C:\Users\Администратор\Pictures\MP Navigator EX\2018_03_01\IMG_0001.jpg

        


2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Найменуван ня навчальної дисципліни

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Найменування посади

Найменування закладу, який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження)

Педагогічний стаж

(повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

Примітки

Вчителі, які працюють за основним місцем роботи

Математика

Вовк

Лариса Миколаївна

директор

Криворізький

педагогічний інститут, 1980,

спеціальність –

«Математика», кваліфікація –

«Вчитель математики

середньої школи»

відповідає займаній

посаді,

2015

22 роки

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом керівників установ і закладів освіти «Випереджаюча освіта для сталого розвитку» та вчителів математики,

кваліфікаційне посвідчення №7102,  25 грудня 2013р.

вчитель математики

відповідає займаній

посаді, відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії – «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню

«вчитель –методист»,

2014

33 роки

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом вчителів математики, 2013,

кваліфікаційне посвідчення  №7102,  25 грудня 2013р.

Іноземна

 мова

Назарова Інна Григорівна

заступник директора з навчально-виховної роботи

Дніпропетровський державний університет, 1990

спеціальність –

«Романо-германська філологія»,

кваліфікація –

«Філолог. Викладач французької мови та літератури»

відповідає займаній

посаді,

2015

12 років

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом керівників установ і закладів освіти «Випереджаюча освіта для сталого розвитку та вчителів французької мови», кваліфікаційне посвідчення №5899,  14 листопада 2013р.

вчитель французької мови

відповідає займаній

посаді, відповідність раніше присвоєній

кваліфікаційній категорії –

«спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного

звання

«вчитель –методист»,

2017

      27 років

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом вчителів іноземної мови, свідоцтво СПК №1210,

20 квітня 2016р.

вчитель основ здоров’я

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом вчителів основ здоров’я 5-9-х класів,

свідоцтво СПК №ДН

24983906/5122

23 червня 2017р.

вчитель художньої культури і інтегрованого курсу «Мистецтво»

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом вчителів художньої культури, музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво»

свідоцтво СПК №4152,

10 червня 2016р.

Біологія

Непокрита Світлана Андріївна

заступник директора з навчально-виховної роботи

Криворізький педагогічний університет, 1996,

спеціальність –

«Географія і біологія»,

кваліфікація –

«Спеціаліст географії

та біології»

відповідає займаній

посаді,

2015

3 роки

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом керівників установ і закладів освіти за програмою «Випереджаюча освіта для сталого розвитку», вчителів біології та екології, свідоцтво

СПК № 1587,

17 вересня 2015р.

вчитель біології

відповідає займаній

посаді, відповідність раніше присвоєній

кваліфікаційній категорії –

«спеціаліст вищої категорії»,

2016

       22 роки

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом керівників установ і закладів освіти за програмою «Випереджаюча освіта для сталого розвитку», вчителів біології та екології, свідоцтво

СПК № 1587,

17 вересня 2015р.

Історія

Найдьон Максим Сергійович

заступник директора з виховної роботи

Мелітопольський педагогічний інститут, 2004

спеціальність –

«Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і історія»,

кваліфікація –

«Вчитель географії, історії та основ економіки,

органі затор краєзнавчо-туристичної роботи»

відповідає займаній

посаді,

2015

5 років

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом керівників установ і закладів освіти, вчителів історії та правознавства, свідоцтво СПК №ДН

24983906/2379-16,

03 листопада 2016р.

вчитель історії

відповідає займаній

посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію –«спеціаліст першої категорії»,

2015

12 років

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом керівників установ і закладів освіти, вчителів історії та правознавства, свідоцтво СПК №ДН

24983906/2379-16,

03 листопада 2016р.

вчитель правознавства

Українська мова та література

Бокова Наталя Олексіївна

вчитель української мови та літератури

Слов’янський педагогічний інститут, 2001р.,

спеціальність –

«Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література»,

кваліфікація –

«Вчитель української мови  та літератури, зарубіжної літератури»

   відповідає займаній

посаді,

присвоєння

кваліфікаційної категорії – «спеціаліст вищої категорії»,

2013

16 років

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом вчителів української мови та літератури, які одночасно викладають зарубіжну літературу і російську мову, свідоцтво СПК

№ДН 24983906/5844,

15 вересня 2017р.

