ПРОЕКТ

Про затвердження Статуту територіальної громади міста Дніпра у новій редакції

З метою приведення у відповідність до діючого законодавства України, враховуючи думку членів територіальної громади міста Дніпра, на підставі листа секретаря Дніпровської міської ради від 26.10.2016 вих. № 4/10-977, керуючись Європейською хартією місцевого самоврядування, ратифікованою 15.07.1997 Законом України № 452/97-ВР, статтями 7, 140 Конституції України, статтями 19, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Статут територіальної громади міста Дніпра (додається).
 2. Визнати таким, що втратив чинність з моменту державної реєстрації Статуту територіальної громади міста Дніпра (п. 1 цього рішення) Статут територіальної громади м. Дніпропетровська, затверджений рішенням міської ради від 13.06.2001 № 3/21.
 3. Управлінню правового забезпечення вжити заходів для скасування державної реєстрації Статуту територіальної громади м. Дніпропетровська та державної реєстрації Статуту територіальної громади міста Дніпра (п. 1 цього рішення).
 4. Встановити, що Статут (п. 1 цього рішення) вступає в силу через 10 днів з дня його оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покладаю на заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради Санжару О. О. та голову постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування міської ради Хмельникова А. О.

Міський голова        Б. А. Філатов

Зареєстровано у головному територіальному управлінні юстиції у Дніпропетровській області

________________

Затверджено
рішення міської ради
_____________ № _________

C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\gerb_dnepropetrovska.png

СТАТУТ
територіальної громади міста Дніпра

м. Дніпро, 2016


Дніпровська міська рада

як повноважний представницький орган територіальної громади міста Дніпра, який діє від її імені та виражає її волю,

усвідомлюючи та стверджуючи верховенство прав та свобод людини і громадянина,

дбаючи про забезпечення гідних умов життя мешканців міста,

прагнучи зберегти і розвивати духовні та культурні традиції міста,

відстоюючи демократичні засади розвитку суспільства та піклуючись про зміцнення міського самоврядування,

маючи на меті створити умови для плідної діяльності членів територіальної громади та забезпечити законність дій міської влади,

після всебічного публічного обговорення серед членів територіальної громади
м. Дніпра,

керуючись Конституцією України, положеннями Європейської хартії місцевого самоврядування, законами України, ухвалює Статут територіальної громади міста Дніпра (надалі - Статут).

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Правова основа Статуту

 1. Статут територіальної громади м. Дніпра (далі - Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади, прийнятим відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Європейської хартії місцевого самоврядування", ратифікованої Законом України від 15.07.1997 №452/97-ВР, інших законів України.

 2. Статут діє на території м. Дніпра, є актом прямої дії і має вищу юридичну силу стосовно інших актів органів і посадових осіб міського самоврядування. Усі інші акти, що приймаються органами та посадовими особами міського самоврядування на території міста або на її частині мають враховувати положення чинного Статуту і не суперечити їм. За наявності такого протиріччя органи міського самоврядування, їх посадові особи та члени міської громади керуються у своїй діяльності положеннями Статуту.

 3. У випадку змін у законодавстві України статті Статуту приводяться у відповідність до них.

 4. Статут визначає правові, організаційні та фінансові засади здійснення місцевого самоврядування у місті відповідно до міжнародних стандартів, а також статус міської громади та її членів, особливості територіального устрою міста, принципи участі членів міської громади у здійсненні міського самоврядування та інші питання місцевого значення.

 5. Статут є обов’язком для виконання всіма розташованими на території міста органами міського самоврядування, органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також фізичними особами, які постійно або тимчасово перебувають на території міста.

 6. Предметом правового регулювання Статуту є основні аспекти здійснення місцевого самоврядування у місті, у тому числі:

 1. права та обов'язки членів міської громади, посадових осіб міського самоврядування;

 2. система органів міського самоврядування, їх функції та повноваження;

 3. принципи, на яких базується діяльність міської громади у майновій та фінансовій сферах, механізми та порядок реалізації органами міського самоврядування гарантованого Конституцією та законами України права комунальної власності;

 4. порядок здійснення громадського контролю за діяльністю органів та посадових осіб міського самоврядування, застосування інших механізмів їх відповідальності перед міською громадою.

 1. Статут відповідно до законів України визначає:

 1. межі та склад території міста;

 2. перелік питань місцевого значення, які знаходяться у веденні міста;

 3. склад та функціонування системи міського самоврядування, повноваження її складових;

 4. форми, порядок і гарантії безпосередньої участі членів міської громади у вирішенні питань місцевого значення;

 5. структуру та порядок формування органів міського самоврядування;

 6. назву та повноваження виборних та інших органів і посадових осіб міського самоврядування;

 7. види, порядок прийняття і набуття чинності нормативно-правових актів органів міського самоврядування;

 8. порядок висловлення недовіри населенням або дострокового припинення повноважень виборних органів та посадових осіб міського самоврядування;

 9. гарантії прав та діяльності депутатів міської ради, членів інших виборних органів, виборних посадових осіб міського самоврядування, підстави та порядок припинення їх повноважень;

 10. умови та порядок організації діяльності виконавчих органів міської ради;

 11. економічну і фінансову основу реалізації міського самоврядування, порядок володіння, використання та розпорядження комунальною власністю;

 12. стратегію та основні напрями розвитку міста;

 13. порядок внесення змін та доповнень до Статуту.

 1. Місто Дніпро

 1. Місто Дніпро є обласним центром Дніпропетровської області.

 2. На час прийняття Статуту територія м. Дніпра складає 405 кв. км, населення - понад 950 тис.

 3. Місто Дніпро є самостійною адміністративно-територіальною одиницею у складі Дніпропетровської області та її адміністративним центром.

 1. Офіційні символи

 1. Територіальна громада м. Дніпра має власну символіку - герб, прапор та інші символи та ознаки.

 2. Зміст, опис і порядок офіційного використання символіки територіальної громади м. Дніпра визначаються окремим Положенням, яке затверджується міською радою.

 3. Міський голова має власні символи і відзнаки, що затверджуються міською радою і передаються під час вступу на посаду міського голови.

 4. Міська рада та її виконавчі органи мають свої бланки, круглу печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

 5. На будинку, де працюють міський голова, міська рада та її виконавчі органи, разом з Державним Прапором України підіймається прапор міста.

 1.  Святкові дні та пам’ятні дати

 1. Святкування Дня міста, видатних подій, державних та релігійних свят є основою подальшого розвитку злагоди, порозуміння та взаємопідтримки у суспільстві.

 2. День міста відзначається щороку у вересні, як загальноміське свято, яке супроводжується урочистостями, народними гуляннями, ярмарками, культурно-спортивними й іншими масовими заходами. День міста проводиться з метою виховання поваги до історії та духовності українського народу, любові до рідного міста, розвитку почуття патріотизму, надбання демократичних цінностей, відродження загальнонаціональних та місцевих традицій.

 3. З метою збереження місцевих історичних традицій щорічно відзначається День визволення міста від нацизму - 25 жовтня.

 4. Міська рада щорічно під час затвердження бюджету міста встановлює перелік загальноміських свят та знаменних подій.

 1. Звання і відзнаки

 1. Жителям міста, іншим громадянам України, іноземним громадянам, особам без громадянства, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою міста та внесли вагомий вклад у соціально-економічний, науковий, спортивний, культурний розвиток міста, за рішенням міської ради може бути присвоєно звання "Почесний громадянин міста Дніпра". Підстави та порядок присвоєння, права, пільги й обов’язки осіб, відзначених званням "Почесний громадянин міста Дніпра", визначаються Положенням, затвердженим рішенням міської ради.

 2. Громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які вчинили особливий вчинок, спрямований на забезпечення безпеки, громадського порядку, цивільного захисту, порятунку життя тощо, може бути відзначений міським головою почесним званням «Захисник міста».

 3. Члени територіальної громади за активну участь у житті міста за рішенням міської ради або її виконавчого комітету можуть бути нагороджені пам’ятною медаллю "За вірну службу рідному місту". Положення про пам’ятну медаль "За вірну службу рідному місту" затверджується рішенням міської ради.

 4. Члени територіальної громади міста, підприємства, установи та організації, що досягли вагомих результатів у творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, можуть бути відзначені міським головою Подякою міського голови та Вітальним адресом. Положення про Подяку міського голови та Вітальний адрес затверджуються розпорядженням міського голови.

 5. Міський голова та міська рада можуть засновувати інші відзнаки, перелік яких і порядок нагородження ними, а також статус нагороджених осіб, встановлюються окремими Положеннями, що затверджуються відповідно розпорядженням міського голови чи рішенням міської ради.

 6. Виконавчий комітет міської ради після розгляду відповідних клопотань вносить у встановленому порядку до органів державної влади подання про нагородження державними нагородами України та про присвоєння почесних звань України.

 7. Позбавлення особи звань та відзнак відбувається лише за рішенням міської ради.

 1. Територія міста

 1. Територію міста складають усі земельні та водні ділянки в межах, які затверджені Верховною Радою України. Управління цією територією здійснюється відповідно до Конституції України та законів України.

 2. Територія міста є основою життя і діяльності територіальної громади і перебуває у віданні органів місцевого самоврядування при дотриманні прав власників землі та інших належних землекористувачів.

 3. Територія міста є невід’ємною складовою частиною території України. Приналежність території міста до території України не може бути змінено або скасовано на підставі місцевого референдуму або в інший спосіб, що суперечить Конституції України.

 4. Віднесення земель міста до будь-яких категорій здійснюється міською радою відповідно до Генерального плану забудови і плану земельно-господарського устрою міста згідно з чинним законодавством.

 5. Порядок і правила використання земель міста встановлюються міською радою відповідно до земельного, містобудівного, природоохоронного та іншого чинного законодавства.

 1. Адміністративно-територіальний устрій м. Дніпра

 1. До адміністративно-територіального складу міста входять вісім районів: Амур-Нижньодніпровський, Індустріальний, Новокодацький, Самарський, Соборний, Центральний, Чечелівський та Шевченківський, а також території, що не відносяться до будь-якого з районів міста.

 2. Зміна меж адміністративно-територіальних одиниць міста здійснюється у встановленому законодавством порядку.

 3. До складу території міста можуть входити утворення з особливим статусом: історико-культурні, лісопаркові зони, території, що використовуються для забезпечення міського господарства та інші. Їхній статус і порядок утворення встановлюється міською радою, якщо інше не передбачене чинним законодавством.

 1. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В МІСТІ ДНІПРІ

 1. Система місцевого самоврядування

 1. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою
  м. Дніпра в межах прав, наданих їй Конституцією та законами України як безпосередньо, так і через міську раду та її виконавчі органи.

 2. Систему місцевого самоврядування м. Дніпра складають:

 1. територіальна громада міста;

 2. міська рада;

 3. міський голова;

 4. виконавчий комітет міської ради;

 5. районні у місті ради (у разі їх утворення);

 6. органи самоорганізації населення.

 1. Територіальна громада м. Дніпра за своїм рішенням або за рішенням міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» може утворювати районні в місті ради. Районні в містах ради утворюють свої виконавчі органи та обирають голову ради, який одночасно є і головою її виконавчого комітету. Кількісний склад та порядок обрання зазначених рад визначається відповідно до Закону України "Про місцеві вибори". У разі утворення районних у місті рад, міська рада визначає їх повноваження відповідно до Закону.

 1. Гарантії здійснення місцевого самоврядування в м. Дніпрі, діяльність його органів і посадових осіб

 1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування м. Дніпра діють відповідно до повноважень, наданих їм Конституцією України, законами України і цим Статутом.

 2. Органи і посадові особи державної влади на території м. Дніпра не мають права втручатися в законну діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законодавством.

 3. Рішення органів державної влади, що призводять до додаткових видатків органів місцевого самоврядування міста виконуються органами місцевого самоврядування в межах переданих їм фінансових ресурсів. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади і попередньо не були забезпечені відповідними ресурсами, компенсуються державою згідно з чинним законодавством.

 4. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста з органами державної влади, діяльність яких поширюється на територію міста, базується на засадах поєднання інтересів територіальної громади та держави, співробітництва й взаємодопомоги, забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста і реалізації в місті функцій державної влади.

 5. Права органів місцевого самоврядування м. Дніпра захищаються судом.

 6. Обмеження права територіальної громади на місцеве самоврядування можливе лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану згідно з законами України.

 1. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста

 1. Систему актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста складають:

 1. Статут територіальної громади;

 2. рішення міської ради;

 3. розпорядження міського голови;

 4. рішення виконавчого комітету міської ради;

 5. акти інших виконавчих органів ради та їх посадових осіб.

 1. Проекти актів органів місцевого самоврядування міста, що зачіпають інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, подаються до відповідних органів юстиції для проведення правової експертизи на відповідність їх чинному законодавству.

 2. Проекти регуляторних актів приймаються в порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 3. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста, прийняті згідно з чинним законодавством, обов’язкові для виконання всіма розташованими на території м. Дніпра підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх форм власності, а також посадовими особами, громадянами й об’єднаннями громадян.

 4. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста скасовуються згідно з чинним законодавством.

 5. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

 6. Невиконання або неналежне виконання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста, виданих відповідно до чинного законодавства, тягне відповідальність передбачену законодавством.

 1. Обов’язковість рішень, прийнятих територіальною громадою міста на місцевому референдумі

 1. Рішення, прийняті територіальною громадою в межах наданих їй Конституцією та законами України прав щодо вирішення питань місцевого значення на місцевому референдумі, є обов’язковими для виконання всіма органами і посадовими особами місцевого самоврядування, громадянами, об’єднаннями громадян, а також підприємствами, установами й організаціями, які розташовані на території міста.

 2. Виконання рішень, прийнятих територіальною громадою м. Дніпра на місцевому референдумі, забезпечується міським головою.

 3. Невиконання або неналежне виконання рішень, прийнятих територіальною громадою міста на місцевому референдумі, є підставою для притягнення до відповідальності в порядку та межах, визначених законами України.

 1. Тлумачення актів органів місцевого самоврядування

 1. Офіційне тлумачення актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюють органи і посадові особи, що їх прийняли.

 2. Офіційне тлумачення цього Статуту, рішень, прийнятих територіальною громадою на місцевому референдумі, здійснюється міською радою за поданням міського голови.

