Propozice seriálu  Orel Dart Open U Máchy

ročník 2018

Seriál se skládá z 53 turnajů základní části a jednoho finálového turnaje

Hrací místo: klub Sedmička Trutnov-H.S.M.

Hrací den: středa

Začátky turnajů v 19,00 hod

Hra  Maršovák

Startovné:  70,- Kč a kredity se NEvhazují

Základní část začíná 2.12.2017, končí 28.11.2017.

Finálový turnaj se koná v sobotu 1.12.2018

Bodování: 250 za účast (BÚ), body pro vítěze (BV) ve výši odpovídající modelu DKO při stejné účasti (PÚ = počet účastníků), za každou pozici body vyplývající z výpočtu (BV - BÚ) děleno (PÚ mínus 1)

Dvojnásobným počtem bodů z turnaje budou ohodnoceny turnaje konané  28.února, 23.května, 12.září a 7.listopadu.

Trojnásobným počtem bodů z turnaje budou ohodnoceny turnaje konané 11.dubna a 25.července.

Vybírat cenu z Jackpotu na závěrečném turnaji mají hráči, kteří absolvovali alespoň 20 turnajů a na závěrečném turnaji jsou fyzicky přítomni.

Všechny turnaje budou započítávány do žebříčku Mistrovství SVČ jako místní Open

Započítávání turnajů do žebříčku Orel Dart Open.

Započítává se 30 nejlepších výsledkům, 2 dvojnásobné a 1 trojnásobný

Pro turnaje platí sportovní pravidla UŠO

Právo na změny a úpravy pravidel a propozic si ponechává pořadatel turnaje

Informace na 603 201 749