventeco.

mælskur adj elokventa.

mæta mætti mætt v (hitta e-n, finna e-n) renkonti tr.

möskvi -a, -ar m maŝo. Estas multaj maŝoj en tia reto.

N

nafnorð -s, - n substantivo.

nagli -a, -ar m (2 trénagli, hæll) najlo.

nakinn adj nuda.

nashyrningur -s, -ar m rinocero.

nauðsyn, -jar, -jar f neceseco.

nauðsynlegur adj necesa.

naut -s - n bovo, virbovo.

nautakjöt -s n bovaĵo.

 náði, náð v (ná í, ná til; öðlast, komast, komast til; takast) atingi tr.

náða -aði, -að v (gefa up sök) amnestii tr.

náðun -ar, -ir f (sakaruppgjöf) amnestio.

nágranni -a, -ar m (granni, nábúi) najbaro.

náhvalur -s, -ir m narvalo.

nálægt adv (nærri) proksime.

nálægur adj proksima.

nákvæmur adj preciza, ekzakta, akurata; detala.

nám -s, - n lernado.

námfús adj lernema.

námskeið -s, - n kurso.

náttföt npl (morgunföt¸ morgunsloppur) negliĝo.

náttúrufræði - fsg (náttúruvísindi) naturscienco.

neðanmálssaga, -sögu, -sögur f (2 kjallaragrein) feliotono.

nef -s, - n nazo; (nef á fugli, goggur) beko.

nefna nefndi – nefnt  v nomi tr.

nefnd -ar, -ir f komitato; (fulltrúanefnd; fulltrúaráð) komisiono.

neftóbak -s n flartabako.

negla negldi – neglt v najli tr. negla á/upp; festa alnajli tr..

nei adv ne.

neita neitaði – neitað v rifuzi tr.

nema nam, námum, numið v (læra) lerni tr.

nema conj escepte; (fyrir utan) krom.

nemandi -a, -endur m lernanto.

nes ness, - n duoninsuleto; terlango.

net -s, - n reto.

niðurstaða -u, -ur f (afleiðing, útkoma, úrslit) rezulto, rezultato.

niðurstöðutala -tölu, -tölur f sumo.

níu num naŭ; (níundi) naŭa; (klukkan níu) je la naŭa (horo).

njóta naut – nutum – notið v (hafa gaman af) ĝui tr.

Norðmaður -mann, -menn m norvego.

norður norður – norðri – norðurs nsg nordo; (í norður, til norðurs) norden, al nordo.

Norðurlandaráð n Nordia Konsilio.

Noregur -s m Norvegio, Norvegujo.

norrænn adj norena.

norskur adj norvega.

nota notaði – notað v (brúka, nytja) uzi tr; utiligi. nota (í framkvæmd; beita; hagnýta) apliki tr.

nothæfur adj (brúklegur) uzebla.

notkun, -ar, nsg (hagnýting, beiting) apliko, aplikado.

nótt nætur, pl. nætur n nokto.

*afmæli

nudd -s nsg (nuddlækning) masaĝo.

nudda nuddaði – nuddað v  (núa) froti tr.  (núa saman höndum) froti la manojn;  (nudda til lækninga) masaĝi tr.

nunna -u, -ur  f monaĥino.

nunnuklaustur -urs, - n monaĥinejo.

 adv (núna) nun.

númer -s, - n numero.

nytsamur adj (gagnlegur) utila.

nýlenda -u, -ur f kolonio.

nýr adj nova.

nýra -, -u n reno.

nýta nýtti – nýtt v (nota í framkvæmd; beita; hagnýta) apliki tr.

nýyrði -is, - n neologismo.

nægilegur adj (nógur) sufica.

nælon -s nsg nilono.

nærskyrta, -u, -ur f (nærpeysa, bolur, kot) kamizolo.

nærsýnn adj miopa.

næstum adv preskaŭ.

næturgali -a, -ar m najtingalo.

nögl naglar, pl. neglur f ungo.

O

obláta, -u, -ur f (altarisbrauð) hostio.

oddklofi, -a, -ar m angula krampo. innan oddklofa inter angulaj krampoj.

ofnæmi -is nsg (ofnæmissjúkdómur) alergio.

ofsækja ofsótti – ofsótt v (ásækja 2 hundelta, elta uppi) persekuti.

oft adv ofte; multfoje, plurfoje.

ofviðri -is, - n (fellibylur) uragano.

og konj kaj; bæði ..... og kaj ..... kaj.

okra okraði - okrað v (stunda okur) uzuri.

okrari -a, -ar m (okurkarl) uzuristo.

oktava oktövu, oktövur m oktavo.

okur -urs nsg uzuro.

olía -u, -ur f oleo. (steinolía) ŝtonoleo, petrolo.

olnbogi -a, -ar m kubuto.

opinber adj (embættslegur, embættis-) oficiala; publika.

opinberlega adv oficiale.

orð -s, - n vorto.

orðabók -bókar, -bækur f vortaro.

orðspor -s, nsing (mannorð) reputacio.

orðvar adj (þagmælskur) diskreta, singarda per la parolo.

ormur -s, -ar m (maðkur) vermo.

orsök orsakar, orsakir f kaŭzo.

orrusta -u, -ur f batalo.

ostra -u, -ur f ostro.

ostagerðarmaður -manns, pl. menn m fromaĝisto.

ostur, -s, -ar m fromaĝo.

otur -s, -rar m lutro.

Ó

ódýr adj malmultekosta.

ódrukkinn adj (edrú, allsgáður) sobra, malebria.

óðfræði - fsg (skáldskaparfræði) poetiko.

óðinshani -a, -ar m (Phalaropus lobatus) falaropo, ruĝkola falaropo.

ófreskja -u, -jur f (skrímsli) monstro.

ófrjáls adj (fanginn) mallibera.

ófrumlegur adj  (innantómur; hversdagslegur) banala.

ógreinilegur adj (óljós) svaga.

óhamingjusamur adj malfeliĉa.

óháður adj (sjálfstæður, með sjálfsákvörðunarrétt, sjálfstjórnar-) aŭtonoma, sendependa.

óhjákvæmilegur adj neevitebla.

óhóf -s nsg (öfgar) eksceso.

ókunnugur adj fremda.

ókunnugur -s, -ir m (ókunnugur maður) fremdulo.

ólettur adj (þungaður, barnshafandi) graveda.

óljós adj obtuza.

ónæmur adj (fyrir veiki) (ómóttækilegur) imuna.

órangúta -u, -ur f orangutango, orangutano.

óreiða –u,  fsg malordo.

ósamræmi -is nsg malkonkordo.

ósigur -urs, -rar m malvenko.

óskammfeilinn adj (ósvífinn) impertinenta.

óskammfeilni - nsg (ósvífni) impertinenteco.

óskapnaður, -aðar msing (ginnungagap 2 ringulreið) ĥaoso..

óvenjulegur  adj nekutima; neordinara.

óvinátta -u, fsg malamikeco.

óvinur -ar, -ir m malamiko.

óvæginn adj senindulga.        

P

pabbi -a, -ar m paĉjo.

panna pönnu, pl. pönnur f pato.

panta pantaði – pantað v mendi tr; (leggja til hliðar, geyma, taka frá) rezervi.

pappír -s msg papero.

páfagaukur -s, -ar m papago.

páfi -a, -ar m papo.

penni -a, -ar m (fjöður) plumo.

pensill -ils, -slar m peniko.

perla -u, -ur f perlo.

Persi -a, -ar m perso.

Persía -u fsg Persio, Persujo.

persneskur adj persa.

persónufornafn -s, -nöfn n persona pronomo.

persónuháttur -háttar, -hættir m modo. 

peysa -u, ur f pulovero.

pissa pissaði – pissað v (kasta af sér vatni) pisi.

plata plötu, pl. plötur f (2 hella, flaga. 3 skífa) plato.

plógur -s, -ar m (arður) plugilo.

plóma -u, -ur f pruno.

plómutré, -s, - n prunarbo, prunujo.

plægja plægði – plægt v plugi tr. 

pylsa -u, -ur f kolbaseto.

poki -a, -ar m (sekkur) sako.

pottur -s, -ar m poto.

Pólland -s n Pollando.

pólskur adj pola.

Pólverji -a, -ar m pollandano.

póstur -s, -ar m poŝto.

predika -aði, -að v prediki.

predikun -unar, -anir f (stólræða) prediko.

predikunarstóll -s, -ar m predika katedro, predikpupitro.

prestafífill -ils, -lar m krizantemo.

prestur -s, -ar m pastro.

prjóna prjónaði - prjónað v triki tr.

prjónakona -u, -ur f trikistino; trikantino.

prjónaskapur -ar msg trikado.

próf -s, - n ekzameno.

prófastur -s, -ar m preposto.

pungur -s, -ar m (kyllir) skroto; (pyngja) monsaketo, monujo.

punktur punkts, punktar m punkto.

purpuri -a msing purpuro.        

pönnukaka -köku, -kökur f krespo.