 1. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування

 1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальною громадою. Вони періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету міста, з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальною громадою про свою діяльність.

 2. Територіальна громада в будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права й свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.

 3. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються чинним законодавством.

 4. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм власних повноважень.

 5. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність у разі порушення ними Конституції або законів України.

 6. Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

 7. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам у результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів бюджету міста, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування - за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законом.

 8. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають у результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

 1. ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА М. ДНІПРА ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ЇЇ ЧЛЕНІВ НА УЧАСТЬ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ

 1. Територіальна громада м. Дніпра

 1. Територіальну громаду м. Дніпра (далі - територіальнау громада) складають жителі, які проживають на території м. Дніпра.

 2. Територіальна громада є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій та повноважень, які здійснюються нею як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

 3. Територіальна громада має права й обов’язки в межах наданих їй повноважень та виділених ресурсів вирішувати під свою повну відповідальність усі справи місцевого значення, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

 4. Територіальна громада є суб’єктом права комунальної власності.

 5. Пріоритети розвитку територіальної громади щорічно визначаються міською радою під час затвердження бюджету міста.

 1. Форми та гарантії реалізації права членів територіальної громади на участь у здійсненні місцевого самоврядування

 1. Члени територіальної громади здійснюють своє право на участь у місцевому самоврядуванні як безпосередньо, так і через відповідні органи місцевого самоврядування міста.

 2. Формами участі членів територіальної громади в місцевому самоврядуванні є:

 1. місцеві вибори;

 2. місцевий референдум;

 3. місцеве опитування (дорадчий референдум);

 4. загальні збори громадян за місцем проживання;

 5. місцеві ініціативи;

 6. громадські слухання;

 7. звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування міста;

 8. електронні петиції до органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

 9. громадські експертизи;

 10. участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування міста;

 11. участь у діяльності громадських організацій, професійних і творчих спілок;

 12. інші форми участі громадян у місцевому самоврядуванні міста.

 1. Будь-які обмеження права членів територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні міста залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання в місті, за мовними або іншими ознаками забороняються.

 1. Місцеві вибори

 1. Місцеві вибори - це спосіб формування органів місцевого самоврядування у м. Дніпрі, гарантований Конституцією України та Законом України "Про місцеві вибори" на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

 2. Участь у місцевих виборах є особистою справою кожного члена територіальної громади. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у місцевих виборах.

 3. Право голосу на місцевих виборах мають громадяни України, яким на день проведення виборів виповнилося 18 років і які проживають на території міста.

 4. Порядок призначення і проведення місцевих виборів встановлюється Законом України "Про місцеві вибори".

 1.  Місцевий референдум

 1. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.

 2. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, законами України до відання місцевого самоврядування.

 3. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади.

 4. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов’язковими для виконання на відповідній території.

 5. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про референдуми.

 6. Забезпечення фінансування підготовки і проведення місцевих референдумів, а також реалізації їх результатів покладається на міську раду.

 7. Усі рішення, що стосуються місцевого референдуму, а також проекти рішень, які виносяться на місцевий референдум, підлягають опублікуванню в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті органів місцевого самоврядування.

 1. Місцеве опитування (дорадчий референдум)

 1. Місцеве опитування (дорадчий референдум) є формою вивчення думки територіальної громади щодо питань які відносяться до повноважень місцевого самоврядування шляхом прямого дорадчого волевиявлення.

 2. Предметом місцевого опитування може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, законами України до відання місцевого самоврядування.

 3. На місцеве опитування не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади.

 4. Рішення, прийняті місцевим опитуванням, є обов’язковими для врахування органами місцевого самоврядування на території міста.

 5. Порядок призначення та проведення місцевого опитування, визначається міською радою.

 6. Питання або проект рішення може бути винесено на місцеве опитування міським головою, міською радою або в порядку місцевої ініціативи. Місцеві опитування в порядку місцевої ініціативи проводяться лише в тих випадках, коли неможливо провести загальні збори громадян за місцем проживання та не частіше ніж один раз на рік. Місцеві опитування з одного й того самого питання не можуть проводитись двічі протягом одного скликання міської ради.

 7. Місцеве опитування може проводитись як на всій території м. Дніпра, так і на тій частині, якої безпосередньо стосується питання, яке виноситься на місцеве опитування (кварталу, житлового масиву, мікрорайону, району тощо).

 8. Забезпечення фінансування, підготовки і проведення місцевих опитувань, а також реалізації їх результатів покладається на міську раду.

 9. Усі рішення, що стосуються місцевого опитування, а також проекти рішень, які виносяться на місцеве опитування, підлягають опублікуванню в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті органів місцевого самоврядування.

 1. Загальні збори громадян за місцем проживання

 1. Загальні збори громадян за місцем проживання - це збори членів територіальної громади, які проводяться в межах міста або його окремих частин - будинків, вулиць, кварталів, мікрорайонів, районів міста тощо.

 2. До компетенції загальних зборів громадян належить:

 1. розгляд будь-яких питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, в межах Конституції України та законів України, внесення пропозицій відповідним органам і організаціям;

 2. обговорення проектів рішень міської та районних у місті рад та їх органів з питань міського життя;

 3. внесення пропозицій з питань порядку денного сесій міської ради та її органів;

 4. заслуховування інформації міського голови, посадових осіб місцевого самоврядування міста, звітів керівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, порушення в разі необхідності перед відповідною радою питання про притягнення посадових осіб до відповідальності;

 5. інформування населення про прийняті радами та їх виконавчими органами рішення, хід їх виконання, про закони України, укази Президента України, інші акти органів законодавчої і виконавчої влади з питань, що зачіпають інтереси територіальної громади;

 6. утворення органів самоорганізації населення; прийняття їх положень, внесення змін і доповнень до них, вирішення питань про дострокове припинення повноважень (розпуск) органів самоорганізації населення, а також про відставку окремих їх членів;

 7. надання згоди на включення до складу комунальної власності об’єктів, які створені в результаті трудової участі громадян або придбані на їх добровільні внески, на продаж або безоплатну передачу цих майнових об’єктів іншим суб’єктам власності;

 8. внесення пропозицій щодо передачі або продажу в комунальну власність підприємств, організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають особливо важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальної громади;

 9. розгляд питань про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, одиноким громадянам похилого віку, багатодітним сім’ям та іншим категоріям громадян; внесення відповідних пропозицій на розгляд міської ради та її органів;

 10. внесення пропозицій щодо встановлення міською радою місцевих податків і зборів, оголошення місцевих добровільних позик;

 11. розгляд питань про найменування, перейменування вулиць, провулків, проспектів, площ, скверів, парків; внесення пропозицій з цих питань;

 12. обговорення питань, пов’язаних із залученням населення до ліквідації наслідків аварій і стихійного лиха, сприяння органам місцевого самоврядування, державним органам у проведенні робіт щодо ліквідації наслідків аварій; заслуховування інформації виконавчих органів міської ради про екологічно небезпечні аварії та ситуації і стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються з метою його поліпшення;

 13. розгляд питань про відкликання депутатів міської ради та районних у місті рад (у випадку їх обрання) у порядку, встановленому Законом України «Про місцеві вибори»;

 14. розгляд питань про внесення на розгляд міської ради пропозицій про проведення місцевого референдуму;

 15. розгляд питань про утворення ініціативних груп всеукраїнського і місцевих референдумів;

 16. обговорення інших питань, що зачіпають інтереси територіальної громади.

 1. Загальні збори громадян мають право звертатися з пропозиціями до міської та районних у місті рад, державних органів, інших органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, організацій і установ, які зобов’язані розглянути ці пропозиції та інформувати в місячний термін про результати розгляду осіб або органи, за рішенням яких було скликано збори.

 2. У роботі загальних зборів громадян беруть участь члени територіальної громади, які мають право голосу на місцевих виборах та які проживають на відповідній території (будинок, вулиця, квартал, житловий комплекс, мікрорайон, район в місті).

 3. У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь міський голова, народні депутати України, депутати обласної, міської ради та відповідних районних у місті рад, їх помічники, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники органів державної влади, об’єднань громадян, установ, організацій та підприємств, які заінтересовані у вирішенні питань, що розглядаються на зборах.

 4.  Загальні збори громадян за місцем проживання скликає міський голова. Він може скликати загальні збори громадян за місцем проживання за власною ініціативою або протягом трьох робочих днів за ініціативою депутата міської ради, за ініціативою не менше 10 громадян, що проживають на відповідній території. Міський голова може доручити скликати загальні збори головам відповідних районних у місті рад.

 5. Рішення про скликання загальних зборів доводиться до відома громадян, які проживають на відповідній території, не пізніше як за сім днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та переліку питань, які передбачається винести на обговорення зборів.

 6. У випадках, коли об’єктивно неможливо провести загальні збори громадян, за рішенням міського голови можуть скликатися збори представників громадян за місцем проживання - будинків, вулиць, мікрорайонів тощо.

 7. Представники громадян для участі в таких зборах обираються загальними зборами громадян, які проживають на території менших територіальних утворень. Норми представництва на зборах представників громадян встановлюються міським головою.

 8. Порядок скликання, проведення, а також компетенція зборів представників громадян за місцем проживання визначаються такими ж, як і для загальних зборів громадян за місцем проживання.

 9. Загальні збори громадян є правомочними за умови присутності на них не менше третини членів територіальної громади, які проживають на відповідній території.

 10. Збори представників громадян є правомочними за умови присутності на них не менше половини обраних або призначених представників.

 11. Порядок денний загальних зборів громадян затверджується за поданням органу, який їх скликав. Для проведення засідання та ведення протоколу загальних зборів обирається головуючий та секретар загальних зборів.

 12. Під час проведення загальних зборів громадян складається протокол, який підписується головою і секретарем загальних зборів громадян. До протоколу додається список учасників зборів із зазначенням місця їх проживання.

 13. Загальні збори громадян приймають рішення з розглянутих питань. Рішення загальних зборів громадян приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на них громадян, які проживають на відповідній території.

 14. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами та посадовими особами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій, яких ці рішення стосуються.

 15. Органи та посадові особи місцевого самоврядування, до яких звернулися з пропозиціями загальні збори громадян, повинні розглянути такі пропозиції в 30-ти денний термін та повідомити про результати їх розгляду міського голову та суб’єктів, за ініціативою яких було скликано збори.

 16. Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням загальних зборів громадян, здійснюються за рахунок бюджету міста або за рахунок добровільних внесків відповідних жителів міста.

 1. Місцеві ініціативи

 1. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд міською, районними в місті радами (у разі їх утворення) будь-якого питання, віднесеного Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування.

 2. З місцевою ініціативою можуть виступити:

 1. до районної у місті ради (у разі їх утворення) ініціативні групи з членів територіальної громади, які проживають на території відповідного району, чисельністю не менше 100 осіб;

 2. до міської ради - ініціативні групи, сформовані з членів територіальної громади чисельністю не менше 250 осіб;

 1. Місцева ініціатива вноситься не пізніше, ніж через 10 днів після прийняття рішення ініціативною групою до міської, районної в місті ради в письмовому вигляді та оформлюється відповідно до Регламенту відповідної ради.

 2. Міська рада, районні в місті ради розглядають питання, внесені в порядку місцевої ініціативи на найближчому черговому пленарному засіданні рад з обов’язковою участю членів ініціативної групи.

 3. Рішення, що прийняті міською, районними в місті радами з питань, які внесені в порядку місцевої ініціативи, доводяться до відома територіальної громади не пізніше ніж через 25 днів після прийняття рішення.

 1. Громадські слухання

 1. Громадськими слуханнями є зустрічі членів територіальної громади з міським головою, депутатами міської ради, районних у місті рад (у разі їх утворення), посадовими особами виконавчих органів міської ради під час яких:

 1. заслуховується інформація про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси всіх членів територіальної громади або її окремих частин;

 2. порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування;

 3. обговорюються та вносяться пропозиції до проектів рішень міської, районних у місті рад, їх виконавчих комітетів, розпоряджень міського голови.

 1. У громадських слуханнях на добровільних засадах беруть участь всі члени територіальної громади.

 2. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.

 3. Громадські слухання скликаються міським головою за власною ініціативою або ініціативою міської ради, районних у місті рад (у разі їх утворення), органів самоорганізації населення, членів територіальної громади у кількості не менше, ніж 50 осіб.

 4. В обов’язковому порядку скликаються громадські слухання щодо:

 1. статуту територіальної громади м. Дніпра;

 2. змісту, опису та порядку використання символіки територіальної громади м. Дніпра;

 3. порядку розгляду та реалізації місцевих опитувань, громадських слухань, місцевих ініціатив, електронних петицій;

 4. порядку проведення в місті походів, мітингів, зборів, демонстрацій або інших масових заходів;

 5. будь-якого проекту рішення, що безпосередньо встановлює порядок реалізації членами територіальної громади міста своїх конституційних прав;

 6. генерального плану забудови території м. Дніпра;

 7. плану зонування території м. Дніпра;

 8. детального плану території м. Дніпра;

 9. проектів містобудівної документації з прогнозованими правовими, економічними й екологічними наслідками;

 10. проектів екологічних програм;

 11. проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань впливу запланованої діяльності на навколишнє природне середовище на стадіях розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об'єктів;

 12. проектів регуляторних актів;

 13. встановлення або зміни найменування міста, районів у місті, проїздів, площ, парків, скверів, водойм та інших топонімів на території м. Дніпра.

 1. На громадські слухання запрошуються посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати міської, районних у місті рад (у разі їх утворення), керівники органів самоорганізації населення, представники місцевих осередків політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з питаннями, що обговорюються.

 2. Міський голова визначає місце та час проведення громадських слухань, забезпечує їх організацію та доведення до членів територіальної громади не пізніше, ніж за 10 днів інформації про місце та час їх проведення.

 3. На громадських слуханнях головує міський голова або призначена ним особа. Для ведення протоколу громадських слухань обирається секретар громадських слухань. На громадських слуханнях ведеться протокол. Протокол громадського слухання підписується особою, яка його проводить, та особою, яка веде протокол, і передається міському голові.

 4. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду відповідними органами місцевого самоврядування. Про результати їх розгляду міський голова або визначена ним особа доводить до відома територіальної громади.