вчитель зарубіжної літератури

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом вчителів української мови та літератури, які одночасно викладають зарубіжну літературу і російську мову, свідоцтво СПК

№ДН 24983906/5844,

15 вересня 2017р.

Українська мова та література

Коротких Оксана Федорівна

вчитель української мови та літератури

Криворізький державний  педагогічний університет, 2002р.

спеціальність –

«Українська мова та література»,

кваліфікація –

«Вчитель української мови та літератури»

   відповідає займаній

посаді,

присвоєння

кваліфікаційної категорії – «спеціаліст першої категорії»,

2015

   

     16 років

     

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом вчителів української мови і літератури, російської мови, світової літератури, кваліфікаційне посвідчення №2830,  21 березня 2014р.

вчитель зарубіжної літератури

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом вчителів української мови і літератури, російської мови, світової літератури, кваліфікаційне посвідчення №2830,  21 березня 2014р.

Українська мова та література

Калініченко Анна Леонідівна

вчитель української мови та літератури

Слов’янський  педагогічний інститут, 2010р,

спеціальність –

«Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література»,

кваліфікація –

«Вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури

 та українознавства»

відповідає займаній

посаді,

присвоєння

кваліфікаційної категорії –

«спеціаліст другої категорії»,

2015

6 років

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом вчителів української мови і літератури, російської мови, світової літератури, кваліфікаційне посвідчення №2829, 21 березня 2014р.

вчитель зарубіжної літератури

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом вчителів української мови і літератури, російської мови, світової літератури, кваліфікаційне посвідчення №2829, 21 березня 2014р.

Українська мова та література

Дудніченко Тетяна Володими-рівна

вчитель української мови та літератури

Дніпропетровський національний університет, 2010р.,

спеціальність –

«Українська мова і література»,

кваліфікація –

 «Філолог, вчитель української мови та літератури»

спеціаліст

6 років

-

вчитель зарубіжної літератури

-

Іноземна

мова

Бабіна

Ксенія Борисівна

вчитель англійської мови

Дніпропетровський НУ, 2007р.,  

спеціальність –

«Англійська мова», кваліфікація –

«Вчитель англійської мови»

   відповідає займаній

посаді,

присвоєння

кваліфікаційної категорії – «спеціаліст вищої категорії»,

2014

22 роки

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом вчителів іноземної мови, кваліфікаційне посвідчення №252,

18 січня 2013р.

Іноземна

 мова

Лахманюк Тетяна Григорівна

вчитель англійської мови

Слов’янський педагогічний інститут 2001р.,

спеціальність –

«Педагогіка і методика середньої освіти.

«Мова і література (англійська)»,

кваліфікація –

«Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури»

   відповідає займаній

посаді,

відповідність раніше присвоєній

кваліфікаційній категорії – «спеціаліст першої категорії»,

2015

16 років

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом вчителів іноземної мови, кваліфікаційне посвідчення №8318,

23 вересня 2014р.

за фахом вчителів, які викладають іноземну мову в початковій школі, свідоцтво  СПК №8186, 11 грудня 2015р.

Російська

мова

Шишкіна Валентина Миколаївна

вчитель російської мови

Бійський педагогічний інститут, 1972,

спеціальність –

«Російська мова і література»,

кваліфікація –

«Викладач середньої школи»

   відповідає займаній

посаді,

відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії – «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню

«вчитель –методист»,

2016

44 роки

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом вчителів російської мови, літератури і світової літератури, кваліфікаційне посвідчення №5264,

18 червня 2014р.

Історія

Денисенко Оксана Михайлівна

вчитель історії

Дніпропетровський національний університет, 2001,

спеціальність – «Історія»,

кваліфікація –

 «Історик, викладач історії та суспільствознавства»

   відповідає займаній

посаді,

присвоєння

кваліфікаційної категорії – «спеціаліст першої категорії», 2016

12 років

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом вчителів історії, правознавства та суспільних дисциплін,

свідоцтво СПК № 5817,

26 листопада 2015р.