R

raða, -aði, -að v vicigi, aranĝi laŭvice.

rafgeymir -is, -ar m akumulatoro, akumulatora baterio.

rafhlaða -hlöðu, -hlöður f baterio.

rafmagn, -s nsg elektro.

rafrænn adj elektronika.

rafstraumur -s, -ar m kurento. alterna kurento riðstraumur.

rafvirki -a, -ar m elektristo.

raka rakaði – rakað v (raka hey, raka saman) rasti tr. (raka skegg) razi tr.

rakari -a, -ar m (hárskeri) barbiro.

rakhnífur -s, -ar m (rakvél) razilo.

rakstrur -s, -rar m (skeggrakstur) razado.

rammi -a, -ar m (umgerð / umgjörð) kadro.

rangeygur adj straba.

rangsælis adv kontraŭsune.

rannsaka rannsakaði – rannsakað v esplori tr.

rannsókn, -ar, -ir f esploro; (fyrirspurn; könnun) enketo.

rass -, -ar m postaĵo.

rata rataði – ratað v koni la (ĝustan) vojon, trovi la (ĝustan) vojon, scii la (ĝustan) vojon

rauður adj ruĝa.

raunar adv (reyndar, í rauninni, satt að segja) ja, fakte, efektive.

raupa raupaði – raupað v (gorta) fanfaroni.

ráð -s, - n (ráðlegging) konsilo; (bæjarráð, ríkisráð) konsilio. (Norðurlandaráð) Nordia Konsilio); (úrræði) rimedo. gera ráð fyrir supozi tr.

ráða réð – réðum – ráðið v (ráða ríkjum, stjórna) regi tr, estri tr, administri tr;  (hafa umráð yfir, hafa með að gera) disponi (ion, pri io) tr.

ráðfæra sig við konsulti.

ráðast inn (gera innrás) invadi tr.

ráðhús -húss, - n (bæjarþinghús) urbodomo.

ráðherra -, -ar m ministro.

ráfa ráfaði – ráfað v (ráfa um, reika um, flakka um) vagi.

rámur adj (hás) raŭka.

rán -s, - n (stuldur) rabo.

rándýr -s, - n rabobesto.

ránfugl -s, -ar m rabobirdo.

refsinorn, -ar, -ir f (2 norn, kvenskass) furio. 3 norn (kvenskass, kvenskratti) megero.

refur -s, -ir m vulpo.

regla -u-ur f regulo; (meginregla, frumregla) principo; (félagsskapur, t.d. munka eða riddara) ordeno.

regnbogi -a, -ar m pluvarko, ĉielarko.

reiðast reiddist – reiddumst – reiðst v koleri, ekkoleri.

reiður adj kolera.

reikna -aði, -að v (telja) kalkuli netr/tr.

reikningur, -s, -ar m (stærðfræði) matematiko; kalkul(ad)o; (talnafræði, útreikningur) aritmetiko; (faktúra, verslunarnóta) fakturo.

reim -ar, -ar f (ól, þvengur) rimeno.

reitur -s,-ir m (á skákborði) kvadrato.

reka rak, rákum – rekið v (hrekja, elta) peli tr. reka áfram antaŭen peli.

rekaviður -ar, msg drivlignaĵo.

rekast á v kolizii.

renna rann – runnum – runnið v (streyma, fljóta) flui.

renna (til) (hrasa, skrika) gliti.

reykja reykti – reykt v fumi tr.

Reykjavík f Rejkjaviko.

reykur (reyk, reyk) reyks, pl reykir m fumo.

reyndur adj (vanur) sperta, kutimiĝinta. vera vanur að kutimi.

reynsla -u fsg sperto.

reyta reytti – reytt v desiri tr, elŝiri tr, forŝiri tr.

rétta rétti – rétt v (teygja út) etendi tr.

réttritun -unar fsg (stafsetning) ortografio.

rétttrúaður adj (játningarfastur 2 grísk-katólskur) ortodoksa.

rétthyrndur adj (réttur) orta.

réttur adj (réttlátur) justa; (sannur) ĝusta, korekta; (beinn) rekta; (milliliðalaŭs) senpera.

réttur tvíliður, tróki m trokeo (– x); í réttum tvíliðum trokea.

réttur þríliður, daktíli (bragfr) m daktilo (– xx). miðhverfur þríliður, amfíbrakki, -a, -ar m amfibrako.        

riddari -a, -ar m kavaliro.

riffill -ils, -lar m karabeno; fusilo.

ringulreið -ar fsg  ĥaoso, kaoso.

rismynd, -ar, -ir f (upphleypt mynd) reliefo; 2 boso.

ristill -ils, -lar m dika intesto.

rita -u, ur f  (rissa, skegla) (Rissa tridactyla) kitio, trifingra mevo.

ritari -a, -ar m (skrifari) skribisto; (fundarrtari) sekretario.

ritdeila -u, -ur f polemiko.

ritháttur ritháttar, rithættir m skribmaniero.

ritstjóri -a, -ar m redaktoro.

ritstjórn -ar, -ir f redakcio.

ritstýra ritstýrði – ritstýrtt v redakti.

rithöfundur -ar, -ar m (höfundur): verkisto; aŭtoro.

ríki -is, -s n regno, ŝtato, potenco, lando.

ríkidæmi -is, nsg (auðæfi) riĉaĵo.

ríkisborgararéttur -ar msg civitaneco.

ríkur adj (auðugur) riĉa.

rím -s nsg (endarím) rimo.

rímari -a, -ar m (bragfr) rimanto.

rímskipan -anar/unar, -anir f rimaranĝo.

Rín -ar fsg Rejno.

rjúpa -u, -ur f (fjallarjúpa) (Lagopus mutus) lagopo.

rokkur (rokk, rokki) rokks, rokkar m ŝpinilo; (rokkur með hjóli) radŝpinilo.

rostungur -s, -ar m rosmaro.

rotta -u, -ur f rato.

róa reri – rerum – róið v remi.

róðukross -, -ar m (róða) krucifikso.

róður -urs, -rar m remado.

rófa -a, -ur f (skott, hali, tagl 2 sporður 3 stél) vosto.

rógberi, -a, -ar m kalumnanto.

rógburður -ar msg kalumno.

rólegur adj (hægur) trankvila (kyrr) senmova, kvieta.

rós -ar, -ir f rozo.

rúm -s, - n (rekkja) lito.

Rúmeni -a, -ar m rumano.

Rúmenía -u fsg Rumanio.

rúmenskur adj rumana.

rún -ar, -ir f runo, runa litero.

rúnaletur -s nsg runa skribo, runskribo. 

rúnasteinn, -s, -ar m runŝtono.

ryk -s nsg (duft) polvo.

rykkorn -s, - n polvero.        

rymja rumdi – rumið v (rýta) grunti.

rýja rúði, rúið v senlanigi, ŝaftondi.

ræðari -a, -ar m remanto.

rægja rægði, rægt v (rógbera) kalumni tr.

rækta ræktaði – ræktað v kulturi tr; (skepnur) (kynbæta) bredi tr.  

ræna rændi – rænt v rabi tr, forrabi tr.

ræningi -ja, -jar m rabisto.

röð raðar, raðir f vico; sinsekvo. í röð vice; sinsekve. tra la sinsekvaj

rökfræði fsg logiko.

jarcentoj í aldaraðir.

rök raka npl (röksemd) argumento; logic(ec)o. 

rökfastur adj logik(ec)a, logike rezona.

rökfræði fsg logiko.

rökkur -urs n krepusko.

rökréttur adj (röklegur) 2 rökfræðilegur logika.

rökræða rökræddi – rökrætt v diskuti.

rökstyðja rökstuddi – rökstutt v argumenti tr. færa rök fyrir argumenti pri.

rönd randar, rendur f (brún) rando; (rák) strio.

S

saddur adj sata.        

safi -a, -ar m (2 kjarni) suko.

safna safnaði – safnað v kolekti tr. safna (safna liði; smala mönnum í félag), varbi tr.

safn -s, söfn n kolekto; (minjasafn) muzeo; (listasafn) galerio.

saga sögu – sögu – sögu, pl. sögur f (frásögn) rakonto; (sagnfræði) historio.

sag -s nsg segaĵo.

saga sagaði – sagað v segi tr.

sagnbeyging, -ar, -ar f konjugacio. beygja sögn konjugacii tr.

sagnorð -s, - n (sögn) verbo.

sagnfylling, -ar, -ar f predikata suplemento, verba komplemento; adjekto, komplemento.

saklaus adj senkulpa.

salt -s, sölt n salo.

salur -ar, -ir m (gestastofa, fundarsalur) salono; (stór salur) halo.

samband -s, -bönd n (tenging) konekto; setja í samband (vél, rafmagnstæki) konekti; (snerting) kontakto; (tillit, áhræring) rilato; (félag) asocio; (ríkjasamband) unio.

samfélag -s, -félög n socio.

samhangandi adj kohera. vera samfastur (hanga saman) koheri.

samhengi -is nsing (samfesta) kohero, kohereco. 

samhljóði -a, ar m konsonanto.        

samhryggð -ar fsing kondolenco.

samhryggjast -hryggðist, -hryggst v (votta samhryggð, samúð) kondolenci tr.

samkoma -u, -ur, f (fundur) kunveno, kunsido. samkoma kardínála til að velja páfa (2 leynifundur, leynisamkoma) konklavo.

samkomulag -s, nsg interkonsento, konsento. komast  samkomulagi (verða sammála) interkonsenti.

sami pron (samur) sama.

samheiti -is, - n sinonimo.

samhryggjast -hryggðist, -hryggst v kondolenci tr. ég samhryggist þér mi kondolencas vin.

samkunduhús (gyðinga) -húss, - n (samkunda gyðinga) sinagogo.

samkvæmt prep (í samræmi við, eftir) laŭ, konforme (al)..

samkvæmur adj (samsvarandi) konforma.samhryggjast

samning f (skriftir) verkado.

samningur -s, -ar m 1 (samkomulag, kaupmáli) kontrakto 2 (sáttmáli) konvencio.

samræða -u, -ur f interparolo, konversacio.

samræmi -is nsg 1 eðl akordo, harmonio. 2 tón hljómur. 3 mfr sambeyging; .

samsetning -ar, -ar m konsisto. vera samsettur / myndaður (úr, af) konsisti (el) 2 vera fólginn (í) konsisti (en).

samsæri -is, - n konspiro. gera samsæri konspiri.

samtenging, -ar, -ar f (í málfræði) konjekcio.

samúð -ar fsg (hluttekning) kunsento, simpatio.

samvinna -u fsing kunlaboro, kunlaborado; kooperado.

samviska -u, fsg konscienco.

samvist -ar, -ir f  kunesto, kunestado.

samþykkja v (vera sammála, fallast á) konsenti tr; aprobi tr.

sandlóa -u, -ur f (Charadrius hiaticula) kolumpluvio.

sandsíli -s, - n amodito.

sandkorn -s, - n sablero.

sandur -s, -ar m sablo.

sanna -aði, -að v (færa sönnur á) pruvi tr.

sannarlega adv vere; efektive.

sannfæra -ði, -t v konvinki tr, persvadi tr.

sannfærandi adj konvinka, persvada.

sannfærður adj konvinkiĝa.

sannfæring -ar, -ar f konvinko.

sannleikur -a, -ar m vero, vereco.

sannur adj vera; (raunverulegur) reala, efektiva.

sauma -aði, -að v kudri tr.

sauma út (bródera) brodi tr.

saumakona -u, -ur f kudristino.

saumaskapur -s msg kudrado.