 5. Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням громадських слухань, здійснюються за рахунок міського бюджету.

 1. Звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування

 1. Члени територіальної громади міста мають право індивідуально або колективно звертатися до органів і посадових осіб місцевого самоврядування із зауваженнями, скаргами, пропозиціями з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, а також із заявами або клопотаннями щодо реалізації своїх законних прав та інтересів і скаргами про їх порушення у межах повноважень, визначених законодавством для органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Звернення може бути індивідуальним, якщо подане окремим громадянином, або колективним, якщо подане групою громадян.

 2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані приймати до розгляду заяви громадян і відповідати на них згідно з Законом України "Про звернення громадян".

 3. Індивідуальне звернення може бути усним, викладеним громадянином на особистому прийомі, або письмовим, яке надсилається поштою або передається (реєструється) в установленому порядку до відповідного органу чи посадової особи місцевого самоврядування міста. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

 4. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

 1. Електронні петиції до органів і посадових осіб місцевого самоврядування

 1. Члени територіальної громади міста мають право направляти колективні електронні звернення (петиції), які розміщуються на спеціальному суб-домені веб-сайту Дніпровської міської ради або на іншому веб-сайт, з яким укладено відповідний договір для голосування членів територіальної громади міста, яке за умови набрання необхідної кількості голосів обов’язкове до розгляду Дніпровської міською радою, органами чи посадовими особами місцевого самоврядування в особливому порядку.

 2. Для розгляду електронної петиції органом або посадовою особою, якій вона адресована, необхідно зібрати на її підтримку не менше 900 підписів протягом не більше 30 календарних днів з дня оприлюднення петиції.

 3. Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

 4. Порядок розгляду електронних петицій встановлюється окремим Положенням, що затверджується рішенням міської ради.

 1. Громадські експертизи

 1. Громадська експертиза діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування полягає у проведенні визначеними законодавством суб’єктами оцінки діяльності і рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, ефективності прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв'язання суспільно значущих проблем місцевого значення для їх врахування цими органами у своїй роботі.

 2. Орган виконавчої влади сприяє інституту громадянського суспільства у проведенні громадської експертизи у разі надходження від нього письмового запиту із зазначенням:

 1. його найменування, відомостей про легалізацію, місцезнаходження та електронної адреси (за наявності);

 2. предмета і мети громадської експертизи;

 3. переліку документів та інших матеріалів, необхідних для проведення громадської експертизи (далі - матеріали);

 4. адреси, за якою надсилається відповідь на запит, або прізвища, ім'я та по батькові особи, уповноваженої одержати таку відповідь, її контактного телефону і електронної адреси (за наявності).

 1. Орган виконавчої влади після надходження від інституту громадянського суспільства, громадської ради письмового запиту щодо проведення громадської експертизи:

 1. видає у тижневий строк наказ (розпорядження) про проведення такої експертизи і заходів, пов'язаних з підготовкою матеріалів, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та посади особи (осіб), відповідальної (відповідальних) за забезпечення взаємодії з інститутом громадянського суспільства, громадською радою, зміст якого доводить до відома інституту громадянського суспільства, громадської ради, що ініціює проведення громадської експертизи, протягом трьох днів з моменту його видання;

 2. утворює у разі потреби робочу групу для підготовки матеріалів із залученням представників інституту громадянського суспільства, громадської ради, що ініціює проведення громадської експертизи;

 3. розміщує у тижневий строк інформацію про надходження запиту щодо проведення громадської експертизи, текст наказу (розпорядження) та заходи, здійснені органом виконавчої влади з метою сприяння її проведенню, на власному веб-сайті;

 4. подає інституту громадянського суспільства, громадській раді матеріали або завірені в установленому порядку їх копії чи надсилає їх в електронній формі протягом п’яти робочих днів з моменту видання наказу (розпорядження) про проведення громадської експертизи. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк надання матеріалів може бути продовжено до 20 робочих днів.

 1. У проведенні громадської експертизи може бути відмовлено у разі, коли її предмет та мета суперечать законодавству, виходять за межі компетенції відповідного органу виконавчої влади або коли запит щодо проведення громадської експертизи не відповідає вимогам, визначеним пунктом 3 цього Порядку. В такому разі орган виконавчої влади у тижневий строк після надходження запиту повідомляє інституту громадянського суспільства, громадській раді про відмову у проведенні громадської експертизи з чітким обґрунтуванням і зазначенням підстав для відмови.

 2. Посадові особи органу виконавчої влади не повинні перешкоджати проведенню громадської експертизи та втручатись у діяльність інституту громадянського суспільства, громадської ради, пов'язану з її проведенням.

 3. Експертні пропозиції, підготовлені за результатами громадської експертизи (далі - експертні пропозиції) інститутом громадянського суспільства, громадською радою (далі - ініціатор громадської експертизи), подаються органу виконавчої влади у письмовій та електронній формі із зазначенням:

 1. інформації про ініціатора громадської експертизи; предмета і мети громадської експертизи; відомостей про експертів, які проводили експертизу;

 2. обґрунтованої оцінки діяльності органу виконавчої влади та ефективності прийняття і виконання ним рішень, програм, реалізації владних повноважень;

 3. пропозицій щодо розв’язання суспільно значущих проблем та підвищення ефективності діяльності органу виконавчої влади.

 1. Експертні пропозиції повинні стосуватися повноважень органу виконавчої влади та містити чіткі рекомендації і заходи з їх впровадження. У разі коли ініціатор громадської експертизи не подав експертні пропозиції у тримісячний строк від початку проведення громадської експертизи, експертиза вважається такою, що не відбулася.

 2. Експертні пропозиції враховуються органом виконавчої влади під час підготовки програм соціально-економічного розвитку, державних цільових та регіональних програм, формування бюджетів відповідного рівня, вирішення питань поточної діяльності.

 3. Питання проведення громадських експертиз регулюються окремим положенням, що затверджується міською радою.

 1. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування

 1. Члени територіальної громади можуть бути присутніми на відкритих засіданнях міської, районних у місті рад (у разі їх утворення).

 2. Відмова членам територіальної громади у відвідуванні сесії відповідної ради, яка не пов’язана з організаційними чи технічними причинами, оформлюється відповідним рішенням ради і повідомляється особі не пізніше, ніж за один день до відкриття сесії.

 3. Члени територіальної громади мають право брати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.

 4. Члени територіальної громади, які мають право голосу на місцевих виборах, можуть бути обраними депутатами міської ради, районних у місті рад (у разі їх утворення), міським головою.

 5. Члени територіальної громади, які мають право голосу на місцевих виборах, можуть бути обраними посадовими особами органів самоорганізації населення.

 1. Участь у здійсненні місцевого самоврядування міських, районних у місті осередків політичних партій, громадських організацій, професійних і творчих спілок

 1. Члени територіальної громади можуть брати участь у здійсненні місцевого самоврядування через участь у діяльності зареєстрованих в установленому законом порядку місцевих осередків політичних партій, громадських організацій, професійних і творчих спілок.

 2. Місцеві осередки політичних партій, громадських організацій відповідно до законодавства:

 1. беруть участь у місцевих виборах;

 2. через своїх депутатів у міській та районних радах беруть участь у виробленні та здійсненні міської політики;

 3. у встановленому законом порядку вступають на службу в органах місцевого самоврядування;

 4. сприяють залученню членів територіальної громади до обговорення важливих питань соціально-економічного та культурного розвитку міста;

 5. через своїх представників беруть участь у роботі громадської ради та інших консультативних органів при міському голові.

 1. Місцеві осередки політичних партій відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні" можуть вносити до органів місцевого самоврядування пропозиції, які обов’язкові для розгляду відповідними органами в установленому порядку.

 2. Не допускається створення і діяльність структурних осередків політичних партій у виконавчих органах місцевого самоврядування.

 3. Не допускається створення і діяльність структурних осередків політичних партій, щодо яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, прийнято у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку рішення про невідповідність їх діяльності, найменування та/або символіки вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

 4. Органам та посадовим особам місцевого самоврядування заборонено відокремлювати у своєму ставленні певні політичні партії чи надавати їм привілеї, а також сприяти політичним партіям, якщо інше не передбачено законом, у провадженні їх діяльності.

 5. Об’єднання профспілок міста, підприємців та промисловців разом з виконавчим комітетом міської ради утворюють раду соціального партнерства міста та щорічно укладають регіональну угоду для здійснення співробітництва у процесі формування та реалізації соціально-економічної політики, узгодженого вирішення питань, що виникають у соціально-трудовій сфері.

 6. Виконавчий комітет міської ради за пропозицією об’єднання профспілок міста розглядає на своїх засіданнях хід укладання і виконання колективних договорів на підприємствах, установах і організаціях міста.

 1. Інші форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування

 1. Перелік форм участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.

 2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування.

 3. Можуть бути використані, зокрема, такі форми участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування:

 1. участь на громадських засадах у роботі комісій, які утворюються при органах місцевого самоврядування, перелік та положення про які визначаються рішенням відповідного органу місцевого самоврядування;

 2. участь у роботі консультативно-дорадчих рад, які утворюються при органах та посадових особах місцевого самоврядування міста з метою вивчення і організації забезпечення потреб членів територіальної громади міста різними формами соціальної допомоги, залучення їх до здійснення місцевого самоврядування міста. Положення про кожну таку раду розробляється окремо і затверджується відповідним органом місцевого самоврядування міста;

 3. участь у проведенні громадських експертиз проектів рішень органів місцевого самоврядування міста з питань, які мають суттєве значення для членів територіальної громади, визначають напрями соціально-економічного та культурного розвитку міста;

 4. виконання громадських робіт з благоустрою міста, надання послуг соціально незахищеним жителям міста;

 5. надання матеріальної і фінансової допомоги місцевому самоврядуванню у формі добровільних пожертвувань (внесків до фондів, що утворюються органами місцевого самоврядування, внесків до фондів, утворених з метою надання допомоги соціально незахищеним жителям міста; з метою підтримання в належному стані пам’яток історії, культури і архітектури, природних пам’яток; з метою підтримки вітчизняної науки та місцевих учених тощо).

 1. Масові заходи жителів міста

 1. Жителі міста відповідно до Конституції України мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи, демонстрації й інші масові заходи про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

 2. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

 3. Питання проведення масових заходів на території міста визначається міською радою відповідно до чинного законодавства. Будь-які нормативні акти органів місцевого самоврядування не можуть так чи інакше звужувати право громадян на мирні зібрання, встановлювати особливий порядок, час або особливі місця для їх проведення.

 1. Соціально-політичні конфлікти і шляхи їх подолання

 1. Органи місцевого самоврядування дотримуються у своїй діяльності принципів громадянського миру та злагоди між членами територіальної громади, захисту прав, поваги гідності й інтересів різноманітних соціальних, етнічних і релігійних груп громадян.

 2. У разі виникнення конфлікту передбачається погоджувальна процедура, порядок проведення якої затверджується виконавчим комітетом міської ради.

 3. У передбачених законодавством випадках конфлікти вирішуються в судовому порядку.

 1. ВІДКРИТІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 1. Право членів територіальної громади на інформацію. Оприлюднення рішень органів місцевого самоврядування

 1. Уся інформація, що знаходиться у володінні органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Дніпра, є відкритою, крім випадків, передбачених законом.

 2. Право на доступ членів територіальної громади до цієї інформації гарантується обов’язком органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Дніпра надавати за запитами та оприлюднювати її, забезпечувати безперешкодний доступ до засідань міської ради, виконавчого комітету ради, депутатських комісій ради, онлайн-трансляцією цих засідань, крім випадків, передбачених законами України.

 3. Члени територіальної громади можуть здійснювати громадський контроль за дотриманням прав на доступ до публічної інформації, шляхом проведення громадської експертизи, в порядку, передбаченому Статутом, чи іншим способом, що не суперечить вимогам законодавства.

 1. Офіційний веб-сайт міської ради

 1.  З метою застосування сучасних інформаційних технологій у системі управління містом, задоволення потреб населення, підприємств, установ, організацій у місті та за його межами в об'єктивній, повній інформації про різні сфери суспільного життя міста, зміцнення міжнародних зв'язків, забезпечення принципів відкритості та прозорості діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, задоволення конституційних прав громадян на інформацію, міська рада створює і підтримує офіційний веб-сайт міської ради.

 2. На офіційному веб-сайті міської ради в мережі Інтернет обов’язково оприлюднюється інформація, визначена законодавством України та положенням про офіційний веб-сайт міської ради.

 3. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування розміщуються на офіційному веб-сайті міської ради в мережі Інтернет у доступному форматі, що дозволяє пошук за реквізитами, по контексту та за іншими критеріями, із зазначенням дати їх оприлюднення, набуття і втрати чинності, автора.

 4. Інформація на офіційному веб-сайті міської ради в мережі Інтернет розміщується українською мовою, а також може бути доступна іноземними мовами.

 5. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

 6. Результати поіменного голосування депутатів під час пленарних засідань міської ради підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

 7. Органи та посадові особи місцевого самоврядування можуть мати офіційні облікові записи в соціальних мережах.

 8. Листування посадових та службових осіб в процесі виконання своїх повноважень з використанням електронної пошти здійснюється тільки з поштових скриньок органів та посадових осіб місцевого самоврядування, що знаходяться на офіційних доменних адресах.

 1. Засади запобігання корупції в органах місцевого самоврядування

 1. Міський голова, депутати міської ради та посадові особи місцевого самоврядування є особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

 2. Міський голова, депутат міської ради, посадова особа місцевого самоврядування зобов’язаний не використовувати свої повноваження і становище та пов’язані з цим можливості для одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

 3. Міському голові, депутату міської ради або посадовій особі місцевого самоврядування забороняється вимагати, просити, одержувати подарунки безпосередньо або через інших осіб для себе чи близьких йому осіб у зв’язку зі здійсненням ним діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування. Міський голова, депутат міської ради або посадова особа місцевого самоврядування може приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, які передбачені законом, якщо вартість таких подарунків одноразово не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи чи групи осіб протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунок. Рішення, прийняте безпосередньо або за участі міського голови, депутата міської ради або посадової особи місцевого самоврядування на користь особи, від якої він чи його близькі особи отримали подарунок, вважається таким, що прийнято в умовах конфлікту інтересів, і може бути скасоване чи визнане недійсним у судовому порядку. На ці рішення поширюються положення статті 67 Закону України «Про запобігання корупції»

 4. Міський голова, депутат міської ради або посадова особа місцевого самоврядування зобов’язана у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, відмовитись від такої пропозиції, за можливості ідентифікувати особу, яка її зробила, якщо це можливо - залучити свідків, а також письмово повідомити про це спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.