Математика

Богданова Світлана Анатоліївна

вчитель математики

Харківський  державний педагогічний інститут, 1990, спеціальність –

«Математика»,

кваліфікація –

«Вчитель математики»

    відповідає займаній

посаді,

присвоєння

кваліфікаційної категорії – «спеціаліст першої категорії»,

2016

28 років

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом «Вчителі

математики І та вищої категорії»,

свідоцтво СПК №8578,

25 грудня 2015р.

Математика

Макогонюк Зінаїда Іванівна

вчитель математики

Слов’янський педагогічний інститут, 1970, спеціальність –

«Математика»,

кваліфікація –

 «Вчитель математики середньої школи»

відповідає займаній

посаді,

відповідність раніше присвоєній

кваліфікаційній категорії –

«спеціаліст першої категорії»,

2017

38 років

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом «Вчителі

математики І і вищої категорії», свідоцтво СПК №ДН 24983906/7251-16,

18 листопада 2016р.

Математика

Плинтюк Олена Леонідівна

вчитель математики

Дніпропетровський  державний університет, 2009, спеціальність –

«Математика»,

кваліфікація –

«Математик, вчитель математики»

спеціаліст

4 років

-

Географія

Ільченко Тетяна Володими-рівна

вчитель географії

Криворізький  педагогічний інститут, 2008, спеціальність –

«Педагогіка і методика середньої освіти. Географія»,

кваліфікація –

«Вчитель географії»

відповідає займаній

посаді,

присвоєння

кваліфікаційної категорії – «спеціаліст першої категорії»,

2014

22 роки

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом вчителів, які викладають географію та економіку, природознавство, кваліфікаційне посвідчення №2496,

07 березня 2014р.

вчитель економіки

вчитель природознавс-тва

Хімія

Щербина Катерина Юріївна

вчитель біології

Дніпропетровський національний університет, 2015,

спеціальність –

«Біологія»,

кваліфікація –

«Спеціаліст з біології, біолог, викладач середнього навчального закладу»

спеціаліст

1 рік

7 місяців

-

вчитель

хімії

Фізика

Круглякова Ірина Леонідівна

вчитель

фізики

Донбаський

державний  педагогічний університет, 2013,  спеціальність –

«Фізика»,

кваліфікація –

 «Фізик. Викладач фізики»

спеціаліст

5 років

-

Інформатика

Фролов Олексій Анатолійо-вич

вчитель інформатики

   відповідає займаній

посаді,

присвоєння

кваліфікаційної категорії – «спеціаліст вищої категорії»,

2013

27 років

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом керівників установ і закладів освіти «Випереджаюча освіта для сталого розвитку» та вчителів інформатики,

кваліфікаційне посвідчення №3389, 02 жовтня 2013р.

вчитель предмету

«Захист Вітчизни»

Владикавказьке вище військове училище, 1993, спеціальність –

«Командно-тактична

мотострілкових військ»,

кваліфікація –

«Інженер з експлуатації бронетанкової і автомобільної техніки»

   

27 років

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом «Вчитель предмета «Захист Вітчизни», свідоцтво СПК №ДН  24983906/6062-16

07 жовтня 2016р.

Трудове навчання

Гольнєва Наталя Станісла-вівна

вчитель трудового навчання

Криворізький педагогічний інститут, 1995, спеціальність –

«Праця та професійне навчання»,

кваліфікація –

«Вчитель праці та професійного навчання (обслуговуюча праця)»

   відповідає займаній

посаді,

відповідність раніше присвоєній

кваліфікаційній категорії –  «спеціаліст вищої категорії»,

2015

21 рік

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом «Вчителі трудового навчання та технологій», свідоцтво СПК №6071,                 09 жовтня 2015р.

вчитель образотворчого мистецтва

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом «Вчителі образотворчого мистецтва і креслення», свідоцтво СПК №8507, 11 грудня 2015р.