saumavél -ar, -ar f kudromaŝino.

saumnál -ar, -ar f kudrilo.

sál -ar, -ir f animo.

sálfræði, - fsg psikologio.

sálfræðingur -s, -ar m psikologo.

sálmur -s, -ar m psalmo; himno.        

sár -s, - n vundo.

sárasótt -ar, -ir f (sífilis) sifiliso.

segja v diri tr. (segja frá) rakonti tr.

segja af sér embætti v demisii tr. afsögn (embættis) demisio.

segl -s, - n velo.

seinn adj (hægur) malrapida, lanta.

sekur adj kulpa.

sekúnda -u, -ur f sekundo.

selja seldi – selt v vendi tr. seljast  vendiĝi.

seljandi -a, -endur m vendanto.        

selkópur -s, -ar m (kópur) fokido.

selur -s, -ir m foko.

semikomma -u, -ur f punktokomo.

semja samdi – samið v (skrifa, rita) verki tr, (koma sér saman um) intertrakti, pritrakti, (koma sér saman um) interkonsenti; (gera samning) kontrakti lög,.

senda sendi – sent v sendi tr.

sendibréf -s, - n letero.

sendiherra -, -ar m ambasadoro.

sendiráð -s, - n ambasado.

sendlingur m (Calidris aŭ Erolia maritima) markalidro.

serbískur adj serba.

serða sarð, surðum, sorðið v (gilja) fiki tr.

setja setti – sett v (leggja, láta) meti tr; (setja inn, láta inn, leggja inn) enmeti tr.

setja inn á tölvu v komputeri. setja letur komposti tr.

setning -ar, -ar f (málsgrein) frazo.

setningafræði - fsg (orðskipunarfræði) sintakso.

setulið -s, - n garnizono.

sex num ses.

sexfóta bragur (heksameter; sexliða braglína) heksametro.

sextíu num sesdek.

sérfræðingur -s, -ar m specialisto.

sérhljóðarím -s nsg (danskvæðarím) asonanco.

sérhljóði -a, ar m vokalo.

sérhyggja -u, fsg partikularismo.

sérstakur adj (2 aðskilinn. 3 einstakur) aparta; speciala.

siðbreyting -ar, ar f reformacio.

siðfræði, - nsg (2 siðgæði, siðferði) moralo.

sið(a)skipti -a npl reformacio.

siður -s, -ir m (góður siður) moro; (vani, venja) kutimo. 

sig, sigs - n malleviĝo.  bjargsig malhisado (en klifoj / rokoj).

sigla sigldi – siglt v (sigla skipi) veli tr; (vera í siglingum, vera í förum) navigi.

siga -u, -ur f (mastur, siglutré) masto, velstango.

sigra sigraði - sigrað v venki tr; (leggja undir sig; yfirvinna) konkeri tr; (undiroka) subigi.

sigur -urs, sigrar m venko; konkero.

sigurvegari -a, -ar m venkinto, konkeranto.

sigvaður, -vaðs, -vaðar m (bjargfesti) malhisada ŝnurego / kablo; klifa ŝnurego / kablo.

silfur -urs, npl arĝento.

silfurmáfur (Larus argentatus): arĝentmevo, arĝenta mevo.

silki -s nsg silko; ( tvíofið silki) atlaso.

silungur -s, -ar m (lækjarsilungur) truto.

simpansi, -a, -ar m (simpansapi) ĉimpanzo.

sinn pron (sín, sitt) sia.

sinnuleysi -s nsing (deyfð) apatio.

sitja sat – sátum – setið v (2 hvíla; 3 vera staddur) sidi.

sitja um vígi sieĝi tr.

sía síaði - síað v filtri tr.

sía -u, -ur f filtrilo.

síðan adv (eftir það) ekde, de kiam, depost, de tiam.

síðar adv (á eftir, seinna) poste, pli poste.

síga seig – sigum – sigið v malleviĝi.

sígildur adj klasika.

sílamávur (larus fuscus) malhela mevo.

síld -ar, -ar/ir f haringo. reykt síld kipro.

símanúmer -s, - n telefonnumero.

sími -a, -ar m telefono.        

sjaldgæfur adj rara, malofta.        

sjá sá – sáum – séð v vidi tr; (sjá um) zorgi pri, prizorgi; (sjá fyrir) antaŭvidi; (sjá eftir, þykja miður / leitt) bedaŭri tr.

sjálfselska -u fsg memamo; sinamo; egoismo.

sjálfsgafnrýni - fsg memkritiko.

sjálfstraust -s nsg memfido.

sjálfstæður adj memstara; (óháður, fullvalda) suverena; óháaður.

sjálfstæði -s nsg memstareco, sendependeco.

sjálfsvörn -varnar, -varnir f memdefendo, sindefendo.

sjálfur pron mem; (í sjálfu sér) per si mem.

sjávarfall -s, -föll n (fall) tajdo. flóð (háflóð) alta tajdo. fjara malalta tajdo.

sjávarútvegur s msg fiŝkaptado.

sjóður, -s, -ir m kaso; (fé lagt til hliðar) fonduso. ríkissjóður regna kaso, fisko.

sjóher -s, -ir m (skipafloti) mararmeo.

sjón -ar fsg vido, vidado.

sjónarmið -s, - n vidpunkto, vidmaniero.

sjónleikur -s, -ir m (2 sjón) spektaklo.

sjónvarp -s n televido.

sjónvarpstæki -is - n (sjónvarp) televidilo.

sjór sjós/sjávar m (sjár, haf) maro; oceano.

sjósvala f (Oceanodroma leucorhoa) forkvosta petrelo.

sjúkdómseinkenni -is, - n simptomo.

sjúkdómur -s, -ar m (sjúkleiki, veikindi) malsano.

sjúkdómsgreining -ar, -ar f diagnozo.

sjúklingur -s, -ar m paciento.

sjúkrahús -s, - n hospitalo.

sjúkur adj (veikur) malsana.

sjö num sep.

skaða skaðaði – skaðað v noci tr.

skaðlegur adj noca.

skaftpottur -s, -ar m (kastar(h)ola, kersleif) kaserolo.

skaga, skagaði – skagað v (skaga fram / út) elstari, elstariĝi, antaŭenstari.

skagi -a, -ar m duoninsulo.

skamma skammaði – skammað v (smána, móðga) insulti tr; (álasa, ávíta, lasta, sneypa) riproĉi tr.

skammbyssa -u, -ur f pistolo; (marghleypa) revolvero.        

skammvinnur adj (skammgóður) efemera.

skapa -aði, -að v (búa til) krei tr

skarfur -s, -ar m (Phalacrocorax) kormorano.

skata skötu, pl. skötur f rajo.

skattland -s, -lönd n tributlando, provinco.

skattur -s, -ar m (almennur skattur) imposto; (gjöld) depago; (landskuld, skattur skattskylds ríkis) tributo.

skattleggja skattlagði – skattlagt v taksi tr.

skák -ar, -ir f (tafl) ŝako.

skáhallur adj (hallur) oblikva, diagonala.

skál -ar, -ar f pelvo. drekka skál einhvers trinki je ies sano. skál fyrir þér! je via sano!

skáld -s, - n (ljóðskáld) poeto.

skáldsaga -sögu, -sögur f romano.

skáletur -urs - n kursivo; kursivaj literoj.

skáli -a, -ar m (2 sýningarskáli) halo.

skápur -s, -ar m ŝranko.

skástrik -s, - n oblikva streko.

skegg -s, - n barbo.

skeið -ar, -ar f kulero.

skeið -s, - n (gangur hesta) amblo.

skeiðhestur -s, -ar m (vekringur) amblulo, ambla ĉevalo.

skemma, -u, -ur f stokejo, provizejo.

skemma skemmdi – skemmt v (spilla) difekti tr.        

skemmtiferð -ar, -ir f (hópferð) ekskurso. 

skemmtiganga -göngu, -göngur f promenado.

skemmtilegur adj (ánægjulegur) amuza, plezura; (áhugaverður) interesa.

skepna -u, -ur f besto, (kvikindi) kreaĵo.

skemmtistaður -ar, -ir, m amusejo.

skera  skar – skárum – skorið v tranĉi tr; skera (e-n) upp operaci tr. skera í sundur distranĉi tr.

skilaboð -a npl mesaĝo.

skilgreina skilgreindi – skilgreint v (ákveða) difini tr.

skilja skildi – skilið v (átta sig á) kompreni tr; (skilja að borði og sæng) separi.

skilmingamaður -manns, -menn m (skilmingaþræll) gladiator.

skilnaður -ar, -ir m (hjónaskilnaður) separo.

skilti -is, - n ŝildo.

skilyrði -s, - n: kondiĉo.        

skilyrðislaus adj senkondiĉa, absoluta.

skip -s, - n ŝipo.

skipa skipaði – skipað v ordoni tr.

skipstjóri -a, -ar m kapitano.

skipti -s - n (sinn) fojo.

skipta skipti – skipt v (skipta í sundur, aðskilja, deila) partigi, dividi tr.

skiptast á (vera til skiptis, viðhafa á vísl) alterni. til skiptis alterne.

skipun -ar, -anir f (fyriskipun) ordono.

skipulagning -ar fsg organizado.

skipuleggja skipulagði - skipulagt v organizi tr, plani tr, planizi tr.

skína - skein - skinum - skinið v brili (ljóma, lýsa) lumi.

skíra skírði – skírt v bapti tr.

skírari -a, -ar m (baptisti) baptisto.

skírnarvottur -vottar, -vottar m baptano.

skjal skjals – skjöl n dokumento.

skjalagögn -gagna npl (gögn, upplýsingar, skrá; viðhengi í tölvu) dosiero.        

skjalasafn -s, -söfn n arkivo.

skjaldarmerk -is, - n blazono.

skjaldarmerkjafræði - sg f blazon scienco.

skjaldbaka -böku, -bökur f (landskjaldbaka) testudo.

skjálfa skalf – skulfum – skolfið v tremi.

skjöldur skjöld – skildi – skjaldar pl. skildir m (hlífiskjöldur, hlíf 2 skilti) ŝildo.

skothríð -ar, -ir f pafado. skothríð (úr rifflum) fusilado.

skotapils -, - n kilto.

Skoti -a, -ar m skoto, skotlandano.