 5. Якщо депутат міської ради або посадова особа органу місцевого самоврядування виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт міського голову. Міський голова у такому випадку повідомляє секретаря міської ради.

 6. Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується депутатом ради або посадовою особою місцевого самоврядування та міським головою (секретарем міської ради), головою постійної комісії, до якої обрано депутата або безпосереднього керівника посадової особи місцевого самоврядування відповідно.

 7. Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки, зберігаються в міській раді до їх передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції. У випадку наявності у депутата міської ради або посадової особи місцевого самоврядування сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка вона має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції чи до постійної комісії ради, до функціональної спрямованості якої належить питання запобігання корупції.

 8. 3 метою запобігання корупції в міській раді, її виконавчих органах, комунальних підприємствах, установах і організаціях рада затверджує Антикорупційну політику, а щорічно до 1 березня ухвалює антикорупційну програму.

 1. Недопущення конфлікту інтересів

 1. Міський голова, депутати міської ради або посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах конфлікту інтересів, здійснювати заходи щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. У разі виникнення у міського голови, депутата міської ради або посадової особи місцевого самоврядування реального чи потенційного конфлікту інтересів вони не мають права брати участь у прийнятті рішення міської ради або її виконавчого органу. Міський голова, депутати міської ради або посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції, міського голову (а міський голова – секретаря міської ради) та голову відповідної постійної чи тимчасової контрольної комісії ради або безпосереднього керівника. Міський голова, депутати міської ради або посадові особи місцевого самоврядування перед розглядом відповідного проекту рішення інформують присутніх або відповідну комісію про наявність у них конфлікту інтересів та не беруть участі в розгляді зазначеного питання та прийнятті відповідного рішення.

 2. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

 1. усунення міського голови, депутата міської ради або посадової особи місцевого самоврядування від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

 2. застосування зовнішнього контролю за виконанням міським головою, депутатом міської ради або посадовою особою місцевого самоврядування відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

 3. обмеження доступу міського голови, депутата міської ради або посадової особи місцевого самоврядування до певної інформації;

 4. перегляду обсягу службових повноважень міського голови, депутата міської ради або посадової особи місцевого самоврядування;

 5. переведення міського голови, депутата міської ради або посадової особи місцевого самоврядування на іншу посаду;

 6. звільнення міського голови, депутата міської ради або посадової особи місцевого самоврядування.

 1. Міський голова, депутати міської ради або посадові особи місцевого самоврядування, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.

 2. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

 1. ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА ТА ІНШІ ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 1. Статус міського голови

 1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади м. Дніпра та здійснює свої повноваження на постійній основі.

 2. Посада міського голови має таку назву: "Дніпровський міський голова".

 3. Міський голова головує на засіданнях міської ради, очолює її виконавчий комітет та організує його роботу.

 4. Міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою міста, відповідальним перед міською радою, а з питань здійснення виконавчим комітетом міської ради повноважень органів виконавчої влади - підконтрольним органам виконавчої влади.

 1. Обрання і вступ на посаду міського голови

 1. Міський голова обирається членами територіальної громади, які мають право голосу, шляхом загального, рівного, прямого, вільного і таємного голосування відповідно до Закону України "Про місцеві вибори". Строк повноважень міського голови, обраного на чергових виборах становить п’ять років.

 2. Міський голова, який вперше вступає на посаду, на першому пленарному засіданні міської ради після оголошення результатів виборів складає присягу наступного змісту:

«Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки».

 1. Під час вступу на посаду міський голова одержує відзнаки і символи його влади.

 1. Повноваження міського голови

 1. Міський голова представляє територіальну громаду з усіх питань її діяльності.

 2. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні міської ради рішення про його обрання і закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради, обраної на наступних чергових виборах, або, якщо рада не обрана – з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної відповідно до закону, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

 3. Дніпровський міський голова:

 1. забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

 2. організує в межах, визначених законодавством, роботу міської ради та її виконавчого комітету;

 3. підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету;

 4. вносить на розгляд міської ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря міської ради;

 5. вносить на розгляд міської ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради;

 6. вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури її виконавчих органів, апарату та виконавчого комітету, їх штатів та граничної чисельності працівників;

 7. здійснює керівництво апаратом міської ради та її виконавчого комітету;

 8. скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради і головує на її пленарних засіданнях;

 9. забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень міської ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені міської радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

 10. призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

 11. скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

 12. вносить на розгляд міської ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

 13. вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

 14. забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради, її виконавчого комітету;

 15. є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним міської радою;

 16. представляє територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

 17. звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

 18. укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції міської ради, подає їх на затвердження міської ради;

 19. веде особистий прийом громадян;

 20. забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

 21. бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

 22. здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим Статутом та законами України, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

 23. видає розпорядження у межах своїх повноважень;

 1. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

 1. Секретар міської ради

 1. За пропозицією міського голови, або в іншому порядку, визначеному законодавством, міська рада обирає таємним голосуванням секретаря міської ради.

 2. Секретар міської ради обирається з числа депутатів міської ради на строк повноважень міської ради та працює в ній на постійній основі.

 3. Секретар міської ради:

 1. у випадках, передбачених законодавством здійснює повноваження міського голови;

 2. скликає сесії ради у випадках, передбачених законодавством;

 3. повідомляє депутатам і доводить до відома членів територіальної громади інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

 4. веде засідання міської ради та підписує її рішення у випадках, передбачених законодавством;

 5. організує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на її розгляд;

 6. забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

 7. забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень міської ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень міської ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення міською радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

 8. за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

 9. сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень;

 10. за дорученням міської ради відповідно до законодавства організовує заходи, пов’язані з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

 11. забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційного тексту цього Статуту й інших офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади міста, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

 12. - вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов’язані з діяльністю міської ради та її органів.

 1. У випадку відсутності міського голови його обов’язки з питань діяльності міської ради виконує секретар міської ради.

 1. Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

 1. Кількість заступників міського голови визначається структурою виконавчих органів міської ради.

 2. Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради затверджуються міською радою за поданням міського голови, як правило, у складі виконавчого комітету міської ради.

 3. Розподіл обов’язків між заступниками міського голови, секретарем міської ради та керуючим справами виконкому визначається розпорядженням міського голови.

 4. У випадку відсутності міського голови його обов’язки виконує один із заступників міського голови або секретар міської ради, відповідно до розпорядження.

 1. ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА,
  РАЙОННІ В МІСТІ РАДИ

 1. Міська та районні в місті ради

 1. Міська рада представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування.

 2. Питання про утворення (неутворення) районних у місті рад, а також питання делегування повноважень районним радам вирішує відповідно до законодавства України міська рада.

 3. Порядок формування міської та районних у місті рад визначається законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві вибори».

 1. Депутати міської ради

 1. Депутати міської ради обираються членами територіальної громади з правом голосу шляхом загальних, прямих, вільних, рівних та таємних виборів терміном на п’ять роки відповідно до Закону України "Про місцеві вибори".

 2. Загальний склад міської ради визначається відповідно до статті 16 Закону України «Про місцеві вибори» та на час прийняття цього Статуту становить 64 депутати.

 3. Депутати міської ради працюють на громадських засадах. На час сесій, засідань постійних комісій міської ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок бюджету міста.

 4. Депутати міської ради виконують свої депутатські обов’язки відповідно до законів України та цього Статуту, а також керуючись власними переконаннями щодо необхідності своєї діяльності на благо територіальної громади.

 5. На першому пленарному засіданні новообраної міської ради депутати складають присягу такого змісту: "Вступаючи в права депутата Дніпровської міської ради, зобов’язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Дніпра та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи. Присягаю дотримуватися Конституції України, законів України, Статуту територіальної громади міста Дніпра, виконувати свої обов’язки в інтересах територіальної громади міста Дніпра".

 6. Текст присяги підписується особисто кожним депутатом і зберігається до припинення повноважень депутата в міській раді.

 7. Депутати міської ради зобов’язані брати участь у роботі сесії міської ради, засідань постійної та інших комісій міської ради, до складу яких їх обрано.

 8. Депутати міської ради можуть бути відкликані за народною ініціативою з підстав та у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 1. Компетенція міської ради

 1. Міська рада правомочна розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами до її відання.

 2. До виключної компетенції міської ради належать питання:

 1. затвердження регламенту міської ради;

 2. утворення і ліквідація постійних та інших комісій міської ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

 3. утворення виконавчого комітету міської ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

 4. обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому законодавством;

 5. затвердження за пропозицією міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;

 6. утворення за поданням міського голови інших виконавчих органів міської ради;

 7. затвердження плану роботи міської ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

 8. заснування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації, призначення і звільнення їх керівників;

 9. заслуховування звіту міського голови про діяльність виконавчих органів міської ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради;

 10. прийняття рішення про недовіру міському голові;

 11. заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів міської ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

 12. заслуховування повідомлень депутатів про роботу в міській раді, виконання ними доручень ради;

 13. розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

 14. прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата міської ради в порядку, встановленому законом;

 15. скасування актів виконавчих органів міської ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням міської ради, прийнятим у межах її повноважень;

 16. прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови у випадках, передбачених Законом;

 17. прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

 18.  прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та міського голови;

 19. прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

 20. прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

 21. затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

 22. затвердження міського бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання бюджету;

 23. встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;

 24. утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

 25. прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;

 26. прийняття рішень щодо передачі коштів з міського бюджету;

 27. прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;

 28. встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Дніпра, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету;

 29. прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об'єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.

 30. реорганізації або ліквідації навчальних закладів комунальної форми власності;

 31. прийняття рішень про визначення критеріїв, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах та у господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді; про затвердження порядку утворення наглядової ради, порядку призначення членів наглядової ради комунального унітарного підприємства; про визначення кола питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради комунального унітарного підприємства; про встановлення вимог до незалежних членів наглядової ради комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді;

 32. визначення критеріїв відбору незалежного аудитора та критеріїв віднесення комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді, до таких, фінансова звітність яких (у тому числі консолідована) підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, та затвердження порядку такої перевірки і порядку залучення незалежного аудитора;

 33. прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

 34. створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

 35. вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

 36. прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада м. Дніпра, у формах, визначених статтею 4 Закону України "Про співробітництво територіальних громад", щодо схвалення проекту договору про співробітництво та інших рішень, пов’язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад;

 37. заслуховування звітів, пов’язаних із здійсненням відповідно до Закону України "Про співробітництво територіальних громад" співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада міста;

 38. вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

 39. затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України;

 40. вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

 41. прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

 42. надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

 43. створення відповідно до закону за рахунок коштів міського бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

 44. заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території міста;

 45. прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

 46. затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

 47. затвердження договорів, укладених сільським, селищним, міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

 48. встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території м. Дніпра, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

 49. прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

 50.  визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

 51. прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

 52. прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених Законом;

 53. затвердження статуту територіальної громади;

 54. затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

 55. прийняття рішень щодо виконання положень статей 7, 11, 12, 20, 24 Закону України "Про засади державної мовної політики";

 56. надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

 57. створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби;

 58. затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата міської ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради.

 59. вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;

 60. визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

 61. затвердження порядку переміщення на штрафні майданчики транспортних засобів, припаркованих не у спеціально відведених місцях для паркування транспортних засобів;

 62. визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють районні у містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи в інтересах територіальних громад районів;

 63. встановлення нормативів централізації коштів від земельного податку на спеціальних бюджетних рахунках районів міста.

 1. Окрім зазначених у п. 2 цієї статті повноважень міська рада здійснює інші повноваження, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих актів та цього Статуту.

 1. Скликання сесії міської ради

 1. Міська рада скликається не пізніше як через два тижні після реєстрації відповідною територіальною виборчою комісією новообраних депутатів міської ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Скликання здійснюється територіальною виборчою комісією, у компетенції якої є це питання. Голова цієї комісії відкриває та веде засідання. Він представляє всіх обраних депутатів ради, а також обраного міського голову і здійснює процедуру вступу на посаду депутатів і міського голови.

 2. Сесії міської ради скликаються відповідно до Регламенту міської ради.

 3. Рішення про скликання сесії міської ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, як за 10 днів до сесії.

 1. Порядок денний засідань міської ради

 1. Порядок денний сесії міської ради формує міський голова. Порядок денний може бути розширений рішенням ради на її засіданні, якщо йдеться про питання, що є невідкладними або потребують якомога скорішого вирішення.

 1. Гласність і відкритість засідань міської ради та її органів

 1. Засідання міської ради та її органів (постійних комісій, тимчасових контрольних комісій) є гласними із забезпеченням права кожного бути присутніми на них.

 2. Регламент міської ради може передбачати вичерпний перелік питань, які відповідно до вимог законодавства про інформацію можуть розглядатись на закритому пленарному засіданні міської ради.

 3. Якщо в порядку денному однієї сесії містяться питання, частина яких, відповідно до законодавства не може розглядатись на закритому засіданні, а інша частина – може, такі питання повинні розглядатись на окремих пленарних засіданнях.

 1. Регламент міської ради

 1. Регламент міської ради затверджується не пізніш як на другій сесії новообраної міської ради.

 2. Регламент міської ради, зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням міської ради виключно на пленарних засідання міської ради.

 1. Комісії міської ради

 1. З метою підготовки рішень, контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету з числа депутатів обираються постійні комісії міської ради чи тимчасові контрольні комісії.

 2. Діяльність постійних комісій міської ради регламентується положеннями Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламентом міської ради та Положенням про постійні комісії, що затверджується міською радою виключно на її пленарному засіданні.

 3. Порядок формування, функції та організація роботи тимчасових контрольних комісій міської ради регламентується положеннями Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламентом міської ради та Положенням про тимчасові контрольні комісії, що затверджується міською радою.

