Maak dat uit d’oude bron nieuw leven nogmaals vloeit

Schenk ons de taaie kracht om fier, vol vroom vertrouwen, Met nooit gebroken moed ons land herop te bouwen; Tot statig als een eik voor U ons volk herbloeit.

Uit: Gebed voor het Vaderland

A

V V K

V

Na een rijk gevuld, geëngageerd leven,

nemen wij onverwacht afscheid van

Richard Peeters

15 juli 1938 – 25 juli 2021

Oud-provincieraadslid Brabant en Vlaams-Brabant Oud-gemeenteraadslid Wezembeek-Oppem

Voorzitter, bestuurslid en medewerker van diverse  politieke en sociale verenigingen

De uitvaartdienst rond de urne,

waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op zaterdag 31 juli 2021 om 10.00u in de Sint Pieter kerk, Sint-Pietersplein 1 te Wezembeek-Oppem.

Samenkomst en begroeting in de kerk om 9.45u.

De plaatsing van de urne op het urnenveld van de begraafplaats van Wezembeek-Oppem gebeurt nadien in familiekring.

Dit melden u in stil verdriet:

Marcelline Degeling zijn echtgenote

Peter Peeters en Els De Reydt

Anke Peeters en Jan Smessaert

Wim Peeters en Katrien Schillemans

zijn kinderen

Kaat, Wouter, Fien, Anselm, Tomas en Hanne zijn kleinkinderen

De families Peeters, Van Geyte, Degeling en Beckers

U kan Richard een laatste groet brengen in funerarium Vangrunderbeek-Scherens, Dorp 21 te Sterrebeek, op donderdag 29 juli van 19.00u tot 20.00u.