TVIRTINU

                            Direktorė Jolanta Skirgailė

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PASKAITŲ TVARKARAŠTIS

2018-2019 M. M. PAVASARIO SEMESTRAS

Atnaujinta 2019-05-24

TURIZMAS IR RENGINIAI (TIR-15-I, TIR-16-NL)

4 kursas 8 semestras

TIR-15-I, TIR-16-NL

VASARIO 9 D.

8.30-9.30

SVETINGUMO LOGISTIKA

Doc. dr. Aidas Vasilis Vasiliauskas

9.40

SUSITIKIMAS SU EKONOMIKOS IR VERSLO KATEDROS VEDĖJA

 dr. Jūrate Butvile

VASARIO 16 D. – LAISVAS ŠEŠTADIENIS

VASARIO 23 D.

9.00-10.30

SVETINGUMO LOGISTIKA 

Doc. dr. Aidas Vasilis Vasiliauskas 

Egzaminas

10.40-12.10

KONSULTACIJA DĖL BAIGIAMOJO DARBO/PROJEKTO

TEORINĖ DALIS

Doc. dr. Tomas Butvilas

KOVO 2 D. – LAISVAS ŠEŠTADIENIS

KOVO 9 D. – LAISVAS ŠEŠTADIENIS

KOVO 16 D.

14.00-15.30

SVETINGUMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SISTEMOS

Dėst. Jadvyga Voišnis

KOVO 23 D.

10.00-11.30

KONSULTACIJA DĖL BAIGIAMOJO DARBO/PROJEKTO

ANALITINĖ DALIS

Doc. dr. Tomas Butvilas

11.40-13.10

13.20-14.50

LPD 3. SOCIALINIŲ TYRIMŲ METODOLOGIJA

Doc. dr. Tomas Butvilas

Studento individuali konsultacija su vadovu, (BD/BP teorinės dalies pristatymas, literatūros sąrašo tikrinimas, tyrimo metodų aptarimas)

2019-03-09/23

Vadovui studentas pateikia patikrinimui BD teorinę dalį, literatūros sąrašą, pasirinktus tyrimo metodus

Studentas susitikimo datą derina individualiai su darbo vadovu nurodytu periodu

 Vadovas pildo BD dienyną

KOVO 30  D.

13.00

SVETINGUMO LOGISTIKA

Doc. dr. Aidas Vasilis Vasiliauskas 

1 nemokamas perlaikymas

BALANDŽIO 6  D.

12.00

SVETINGUMO LOGISTIKA

Doc. dr. Aidas Vasilis Vasiliauskas 

1 nemokamas perlaikymas

13.00-14.30

14.40-15.25

LPD 3. SOCIALINIŲ TYRIMŲ METODOLOGIJA

Doc. dr. Tomas Butvilas

Studento individuali konsultacija su baigiamojo darbo/projekto vadovu, baigiamojo darbo/projekto aptarimas

60 % įdirbio pristatymas (1 dalis - visa teorinė dalis, 2 dalies - aprašymas apie įmonę, tyrimo instrumentas)

Iki 2019-04-06

Studentas vadovui pateikia  60 % BD/BP

 

Studentas susitikimo datą derina individualiai su darbo vadovu nurodytu periodu

Vadovas pildo BD dienyną

BALANDŽIO 13 D.

9.00-12.00

BAIGIAMOJO PROJEKTO (BP)

 Tarpinis patikrinimas

dėst. Irena Achonen

Turite atsinešti atspausdintą BP, kur turi būti padaryta:

1. Titulinis lapas - su BP vadovo parašu ir komentarais.

2. Įvadas

3. 1 dalis - visa teorinė dalis

4. 2 dalies - aprašymas apie įmonę, Tyrimo metodikos aprašymas (Socialinių tyrimų metodologijos paskaitų metu apie tai kalbama) ir jau numatytas tyrimo instrumentas.

BALANDŽIO 20 D. – LAISVAS ŠEŠTADIENIS

BALANDŽIO 27  D.

9.00-10.30

KONSULTACIJA DĖL BAIGIAMOJO DARBO/PROJEKTO

SPRENDIMAI

Doc. dr. Tomas Butvilas

10.40-12.10

12.20-13.50

LPD 3. SOCIALINIŲ TYRIMŲ METODOLOGIJA[1]

Doc. dr. Tomas Butvilas

Studento individuali konsultacija su baigiamojo darbo vadovu, baigiamojo darbo aptarimas 80% baigiamojo darbo/projekto pristatymas vadovui

Iki 2019-05-11

Studentas pateikia vadovui

 80 % BP

 

Studentas susitikimo datą derina individualiai su darbo vadovu nurodytu periodu

Vadovas pildo BP dienyną

GEGUŽĖS 14 D.

14.00

BAIGIAMOJO PROJEKTO (BP)

 KATEDRINIS GYNIMAS

EKONOMIKOS IR VERSLO KATEDROS KOMISIJOJE

 

Studentas, turi atsinešti atspausdintą BP (turėtų būti 100 proc.) su vadovo parašu, patvirtinančiu leidimą gintis katedroje (vadovo parašas ant darbo titulinio) ir žodžiu pristato darbą katedros komisijai (Prezentacija - pristatymas 5-7 min., max iki 15 skaidrių).

Studentas gaus du atsakymus:

1. Ar gali eiti gintis BP Kvalifikacinėje komisijoje;

2. BP 2 dalis bus įvertinta ir gausite Baigiamosios praktikos įvertinimą.

BP turi būti parengtas pagal BP ruošimo metodinius nurodymus bei VVK rašto darbų apipavidalinimo metodinius nurodymus. Taip pat studentas negali turėti akademinių skolų bei finansinių įsiskolinimų (turint jas būtinai kreiptis į studijų koordinatorę). Neatvykus į KATEDRINĮ gynimą, studentas šiais metais gintis BP nebegalės.

GEGUŽĖS 28 D.

iki 16.00 val.

 

BAIGIAMOJO PROJEKTO (įrištas spirale ir įkelti į kompiuterį PDF formatu) IR 4 FORMOS

PRISTATYMAS Į KOLEGIJĄ

 dr. Jūratei Butvilei

 

BIRŽELIO 1 D.

9.00

 

KONSULTACIJA DĖL PREZENTACIJOS

Dėst. Andrejus Račkovskis

BIRŽELIO 4 D.

9.00

 

KVALIFIKACINIS GYNIMAS

 (BP gynimas kvalifikavimo komisijoje)

 

BIRŽELIO 26 D.

DIPLOMŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĖ


[1] LPD 3. SOCIALINIŲ TYRIMŲ METODOLOGIJA - atsiskaitymas - suderinsite su dėstytoju iki kada galima atsiųsti UŽDUOTĮ - tyrimo metodiką