 1. Депутатські фракції та депутатські групи міської ради

 1. Депутатські фракції міської ради формуються на партійній основі депутатами міської ради, які були обрані від партії. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції

 2. Для вироблення спільних позицій, формування узгоджених поглядів з питань діяльності міської ради депутати міської ради можуть за взаємною згодою створювати депутатські групи у чисельності не менше п’яти депутатів. Депутатські групи утворюються на зборах депутатів міської ради, на яких обирається керівник групи, який організує її роботу та представляє її у відносинах з іншими групами, міським головою та міською радою.

 3. Створення депутатської групи оформляється протоколом, у якому зазначаються списки депутатів, що входять до її складу, і який передається в апарат міської ради.

 4. Депутат міської ради може бути членом тільки однієї депутатської групи.

 5. Міський голова або секретар міської ради інформує міську раду та членів територіальної громади про створення депутатських груп та фракцій, зміни у їх складі. Інформація заноситься до протоколу відповідної сесії міської ради.

 6. Депутатські групи, фракції мають право:

 1. на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях міської ради;

 2. попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує міська рада;

 3. на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні міської ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

 4. об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в міській раді чи опозиції;

 5. здійснювати інші права, передбачені законами України.

 1. Повноваження районних у місті рад

 1. Районні у місті ради, якщо вони утворені за рішенням міської ради, правомочні розглядати і вирішувати будь-які питання, віднесені Конституцією України та законами України до відання районних у місті рад, у обсягах і межах, що визначаються міською радою.

 2. У разі неутворення районних у місті рад міська рада за пропозицією міського голови визначає порядок управління на районному рівні (утворення районних адміністрацій, органів самоорганізації населення тощо).

 1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ТА ІНШІ ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ МІСЬКОЇ РАДИ

 1. Формування та склад виконавчого комітету міської ради

 1. Виконавчий комітет міської ради (далі - виконавчий комітет) є виконавчим органом міської ради, який утворюється міською радою на строк її повноважень.

 2. Після закінчення повноважень міської ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

 3. Виконавчий комітет міської ради очолює міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків, роботу виконавчого комітету організовує секретар міської ради.

 4. Міська рада за пропозицією міського голови визначає чисельність та затверджує персональний склад виконавчого комітету міської ради.

 5. Під час добору кандидатур до складу виконавчого комітету міської ради міський голова враховує пропозиції постійних комісій міської ради та найбільш впливових громадських організацій міста.

 1. Повноваження виконавчого комітету міської ради

 1. Виконавчий комітет може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" до відання виконавчих органів міської ради.

 2. Виконавчий комітет:

 1. попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд міської ради;

 2. координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

 3. має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, а також їх посадових осіб.

 1. Виконавчий комітет здійснює інші функції і повноваження відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішень міської ради.

 2. Виконавчий комітет підзвітний і підконтрольний міській раді, а з питань здійснення ним делегованих повноважень - також відповідним органам виконавчої влади.

 1. Рішення виконавчого комітету

 1. Виконавчий комітет приймає рішення на своїх засіданнях, які є правомочними за умови присутності більше половини загального складу виконавчого комітету.

 2. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць.

 3. Рішення виконавчого комітету, прийняті в межах його компетенції, обов’язкові для виконання всіма розташованими та території м. Дніпра підприємствами й установами незалежно від їх організаційно-правових форм, а також органами місцевого самоврядування і громадянами.

 1. Виконавчі органи міської ради

 1. Міська рада в межах затверджених нею структури і штатного розкладу може створювати департаменти, управління, відділи та інші виконавчі органи.

 2. Департаменти, управління, відділи та інші виконавчі органи міської ради є підзвітними і підконтрольними міській раді та підпорядкованими її виконавчому комітету та міському голові.

 3. Керівники департаментів, управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

 4. Положення про департаменти, управління, відділи та інші виконавчі органи міської ради затверджуються міською радою.

 1. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

 1. Система органів самоорганiзацiї населення

 1. Органи самоорганiзацiї населення - це представницькі органи, що створюються частиною жителiв, якi проживають на вiдповiднiй територiї у межах мiста.

 2. Орган самоорганiзацiї населення створюється за територiальною ознакою.

 3. Органи самоорганізації населення мають такі види:

 1. будинкові комітети, які діють у межах одного або кількох будинків;

 2. вуличні комітети, які діють у межах однієї або кількох вулиць;

 3. квартальні комітети, які діють у межах одного або кількох кварталів житлової забудови;

 4. територіальні комітети, які діють у межах певних мікрорайонів, житлових масивів, колишніх селищ чи поселень у межах міста.

 1. Органи самоорганiзацiї населення дiють на пiдставi Конституцiї та законів України, актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Статуту територiальної громади м. Дніпра, розпоряджень мiського голови, голови районної в мiстi ради (у разі утворення в межах одного району), виданих у межах своїх повноважень, рiшеннями мiської ради та її виконавчого органу, рiшень зборiв громадян за мiсцем проживання, якi його обрали, та положення про цей орган.

 2. Обирати та бути обраними до органу самоорганiзацiї населення можуть громадяни України, якi мають право голосу на виборах та референдумах і проживають на вiдповiднiй територiї.

 1. Порядок створення та діяльності органів самоорганiзацiї населення

 1. Правовий статус, порядок створення та діяльності органів самоорганізації населення визначається законодавством України.

 2. До набуття чинності відповідних законів України правовий статус, повноваження, порядок створення та діяльності органів самоорганізації населення визначається цим Статутом та міською радою.

 1. Територiя, в межах якої дiє орган самоорганiзацiї населення

 1. Територiя, в межах якої дiє орган самоорганiзацiї населення, визначається рiшенням міської ради, виходячи з пропозиції жителів, з урахуванням територіальної доцільності, соціально-економічної цілісності, спільності інтересів певних груп населення тощо.

 2. Будинкові, вуличні, квартальні комітети можуть діяти як самостійні органи самоорганізації населення і як складові, відповідно, вуличних, квартальних, територіальних комітетів за рішенням загальних зборів громадян, які обрали ці органи самоорганізації населення.

 1. Порядок створення органу самоорганiзацiї населення

 1. Створення органу самоорганiзацiї населення може ініціюватися міським головою, міською радою, депутатом міської ради відповідного виборчого округу, районною в місті радою або за ініціативою не менше, ніж 5 відсотків від загальної кількості членів територіальної громади, які проживають на відповідній території та мають право голосу на місцевих виборах.

 2. Положення про орган самоорганiзацiї населення приймається зборами громадян за місцем проживання та затверджується мiською радою.

 3. Питання про створення органу самоорганiзацiї населення, внесене на розгляд мiської ради, розглядається на найближчому засiданнi міської ради за участю представників iнiцiаторів створення органу самоорганізації населення.

 4. Рiшення мiської ради про створення органу самоорганiзацiї населення доводиться до вiдома територіальної громади міста.

 5. Загальні збори громадян щодо створення органу самоорганізації населення скликаються міським головою за ініціативою міської ради, депутата міської ради відповідного округу, районної в місті ради.

 6. Орган самоорганiзацiї населення обирається зборами громадян за мiсцем проживання. Загальний склад органу самоорганiзацiї населення визначається зборами громадян за мiсцем проживання.

 1. Фінансова та матеріальна основа органів самоорганiзацiї населення

 1. Фiнансовою основою дiяльностi органу самоорганiзацiї населення є кошти вiдповiдного мiсцевого бюджету, якi перерахованi йому районною в мiстi, міською радою для здiйснення делегованих нею повноважень, а також власнi кошти, якi формуються з:

 1. добровiльних внескiв фiзичних i юридичних осiб;

 2. iнших надходжень, не заборонених законодавством.

 1. Орган самоорганiзацiї населення самостiйно використовує фiнансовi ресурси, отриманi з мiсцевого бюджету, для виконання делегованих повноважень на цiлi i в межах, визначених радою, а також добровiльнi внески фiзичних i юридичних осiб та iншi надходження, не забороненi законодавством.

 2. Матерiальною основою дiяльностi органу самоорганiзацiї населення є майно, передане йому радою в оперативне управлiння, та його власне майно, яке складається з:

 1. добровiльних майнових внескiв фiзичних i юридичних осiб;

 2. майна, придбаного органом самоорганiзацiї населення за власнi кошти.

 1. Органи самоорганiзацiї населення для виконання своїх повноважень користуються майном, придбаним ними або переданим їм в оперативне управлiння вiдповiдними радами, згiдно з його призначенням.

 1. Органiзацiя роботи органу самоорганiзацiї населення

 1. Формою роботи органу самоорганiзацiї населення є засiдання.

 2. Засiдання органу самоорганiзацiї населення скликаються його керiвником або заступником керiвника за необхiдністю, але не менше одного разу на квартал.

 3. Порядок позачергового скликання засiдання органу самоорганiзацiї населення визначається Положенням про цей орган.

 4. Засiдання органу самоорганiзацiї населення є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини його загального складу.

 5. Для забезпечення роботи орган самоорганiзацiї населення може утворювати комiсiї, робочi групи, iншi свої органи в порядку, визначеному Положенням про цей орган.

 6. Орган самоорганiзацiї населення з питань, вiднесених до його повноважень, може приймати рiшення органiзацiйно-розпорядчого характеру.

 7. Рiшення органу самоорганiзацiї населення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини загального складу цього органу.

 8. Рiшення органу самоорганiзацiї населення, що не вiдповiдають чинному законодавству або прийнятi з питань, не вiднесених до його повноважень, скасовуються відповідною радою.

 1. Правовий статус членiв органу самоорганiзацiї населення

 1. Правовий статус членiв органу самоорганiзацiї населення визначається Положенням про цей орган.

 2. Члени органу самоорганiзацiї населення виконують свої обов’язки на громадських засадах.

 3. За рiшенням зборiв громадян за мiсцем проживання керiвник i секретар цього органу можуть працювати в ньому на постiйнiй основi з оплатою їхньої працi за рахунок власних коштiв органу самоорганiзацiї населення.

 1. Порядок припинення дiяльностi органу самоорганiзацiї населення

 1. Порядок припинення дiяльностi органу самоорганiзацiї населення визначається Положенням про орган самоорганiзацiї населення.

 2. У разi припинення дiяльностi органу самоорганiзацiї населення майновi питання вирiшуються вiдповiдно до Положення про цей орган та чинного законодавства:

 1. майно, надане органу самоорганiзацiї населення у користування пiдприємствами, установами, об’єднаннями громадян або громадянами, повертається його колишньому власнику;

 2. фiнансовi ресурси та майно, що були передані мiською радою в оперативне управлiння органу самоорганiзацiї населення, що припинив свою дiяльнiсть, передаються мiській радi;

 3. власнi фiнансовi ресурси органу самоорганiзацiї населення, що припинив свою дiяльнiсть, використовуються на цiлi та в порядку, встановленому зборами громадян за мiсцем проживання, що створили цей орган.

 1. Повноваження органу самоорганiзацiї населення можуть бути достроково припиненi у разi:

 1. невиконання рішень міської, районної у місті (у разі її створення) ради, її виконавчого комітету - за рішенням відповідно міської, районної у місті (у разі її створення) ради;

 2. невиконання рішень зборів (конференції) жителів за місцем проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску - за рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання;

 3. порушення Конституції і законів України, інших актів законодавства - за рішенням суду.

 1. Орган самоорганiзацiї населення припиняє свої повноваження також у разi перебудови або реорганiзацiї будинкiв, вулиць, кварталiв, мiкрорайонiв, районiв у мiстах, у межах яких вони дiють, якщо така перебудова, реорганiзацiя пов’язана з вiдселенням (переселенням) жителiв, якi брали участь у зборах, що заснували цей орган.

 1. СТРАТЕГІЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МІСТА

 1. Система сталого розвитку міста

 1. Стратегія та основні напрями розвитку міста базуються на концепції сталого розвитку всіх сфер соціально-економічного, політичного та культурного життя міста.

 2. Сталий розвиток ґрунтується на принципах:

 1. вирівнювання якості та стандартів життя жителів усіх територій та районів міста;

 2. стабілізація і поліпшення економічної, соціальної, екологічної ситуації на території міста;

 3. розробка та запровадження механізмів пом’якшення впливу економічної кон’юнктури на розвиток територіальної громади;

 4. оперативне реагування на виникнення елементів соціальної кризи;

 5. забезпечення участі міської територіальної громади у процесах регіонального та державного планування;

 6. збільшення потенціалу для вирішення міських проблем шляхом запровадження функціональної реформи, застосування механізмів децентралізації процесів прийняття та реалізації рішень;

 7. поступове пристосування до ринкових умов системи міського комунального господарства, реформування його структури та запровадження сучасних механізмів управління та розвитку об’єктів комунальної власності;

 8. запровадження сучасних механізмів фінансового менеджменту;

 9. застосування нових підходів формування системи соціального захисту жителів міста;

 10. розширення обсягів залучення наукової інформації та консультативної допомоги з визначених напрямів розвитку територіальної громади;

 11. розробка перспективних планів розвитку міста;

 12. розбудова на території міста сучасної ринкової інфраструктури, системи інформаційних потоків;

 13. встановлення тісних ділових та культурних стосунків з іншими територіальними громадами, зарубіжними муніципальними утвореннями, використання досвіду партнерів та здійснення спільних проектів.

 1. Сталий розвиток міста забезпечується шляхом розробки програми стратегічного розвитку міста, а також щорічних плани соціально-економічного розвитку міста.

 2. Міська рада кожного скликання не пізніше, ніж на другій сесії, приймає програму розвитку міста на період скликання міської ради.

 3. Виконавчі органи міської ради у своїй діяльності реалізовують основні напрямки програм та планів соціально-економічного розвитку міста.

 1. Міське планування

 1. Завдання міського планування полягає в ефективній координації процесів землекористування, приватного та громадського будівництва.

 2. Органи місцевого самоврядування визначають порядок використання земельних ділянок під забудову в процесі складення та затвердження планів землекористування.

 3. Органи місцевого самоврядування контролюють процеси будівництва та виконання власних планів перспективного розвитку через використання наданого законом права щодо надання документів дозвільного характеру, прийняття регуляторних актів та координації діяльності суб’єктів будівництва на території міста.

 4. Міська рада має надане законом право стосовно відведення землі, що належить територіальній громаді, а також право щодо визначення особливих умов у разі забудови важливих для життєдіяльності територіальної громади земельних ділянок.

