30. ANKARA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ

FESTİVAL AFİŞ TASARIMI YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

1. KONU

30. Ankara Uluslararası Film Festivali 18 – 28 Nisan 2019 tarihleri arasında, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı (DÜNYAKİV) tarafından gerçekleştirilecektir. Festival afişinin belirlenmesi hedefiyle afiş tasarım yarışması düzenlenmektedir.

2. AMAÇ

Yarışmaya katılacak çalışmalar, 30. Ankara Uluslararası Film Festivalinin kamuoyuna duyurulmasını ve kamuoyunun festival hakkında genel bilgilendirilmesini sağlamalıdır. Seçici kurul tarafından ödül almaya hak kazanan çalışmanın 30. Ankara Uluslararası Film Festivalinin tanıtım afişlerinde, diğer iletişim çalışmalarında ve basılı malzemelerinde kullanılması hedeflenmektedir.

3. KATILIM KOŞULLARI

Genel

3a. Yarışmaya katılacak çalışmaların arasından seçici kurul tarafından uygun bulunan tasarım aynen veya uyarlanarak 30. Ankara Uluslararası Film Festivalini tanıtması ve duyurması için afişlerde, diğer medya çalışmalarında ve basılı malzemelerde kullanılmak üzere seçilecektir.

3b. Yarışmaya bireysel, kurumsal ya da ekip olarak başvuru yapılabilir.

3c. Yarışmaya katılacak afişin daha önce yurt içinde ve yurt dışında herhangi bir yarışma ya da sergiye katılmamış, hiçbir yerde yayınlanmamış ve özgün olması gerekmektedir.

3d. Festival yönetimi, seçici kurulun birinci olarak seçtiği afişi kullanıp kullanmama hakkını saklı tutar.

3e. Festival yönetimi katılımcıdan çalışma üzerinde değişiklik yapmasını, yatay, dikey, kare gibi farklı uygulamalarını bir ücrete tabi tutulmadan isteyebilir.

3f. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3g. Bir katılımcı en fazla iki eserle başvurabilir, konu sınırlaması yoktur.

3h. Katılımcı telif haklarıyla ilgili tüm sorumluluğu taşımaktadır. Eserlerde kullanılacak tüm grafik tasarım, fotoğraf, resim, edebi eserler, imaj, çizim ve illüstrasyon benzerlerinin yasal düzenlemeye göre mali hakları daha önce herhangi bir kurum veya kişiye devredilmemiş olmalı ya da hak sahiplerinden yazılı izin alınmış olmalıdır.

3i. Katılımcı, Yarışma sonunda birinci seçilen afişin 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21-25. maddelerinde zikredilen işleme, çoğaltma, mevcut yayın imkanlarıyla gazete, elektronik ortam, televizyon, radyo ve benzeri mecralarda yayınlanması veya CD, CD-Rom DVD, VCD gibi formatlarda çoğaltılması ve dağıtılması dahil yayma ve temsil ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve yayın haklarını bunları 3. kişilere devir haklarını da kapsar şekilde, yurt içinde ve yurt dışında kullanılmak üzere Ankara Uluslararası Film Festivaline devir ve temlik etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

3j. Yarışmanın seçici kurulu yönetim kurulunun belirleyeceği vakıf yönetimi, sanatçılar, festival temsilcileri, görsel iletişim profesyonelleri ve akademisyenlerinden seçilecek 5 kişiden oluşturulacaktır.

3k. Festival yönetiminin uygun görmesi halinde, seçilen 10 eser festivalin web sitesinde yayınlanacaktır.

3l. 30. Ankara Uluslararası Film Festivali Festival Afiş Tasarımı Yarışmasına katılan her gerçek veya tüzel kişi yarışmanın kurallarını kabul etmiş sayılır.

Katılım

3m. Başvurular http://basvuru.filmfestankara.org.tr/ linkinden dijital olarak yapılacaktır.

3n. Yarışmaya katılacak eserler seçildiği durumda 50x70 cm boyutlarında, dikey olarak; dijital ortamda CMYK formatlarında ve 300 dpi çözünürlükte ofset baskı teknolojisine uygun formatta istenecektir. Dört renkli baskı teknolojisi ile elde edilen renklerin dışına çıkılmaması gerekmektedir.

3o. Başvuruda eserlerin .png formatında yüklenmesi gerekmektedir. 72 dpi RGB ve ".png" formatındaki dikey çalışmanın uzun kenarı 1984 pixel, kısa kenarı 1417 pixel olmalıdır. Dosya boyutu 2048 KB'ı aşmamalıdır.

3p. Seçici kurul tarafından belirlenen eserin yarışma sonrasında Macromedia Freehand, Adobe Photoshop veya Adobe Illustrator’dan herhangi biriyle vektörel veya layerları açık şekilde 300dpi çözünürlüklü CMYK hali istenecektir.

3r. Yarışmaya katılan afişlerde 30. Ankara Uluslararası Film Festivali logosu kullanılmalıdır. Bu logolar http://basvuru.filmfestankara.org.tr/ linkinden indirilebilir. İsteyen katılımcılar bu logo dışında da 30. yıla özel logo tasarlayıp hazırladıkları afişte onu kullanabilir.

Seçici Kurul Üyeleri

Tayfun Pirselimoğlu

Faruk Cimok

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu

İnci Demirkol

Seda Özbulut

Ödül

3s. Yarışmayı kazanan afişin katılımcısına telif hakkı bedeli olarak fatura veya belge karşılığında festival tarafından KDV ya da stopaj dahil 5.000 TL ödenecektir.

Yarışma Takvimi

3t. Yarışmaya son katılım tarihi 11 Ocak 2019, 23:59’dur.

3u. Yarışma sonuçları festival web sitesinde açıklanacaktır. Festival yönetimi ve jüri üyeleri yarışma sonunda seçmeye değer eser bulmadığı durumda herhangi bir eser seçmeme hakkına sahiptir.