УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

33 сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

(проект)

                                                                       

.2019р.        №

Про внесення змін до програми забезпечення заходів у сфері охорони дитинства, організації безкоштовного харчування учнів 1-4 класів міських шкіл та якісного функціонування даних закладів на 2018-2020 роки

Відповідно до частини 7 статті 16,статті 25 та пункту 22 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бершадська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до програми забезпечення заходів у сфері охорони дитинства, організації безкоштовного харчування учнів 1-4 класів міських шкіл та якісного функціонування даних закладів на 2018-2020 роки зокрема п.6 викласти в новій редакції (додається).

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності (голова комісії В.Москаленко)

Міський голова                                                      М.Кольченко

Додаток

до рішення  33 сесії 7 скликання №

від    .02.2019 року

Програма  

«Забезпечення заходів у сфері охорони дитинства, організації безкоштовного харчування учнів 1-4 класів міських шкіл та якісного функціонування даних закладів на 2018-2020 роки»

6.Напрями діяльності та заходи програми, джерела її фінансування

        

       Міська рада, її виконавчий комітет та апарат забезпечують організаційно-інформаційне супроводження реалізації Програми та здійснюють контроль за цільовим використанням фінансових ресурсів, направлених на реалізацію її заходів.

               Протягом періоду реалізації Програми для забезпечення її мети та основних завдань передбачається здійснення таких заходів:

             Реалізацію заходів Програми планується здійснювати за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету м. Бершадь.

Секретар міської ради                       О.Рижавська