Skotland -s npl Skotlando.

skjóta skaut – skutum – skotið v pafi tr.

skoða skoðaði – skoðað v (horfa á) rigardi; (rannsaka) ekzameni, esplori.

skoðanabróðir -ur, -bræður m samideano.

skoðun -ar, -ir (álit) opinio.

skonnorta -u, -ur f skuno.

skora á (skora á hólm; bjóða byrginn) defii tr.

skordýr -s, - n insekto.

skorta skorti – skort v (vanta) manki.        

skortur -s, msg (vöntun) manko.

skothríð -ar, -ir f pafado.

skófla -u, -ur f fosilo, ŝovelilo.

skógarsnípa f (Scolopax rusticola) skolopo.

skógarþröstur -þrastar, -þrestir m (Turdus iliacus) turdo, ruĝaksela turdo.

skóhlíf -ar, -ar f galoŝo.

skóhorn -s, - n ŝukorno.

skólaslit n pl fermo de la lernejo [?]

skóli -a, -ar m lernejo.

skór skós, skór m ŝuo.

skóreim -ar, -ar f (ŝu)laĉo.

skrauthvörf nsg (kurteislegra orð notað í stað dónalegs) eŭfemismo.

skrautritari -a, -ar m kaligrafo.

skrautritun -ar fsg kaligrafio.

skrá skrár - f registro; listo.

skrá skrár, - f (læsing) seruro.

skrá -ði, -ð v (skrásetja, skrá í, skrá inn í) registri tr; enregistri tr.

skráargat, -s, -göt n ŝlosiltruo.

skref -s, - n stig) paŝo.

skrið -s nsg rampo, rampado.

skriðdýr -s, - n rampulo, rampa besto, reptilio.

skrifa skrifaði – skrifað v skribi tr.

skrifast á korespondi.

skrifstofa -u, -ur f kontoro.

skríða skreið – skriðum – skriðið v rampi.

skrímsli -is, - n (ófreskja) monstro.

skrofa f (Puffinus puffinus) pufino, nordmara pufino.

skrúðganga -göngu, -göngur f procesio.

skrúfa -u, -ur f v ŝraŭbo.

skrúfa skrúfaði – skrúfað v ŝraŭbi. skrúfa fyrir (krana) fermi (kranon).

skrúfjárn -s, - n ŝraŭbilo.

skrýtinn adj (skringilegur, kynlegur) kurioza; (hlægilegur) komika.

skrýtla -u, -ur f anekdoto.

skuld -ar, -ir f ŝuldo.

skulda skuldaði – skuldað v (2 eiga e-um e-ð að þakka) ŝuldi tr.

skurðaðgerð -ar, -ir f (aðgerð) operacio.

skurðlæknir -læknis, -læknar m kirurgo.

skúmur m (tercorarius skua) granda rabmevo.

skyndilegur adj (óvæntur) subita. allt í einu (skyndilega) subite.

skynsamur adj (skynigæddur, skynsamlegur) racia.

skynsemi - fsg racio.

skynvilla -u, -ur f (ofsjónir, ofskynjun, ofheyrn) halucino.

skyrta -u, -ur f (milliskyrta) ĉemizo.

skýra frá (gefa skýrslu) raporti.

sköpun -ar fsg (tilbúningur) kreo, kreado.

skæri -a npl tondilo.

slagorð -s, - (vígorð) slogano.

slanga slöngu, slöngur f (gúmmíslanga) gumtubo.

slétta -u, -ur f (flatlendi, flatneskja) ebenaĵo.

sléttur adj (jafn, flatur) ebena.

slíður -s, - n (sverðsslíður) glavingo.

slá sló – slógum – slegið v (berja) bati tr., frapi tr.

slóði a, ar m (hældrag) basko.

slúta slútti, slútt v (slúta fram yfir sig) korbeli.

slys -ss, - n akcidento. stórslys katastrofo.

slökkva slökkti – slökkt v (slökkva eld) estingi tr; (slökkva á e-u tæki) malŝalti tr.

slökkvilið -s, - n fajrobrigado.

smásaga -sögu, -sögur f: novelo.

smámunir pl m (lítilræði) bagatelo.

smána smánaði – smánað v (skamma, móðga) insulti tr.

smella -ti, -t v klaki; (smella á) klaki sur.

smjaðra v (viðra sig upp við: flati tr, flate paroli. smjaðra fyrir einhverjum,  flati iun, hrósa sér sin flati.

smjör, -s nsing (smér) butero.

smjörlíki -s nsing margarino.

smygl -s, nsg kontrabando; smygl, (ólöglegur varningur) kontrabandaĵo.

smyrill -ils, -lar m (Falco columbarius) kolombfalko, kolombofalko.

smyrsl(i) -a nsing (balsam) balsamo.

snerta -ti, -t v (koma við e – ð) tuŝi tr; (taka til, vera viðkomandi, vera viðvíkjandi) koncerni tr.

snillingur -s, -ar m geniulo; genio, virtuozo, lertulo.        

snjór snjós, snjóar m (snær) neĝo.

snjótittlingur -s, -ar m (vintra / nega) emberizo.

snúast snerist v turniĝ(ad)i; (snúast um möndul sinn) rotacii.

snúra u, -ur f (reipi, strengur) ŝnuro.

snýta, snýtti – snýtt v (sér) mungi tr.

snælda -u, -ur f (handsnælda) ŝpinilo.

snæugla -u, -ur f (Nyctea scandiaca, Bubo scandiacus) nikteo, neĝostrigo.

sofa svaf, sváfum, sofið v dormi.

sonarsonur -ar, -synir m (dóttursonur) nepo.

sorg -ar, -ir f funebro, malĝojo; (angur, harmur, kvöl) aflikto.

sorp -s nsg (drasl, rusl, skarn) rubo, rubaĵo. 2 rústir rubo.

sófi -a, -ar m (legubekkur) sofo, kanapo.

sókn -ar, -ir f (sóknarhernaður, hersók) ofensivo.

sól -ar, -ir f: suno.

sólarlag -s, -lög n (sólsetur) sunsubiro.

sólarhringur -s, -ar m: tagnokto.

sólskin -s, - n sunbrilo.

sólskrikja f (Plectrophenax nivalis) emberizo, (neĝ)emberizo.

sópa aði, -að v balai tr.

sósa -u, -ur f saŭco.

sót -s nsg fulgo.

spaði -a, -ar m (í spilum) piko.

spakmæli -is, - n aforismo.

spali -a, -ar m (pílári) balustro.

spara -aði, -að v ŝpari tr.

sparifé, -fjár nsg sparaĵo.

sparnaður, -s msg ŝparado.

sparsamur adj ŝparema.

spá, spáði – spáð v (boða) aŭguri tr.

spá spár, spár f (fyrirboði) aŭguro.

spámaður -manns, -menn m profeto.

Spánn -ar msg Hispanio, Hispanujo.

Spánverji -a, -ar m hispano.

spegill -ils, -lar m spegulo.

spil -s, - n (í spilum) karto; (spilin öll) kartaro; (það að spila) kartludo.

spila -aði, -að v kartludi.

spilamaður -manns, -menn m (sá sem spilar) kartludanto.

spinna span – spunnum – spunnið v ŝpini tr.

spjót -s, - n lanco. 1 (kastspjót) ĵetlanco.

spíritisti -a, -ar m (andatrúarmaður) spiritisto.

spor -s, - n piedsigno, spuro.

sporaskja -öskju, -öskjur f elipso.

sporbaugur -s, -ar m stæ elipso.

sporvagn -s, -ar m tramo. 2 brautarteinn, sporbrautarteinn.

spói -a, -ar m (Numenius phaeopus) numenio, kurlo, malgranda numenio, malgranda kurlo.

sprenging -ar, -ar f eksplodo.

sprengja -ju, -jur f bombo.

sprengja -di, -t v (sprengja með sprengju) eksplodigi.

sprikla -aði, -að v barakti.

springa sprakk – sprungum – sprungið v 1 (springa í loft upp) eksplodi 2 (springa af innri þrýstingi, rifna í sundur) krevi. D1 Li preskaŭ krevis de kolero.

sprunga -u, -ur, f (klauf) fendo; disfendiĝo. bergsprunga diaklazo. 

spurning -ar, -ar f demando.

spurningarmerki -is, - n demandosigno.

spyrja spurði, spurt v demandi tr.

spör m, spörfugl m pasero.

staðfesta -festi, -fest v (2 ferma) konfirmi tr. viðurkenna sem staðreynd, sanna konstati tr.

staðfesting -ar, -ar f (sönnun) konstato.

sannanlegur adj (sem hægt er að sanna og færa sönnur á) konstatebla.

staðfræði -  fsg topografio.

staðreynd -ar, -ir f fakto, (óhrekjanleg staðreynd) certaĵo.

staður -ar, -ir m loko. í staðinn fyrir anstataŭ prep. Li venis anstataŭ sia edzino.

stafagerð -ar, -ir f literformo.

stafarugl -s nsg (öfugletur) anagramo.

stafsetning -ar fsing ortografio.

stam -s nsing balbutado.

stama -aði, -að v balbuti.

stafn (á báti, skipi) -s, -ar m pruo.        

stafróf, -s, - n (stöfun) avoco.

standa stóð, stóðum, staðið v stari. standa á móti (sporna við) kontraŭstari tr. standa fast í sínu (sitja við sinn keip) persisti.

starfsamur adj (virkur) aktiva.

stari -a, -ar m (Sturnus vulgaris) sturno, ordinara sturno.

stefni -s, - n: steveno.

stefnumót -s, -  n rendevuo. hitta á ákveðnum stað rendevui tr.

stefnumótsstaður (fundarstaður) -ar, -ir m rendevuejo.

stefnuyfirlýsing, -ar, -ar f (skriflegt ávarp)  manifesto.

steik -ur, - n rostaĵo.

steikja steikti, steikt v: rosti tr.

steinbítur -s, -ar m katfiŝo, lupfiŝo, mara lupo.

steindepill -ils, -lar m (Oenanthe oenanthe) enanto, rokenanto, roksaksikolo.

steingervingur -ings, -ingar m fosilio.

steinlagning -ar, -r f (flór á stæti) pavimo.

steinolía -u, -ur f petrolo, oleo.

steinn -s, -ar m ŝtono.