Фізична культура

Дворецька Олександра Євгенівна

вчитель фізичної культури

Бердянський педагогічний інститут,1996,

спеціальність –

«Педагогіка і психологія (дошкільна)»,

кваліфікація –

 «Викладач дошкульної педагогіки і психології. Вихователь»

   відповідає займаній

посаді,

присвоєння

кваліфікаційної категорії – «спеціаліст вищої категорії»,

2015

15 років

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом «Вчителі фізичної культури»,

свідоцтво СПК №1625,

26 грудня 2014р.

вчитель предмету «Захист Вітчизни»

Дніпродзержинський коледж фізичного

виховання, 2009,

спеціальність –

«Фізичне виховання», кваліфікація –

«Викладач фізичного виховання»

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом «Вчителі предмета «Захист Вітчизни», «Медико-санітарна підготовка», свідоцтво СПК №1014,

12 лютого 2016р.

Фізична культура

Удоденко Олександр Володими-рович

вчитель фізичної культури

Харківська державна академія фізичної культури, 2005,  спеціальність –

«Олімпійський і професійний спорт»,

кваліфікація –

 «Викладач фізичного виховання, тренер з футболу»

відповідає займаній

посаді,

присвоєння

кваліфікаційної категорії – «спеціаліст першої категорії»,

2015

11 років

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом вчителів фізичної культури, свідоцтво СПК №1624,

26 грудня 2014р.

вчитель предмету «Захист Вітчизни»

Харківська державна академія фізичної культури, 2005,  «Олімпійський і професійний спорт»,

«Викладач фізичного виховання, тренер з футболу»

11 років

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом вчителів предмету «Захист Вітчизни», кваліфікаційне посвідчення №7494,

14 червня 2013р.

Музичне мистецтво

Дуднікова Олена Володими-рівна

вчитель музичного мистецтва

Брянське музичне училище, 1986, спеціальність –

«Хорове диригування»,

кваліфікація – «Керівник народного хору, учитель музики, викладач сольфеджіо»

відповідає займаній

посаді,

встановлення

10 тарифного розряду,

2016

25 років

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом музичних

керівників дошкільних навчальних закладів,

 свідоцтво СПК №3307,

23 червня 2015р.

Початкові класи

Ступакова-Порядіна Тетяна Олександ-рівна

Вихователь ГПД

Московський  

психолого-соціальний інститут, 1996, спеціальність –

«Педагогіка і методика початкового навчання»,

кваліфікація –

«Вчитель початкових класів, психолог-педагог»

   відповідає займаній

посаді,

відповідність раніше присвоєній

кваліфікаційній категорії – «спеціаліст вищої категорії»,

2017

22 роки

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом «Вихователь групи продовженого дня»,

свідоцтво СПК №68,

22 січня 2016р.

Початкові класи

Шуть

Ірина Володими-рівна

вчитель початкових класів

Криворізький педагогічний інститут, 2007, спеціальність –

«Початкове навчання»,

кваліфікація –

«Вчитель початкових класів»

   відповідає займаній

посаді,

присвоєння

кваліфікаційної категорії – «спеціаліст вищої категорії»,

2016

22 роки

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом вчителів початкових класів із викладанням ІКТ-технологій,

свідоцтво СПК №7666,

20 листопада 2015р.

Початкові класи

Камшилова Вікторія Петрівна

вчитель початкових класів

Криворізький

національний університет,  2014

спеціальність –

«Початкова освіта», кваліфікація –

«Організатор початкової освіти, вчитель початкової школи»

відповідає займаній

посаді,

присвоєння

кваліфікаційної категорії – «спеціаліст другої категорії»,

2015

14 років

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом «Вчителі початкових класів («спеціаліст І категорії», «спеціаліст вищої категорії») з викладанням ІКТ, свідоцтво СПК

№ДН 24983906/2605/16

15 квітня 2016р.

Початкові класи

Черно-островська Марина Анатоліївна

вчитель початкових класів

Слов’янський державний педагогічний університет, 2008,

спеціальність –

«Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова  та література», кваліфікація –

«Викладач української мови і літератури ВНЗ, вчитель зарубіжної літератури та українознавства»

Дніпропетровське  педагогічне училище, 2004,

спеціальність –

«Початкове навчання»,

кваліфікація –

«Вчитель початкових класів»

відповідає займаній

посаді,

присвоєння

кваліфікаційної категорії – «спеціаліст другої категорії»,

2014

12 років

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом вчителів початкових класів з викладанням ІКТ-технологій, кваліфікаційне посвідчення №12949,

27 грудня 2013р.