 5. З метою розвитку окремих територій міста міська рада може прийняти рішення щодо використання капіталовкладень на будівництво мереж транспорту, електро- та водопостачання, а також стимулювати залучення приватних коштів.

 6. Міська рада відповідно до Закону України «Про державно-приватне партнерство» визначає форми кооперації між територіальною громадою та приватними інвесторами, що дозволяють більш ефективно вирішувати реалізацію елементів міського планування.

 7. З метою забезпечення соціально-економічного, культурного розвитку територій, підвищення якості надання послуг населенню, на основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання органами місцевого самоврядування визначених законом повноважень, відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» місто може укладати договори про співробітництво територіальних громад.

 8. Планування будівництва здійснюється в два етапи: складення відповідно до встановленого порядку плану землекористування та складення плану забудови.

 9. План землекористування, затверджений рішенням ради, є актом нормативно-правового характеру, що є обов’язковим для виконання органами та посадовими особами місцевого самоврядування, які повинні погоджувати з ним у процесі подальшого планування всі інші рішення.

 10. Затверджений план забудови міста є обов’язковим для виконання на території міста всіма громадянами, їх об’єднаннями, установами, юридичними особами та іншими територіальними громадами.

 11. Органи місцевого самоврядування можуть залучати до розробки плану забудови представників громадськості, виносити це питання на громадське обговорення та загальні збори. Проект плану забудови оприлюднюється і вноситься на затвердження лише після обговорення пропозицій та зауважень, що надійшли до органів місцевого самоврядування.

 1. Економічний розвиток міста

 1. Економічний розвиток міста спрямований на укріплення та зростання промислової інфраструктури міста, розширення і підвищення якості товарів і послуг, активізацію участі жителів у фінансово-господарській діяльності в місті.

 2. Форми участі жителів міста в економічному розвитку:

 1. можливість вносити пропозиції під час підготовки проектів планів і програм соціально-економічного розвитку міста, бюджету;

 2. подання необхідних зведень про проекти своїх планів і заходів, що мають екологічні, демографічні й інші наслідки, що зачіпають інтереси населення міста;

 3. сприяння органам державної статистики, подання їм та одержання від них необхідних статистичні дані;

 4. участь у приватизації муніципального майна, одержання інформації щодо списків підприємств і організацій, умов приватизації;

 5. внесення пропозицій з контролю за правильністю цін, тарифів, націнок, знижок у межах повноважень місцевого самоврядування;

 6. право на матеріально-технічне забезпечення заходів і програм, передбачених планом економічного і соціального розвитку міста;

 7. право на ознайомлення з генеральним планом міста і проектами планування і забудови міста, право на оренду земельних ділянок у межах міської зони, а також з інших земель, переданих у ведення міста, за винятком випадків, передбачених законодавством;

 8. право на ознайомлення з земельним кадастром;

 9. внесення пропозицій з організації і підвищення ефективності роботи ринків і ярмарків; дотримання цін і правил торгівлі, санітарного стану місць торгівлі;

 10. внесення пропозицій з удосконалення роботи міських комунальних служб, утримання в належному стані місць поховання;

 11. право експлуатації житлового фонду, об’єктів комунального господарства, торгівлі, громадського харчування і побутового, комунального обслуговування, водо-, газо-, енергопостачання.

 1. Міська рада щорічно до прийняття бюджету на наступний рік визначає основні напрями сприяння зростанню промислового виробництва, розвитку транспорту, будівництва, зв’язку та паливно-енергетичного комплексу.

 2. Органи місцевого самоврядування всебічно сприяють нарощуванню обсягів виробництва продукції місцевих товаровиробників, створенню нових робочих місць, надають підтримку сільгосппідприємствам, які постачають продукцію жителям міста.

 1. Діяльність з вирішення екологічних питань міста

 1. Діяльність з вирішення екологічних питань міста орієнтована на вироблення екологічних норм, підготовку екологічних проектів і їх реалізації в інтересах громадян з метою рекреації територій міста, підтримку на них нормального екологічного балансу, створення сприятливих екологічних умов для праці і життя людей, а також формування системи контролю за станом навколишнього середовища та налагодження системи відповідного інформування органів місцевого самоврядування, підвищення якості навколишнього середовища, формування здорового способу життя людей.

 2. Діяльність з вирішення екологічних питань міста реалізується за допомогою складання спеціальних програм екологічного розвитку міста і його територій, розробки екологічних розділів у комплексних програмах міського розвитку, обліку екологічної ініціативи городян, виділення бюджетного фінансування для вирішення екологічних проблем, вироблення санкцій до порушників екологічних норм, розробки і реалізації екологічних проектів, проведення громадських екологічних експертиз.

 3. Міська рада не рідше одного разу на рік розглядає на своїх засіданнях питання щодо екологічної ситуації та контролю за ходом виконання запланованих заходів з її поліпшення.

 1. Розвиток науки і освіти, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, культури і мистецтва

 1. Виконавчий комітет міської ради в рамках своїх повноважень забезпечує розвиток соціально-гуманітарної сфери життєдіяльності міста - науки і освіти, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, культури і мистецтва та інших сфер.

 2. Пріоритети соціально-гуманітарного розвитку міста визначаються міською радою щорічно на першій сесії міської ради наступного року.

 3. Органи місцевого самоврядування всебічно підтримують розвиток науки та вищої школи в місті, на договірній основі здійснюють фінансову підтримку передових досліджень.

 4. Міський голова особисто контролює забезпечення діяльності освіти та охорони здоров’я, надає сприяння розвитку фізкультури і спорту, підтримує заклади та діячів культури та мистецтва.

 5. Особи, організації, підприємства та установи, що найбільше сприяли охороні здоров’я, розвитку науки і освіти, фізичної культури і спорту, культури і мистецтва, щороку під час святкування Дня міста відзначаються міським головою за поданням міської ради та її виконавчого комітету.

 6. За особливі заслуги в галузях охороні здоров’я, розвитку науки і освіти, фізичної культури і спорту, культури і мистецтва особі може бути присвоєно звання «Почесний громадянин міста Дніпра» у порядку, встановленому міською радою.

 1. Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки

 1. Органи місцевого самоврядування, в межах наданих їм законодавством повноважень, розробляють та впроваджують заходи з охорони громадського порядку та громадської безпеки з таких основних напрямів:

 1. запобігання вчиненню злочинів та правопорушень шляхом здійснення органами національної поліції регулярних профілактичних заходів на території міста;

 2. запобігання підлітковій злочинності;

 3. налагодження системи постійно діючого взаємозв’язку та обміну інформацією з відповідних питань між виконавчими органами міської ради, членами територіальної громади та органами національної поліції;

 4. організація патрулювання міста у вечірній та нічний час та забезпечення відповідного освітлення міста в цей період;

 5. організація безпеки дорожнього руху;

 6. сприяння органам національної поліції у забезпеченні додержання правил паспортної системи;

 7. розробка та впровадження міських цільових програм, що сприяють забезпеченню громадського порядку та безпеки жителів;

 8. сприяння діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.

 1. Міський голова запрошує на засідання міської ради та її виконавчого комітету керівників правоохоронних органів з метою узгодження спільних заходів та заслуховування повідомлень їхніх керівників щодо їх виконання.

 2. Міський голова вносить на розгляд виконавчого комітету міської ради питання щодо створення належних умов служби та відпочинку особового складу правоохоронних органів.

 3. Виконавчі органи міської ради розглядають справи про адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх відання; утворюють адміністративні комісії та комісії з питань боротьби зі злочинністю, спрямовують їх діяльність.

 4. Міська рада відповідно до чинного законодавства з метою підвищення рівня роботи поліціїї, захисту життя, здоров’я, прав і свобод громадян, їх власності, охорони громадського порядку в місті, запобігання правопорушенням, посилення боротьби зі злочинністю, своєчасного виявлення фактів недодержання законодавства та необхідності більш тісного співробітництва поліції з населенням за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, головним управлінням Національної поліції та поданням виконавчого комітету міської ради може створити муніципальну поліцію, яка утримується за рахунок коштів бюджету міста.

 5. В порядку та у спосіб, визначений Законом України «Про національну поліцію», міська рада має право за результатами оцінки діяльності органу поліції на території міста Дніпра своїм рішенням прийняти резолюцію недовіри керівнику органу (підрозділу) поліції, що є підставою для звільнення його із займаної посади.

 6. Керівник територіального органу поліції на території міста повинен не менше одного разу на два місяці проводити відкриті зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування з метою налагодження ефективної співпраці між поліцією та органами місцевого самоврядування і населенням. На таких зустрічах обговорюється діяльність поліції, визначаються поточні проблеми та обираються найефективніші способи їх вирішення.

 7. Органи місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства надають всіляку допомогу та підтримку у створенні та діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку.

 8. Громадські формування з охорони громадського порядку створюються на засадах громадської самодіяльності як зведені загони громадських формувань, спеціалізовані загони (групи) сприяння міліції, народні дружини, молодіжні оперативні загони.

 1. Соціальний захист населення

 1. Соціальний захист населення вважається найважливішим пріоритетом діяльності органів місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства України.

 2. Соціальний захист будується на принципах гуманізму, адресності, соціальної справедливості.

 3. Міська рада може здійснювати додаткові заходи соціального захисту тих чи інших груп населення, що повинні бути підтверджені бюджетним фінансуванням.

 4. Соціальний захист жителів міста забезпечується бюджетним фінансуванням, необхідною соціальною інфраструктурою, підготовкою спеціалістів, широким використанням передового досвіду соціальної роботи.

 5. З метою зниження безробіття міська рада може прийняти програму громадських робіт, контролює її виконання, стимулює зростання трудової зайнятості населення, сприяє розвитку міського ринку праці, підтримує підприємства, які утворюють нові робочі місця.

 1. Пільги, гарантії і порядок їх встановлення і зняття

 1. На території міста чинні всі пільги і компенсації, встановлені законодавством України.

 2. Основними принципами встановлення і зняття пільг є їх обґрунтованість, перевага грошової форми, рівність усіх членів територіальної громади пільгової категорії, систематичність.

 3. Розміри, порядок установлення додаткових пільг і гарантій та їх зняття визначається рішенням міської ради.

 4. Пільги можуть передбачати: грошові виплати, безкоштовне користування послугами, одержання гарантій.

 1. Підтримка благодійництва, меценатства та спонсорства

 1. Підтримка благодійності, меценатства та спонсорства припускає:

 1. доведення фактів цієї діяльності до жителів міста через засоби масової інформації;

 2. заохочення благодійників, меценатів та спонсорів спеціальними нагородами міського голови і міської ради, наданням почесних звань;

 3. зниженням ставок місцевих податків або наданням пільг відповідно до чинного законодавства.

 1. Міжнародна діяльність

 1. Міська рада самостійно здійснює міжнародну діяльність, окрім випадків, коли згідно з чинним законодавством відповідні заходи мають погоджуватися з Міністерством закордонних справ України.

 2. Пріоритетними в міжнародній діяльності визначаються такі напрями:

 1. програми європейської інтеграції та поглиблення співпраці з країнами Європейського Союзу, іншими міжнародними партнерами України;

 2. участь у русі міст-побратимів;

 3. - укладення щорічних протоколів стосовно здійснення конкретних заходів у рамках укладених угод про співробітництво з зарубіжними суб’єктами місцевого самоврядування;

 4. участь в об’єднаннях зарубіжних суб’єктів місцевого самоврядування з проблематики, що має пріоритетне значення для територіальної громади;

 5. участь у заходах, що мають представницький характер для територіальної громади;

 6. участь у заходах міжнародного плану, що мають на меті отримання конкретної допомоги для територіальної громади;

 7. участь у заходах, що сприяють залученню інвестицій на розвиток територіальної громади, підприємництва міста, або передбачають здійснення спільних проектів;

 8. участь у заходах відповідно до міжнародних угод України, або в рамках міждержавних програм;

 9. підтримки загальнонаціональної стратегії та засад зовнішньої політики.

 1. Підтримка місцевих товаровиробників, малого та середнього підприємництва

 1. Органи місцевого самоврядування з метою створення робочих місць та підвищення добробуту жителів міста надають підтримку місцевим товаровиробникам, сприяють розвитку малого та середнього підприємництва.

 2. Міська рада приймає програму підтримки місцевих товаровиробників, малого та середнього підприємництва.

 1. ФІНАНСИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА

 1. Загальні принципи фінансової діяльності територіальної громади

 1. Фінансова діяльність територіальної громади має на меті:

 1. створення відповідних механізмів регулювання процесів економічного та соціального розвитку, що відіграватимуть у них стимулюючу та координуючу роль;

 2. запровадження відповідних фіскальних інструментів, що дозволятимуть створювати механізми щодо формування надійної бази власних надходжень та сприятимуть розвиткові економічних процесів на території міста;

 3. забезпечення процесів надання громадських послуг у соціальній та житлово-комунальній сферах; формування системи соціального захисту населення, притаманної ринковій економіці;

 4. сприяння розвиткові інвестиційних процесів, спрямованих на формування сучасної інфраструктури комунального господарства;

 5. якісне виконання повноважень, делегованих органам місцевого самоврядування.

 1. Фінансова діяльність територіальної громади відбувається на засадах:

 1. планування фінансових ресурсів;

 2. першочергового забезпечення потреб, які мають важливе значення для розвитку територіальної громади та соціально-економічного благополуччя її членів;

 3. врахування загальнодержавних інтересів;

 4. прозорості, регулярного інформування, винесення на обговорення питань фінансового планування, інвестиційної діяльності, проектів міського бюджету та забезпечення доступу до здійснення контролю з боку громадськості;

 5. гарантованого фінансування проектів за програмою партиципаторного бюджетування;

 6. застосування новітніх технологій у здійсненні фінансового менеджменту та використання широкого спектру фінансових інструментів, притаманних ринковій економіці.

 1. Планування фінансових ресурсів

 1. З метою оптимального вирішення питань, що належать до відання місцевого самоврядування та закладення чітких бюджетних орієнтирів, органи місцевого самоврядування запроваджують систему середньострокового фінансового планування, що передбачає фінансовий розвиток громади протягом п’яти років.