steinrunninn adj ŝtoniĝita; fosili(iĝint)a.

stela stal, stálum, stolið v ŝteli tr.

stelkur -s, -ar m (Tringa totanus) tringo, ruĝkrura tringo.

sterkur adj (hraustur) forta; (traustur) fortika.

steypa (steinsteypa) -u, -ur m betono.

steypibað -s, -böð (sturta) duŝo.

stéttarfélag -s, -félög n sindikato.

stigarim -ar, -ar f ŝtupeto.

stigi -a, -ar m (laus rimastigi) ŝtupetaro.

stigamaður -manns, -menn m bandito.

stigbreyting -ar, -ar f mfr komparacio.

stinga stakk, stungum, stungið v (pikka; erta, æsa) piki tr.

stinga upp á (leggja til; bjóða fram) proponi.

stirður adj (stirðnaður, stinnnnur, stífur, ósveigjanlegur) rigida. D1 (með stýrurnar í augunum) kun dormrigidaj okuloj.

stígur -s, -ar m (leið) pado.

stígvél -s, - n boto.

stjarna stjörnu, stjörnur f stelo; (prenttákn) asterisko.

stílfræði -, - f stilistiko. 

stíll -s, -ar m (á riti eða texta) stilo.

stjórn -ar, -ir f estraro; (það að stjórna) regado.

stjórna -aði, -að v estri, administri; (ráða yfir, ríkja) regi; mastri.

stjórnarfar -s n (stjórnkerfi) reĝimo, politika sistemo.

stjórnarskrá -r, -r f konstitucio, fundamentaj leĝoj.

stjórnleysi -is nsg (lagaleysi 2 óstjórn) anarkio.

stjórnleysingi -ja, -jar m (anarkisti) anarkiisto.

stjórnleysisstefna -u, -ur f (anarkismi) anarkiismo)

stjórnmál -a, n pl (pólitík) politiko.

stjórnmálamaður -s, -menn m politikisto.

stofna stofaði, stofnað v (grundvalla, koma á fót) fondi tr; establi tr.

stofnun -ar, -anir f fondaĵo (vísindastofnun; menntastofnun) instituto; (það að stofna) fondo, fondado; establaĵo.

stokkönd -andar, -endur f (Anas platyrhynchos) platbeka anaso.

stoltur adj (þóttafullur 2 drambsamur, hrokafullur) fiera. vera stoltur (2 hrokast, ofmetnast) fieri.

stoppa -aði -að v (nema staðar) halti (stöðva) haltigi.

storkna -aði, -að v koaguliĝi.

stormur -s, -ar, m (rok) ŝtormo.

stóll -s, -ar m seĝo.        

stór adj granda.

stór stafur (hástafur, upphadsstafur) majusklo.

stórbóndi -a, -bændur m grandbienulo.

stórfenglegur adj (mikilfenglegur) grandioza, impona.

stórhýsi -is, -a n domego.

stórvaxinn adj (mikill vexti) grandstatura.

stórvirki -s, - n grandfaro.

straumönd -andar, -endur f (Histrionicus histrionicus) arlekenanaso.

straumur -s, -ar m: flu(ad)o; torento.

strax adv (undir eins) tuj.

streyma -di, -t v (renna) flui; (dreifast) ŝutiĝi; (flæða yfir, streyma að) invadi tr.

strik -s, - n (lína) streko, linio.        

strika -aði, -að v streki tr.

strútur -s, -ar m struto.

stræti -is, - n (gata í borg) strato.

strætisvagn -s, -ar m (almenningsvagn) aŭtobuso.

strætó -s, -r m (styttimg úr aŭtobuso) buso.

strönd strandar, strendur (strandir) f (sjávarströnd) marbordo, bordo de maro.

stuðla að v (hjálpa v) kontribui.

stuðlasetning -ar fsg (bragfr) aliteracio.

stuldur -s, -ir m (þjófnaður) ŝtelo.

stunda -aði, -að f (leggja stund á) sin okupi pri.

stundum adv foje, iafoje; kelkfoje, kelktempe.

stundvís adj akurata, ĝustatempa, je prezisa horo.        

stundvísi -, nsg (nákvæmni) akurateco.        

stuttnefja f (Uria lomvia): dikbeka urio.

stuttur adj (skammur) mallonga, kurta.

stúdent -s, -ar m studento.

stúlka -u, -ur f knabino.

styðja studdi, stutt v apogi tr; (halda uppi, styrkja) subteni tr.

styrkja styrkti, styrkt v leggja fram skerf (greiða tillag, greiða styrk) kontribui netr; (styrkja opinberlega, veita opinberan styrk) subvencii tr.

styrkur -s, -ir m (námsstyrkur) stipendio; sækja um styrk peti stipendion; fá styrk akiri (gajni, ricevi) stipendion; (opinber fjárstyrkur) subvencio; (tillag) kontribuo.

stynja stundi, stunið v (andvarpa, kveina) ĝemi.

stýra stýrði – stýrt v (stýra með stýri) stiri tr, direkti tr rudri tr.

stærð -ar, -ir f grandeco.

stærðfræði - fsing matematiko.

stöðugur adj (látlaus, sífelldur; óbreytilegur) konstanta.

stökk -s, - n salto.

stökkva stökk, stukkum, stokkið v salti.

stöng stangar, stangir / stengur f stango.

stöngull -uls, -lar m (leggur á plöntu) tigo.

suð -s nsg (flugnasuð) zumo.

suða -aði, -að v zumi; (niða) susuri.

suður suður – suðri – suðurs nsg sudo; (í suður) suden, al sudo.

Suðureyjar -a fsg (Hebrideseyjar) Hebridoj.

sulta, -aði, -að v (leggja í kryddlög) konfiti tr.

sulta -u, -ur f (aldinmauk) konfitaĵo.

sumar -s, -ur n somero.

sundlaug -ar, -ar f naĝejo.

sunnudagur -s, -ar m dimanĉo.

súla -u, -ur f (Sula/Morus bassana) sulo, norda sulo.

súla -u, -ur f (stólpi, stöpull) kolono.

súlnabogi -a, -ar m arkado.

súlnagöng -ganga npl portico; (arkada) galerio.

súpa -u, -ur f supo.

súr adj acida.

súrsa -aði, -að v acidigi, marini tr.

svala -u, -ur f (hirundo) hirundo.

svalir svalir, svölum, svala fpl (veggsvalir) balkono.

svampur -s, -ar m spongo.

svangur adj malsata.

svanur, -s, -ir m (Cygnus cygnus) cigno.

svara -aði, -að v respondi.

svartbakur -s, -ar m, veiðibjalla f (Larus marinus) mara mevo, mara laro.

Svartfjallaland -lands Montenegro.

svartfuglar m pl aŭkedoj.

svartur adj nigra.

svartþröstur -þrastar, -þrestir m (Turdus merula) merlo.

svefn -s msg dormo.

svefnherbergi -is, - n dormoĉambro.

sveifla -aði, -að v (veifa, dingla) svingi tr.

sveit -ar, -ir f kamparo; (sveitarfélag, hreppur) komunumo.

sveitamaður -manns, -menn m kamparano.

sveppur -s, -ir m fungo.        

sver adj (digur, feitur) dika.

sverð -s, - n: glavo.

sveskja -u, -ur f (þurrkuð plóma) seka pruno, sekpruno.

svigi -a, -ar m krampo. innan sviga interkrampe.

svipa -u, -ur f (pískur) vipo.

sviptivindur -s, -ar m kirlblovo.

svipur -s, -ir m (yfirbragð; útlit) mieno.

sviti -a, mpl ŝvito.

svitna -aði, -að v ŝviti.

svífa - sveif - svifum - svifið v ŝvebi.

svíkja sveik, svikum, svikið v (blekkja, véla) trompi, perfidi.

svín -s, - n porko.

svínakjöt -s, nsg porkaĵo.

Svíi -a, -ar m svedo.

Svíþjóð -ar fsg Svedio, Svedujo.

svolítið adv iomete.

svæði, -is, - n (hérað, landsluti; svið) regiono.

sykur -s msg sukero.

sylla, -u, -ur f breto; (rák, þræðingur í fjalli) kornico.

synda synti, synt v naĝi.

syndahafur -hafurs,-hafrar m propeka kapro. 

syngja söng, sungum, sungið v kanti.

synja -aði, -að v (neita, hafna) rifuzi tr, nei tr.

systir systur, systur f fratino.

systkin -a npl gefratoj.

sýkja sýkti, sýkt v (smita) infekti tr.

sýking -ar, -ar f (smit) infektado.

sýn -ar, -ir f (vitrun, draumsýn) vizio.

sýna sýndi, sýnt v vidigi (benda, benda á; láta í ljós) montri tr.

sýning -ar, -ar f (sýningarstaður) ekspozicio.

sýningarsalur -ar, -ir m ekspoziciejo.

sýningartjald -s, tjöld n (í bíó) 2 skjár (á sjónvarpi, tölvu) ekrano. televida ekrano, komputila ekrano.

sýnisbók -ar, -bækur f (úrval bókmenntaverka) antologio.

sýra -u, -ur f acido.

Sýrland -s n Sirio.

sýsla -u, -ur f distrikto; juĝdistrikto.

sýslumaður -manns, -menn m prefekto; distrikta juĝisto.

sækja sótti, sótt v (ná í) venigi.

sækjast eftir v (þrá, girnast) aspiri tr; suprenceli tr.

sælgæti -s nsg (sætindi) bombono.

sæll adj feliĉa. vertu sæll adiaŭ; (sjáumst aftur) ĝis revido.

sæmd -ar, -ir f honoro.

sæng -ur, -ur f (rúmfatnaður, sængurföt) litaĵo.

sængurkona -u, -ur f akuŝantino.

sænskur adj  sveda.

særa særði, sært v (meiða) vundi tr.

sög sagar, sagir f segilo.

sögn sagnar, sagnir f (sagnorð) verbo.

söguljóð -s, - n eposo, (hetjuljóð) epopeo.

sök sakar, sakir f (sekt 2 afbrot, misgerð) kulpo.

söknuður saknaðar m (söknuður horfinnar tíðar) nostalgio; (sorg) funebro; (eftirsjá) postsopiro.

söluturn -s, -ar m kiosko.

söngur söngs, söngvar m kanto. stuttur söngur kanteto.