Початкові класи

Коваленко Ксенія Вікторівна

вчитель початкових класів

Бердянський педагогічний університет, 2015, спеціальність –

«Початкова освіта»,

кваліфікація –

«Організатор з початкової освіти, вчитель початкової школи»

спеціаліст

9 років

Початкові класи

Москаленко Валентина Володими-рівна

вчитель початкових класів

Макіївське педагогічне училище, 1994,

спеціальність –

«Викладання в початкових класах»,

кваліфікація –

«Учитель початкових класів, організатор дитячих об’єднань»

відповідає займаній

посаді,

відповідність

раніше встановленому

11 тарифному розряду,

2013

23 роки

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом «Вчителі початкових класів з викладанням ІКТ», свідоцтво СПК № ДН

24983906/6639-16,

28 жовтня 2016р.

Початкові класи

Самарський Костянтин Юрійович

вчитель початкових класів

Дніпропетровський педагогічний коледж, 2014, спеціальність –

«Початкова освіта»

кваліфікація –

Вчитель з початкової освіти».

Бердянський державний педагогічний університет, 2017, спеціальність –

«Філологія», кваліфікація –

«Вчитель англійської, болгарської мов і зарубіжної літератури»


10 тарифний розряд

3 роки

Початкові класи

Вавронішина Лариса Станісла-вівна

вчитель початкових класів

Харківський  педагогічний інститут, 2003, спеціальність –

«Початкова освіта»,

кваліфікація –

«Вчитель початкових класів»

відповідає займаній

посаді,

присвоєння

кваліфікаційної категорії – «спеціаліст першої категорії»,

2012

16 років

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом вчителів початкових класів, які одночасно працюють в ГПД, кваліфікаційне посвідчення №7425,

23 вересня 2011р.

Початкові класи

Черкашина Марія Анатоліївна

вчитель початкових класів

Запорізький педагогічний коледж, 2004, спеціальність –

«Початкове навчання»,

кваліфікація –

«Вчитель початкової школи».

Запорізький національний університет, 2009, спеціальність –

«Соціальна педагогіка», кваліфікація –

«Соціальний педагог»

відповідає займаній

посаді,

присвоєння

кваліфікаційної категорії – «спеціаліст другої категорії»,

2014

13 років

КВНЗ «ДОІППО»,

за фахом учителів початкових класів, які одночасно працюють в групах продовженого дня, кваліфікаційне посвідчення №1218, 14 лютого 2014р.

КВНЗ «ДОІППО»,

курси підвищення кваліфікації з питань інклюзивного навчання, кваліфікаційне посвідчення №1728,

14 лютого 2014р.

Практичний психолог

Дресь

Тетяна Сергіївна

Практичний психолог

Донецький інститут психології  і підприємництва, 2006,

спеціальність –

«Психологія»,

кваліфікація – «Психолог»

спеціаліст

2 роки

Педагог-організатор

Дуженко Дар’я Михайлівна

Педагог-організатор

Дніпропетровський національний університет, 2017,

спеціальність – «Історія», кваліфікація – «Фахівець                  у галузі освіти (історія)»

бакалавр

3 місяця

Вчитель-дефектолог

Степаненко Костянтин Володими-рович

Вчитель-дефектолог

Слов’янський державний педагогічний університет, 2009р.,

НК №36864738

спеціальність -

«Дефектолоія»,

кваліфікація – олігофренопедагог,  викладач корекційної педагогіки

відповідає займаній

посаді,

присвоєння

кваліфікаційної категорії – «спеціаліст другої категорії»,

2012

5 років

КВНЗ «ЛОІППО»,

за фахом вчителів-

дефектологів,

свідоцтво про підвищення кваліфікації №1755

06 квітня 2012р.

C:\Users\Администратор\Pictures\MP Navigator EX\2018_03_01\IMG_0002.jpg