 2. Фінансовий план містить прогнозовані бюджетні видатки та надходження, а також запропоновані заходи щодо забезпечення бюджетної збалансованості у наступних роках. Основою для планування фінансових ресурсів має бути інвестиційна програма, що складається виконавчими органами. Фінансовий план та інвестиційна програма щороку коригуються відповідно до потреб розвитку територіальної громади.

 3. Фінансове планування відбувається на таких засадах:

 1. виявлення визначальних факторів перспективного розвитку;

 2. обґрунтування рішень та програм, що впливатимуть на визначення перспективних завдань та планування видатків.

 1. Позики територіальної громади

 1. Позики територіальної громади є важливим інструментом щодо формування інвестиційних джерел на відновлення соціальної інфраструктури та інфраструктури комунального господарства територіальної громади.

 2. Позики територіальної громади оформлюються в цінні папери, емісія яких реєструється державними органами в порядку, встановленому законом.

 3. Міська рада визначає формати економічного обгрунтування та планування емісії, умови проведення передплати на зазначені цінні папери, а також порядок їх обігу на біржовому ринку.

 4. Міська рада затверджує положення про тендерну раду з питань розміщення міських позик, а також регламентує процеси обрання радників.

 5. Випуск позик територіальної громади має базуватися на таких засадах:

 1. створення системи надійних гарантій щодо повернення позик;

 2. орієнтації на випуск довгострокових боргових зобов’язань;

 3. диверсифікації розміщення цінних паперів;

 4. цільового спрямування залучених коштів на реалізацію затверджених міською радою інвестиційних проектів, що мають відповідне технічне обгрунтування, терміни самоокупності або визначені джерела відшкодування коштів;

 5. встановлення граничного обсягу емісії позик територіальної громади;

 6. прозорості та громадського контролю за розробкою планів випуску, процесами обрання радників, використання коштів, роботою тендерної ради.

 1. Повноваження щодо фінансових зобов’язань

 1. Органи місцевого самоврядування беруть на себе зобов’язання щодо виплати коштів на здійснення інвестицій та заходів, спрямованих на їх залучення, лише в тому випадку, якщо це передбачено положеннями бюджетного планування.

 2. Обсяги фінансових зобов’язань розраховуються відповідно до передбачених бюджетних можливостей наступних трьох років.

 3. У виняткових випадках калькуляція зобов’язань може здійснюватися на весь період реалізації інвестиційного проекту. Органи місцевого самоврядування беруть на себе такі зобов’язання лише за умов наявності виважених та переконливих розрахунків, які свідчать про те, що обсяги зазначених зобов’язань не несуть загрози щодо розбалансування бюджетів наступних років.

 4. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо надання зобов’язань діють до затвердження бюджету наступного року.

 1. Кредитно-фінансові установи

 1. З метою забезпечення процесів розвитку територіальної громади органи місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства можуть утворювати кредитно-фінансові установи та координувати діяльність місцевих кредитно-фінансових систем.

 1. Регулювання обсягів застави та запозичень

 1. Міська рада встановлює граничні обсяги застави та запозичень, враховуючи загальноекономічну ситуацію, перспективи розвитку економіки міста, рівень платоспроможності суб’єктів господарювання та населення міста, терміни здійснення виплат, а також важливість здійснення відповідних інвестицій для розвитку територіальної громади.

 2. Загальні обсяги застави та запозичень не можуть перевищувати сорока відсотків від розміру бюджету поточного року, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

 1. Місцеві податки та збори

 1. Органи місцевого самоврядування запроваджують місцеві податки і збори в інтересах територіальної громади та несуть відповідальність перед нею за ефективне використання отриманих коштів.

 2. Рішення щодо запровадження органами місцевого самоврядування місцевих податків, зборів або визначення ставки оподаткування приймає міська рада відповідно до чинного законодавства.

 3. Рішення міської ради стосовно фіскальних форматів базуються на дотриманні таких принципів:

 1. податки та збори мають сприяти процесам надання громадських послуг;

 2. запровадження податків не може заважати розвиткові підприємництва, звуженню бази оподаткування, спричиняти розбалансування у сфері споживання;

 3. введення пільгових режимів не може порушувати економічну ситуацію в місті, відбуватися в режимі виключної вибірковості, або сприяти проведенню операцій, пов’язаних з ухиленням від сплати податків;

 4. введення податків та зборів не може призводити до значних витрат на їх адміністрування.

 1. Порядок та обсяги надання гарантій органами місцевого самоврядування

 1. Органи місцевого самоврядування можуть виступати гарантами по зобов’язаннях підприємств, установ та організацій.

 2. Порядок та обсяги надання гарантій визначаються міською радою.

 1. Фінанси комунальних підприємств

 1. Фінанси підприємств, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, є складовою частиною її фінансової системи.

 2. Комунальні підприємства мають самостійні фінансові баланси, їх рахунки не об’єднуються з бюджетними рахунками органів місцевого самоврядування.

 3. До фінансової системи територіальної громади входять також дочірні підприємства, засновані підприємствами, що перебувають у власності територіальної громади.

 4. Органи місцевого самоврядування запроваджують передові принципи та технології з управління фінансами комунальних підприємств, а також налагоджують надійні механізми контролю та координації діяльності всіх суб’єктів, засновниками яких вони виступають. Діяльність комунальних підприємств та суб’єктів господарської діяльності з майновою часткою, що належить цим підприємствам, повинна спрямовуватися на забезпечення інтересів та задоволення потреб територіальної громади.

 5. Фінанси підприємств комунальної власності не можуть вилучатися до бюджету міста на поточні потреби.

 6. У процесі підготовки бюджету наступного року органи місцевого самоврядування повинні визначати найбільш оптимальні форми поєднання механізмів рентабельного функціонування підприємств комунального сектора із соціальною політикою, що впроваджується міською владою.

 7. Органи місцевого самоврядування планують фінансову діяльність суб’єктів комунальної власності з урахуванням заходів з бюджетної підтримки міських систем охорони здоров’я, освіти, культури, громадського транспорту та інших важливих напрямів соціальної сфери.

 8. З метою підвищення прозорості в діяльності комунальних підприємств, міська рада може утворювати наглядові ради комунальних унітарних підприємств, до складу яких можуть бути включені представники громадськості.

 1. БЮДЖЕТ МІСТА

 1. Загальні засади формування бюджету міста

 1. Міська рада самостійно розробляє, затверджує і виконує бюджет міста згідно з чинним законодавством.

 2. Самостійність бюджету міста гарантується власними та закріпленими за ним на стабільній основі закону загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання коштів бюджету міста відповідно до закону.

 3. Втручання державних органів у процес складання, затвердження і виконання бюджету міста не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

 1. Принципи формування доходів

 1. Органи місцевого самоврядування відповідно до закону можуть встановлювати місцеві податки і збори.

 2. Доходи бюджету міста формуються за рахунок визначених законом джерел та закріплених у встановленому порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

 3. Міська рада має право встановлювати пільги щодо місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством.

 4. Міська рада або за її рішенням інші органи місцевого самоврядування можуть отримувати кредити в банківських установах.

 1. Збалансування доходів та видатків бюджету

 1. Якщо територіальна громада не може забезпечити баланс доходів та видатків, то міською радою приймається рішення щодо збалансування бюджету, яке передбачає термін, протягом якого встановлюється баланс дохідної та витратної частини бюджету міста, а також джерела покриття дефіциту.

 2. Міська рада застосовує відповідні заходи, завдяки яким скорочується встановлений дефіцит бюджету і запобігається виникнення нового дефіциту в бюджеті наступних років.

 1. Прийняття бюджету міста

 1. Міська рада приймає бюджет міста на кожний календарний рік.

 2. Бюджет міста включає в себе бюджетний план, в якому наводиться загальна сума:

 1. надходжень і видатків протягом року;

 2. запланованих кредитів під інвестиції та заходи із залучення інвестицій;

 3. повноважень виконавчого комітету міської ради на укладання договорів (зобов’язань), унаслідок яких у наступні роки доведеться вдаватися до додаткових витрат на інвестиції та фінансування заходів щодо їх залучення.

 1. Бюджет міста включає в себе також максимальний розмір кредитів, до яких можна вдаватися протягом року на короткий строк.

 2. Суми від місцевих податків встановлюються на кожний рік. Бюджет міста може складатись і з інших положень, що стосуються доходів та видатків, штатного розкладу посадових осіб територіальної громади та концепції забезпечення збалансованості бюджету.

 3. Проект міського бюджету на наступний бюджетний рік вноситься на розгляд міської ради не пізніше 25 листопада та затверджується не пізніше 25 грудня року, що передує плановому.

 1. Зміни до бюджету міста

 1. До закінчення року зміни до бюджету міста можуть вноситися лише у формі рішення міської ради про внесення змін до рішення міської ради "Про бюджет міста" відповідно до порядку внесення змін до рішень міської ради.

 2. Міська рада приймає рішення про внесення змін до рішення міської ради "Про бюджет міста", якщо:

 1. існують чіткі ознаки дефіциту і його не можна уникнути іншими засобами;

 2. необхідно здійснити незаплановані чи додаткові витрати з окремих позицій бюджету в значному обсязі порівняно із загальною сумою видатків;

 3. потрібно здійснити видатки із бюджету міста для незапланованих інвестицій чи заходів щодо їх залучення;

 4. виникає необхідність призначити або підвищити по службі посадових осіб чи додатково ввести посаду.

 1. Попереднє виконання бюджету до прийняття рішення щодо нього

 1. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про міський бюджет, виконавчі органи міської ради мають право здійснювати витрати місцевого бюджету лише на цілі, визначені у рішенні про місцевий бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про місцевий бюджет на наступний бюджетний період, схваленому виконавчим органом місцевої ради та поданому на розгляд міської ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування місцевого бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про місцевий бюджет на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 Бюджетного Кодексу України, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків місцевого бюджету).

 2. До прийняття рішення про міський бюджет на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду міського бюджету та проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії.

 3. У разі несвоєчасного прийняття рішення про міський бюджет при формуванні надходжень та здійсненні витрат міського бюджету застосовуються норми цієї статті та закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період

 4. Структура, штатні розклади та гранична чисельність працівників виконавчих органів, затверджені минулого року, продовжують діяти, поки не буде затверджено бюджет міста на наступний бюджетний період.

 1. Планування фінансових ресурсів

 1. Територіальна громада в основу опрацювання та використання свого бюджету кладе п’ятирічний план використання фінансових ресурсів. Першим фінансовим роком при цьому вважається поточний рік.

 2. У фінансовому плані наводиться обсяг та характер прогнозованих витрат і можливості їх покриття.

 3. Міська рада приймає інвестиційну програму, яка є основою для планування фінансових ресурсів.

 4. Фінансовий план та інвестиційна програма щорічно змінюються відповідно до потреб розвитку міста та продовжуються на наступні роки.

 5. Фінансовий план разом з інвестиційною програмою подається на розгляд міської ради не пізніше, ніж проект бюджету міста.

 1. Повноваження та фінансові зобов’язання з інвестицій

 1. Зобов’язання щодо надання коштів для інвестицій та заходів, спрямованих на їх залучення, протягом наступних років можна брати на себе лише тоді, коли на це є повноваження, які зазначенні в бюджеті міста.

 2. Повноваження на укладення фінансових зобов’язань розраховуються з урахуванням трьох років, наступних за поточним роком.

 3. Повноваження на укладення зобов’язань діють до затвердження бюджету міста на наступний рік.

 1. Кредити

 1. Питання щодо отримання кредиту вирішується міською радою кожного разу окремо.

 2. Отримання кредитів здійснюється згідно з чинним законодавством України.

 3. Повноваження на отримання кредитів діють до затвердження бюджету міста на наступний рік.

 1. Звіт про виконання бюджету

 1. У звіті про виконання бюджету наводяться дані щодо результатів виконання бюджету, включаючи інвентаризацію майна та заборгованість на початку і наприкінці бюджетного року. До звіту про виконання бюджету додається звітна доповідь роз’яснювального змісту.

 2. Звіт про виконання бюджету складається протягом 6 місяців після закінчення бюджетного року.

 3. Міська рада має затвердити звіт про виконання бюджету не пізніше 31 грудня наступного за бюджетним року.

 4. Рішення міської ради про затвердження звіту про виконання бюджету оприлюднюється. Одночасно річний фінансовий звіт разом із письмовим пояснювальним коментарем до нього вивішуються протягом семи робочих днів у будинку міської ради.

 1. Відкритий бюджет

 1. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно, окрім випадків, встановлених законом.

 2. На офіційному веб-сайті Дніпровської міської ради розміщуються відкриті графічні дані щодо виконання міського бюджету на поточний момент. Порядок роботи цього розділу офіційного веб-сайту міської ради, наповнення його даними визначається міською радою або виконавчим органом, до компетенції якого входить забезпечення функціонування офіційного веб-сайту ради.

 1. МАЙНО ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 1. Право комунальної власності

 1. До комунальної власності належать рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частка в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об’єкти, визначені відповідно до закону як об’єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.

 2. Реалізація майнових прав територіальною громадою відбувається на засадах:

 1. здійснення органами місцевого самоврядування заходів з капіталізації майна;

 2. використання органами місцевого самоврядування - з метою залучення в обіг майна територіальної громади - усіх видів фінансових інструментів, визначених чинним законодавством;

 3. переведення на корпоративні засади процесів управління майновими об’єктами;

 4. запровадження системи контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу, оренди та передачі в користування майна комунальної власності.

 1. Право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб’єктів. Права місцевого самоврядування захищаються в судовому порядку.

 2. Право прийняття рішень щодо розпорядження комунальним майном територіальної громади, зокрема щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об'єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади належить виключно здійснюється міською радою на її пленарних засіданнях.

 1. Порядок користування та розпорядження об’єктами нерухомого майна територіальної громади

 1. Об’єкти нерухомості комунальної власності, введені в експлуатацію з метою забезпечення конституційних прав та мінімальних соціальних потреб членів територіальної громади, використовуються за призначенням.

 2. У разі наявності вільних площ, а також з метою отримання додаткових коштів, органи місцевого самоврядування, уповноважений ними орган або підприємство, засноване міською радою, можуть здати частину приміщень в оренду. Зазначене не стосується випадків, коли йдеться про передання в оренду окремо розташованого приміщення, за умови дотримання інших нормативних та технічних вимог.