T

taka tók, -tókum, tekið v preni; (taka próf próf) fari ekzamenon.

taka á móti (þiggja) akcepti tr.

taka eftir (veita eftirtekt) atenti tr, rimarki tr. gefa gaum að atenti pri.

taka til (koma í lag) ordaranĝi, ordigi.

taka upp (tíma eða rúm) okupi.

takast tókst – tókst – tekist v (heppnast) sukcesi tr. takast á hendur entrepreni tr.

takmark -s, -mörk n (keppimark, markmið)  ĉelo.

takmarka -aði, -að v (einskorða) limigi.

takmarkaður adj limigita.

takmarkalaus adj senlima; (endalaus) senfina.

takmörk pl n (endimark) limo.

tala -aði, -að v paroli tr; (- saman) interparoli; (- við) paroli kun.

tannlækningar -a fpl dentologio.

tapa -aði v (týna) perdi tr.; (missa, fyrirgera) malgajni tr.

taug -ar, -ar f nervo.

 f: piedfingro.

tákn, -s, - n simbolo.

tákna v: (merkja, þýða) signifi tr; simboli tr.

táknsaga, -sögu, -sögur f alegorio.

tár, -s, - n larmo. fella tár larmi.

táradalur, -s, -ir m valo de larmoj.

te -s nsing teo.

tefla -di, -t v ŝakludi, ludi ŝakon.

tegund -ar, -ir f speco. (dýr, gra, ste) specio. (bók, fag) ĝenro.

telja taldi talið v 1 nombri, kalkuli. 2 telja hughvarf (telja e-n á e-ð) persvadi.

tengi n (tengill m): konektilo.

tenging f (samband n) konekto.

tengja (setja í samband) konekti tr; (tengja saman) interligi tr.

teikna -aði, -að v desegni tr.

teista -u, -ur f (Cepphus grylle) nigra urio, spegula urio.

terta -u, -ur f torto.

texti -a, -ar m (meginmál) teksto.

til prep al; (þangað til) ĝis.

tilbiðja -bað, -beðið v (dýrka) adori; kulti.

tilboð -s, - n oferto.

tilbreytingarlaus adj monotona. 2 einhljóða, eintóna.

tilbúinn adj (reiðubúinn) preta.

tilefni, -is, - n: kaŭzo;  (af því), af því tilefni, í tilefni þess (af því, af því tilefni) kaŭze de tio; okaze de.

tileinka sér alproprigi.

tilfinnanlegur adj (skynjanlegur) sentebla.

tilfinning-ar, -ar f sento.

tilfinninganæmur adj sentema, sentiva.

tilgáta -u, -ur f (getgáta, ágiskun) hipotezo.

tilheyra, -ði, -t v (heyra til, fylgja) aparteni al.

tilhneiging -ar, -ar f (hneigð) tendenco; emo, inklino.

tilkynning -ar, -ar f (2 móttökutilkinning) avizo.

tilkynningablað n (upplýsingablað) bulteno.

tilraun, -ar, -ir f eksperimento. gera tilraunir eksperimenti tr.

tilstrik,-s, - n ĝis-streko.

tilviljun -ar, -anir f hazardo, okazo. fyrir tilviljun hazarde, okaze.

tilvísun, -ar, -anir f (tilvitnun, skírskotun) referenco.

tilvísunarfornafn -s, -nöfn n relativa pronomo, rilata pronomo.

tindur -s, -ar m pinto.

tinna -u, fsg (tinnusteinn m) siliko, silikŝtono, flintŝtono.

tígrisdýr -s, - n (tígur m) tigro.

tígull -uls, -lar m (í spilum) karoo.

tímabil -s, - n (tímaskeið) epoko, period; erao.

tímarit n: revuo.

tímasetja -setti, sett v dati tr.

tímatalsvilla -u, -ur f anakronismo.

tími -a, -ar m tempo.

tíska -u, fsg modo; furoro.

tískufaraldur -urs, msg furoro.

tíu num: dek.

tjald -s, tjöld n tendo.

tjara tjöru fsing gudro.

tjald -s, tjöld n tendo.

tjaldhiminn, -himins, -himnar m (2 sængurhiminn; 3 öndvegishiminn) baldakeno.

tjaldur -s, -ar m (Haematopus ostralegus) hematopo.

tjörugur adj gudra.

togari -a, -ar m traŭlero.

toppskarfur -s, -ar m (Phalacrocorax aristotelis) tufa kormorano.

torf -s, nsg herbtorfo.

torg -s, - n placo.

Tókíó -, fsg Tokio (höfuðborg Japans).

tómstundagaman -s nsg (tómstundastarf) hobio.  

tómstundastarf -s, -störf n hobio.

tómur adj malplena.

tónlist -ar fsing muziko, muzikarto.

trana trönu, trönur f (fugl) gruo.

trappa tröppu, tröppur f ŝtupo; (tröppur plur) ŝtuparo.

traust -s nsing (trúnaður; trú) fido.

traustur adj (áreiðanlegur, ábyggilegur) fidebla.

treysta -ti, -t v (treysta á, reiða sig á) fidi tr. (trúa fyrir) konfidi tr. Mia patrino konfidis al vi siajn malfortajn gefilojn.

tröppur, trappna fsing (fastastigi) ŝtuparo.

traustur adj (sterkur) fortika.

tré -s, - n: arbo; (viður) lingo.

tromp -s, - atuto.

trufla -aði, -að v (gera ónæði) distri tr; (rugla) konfuzi tr; perturbi tr. (koma á ringulreið) senordigi; (slá felmtri) konsterni tr.

trúboð -s, - n prozelitsmo.

trúleysingi -ja, -jar m (guðleysingi) ateisto.

trúskiptingur -s, -ar m prozelito; apostato..

trú -ar, -r f (trúarbrögð) religio.

trúvillingabrenna, -u, -ur f aŭtodafeo.

trygging -ar, -ar f (vátrygging) asekuro.

tryggja tryggði, tryggt v (vátryggja) asekuri tr.

tröll, -s, - n: trolo; (risi, jötunn) giganto, koloso.

tundurskeyti -is, - n torpedo.

tungl -s, - n (máni m) luno.

tunga -u, -ur f lango; (tungumál, mál) lingvo.

tungumál -s, - n (mál, tunga) lingvo.

tunna -u, -ur f barelo.

turn -s, -ar m turo.        

tuska -u, -ur f (drusla) ĉifono.

tún -s, - n hejma kampo, hejma herbejo.

túngarður, -s, -ar m hejma kampa muro.*

tveir num du.

tvíburi, -a, -ar m (hliðstæða) ĝemelo.  

tvíkostur -ar, -ir m (annar kostur) alternativo.

tvílína, -u, -ur f distiko.

tvípunktur -punkts, -punktar m (kólon) dupunkto.

tvöfaldur adj duobla.

týna -di, -t v perdi tr.

tækifæri -s, - n okazo (hentugt tækifæri) oportuno, favora okazo.

töfrar m pl (galdrar m) magio, sorĉo.

töfrandi, adj ĉarma.

töluorð -s, - n numeralo.

tölva -u, -ur f komputilo.

tölvuskjár -s, -ir m komputila ekrano.

tönn tannar, tennur f dento.

U

ugla -u, -ur f strigo.

ull -ar fsing lano.

umboð -s, - n (2 kjörbréf) mandato.

umboðsmaður -manns, -menn m (erindreki) agento.

umboðsskrifstofa -u, -ur f agentejo.

umbreyta -breytti, -breytt v transformi tr.

umfangsmikill adj (víðtækur, stór, yfirgripsmikill) ampleksa.

umgetinn adj menciita; (ofangreindur) supremenciita; (fyrrnefndur) antaŭmenciita.        

umgetning -ar, -ar f (umtal) mencio.

umhugsunarverður adj konsiderinda.

umhyggja -u fsing (umönnun) zorgo.

umhyggjusamur adj (aðgætinn; nærgætur) zorgema (pri).

ummál -s, - n: ĉirkaŭmezuro, perimetro; ummál hrings, umfar) periferio.

umræðuefni -s, - n (umtalsefni, efni) temo, subjekto.

umsátur -urs nsing sieĝo.

umsjónarmaður -manns, -menn, m prizorganto.

umsögn, -sagnar, -sagnir f predikato.

undarlegur adj (kynlegur, skrýtinn) stranga.

undir prep sub, sub-; (fyrir neðan) sube, sube de.

undirbúa -bjó, -bjuggum, -búið v (búa, tilreiða) prepare tr; (skipuleggja) aranĝi tr; organizi tr.

undirbúningur, -s msg prepar(ad)o.

undanskilja -skildi, -skilið v (mfr) subkompreni tr.

undirgefinn adj rezignema.

undirgefni - fsg rezignemo, rezignacio.

undirhaka -höku, -hökur f submentono, duobla mentono.

undiroka -aði, -að v (leggja undir sig) subigi.

undirskrift -ar, -ir f subskribo.

undirstaða -stöu, -stöður f (grundvöllur) fundamento; bazo.

undrandi adj (hissa) mira.

undrast -aðist, -ast v (vera hissa) miri.

undraverður adj (furðulegur, dásamlegur) mirinda.

unglingur -s, -ar m junulo.

ungur adj juna.

Ungverjaland, -s, nsg Hungario.

ungverskur adj hungara.

uppástunga -u, -ur f (tillaga) propono, sugesto.

uppeldisfræði - fsg pedagogio.

uppeldisfræðingur -s, -ar m pedagogo.

uppgjöf gjafar, -gjafir f kapitulacio.

uppgötva -aði,-að v (finna, komast að, verða var við) eltrovi, malkovri.

uppgötvun -ar, -ir f invento.

upphrópun -unar, -anir f ekkrio; (mfr) interjekcio.

upphrópunarmerki -is, - n krisigno.

upphæð -ar, -ir f (fjárupphæð) sumo.

uppkast -s, -köst n malneto.

upplýsa -lýsti, -lýsti, -lýst v (tilkynna, láta vita) informi tr.

uppreisn -ar, -ir f (upphlaup) ribelo. gera uppreisn (gera upphlaup) ribeli.

upprunalegur adj origina.

uppruni, -a msing origino; (upphaf) deveno.

uppskurður -ar, -ir m (skurðaðgerð, aðgerð) operacio.

uppspretta -u, -ur m (lind) fonto.

upptekinn adj (önnum kafinn): okupata / ita; vera upptekinn af, helga sig: sin okupi pri.

urð urðar – urðir f ŝtonegaro.

utan adv (fyrir utan)  ekster.

utanbókar adv (utan að) parkere. læra utanbókar / utan að parkerigi.

