HARMONOGRAM IMPREZ KULTURALNYCH

Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie

ROK SZKOLNY 2018/2019

RODZAJ UROCZYSTOŚCI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

I. Wochna - Frąszczak

A. Wnuk

R. Kulig

A. Fabisiak

M. Barańska

03.09.2018 r.

Poniedziałek

Wycieczka integracyjna dla klas pierwszych

Liceum

Wychowawcy klas I LO

Wrzesień 2018 r.

Otrzęsiny klas I Liceum

K. Galewska z klasą 2c

M. Kaczmarek z klasą 3g

03.10.2018 r.

środa

Święto Komisji Edukacji Narodowej, Ślubowanie klas I

I. Guz - Czajka z klasą 1dj

M. Cichy

A. Fabisiak

A. Wnuk

12.10.2018 r.

Piątek

Piknik dla Liceum i Gimnazjum

zwiastujący obchody 100 lecia szkoły powiązany z Olimpiadą Sportową

p. Woźniak z klasa 2dj

G. Czajka z klasą IIId

A. Ranke z klasą Ic

H. Szczudlik z klasą Iaj

oraz pozostali nauczyciele wychowania fizycznego

12.10.2018 r.

Piątek

Zabawa integracyjna dla klas

I liceum i III gimnazjum

M.Barańska, A. Ranke

oraz pozostali wychowawcy klas I liceum i III gimnazjum

12.10.2018 r.

piątek

Porządkowanie grobów oraz zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli

Ks. Muszalski

Ks. Przyjazny

Samorząd Szkolny

M. Barańska

M. Kaczmarek

29.10.2018 r.

Poniedziałek

Narodowe Święto Niepodległości

Ł. Kasperska

J. Górczyńska z klasą 3aj

H. Szczudlik z klasa 1aj

R. Kulig

A. Fabisiak

09.11.2018 r.

Piątek

Połowinki

J. Hildebrandt

K. Galewska

Sz. Woźniak

E. Karbowska wraz z klasami II

23.11.2018 r.

Piątek

Andrzejki

I. Wawroska z klasą 3bj

M. Cichy

Samorząd Uczniowski

30.11.2018 r.

Czwartek

Mikołajki

„I Ty możesz zostać św. Mikołajem”

E. Dąbkiewicz

Samorząd Uczniowski

06.12.2018 r.

Środa

Mikołajkowa Noc Filmowa

J. Krzymińska

H. Szczudlik

07.12.2018 r.

Piątek

Rocznica Powstania Wielkopolskiego ( gazetka okolicznościowa)

M. Kaczmarek

R. Kulig

grudzień 2018 r.

Koncert Bożonarodzeniowy

E. Karbowska  z klasa 2bj

M. Kuberka, E. Wiśniewska-Smułka (dekoracje)

A. Fabisiak

Ks. Przyjazny

I. Guz - Czajka

20.12.2018 r.

Czwartek

Opłatek szkolny dla nauczycieli

M. Barańska z klasą 3gn

I.Guz - Czajka z klasą 1dj

E. Dąbkiewicz

I. Wawroska

Sz. Woźniak

20.12.2018 r.

czwartek

Opłatek w klasach

Wychowawcy klas

21.12.2018 r.

Piątek

VII Bal Staszica

Komitet organizacyjny

12.01.2019 r.

Sobota

Studniówka

I. Wochna - Frąszczak program artystyczny,

J. Gorczyńska

G. Czajka, I. Wawroska - dekoracja i organizacja studniówki z komitetem studniówkowym  Rady Rodziców

E. Dąbkiewicz – polonez

01.02.2019 r.

Piątek

Dni Języków Obcych i

M.Kuberka, E.Wiśniewska – Smułka   z klasą 3gf oraz pozostali nauczycieli języków obcych.

8.02.2019 r.

Gala Staszka dla gimnazjalistów

M. Kaczmarek z klasą III g

Samorząd uczniowski  z wychowawcami klas III gimnazjum i I Liceum

L. Weber - Michalak z klasą 1bj

15.02.2019 r.

Piątek

Dzień Kobiet

G. Czajka  z klasą 3d

Samorząd szkolny

A. Wnuk

A. Kałużny

Sz. Woźniak

08.03.2019r.

Piątek

Święto Patrona Szkoły

A. Ranke z klasą 1c

L. Weber - Michalak

J. Krzymińska

I.Wawroska

A. Fabisiak

15.03.2019 r.

Piątek

Drzwi Otwarte

Zespół ds. promocji

D. Sołtysiak- organizacja

E. Karbowska

G. Czajka

K. Galewska

R. Witkowski

A. Kałużny

Samorząd szkolny

21-22.03.2018 r.

Czwartek, Piątek

Promocja Szkoły

– wyjazdy do szkół gimnazjalnych

J. Krzymińska

H. Szczudlik

A. Wnuk

A. Kałużny

05 – 10.04.2019 r.

Rekolekcje Wielkopostne,

Wyjazd maturzystów do Częstochowy

Ks. Muszalski

Ks. Przyjazny

Wychowawcy klas maturalnych

8 – 10.04.2019 r.

Pożegnanie klas maturalnych

J. Hildebrandt z klasą 2aj

K. Galewska z klasą 2c

Sz. Woźniak

A. Wnuk

A. Fabisiak

26.04.2019 r.

Piątek

Dzień Flagi i rocznica Konstytucji  3- Maja ( gazetki okolicznościowe)

E. Wiśniewska - Smułka z klasą 3gf oraz Samorządem Szkolnym

kwiecień/ maj

Wielkopolskie Dni Stop Uzależnieniom

M. Jankowska – Krysztofiak

Samorząd szkolny

30.05.2019 r.

100 – lecie szkoły

Dyrekcja i nauczyciele

14.06.2019 r. – 5.06.2019 r.

Środa

Bal Gimnazjalistów

Wychowawcy klas III gimnazjum

M. Kaczmarek- III g

M. Barańska-  III gn

E. Wiśniewska – Smułka  III gf

18.06.2019 r.

Środa

Zakończenie roku szkolnego,

Pożegnanie klas III Gimnazjum

I. Guz - Czajka wraz z klasą Id

Wychowawcy klas III gimnazjum

M. Kaczmarek- III g

M. Barańska-  III gn

E. Wiśniewska – Smułka  III gf

21.06.2019 r.

Piątek

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

L. Weber – Michalak  wraz z klasą II bj

A. Fabisiak

R. Kulig

03.09.2019 r.