 3. У випадку, якщо орендодавцем виступають органи місцевого самоврядування, кошти від оренди майна надходять на їх рахунки і використовуються для задоволення потреб територіальної громади.

 4. Органи місцевого самоврядування, відповідно до наданих повноважень і в порядку, встановленому законом, здійснюють усі передбачені законодавством майнові операції з розпорядження нерухомим майном.

 5. Органи місцевого самоврядування здійснюють облік та регулярну перевірку стану об’єктів нерухомості комунальної власності.

 6. Органи місцевого самоврядування повинні запровадити систему ефективного контролю за виконанням угод і договорів купівлі-продажу, оренди, передання у користування та у відповідних випадках своєчасно ініціювати питання повернення майна в комунальну власність.

 7. Міська рада регламентує порядок та умови передачі в оренду чи в користування нерухомого майна комунальної власності та затверджує їх окремими Положеннями.

 8. Органи місцевого самоврядування забезпечують функціонування та своєчасний ремонт установ комунальної власності.

 9. На офіційному веб-сайті міської ради розміщується актуальна інформація про перелік нерухомого комунального майна із зазначенням фізичних або юридичних осіб, яким надано право користування цим майном за договором або в інший спосіб та підстав, на яких оформлено це право.

 1. Комунальні унітарні підприємства

 1. Комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним виконавчим органом міської ради в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.

 2. Виконавчий орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є представником власника - територіальної громади міста Дніпра і виконує його функції у межах, визначених Господарським Кодексом України та іншими законодавчими актами.

 3. Майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).

 4. Статутний капітал комунального унітарного підприємства утворюється виконавчим органом, до сфери управління якого воно належить. Розмір статутного капіталу комунального унітарного підприємства визначається міською радою.

 5. Статутний капітал комунального унітарного підприємства підлягає сплаті до закінчення першого року з дня державної реєстрації такого підприємства.

 6. Найменування комунального унітарного підприємства повинно містити слова "комунальне підприємство" та вказівку на орган місцевого самоврядування, до сфери управління якого входить дане підприємство.

 7. Комунальне унітарне підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями власника та органу місцевого самоврядування, до сфери управління якого воно входить.

 8. Органами управління комунального унітарного підприємства є:

 1. керівник підприємства, який призначається міським головою або наглядовою радою цього підприємства (у разі її утворення) за погодженням з профільною комісією міської ради, до компетенції якої відносяться питання згідно з метою утворення комунального підприємства і є підзвітним міській раді;

 2. наглядова рада підприємства (у разі її утворення), яка в межах компетенції, визначеної статутом підприємства та законом, контролює і спрямовує діяльність керівника підприємства.

 1. Наглядова рада комунального унітарного підприємства утворюється за рішенням органу управління комунального унітарного підприємства. Критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради комунального унітарного підприємства є обов’язковим, а також порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів наглядової ради затверджуються рішенням міської ради.

 2. Річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства може підлягати обов’язковій перевірці незалежним аудитором в порядку, передбаченому рішенням міської ради. Критерії відбору незалежного аудитора та критерії віднесення комунальних унітарних підприємств до таких, фінансова звітність яких підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, встановлюються рішенням міської ради.

 3. Комунальне унітарне підприємство оприлюднює інформацію про свою діяльність, крім випадків, установлених законом, шляхом розміщення її на власній веб-сторінці (веб-сайті) або на офіційному веб-сайті міської ради, у строки та в порядку, визначені рішенням міської ради. Доступ до таких веб-сторінок та веб-сайтів є цілодобовим і безоплатним.

 4. Обов’язковому оприлюдненню підлягає така інформація:

 1. цілі діяльності комунального унітарного підприємства;

 2. квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування;

 3. аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством;

 4. статут комунального унітарного підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше;

 5. біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних);

 6. біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним;

 7. річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства;

 8. структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням;

 9. рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного підприємства;

 10. опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

 11. відомості про договори, учасником яких є комунальне унітарне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів";

 12. інформація про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства.

 1. Комунальне унітарне підприємство оприлюднює річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком щодо неї, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством до 30 квітня року, що настає за звітним періодом.

 2. Відповідальність за оприлюднення та достовірність інформації, визначеної цією статтею, несе керівник комунального унітарного підприємства відповідно до законів України та умов укладеного з ним контракту.

 3. Збитки, завдані комунальному унітарному підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

 4. Особливості господарської діяльності комунальних унітарних підприємств визначаються відповідно до вимог, встановлених законом.

 5. Комунальне унітарне підприємство, його дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить комунальному підприємству, у разі здійснення ними закупівель та за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує межі, визначені частиною першою статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі", оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу, визначеного Законом України "Про публічні закупівлі", звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств та інформацію про зміну його істотних умов не пізніше ніж через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або внесення змін до нього. У звіті обов’язково зазначаються: найменування, кількість товару та місце його поставки, вид робіт і місце їх виконання або вид послуг і місце їх надання, інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт і послуг, найменування і місцезнаходження постачальника, виконавця робіт і надавача послуг, з яким укладено договір, ціна за одиницю товару, робіт і послуг та сума, визначена в договорі, дата укладення договору, строк поставки товарів, виконання робіт і надання послуг тощо.

 1. Загальні засади планування та порядок розгляду звітів

 1. Діяльність підприємств комунальної власності має базуватися на таких засадах:

 1. запровадження системи регулярного планування господарської діяльності на короткостроковий період;

 2. покладення в основу господарської діяльності системи фінансового планування на середньостроковий період;

 3. регулярного оприлюднення показників господарського та фінансового планування;

 4. запровадження системи регулярного звітування за підсумками річної діяльності (або іншого, встановленого рішенням міської ради терміну), а також щодо стану справ на підприємстві;

 5. розгляду та затвердження звітів міською радою.

 1. Форма звітування розробляється виконавчими органами. Вона обов’язково повинна містити порівняльні пункти та таблиці щодо господарських і фінансових показників (обсягів), запланованих та виконаних; інших показників, що забезпечують уявлення та прозорість стосовно фінансових і майнових операцій підприємства; обґрунтування причин, за якими виявилося неможливим досягти кращих показників тощо.

 2. Міська рада може не затвердити звіт підприємства комунальної власності. У такому випадку виконавчі органи повинні вжити відповідних заходів з доопрацювання звіту та його показників, здійснення незалежної аудиторської оцінки щодо фінансових та майнових операцій підприємства, а також з кадрових питань.

 3. Заступники міського голови, відповідно до сфер відання, кожні півроку звітують на пленарному засіданні ради стосовно поточної діяльності підприємств комунальної власності та з майновою часткою, що належить територіальній громаді. Щороку міський голова, або за його дорученням один із заступників, повинен звітувати стосовно управління корпоративними правами територіальної громади.

 4. У процесі заслуховування звіту міська рада може ознайомитися із звітом будь-якого з підприємств, в якому є комунальна майнова частка, будь-якої особи, уповноваженої управляти корпоративними правами територіальної громади в конкретно визначеному підприємстві, або компанії з управління корпоративними правами територіальної громади, заснованої міською радою. Міська рада за підсумками звітування може винести в межах чинного законодавства будь-яке рішення, зокрема створити тимчасову контрольну комісію з вивчення питань діяльності підприємства з комунальною майновою часткою або уповноважених осіб.

 1. Управління корпоративними правами територіальної громади

 1. Органи місцевого самоврядування вживають заходів щодо закріплення в статутах підприємств з майновою участю територіальної громади положень, що враховують вимоги цього Статуту.

 2. Діяльність осіб, уповноважених органами місцевого самоврядування на здійснення управління корпоративними правами територіальної громади, оплачується за рахунок частини прибутку підприємства, визначеної на зазначені цілі.

 3. Особи, що представляють територіальну громаду в органах управління підприємства та працюють у них на постійній основі, можуть отримувати грошову винагороду від підприємства щомісячно та за підсумками фінансового року. Зазначене стосується всіх осіб, уповноважених органами місцевого самоврядування представляти територіальну громаду в органах управління підприємств, якщо чинним законодавством не передбачено інше.

 4. Представників територіальної громади в органах управління підприємств, в яких громада має майнову частку, визначає та уповноважує міський голова за поданням відповідного заступника та за умови погодження кандидатури уповноваженої особи профільною постійною комісією ради. Депутатам ради надається інформація стосовно призначення уповноважених осіб та особливостей здійснення ними за дорученням територіальної громади повноважень власника. Також міській раді заздалегідь надається інформація стосовно термінів проведення та порядку денного загальних зборів акціонерів (засновників), а на вимогу депутатів - термінів засідання та порядку денного спостережних рад.

 5. Порядок управління корпоративними правами територіальної громади визначається окремим Положенням, яке затверджується рішенням міської ради.

 6. Здійснення оцінки корпоративних прав територіальної громади відбувається:

 1. шляхом використання біржових механізмів, тобто на підставі ринкових котирувань, які надаються цінним паперам емітентів під час проведення торгів на Українській фондовій, муніципальній (міжмуніципальній), інших регіональних біржах та в позабіржових торгівельних системах України;

 2. на підставі ціни цінних паперів емітента, що склалася на міжнародних біржах;

 3. на підставі методики оцінки корпоративних прав, що розроблюється й затверджується міською радою;

 4. на підставі оцінки, здійсненої незалежною аудиторською компанією, що має бути підтверджена міською радою.

 1. Нагромадження майна та майнових прав. Відчуження майна та майнових прав. Новітні форми реалізації майнових прав територіальної громади

 1. Виконавчі органи міської ради відстежують процеси переходу прав власності на майнові об’єкти або права, що належали чи згідно з чинним законодавством мали належати територіальній громаді, або якщо з’ясування права власності на ці об’єкти і майнові права остаточно не відбулося.

 2. Органи місцевого самоврядування здійснюють придбання майна та майнових прав в обсягах, необхідних для виконання власних повноважень та розвитку територіальної громади.

 3. Майнові об’єкти та права можуть відчужуватись у випадках:

 1. якщо вони не потрібні з огляду на надання громадських послуг;

 2. якщо необхідно сприяти утворенню приватної власності, процесам розвитку підприємництва та конкуренції;

 3. якщо існує потреба в отриманні коштів на виконання завдань, що вважаються пріоритетними для потреб територіальної громади міста;

 4. якщо необхідно забезпечити нагальні потреби територіальної громади або частини жителів міста;

 5. якщо їх діяльність або їх утримання наносить збитків, або майнові права не забезпечують необхідний вплив на виробничі та підприємницькі процеси;

 6. якщо необхідно заснувати іншу майнову структуру;

 7. на підставі закону або рішення суду.

 1. Питання щодо нагромадження і відчуження майна та майнових прав регулярно вносяться на розгляд органів місцевого самоврядування.

 2. Органи місцевого самоврядування розробляють та запроваджують новітні форми реалізації майнових прав та майнового менеджменту, що базуються на:

 1. економічному стимулюванні працівників;

 2. використанні можливостей чинного законодавства з питань діяльності господарських товариств.

 1. Механізми запобігання банкрутству суб’єктів комунальної власності територіальної громади

 1. Органи місцевого самоврядування розробляють комплекс заходів із запобігання банкрутству та підвищення рівня ліквідності суб’єктів комунальної власності. Для цього може бути утворено відповідний виконавчий орган міської ради, який зобов’язаний:

 1. регулярно відстежувати фінансовий стан підприємств комунальної власності та суб’єктів, в яких територіальна громада має майнову частку;

 2. своєчасно реагувати на погіршення фінансового стану підприємств, появу ознак їх неплатоспроможності, здійснювати відповідний аналіз та виявляти причини, за якими це відбувається і вживати заходів до їх усунення;

 3. здійснювати навчання менеджменту підприємств щодо дій у ситуаціях, притаманних ринковій економіці, зокрема здійсненню антикризового менеджменту; у разі необхідності своєчасно здійснювати кадрові перепризначення;

 4. сприяти своєчасному проведенню переговорів з кредиторами;

 5. брати активну участь у процесах, пов’язаних з процедурою банкрутства, санації підприємств та реструктуризації заборгованості, здійснювати аналіз щодо обсягів застави.

 1. З метою ефективних дій із запобігання банкрутству та налагодження процесів загального підвищення ліквідності об’єктів комунальної власності органи місцевого самоврядування можуть створити підрозділ, або заснувати чи уповноважити з цих питань спеціалізовану компанію, на яку буде покладено обов’язки:

 1. навчання керівників (у тому числі з питань антикризового управління);

 2. відстеження ознак неплатоспроможності та оперативного втручання на рівні менеджменту;

 3. розроблення та здійснення планів зовнішнього управління;

 4. відстеження процесів навмисного банкрутства;

 5. формування професійних антикризових команд;

 6. активна робота за процедурою банкрутства та налагодження взаємодії з процедурними особами.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Порядок прийняття і реєстрації Статуту

 1. Статут приймається на пленарному засіданні міської ради більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради.

 2. Статут набуває чинності з дня його державної реєстрації в відповідному органі виконавчої влади.

 1. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

 1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються міською радою більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради.

 2. Право внесення проектів змін та доповнень до Статуту мають міський голова, виконавчий комітет міської ради, депутати міської ради, постійні комісії міської ради, загальні збори громадян за місцем проживання, а також громадяни в порядку місцевої ініціативи або петиції. Відповідні зміни та доповнення до Статуту вносяться також міською радою за результатами місцевого референдуму або місцевого опитування (дорадчого референдуму).

 3. Проекти рішень про внесення змін до цього Статуту або про затвердження Статуту в новій редакції в обов’язковому порядку обговорюються на громадських слуханнях.

 4. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту приймається міською радою не пізніше 3 місяців після оприлюднення проектів змін та доповнень.

 5. Про внесення змін до Статуту міський голова у п’ятиденний термін повідомляє орган, що здійснив реєстрацію Статуту.

 1. Контроль за виконанням Статуту та його зберігання

 1. Контроль за виконанням Статуту здійснюють міська рада, міський голова, інші органи і особи в порядку, передбаченому цим Статутом і чинним законодавством України.

 2. Статут у трьох ідентичних примірниках, кожний з правом оригіналу, зберігається у Дніпровського міського голови, в Дніпровській міській раді та в Дніпровському міському архіві.

Міський голова        Б. А. Філатов