Ú

úrfellingamerki -is, - n apostrofo. setja úrfellingamerki apostrofi tr.

úrræði, -is, -  n rimedo.

úlfur m lupo.

úrval -s nsg (kjarni) elito.

út adv eksteren, el la domo. fara út  eliri, iri el io, iri eksteren.

útborg -ar, -ir, f antaŭurbo, suburbo.

útbreiðsla -u fsing disvastigo, plivastigo.

útbýta útbýtti – útbýtt v disdoni tr, distribui tr.

útbúa útbjó, útbjuggum, útbúið v (undirbúa, tilreiða, haga) prepari; pretigi; aranĝi.

útflutningur -s, msg eksport(ad)o.

útgangur -s, -ar m elirejo.

útgáfa -u, -ur m eldono.

úti adv ekstere.

úthaf n oceano.

útihús -húss, - n (skepnuhús) stalo.

útiloka -aði, -að v (undanskilja) ekskluzivi tr.

útlegð f ekzilo.

útlendingur -s, -ar m eksterlandano.

útlendur adj (útlenskur) eksterlanda.

útlit -s, nsg aspekto, fizionomio; svipur, andlitsfall.

útrýma, -di, -t v (uppræta, tortíma) ekstermi tr.

útvarp -s, -vörp n radio.

V

vað -s, vöð n (tra)vadejo.

vaða óð  óðum  vaðið v vadi. vaða yfir travadi tr.

vafalaus adj senduba.

vagga -aði, -að v (rugga) luli tr.

vagga vöggu, vöggu, vöggu, vöggur f lulilo. frá vöggu til grafar de la lulio ĝis la tombo (tombejo).

vaka -ti, -að v maldormi.

vakt -ar, -ir n deĵoro.

vald -s, völd n (afl, máttur) povo.

vald  -s nsg (veldi, vald yfir) potenco. 

vallhumall -als msg milfolio, akileo.  

vals -, -ar m (dans) valso.

valtur adj (óstöðugur) nestabila, malfirma.

vandamál -s, - n problemo.

vangi m vango.

vanhelga -aði, -að v (saurga, flekka) profani tr.

vanhelgun -unar, -anir f (saurgun, flekkun) profanado.

vani -a mpl (venja) kutimo.

vansæmd -ar fsing (smán) malhonoro.

vanta -aði, -að v (skorta) manki.

vanta -aði, -að v (skorta) manki tr.

varaskegg -s, - n lipbarbo.

varðveita -veitti, -veitt v (geyma) konservi tr.

varla adv (tæpast) apenaŭ.

vasi -a, -ar m (buxnavasi) poŝo; (blómavasi, ker) vazo.

varnarræða -u, -ur f (varnarrit)  apologio.

vatn -s, nsing akvo.

vatn -s, -vötn n (stöðuvatn) -s, -vötn n (vatn) lago.

vatnsafl -s nsing hidroenergio.

vatnslitamynd -ar, -ir f akvarelo.

vatnslitur -ar, -ir m akvarela farbo.

vaxa óx, uxum, vaxið v (gróa, spretta) kreski. vaxa upp (þroskast) elkreski.

vaxtarlag -s fsg staturo.

vátrygging f asekuro.

veðja -aði, -að, v veti.

veðmál -s, - n veto.

veður n vetero.

veðurfræði - fsg meteorologio.

veðurfræðingur -ings, -ingar m meteorologo.

vefa óf, ófum, ofið v 2 flétta saman; hugsa upp teksi tr.

vefnaður,

vefur, -s, -ir m (voð) teksaĵo.

vegabréf -s, - n pasporto.

vegabréfsáritun -ar, -ir f vizo.

veggmynd, -ar, -ir m (mynd límd á vegg) fresko.

veggur -jar, -ir m (múrveggur, garður) muro; (skilveggur, þilveggur, þil) vando.

veggteppi -is, - n (veggtjald; gólfteppi) tapiŝo.

vegna prep pro, kaŭze de, sekve de.

*vegna þess tial, pro tio, kaŭze de tio.

vegur -s/ar, -ir m (leið) vojo.

veiðimaður, -manns, -menn m ĉasisto.

veikur adj malsana.

veisla -u, -ur f festeno; (hóf, veisla, einkum opinberra aðila; ráðstefnuveisla) bankedo.

veitingahús n (matsöluhús) restoracio; veitingahús.

veitingamaður -manns, -menn m tavernisto. 

vekja vakti, vakið v veki tr.

velja valdi, valið v elekti.

   *velja og senda á þing deputi tr.

velta velti, velt v (rúlla) ruli tr.

velta valt, ultum, oltið v (veltast) ruliĝi.

velta um koll renversi tr. (velta(st) um koll renversiĝi.

venja -u, -ur f (vani) kutimo; (erfða)venja  tradicio.

venjulegur adj kutima; (algengur) ordinara.

vera var, vorum, verið esti. hafa verið esti estinta. (ekzemploj: dagurinn hafði verið mjög skemmtilegur la tago estis estinta tre amuza); (vera til) ekzisti;

vera á vakt (standa vakt, gegna starfi) deĵori.

veraldlegur adj monad, sekulara.

verð -s, - n (virði) prezo; (gildi) valoro.

verða varð, urðum orðið v fari; (gerast) fariĝi; (mega til) devi.

verðbólga -u fsing inflacio.

verðlaun -a npl premio.        

verðlauna -aði, -að v premii (veita verðlaun) tr.

verðskulda -aði, -að v (eiga skilið) meriti tr.

verður adj (maklegur, verðugur) inda.

verja -varði, -varið v defendi tr. verja (mál) pledi.

verjast – varðist –varist v defendiĝi, (verja sig) sin defeni.

verkamaður -manns, -men m laboristo.

verkfall -s, -föll n striko. gera /fara í verkfall striki.

verkfæri -is, - n (áhald, tæki, tól) ilo, laborilo, instrumento, aparato.

verksvið -s, - n (svið) sfero.

vernda -aði, -að v (hlífa) protekti tr.        

verndargripur -s, -ir m amuleto.

verndari -a, -ar m (vörður, verndarherra) protektanto; (verndari, verndardýrlingur) patrono.

verpa verpti - verpt (varp - urpum - orpið) v ellasi (demeti) ovojn.

veröld veraldar, veraldir f mondo.

vestur (vestrænn) adj okcidenta.

vesæll adj (aumur) mizera.

vettvangur -s, -ar m forumo.

vetur -urs, - m: vintro.        

vextir vexti, vöxtum, vaxta mplur (renta) rento, rentumo.

viðbjóður -s, msg (andstyggð) abomeno.

viðbjóðslegur adj abomena, abomeninda, abomeniga.

viðbót, -ar, -bætur f aldono; (viðauki) suplemento.

viðburðaríkur adj eventoplena.

viðfangsefni -is, - n objekto.

viðgerð -ar, -ir f riparo, riparado.

viðskeyti -s, - n sufikso.

viðtal -s, -töl n (viðtal blaðamanns, fréttamanns) intervjuo. eiga / hafa viðtal við intervjui tr.

viðurkenna -di, -t v (játa, gangast við, meðganga) rekoni tr; (skrifta) konfesi. viðurkenna opinberlega (sem lög eða reglur) agnoski.

viðurkenning -ar, -ar f (játning, meðganga) konfeso. viðurkenning (í samkeppni) honora mencio.

vika -u, -ur f semajno.

vinátta -u fsing (vinskapur) amikeco.

vindur -s, -ar m vento.

vingjarnlegur adj (alúðlegur, þægilegur) afabla.

vinna vann, unnum, unnið v (starfa; erfiða, strita) lavori.

vinna -u, -ur f laboro.

vinnusamur adj laborema.

virðing, -ar fsg respekto, estimo; (virðing vegna máttar eða glæsileika) prestiĝo.

visna -aði, -að v (fölna 2 missa lífsfjör sitt, blikna 3 upplitast, óskýrast) velki; (sölna, falla; skrælna) forvelki.

vistfræði - fsg ekologio.

vistfræðingur -s, -ar m ekologo.

vistir -a fsing provianto.

vita vissi, vitað v scii tr. láta vita sciigi.

vitneskja -ju fsing sciigo. fá (öðlast) vitneskju eksciiĝi. 

vitringur -s, -ar m saĝulo.

vitur adj saĝa.

viturlegur adj saĝa.

viðkunnanlegur adj (þægilegur) agrabla.

viðskiptareikningur -s, -ar m konto.

viður -ar, -ir m (timbur n): lingo

viðurkenna -di, -t v (fallast á, samþykkja) aprobi tr, konsenti; viðurkenna opinberlega (sem lög eða reglur) agnoski.

viðvíkjandi adj (að því er snertir) rilate al (io), koncerne (ion)

vilja vildi, viljað v voli tr.

vilji -ja msing volo.

villisvín -s, - n apro.

villtur adj sovaĝa.

villutrú -trúar fsg (trúvilla) herezo.

vullutrúarmaður -manns, -menn m (trúvillingur) herezulo.

vinkona -u, -ur f: amikino.

vinna vann, unnum, unnið n (starfa) labori.

vinstri adj maldekstra, liva. vinstra megin (til vinstri) maldekstre, live.

vinur -ar, -ir m amiko.

virki -s, - n fortikaĵo.

virkja -aði, -að v aktivigi, utilaktivigi; (beisla) bridi tr. bridi (aktivigi) la akvofalon aŭ la akvoforton.

virkur adj (starfandi) aktiva.

vita veit, vissi, vitað (kunna) scii tr.

vitrast -aðist v (fá vitrun) vizii tr.

víða adv multloke, en multaj lokoj; vaste.

víðir -is, msg saliko.

víður adj (víðáttumikill) vasta.

vígi -is, - n (virki) fortikaĵo; defendejo; (útvirki) citadelo.

vígja vígði – vígt v (helga) sanktigi.

vík -ur, -ur f golfeto.

víkingur -gs, -ar m vikingo.

víkja vék, vikum vikið v (láta undan) cedi, cedi sian lokon; (víkja til hliðar) flankeniri; (víkja af/frá ríkjandi stefnu) devii.

vín -s, - n: vino.

vínber -s - n vinbero.

vínandi -a m alkoholo.

vír -s, -ar m drato, metalfadeno.

vísa f, erindi n kvarverso; strofo.

vísa til (skírskota, vitna til) referenci tr.

vísifingur -urs, - m montra fingro.

vísindi -a nplur (fræði) scienco.

vísir -is, -ar m (frjóangi, kím; upptök) ĝermo.

voldugur adj (máttugur) potenca.

vona -aði v: esperi.

