KLUBBTRÄNING 2018-05-09

HITTAUT-guidning o träning

NÄR

Samling kl 18:00 - med information, därefter gruppindelning och start gruppvis

VAR

KOFSA, se karta från Stigmännens kalender.

Vi samlas vid vindskyddet strax väster om parkeringen, checkpoint nr 35 hittaut 2018

HUR

Välkomna till Kofsa och hittautguidning! Efter samling blir ni uppdelade i grupper!

Träningen består av två delar, i del 1 går gruppen tillsammans till de checkpoints som finns ute på udden Kofsa Nabbe (36-40). De mer erfarna orienterarna får agera guider och lära ut så mkt de kan! Vid checkpointsen finns frågor som tillhör Skolutmaningen 2018 - lös dessa! Ni avslutar vid checkpoint nr 39

Del två är en orienteringsbana (som startar vid checkpoint 39) och du väljer svårighetsgrad VIT/GUL eller ORANGE. Vissa kontroller består av hittaut-checkpoints - ta så många du vill och hinner och ta dig sedan tillbaka till samlingen vid checkpoint nr 35!

 Grön/Vit bana

 Mycket lätt

 

 Gul bana

 Lätt

 Orange/Svart bana

 Medel

 

 

  • Kontrollerna är utmärkta med en hängande miniskärm 15 cm stor samt HITTAUT-checkpointsen med den vanliga checkpoint-stolpen
  • UNGDOMAR kan få en vuxen följeslagare på banan om det behövs
  • Ta gärna med FIKA
  • Nästa vecka är det ungdomserien!