 *vonast eftir (vænta) atendi.

vondur komp verri, superl verstur adj malbona.

vopn -s, - n armo, armilo.

vopna -aði, -að v (hervæða) armi tr.

vor n: printempo; ská. primavero.

vorkunn -ar fsg (meðaumkun) kompato.

votta -aði v: atesti.

vængur -s, -ir m: flugilo.

vænlegur adj esperiga, esperdona.

vöðvi -a, -ar m (aflvöðvi) muskolo.

vökvi -a, -ar m fluidaĵo.

völundarhús -húss, - n labirinto.

vöntun  -ar, vantanir f (skortur manko.

vör varar, varir f lipo.

vörn varnar, varnir f defendo.

vöxtur vöxt, vexti, vaxtar msg (að vaxa, að þroskast) kresko, (vaxtarlag) staturo. Ekz. Hann var mikill vexti Li estis granda laŭ staturo.

Y

yfir prep (fyrir ofan) super.

yfirbiskup -s, -ar m patriarko.

yfirborð, -s nsg surfaco.

yfirburðir -a mpl (hlunnindi) avantaĝo.

yfirgefa -gaf, -gáfum, -gefið v (skilja eftir) forlasi tr.

yfirgefinn adj forlasita.

yfitleitt adv (almennt, títt) ĝenerale.

yfirráð -a npl (forysta, drottinvald) hegemonio.

Ý

ýmiss konar (margs konar, mismunandi) diversa.

ýmist … eða jen … jen.

ýsa -u, -ur f: eglefino.

ýtarlegur adj (nákvæmur; í smáatriðum) detala.

Þ

þak -s, þök n tegmento.

þakherbergi, -is, - n subtegmenta ĉambro.

þakkarverður adj dankinda.

þakklátur adj dankema.

þar adv (þarna) tie.

þarfnast -aðist v: bezoni; necesigi.

þangað adv tien. þangað til ĝis.

þankastrik -s, - n haltostreko.

þannig adv tiel, tiamaniere; jene.

þá adv tiam, en tiu tempo, tiutempe. þá þegar tiam jam.

þátttaka -u fsing: partopreno.

þátttakandi -a, -endur m: partoperanto, peranto.

þátíð -ar, -ir f mfr þátíð (sagna) preterito.

þegar (nú þegar, þá) jam.

þegn -s, -ar m (ríkisborgari, borgari) civitano.

þekja þakti, þakið v (hylja, breiða yfir) kovri tr, tegi tr.

þekkja þekkti, þekkt v (kunna, bera skyn á) koni (tr).

þekkja aftur (kannast við) rekoni tr.

þessi pron (sá) tiu. þessi hér tiu ĉi.

þiggja þáði, þegið v (taka á móti) akcepti tr.

þil, -s, - n (þilveggur) vando; (þilspjald, þil, þilja) panelo.

þilfar, -s, -för n ferdeko.

þilskip -s, - n ferdeka ŝipo.

þing -s, - n (fundur, (stór) fundur) kongreso. halda þing / vera gestur á þingi kongresi. þjóðþing parlamento.

þingmaður -s, -menn m parlamentano; deputito.

þjáning -ar, -ar f sufero, doloro, turmento.

þjóð -ar, -ir f nacio, popolo.

þjóðerni -is, - n nacieco.

þjóðernisstefna -u, -ur f nacionalismo.

þjóðfélagsstétt, -ar, -ir f klaso.

þjóðhátíð -ar, -ir f nacia festo, popola festo.

Þjóðhátíðardagur -dags, -dagar m tago de la nacia festo.

þjóðminjasafn -s, -söfn n nacia muzeo, muzeo de naciaj antikvaĵoj.

þjóðsaga -sögu, -sögur f popolrakonto.

þjóðsagnafræði -  fsg folkloro.

Þjóðverji -a, -ar m germano.

þjófur -s, -ar m ŝtelisto.

þjóna aði, -að v (vinna einhverjum) servi. servi al iu þjóna einhverjum; (gegna starfi, vera á vakt) deĵori.

þjónn -s, -ar m servisto; (þjónn höfðingja, hirðþjónn, skósveinn) lakeo.

þjónusta -u fsing servo.

þoka -u, -ur f nebulo.

þolinmóður adj pacienca.

þolinmæði - fsing (langlundargeð, biðlund) pacienco.

þora þorði – þorað v (voga, dirfast, áræða) aŭdaci tr.

þorp -s, -ar n vilaĝo.

þorpari -a, -ar m (bófi, varmenni) fripono.

þorskfiskur (ættin) -s, -ar m moruo.

þorskur -s, -ar m gado.

þorsti -a msg soifo.

þota -u, -ur f (þrýstiloftsflugvél) jeto, jetflugo.

þótt, þó að; en þó adv kvankam; (samt) tamen.

þóttafullur adj (drambsamur) memfiera, aroganta.

þrá þrár, þrár f (löngun) sopiro.

þráast þráaðist – þráast v (þráast við, þrjóskast, þrjóskast við, bjóða byrginn) spiti tr.

þráður þráðar, þræðir m fadeno.

þrái -a msing (þrjóska) obstin(ec)o.

þrár adj (þrjóskur) obstina.

þrátt fyrir adv malgraŭ; spite, spite al. þrátt fyrir það að spite ke.

þreifa -aði, -að v palpi; mantuŝi.

þrep -s, - n (trappa, stig) ŝtupo.

þreyta -u fsing laceco.

þreyta -ti, -t v lacigi.

þreytandi adj laciga.

þreyttur adj laca.

þriðjudagur -s, -ar m mardo.

þroskaður adj matura.

þroskast -aðist, -ast v maturiĝi.

þróast -aðist, -ast v evalui; (breiðast út) disvolviĝi.

þróun -ar fsing evoluo. 2 (vöxtur, útbreiðsla) disvolvio.

þræll þræls, þrælar m sklavo.

þröskuldur -s, -ar m sojlo.

þröstur m turdo; svartþröstur m: merlo.

þumalfingur -urs, - m dikfingro, dika fingro.

þunglyndur adj (hugsjúkur) melankolia.

þunglyndi -is, nsg (hugsýki, amalyndi, fálæti, ógleði) melankolio.

þungur adj peza.

þurfa -ti, -t v bezoni tr.

þurrka -aði, -að v sekigi. þurrka af -aði, -að v viŝi.

þurrka -u,-ur f viŝilo, viŝtuko.

þurr adj seka.

þurrviðri -is, - n seka vetero.

þú pron ci, vi; (þið, þér) vi (venjulega einnig notað fyrir eintölu).

þúfutittlingur m (sjá: grátittlingur) pipio, kampopepanto, herbejpipio.

þvag -s nsing urino.

þvagblaðra -blöðru, -blöðrur f urinveziko.

þverhníptur adj (snarbrattur) abrupta, apika.

þversögn -sagnar, -sagnir f paradokso.

þvo v lavi (tr); (þvo sér) sin lavi.

þyrma -di, -t v (hlífa, vægja) indulgi tr.

þyrsta þyrsti – þyrst v soifi.

þyrstur adj soifa.

þýða -þýddi, þýtt v: traduki tr; (túlka) interpreti tr.

þýðandi m: tradukisto.

þýðing f: traduko.

Þýskaland -s n Germanio, Germanujo.

þýskur adj germana.

þægilegur adj komforta; (viðkunnanlegur) agrabla.

Æ

æ! (ó; vei) ve.

æfa æfði – æft v ekzerci tr.

æfing -ar, -ar f (æfingarverkefni) ekzerco, (þjálfun) ekzercado.

ægilegur adj (hræðilegur) terura.

æsa æsti æst v (æsa upp; kveikja, örva) eksciti; (erta, espa, egna) inciti.

æska -u, f: juneco.

ætla -aði, -að v (hafa í hyggju) intenci.

ættfaðir -föður, -feður m (forfaðir) patriarko, prapatro.

ættfræði - fsing geneologio.

ættfræðingur, -s, -ar m geneologo.

ættingi -a, -ar m (frændi) parenco.

ættkvísl-ar, -ir f (kynþáttur, ættstofn, ættflokkur) tribo; gra dýr genro.

ættleiða -leiddi, -leitt v (taka upp) adopti tr.

ævintýragjarn adj aventurema.

ævintýri -is, - n aventuro; fabelo.

ævisaga -sögu, -sögur f biografio.

Ö

öðlast v (fá, hljóta) ricevi tr.

öfugur tvíliður, jambi m jambo; með öfugum tvíliðum jamba.

öfugur þríliður, anapesti (bragfr) anapesto.

öfund -ar, f envio.

ögn agnar, agnir f (hluti úr heild; snefill) ero.

ökkli -a, -ar m maleolo.

öld aldar, aldir f jarcento.

önd andar, endur f (fugl) anaso.

önn f (pl annir): laboro, okupado, okupiĝo; í önnum, önnum kafinn: okupita, tre okupita.

ör -var, -var f (í boga) sago.

öreigi -a, -ar m proleto.

örlög -laga pl n (forlög, hlutskipti) sorto; fatalo, fato.

örkuml, -a npl (örorka) invalideco.

örkumlaður adj invalida.

örn arnar, ernir m (Haliaeetus albicilla) (haförn) aglo.

örnefni -is, - n loka nomo, topografia nomo.

öryrki -a, -ar m (örkumlamaður) invalido.

örn arnar, ernir m arnar, ernir m (Haliaeetus albicilla) aglo. haförn mara aglo.

örnefnafræði, - fsing toponimio.

öskra  -aði, -að v (belja, grenja, drynja, hvína) muĝi.

öxi axar, axir f hakilo.

öxl axlar, axlir f ŝultro.